ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lo C.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Jingxin. 14
2 Mosca, Edoardo. 11
3 Zhang, Cishen. 10
4 Shen Y. 6
5 Lumyong S. 6
6 Taechowisan T. 6
7 Lin N. 5
8 Sirisanthana T. 5
9 Li P. 5
10 Kamarulzaman A. 5
11 Phanuphak P. 4
12 Udomratn P. 4
13 Srisurapanont M. 4
14 Law M. 4
15 Maneekarn N. 4
16 Kumarasamy N. 4
17 Wang Y. 4
18 Fu Y. 4
19 Lu L. 4
20 Sungkanuparph S. 4
21 Merati T. 4
22 Chen Y. 4
23 Pujari S. 4
24 Chantara S. 4
25 Ditangco R. 4
26 Wang S. 4
27 Chuang M. 4
28 Tsay S. 4
29 Choi J. 3
30 Zhou J. 3
31 Xia X. 3
32 Kung H.F. 3
33 Kantor R. 3
34 Feng Y. 3
35 Xia W. 3
36 Zhao W. 3
37 Hsiao T. 3
38 Pani S. 3
39 Jiamsakul A. 3
40 Wu Y. 3
41 Singtoroj T. 3
42 Ratanasuwan W. 3
43 Sirivichayakul S. 3
44 Kantipong P. 3
45 Chan E. 2
46 Bautista D. 2
47 Liu S.-I. 2
48 Nordin N. 2
49 Eurviriyanukul K. 2
50 Chua H.C. 2
51 Sulaiman A. 2
52 Autsavapromporn N. 2
53 Rush A.J. 2
54 Kambua P. 2
55 Hong J.P. 2
56 Bantique R. 2
57 Oka S. 2
58 George T. 2
59 Tian-mei S. 2
60 Konishi T. 2
61 Fang Y. 2
62 Sriondee R. 2
63 Bae J.N. 2
64 Cooper D. 2
65 Lama J. 2
66 Jacobson C. 2
67 Patterson K. 2
68 Johnson S. 2
69 Bekker L. 2
70 Gonzales P. 2
71 Yunihastuti E. 2
72 Ekachai Chukeatirote 2
73 Holtz T. 2
74 Grossman C. 2
75 Wong K. 2
76 Chariyalertsak S. 2
77 Chitwarakorn A. 2
78 Champrasert P. 2
79 Carballo-Diéguez A. 2
80 Marzinke M. 2
81 Richardson B. 2
82 Piper J. 2
83 Hendrix C. 2
84 Suzuki J. 2
85 Zhao, Xiaodong. 2
86 Li Z. 2
87 Louthrenoo W. 2
88 Tapanya S. 2
89 Cranston R. 2
90 Chan M. 2
91 Golder V. 2
92 Praparattanapan J. 2
93 Hoi A. 2
94 Kandane-Rathnayake R. 2
95 McGowan I. 2
96 Zorrilla C. 2
97 Yuliana F. 2
98 Morand E. 2
99 Lee M. 2
100 Lim P. 2
101 Ong L. 2
102 Liu A. 2
103 Janjai S. 2
104 Mayer K. 2
105 Holben B. 2
106 Huq M. 2
107 Joshi K. 2
108 O'Neill S. 2
109 Mustafa M. 2
110 Hamijoyo L. 2
111 Zamora L. 2
112 Goldblatt F. 2
113 Sohn A. 2
114 Messerschmidt L. 2
115 An Y. 2
116 Saphonn V. 2
117 Saghayam S. 2
118 Nikpour M. 2
119 Luo S. 2
120 Kiertiburanakul S. 2
121 Navarra S. 2
122 Mok M. 2
123 Sockalingam S. 2
124 Morton S. 2
125 Franklyn K. 2
126 Lateef A. 2
127 Merican J. 1
128 Chen J. 1
129 Pang K. 1
130 Cameron C. 1
131 Chalermchart Y. 1
132 Ju W. 1
133 Misbach J. 1
134 Photinon K. 1
135 Qiu, Li. 1
136 Hankey G. 1
137 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 1
138 Chen C. 1
139 Abd Rahman K. 1
140 Samsudin M. 1
141 Zhang, Jingxin 1
142 Jones E. 1
143 Frayne J. 1
144 Crimmins D. 1
145 Khanongnuch C. 1
146 Tse G.M. 1
147 Schuurman R. 1
148 Balán I. 1
149 Putti T.C. 1
150 Lau K.-M. 1
151 Brown W. 1
152 Scolyer R. 1
153 Han, Qing-Long 1
154 Wallis C. 1
155 Stevens W. 1
156 Tan P.H. 1
157 Wang S.-H. 1
158 Jakmunee J. 1
159 Guo S. 1
160 Yoon B. 1
161 Supharoek S. 1
162 Sweedler J. 1
163 Croushore C. 1
164 Chaiwun B. 1
165 Navarro J. 1
166 Yeap B.-K. 1
167 Pulkstenis E. 1
168 Hu, Bocheng. 1
169 Ng K. 1
170 Clark P. 1
171 Tani N. 1
172 Jiang, Peng. 1
173 Wang, Lei. 1
174 Norwati M. 1
175 Subramanian G. 1
176 Zhang, Cisheng. 1
177 Ueno S. 1
178 Xue, Anke. 1
179 Kondo T. 1
180 Giguere R. 1
181 Han K. 1
182 Wong J.Y.Y. 1
183 Ren Z. 1
184 Foster G. 1
185 Pakkad G. 1
186 Mchutchison J. 1
187 Masuda S. 1
188 Sheng, Yuxia. 1
189 Otani T. 1
190 Taylor W.C. 1
191 Chankrachang S. 1
192 Tuntiwachwuttikul P. 1
193 Kim J. 1
194 Han, Qing-Long. 1
195 Numata S. 1
196 Shinohara Y. 1
197 Fu, Minyue. 1
198 Othman A.S. 1
199 Han N. 1
200 He, Qian. 1
201 Niiyama K. 1
202 Li, Shenpeng. 1
203 Yagihashi T. 1
204 Lee V.-S. 1
205 Li Y. 1
206 Okuda T. 1
207 Putarak Chomnunti 1
208 Nakatudde L. 1
209 ศรัญยภัทร บุญมี 1
210 Menon R.K. 1
211 Namayanja G. 1
212 Sanguansermsri T. 1
213 Gareth Jones 1
214 Jian-Kui Liu 1
215 Wanapirak C. 1
216 Kiconco M. 1
217 E.B. Gareth Jones 1
218 Bhojani M.S. 1
219 Dejkhmaron P. 1
220 Mandaliya K. 1
221 Kevin D. Hyde 1
222 Hang Chen 1
223 Jao I. 1
224 Dolan M. 1
225 EHC McKenzie 1
226 Reddy G.R. 1
227 Abwola M. 1
228 Charoenkwan P. 1
229 Shen, Zexiang 1
230 Cantor C.R. 1
231 Akanmu S. 1
232 Wensing A. 1
233 Ding C. 1
234 Leung T.N. 1
235 Sigaloff K. 1
236 Chan, T. K. 1
237 Kevin. D. Hyde 1
238 Lau T.K. 1
239 Lo Y.M.D. 1
240 Mugyenyi P. 1
241 Ye Z.-G. 1
242 Rungtiwa Phookamsak 1
243 Ndembiz N. 1
244 Kaleebu P. 1
245 Mohamed Moslem 1
246 Chiu R.W.K. 1
247 Kotlyarevska K. 1
248 Luthy R. 1
249 Horn S. 1
250 Kityo C. 1
251 Gomez K. 1
252 Thaikruea L. 1
253 Siwale M. 1
254 Thongswat S. 1
255 Hotta H. 1
256 Conradie F. 1
257 Kunjara Na Ayudhya R. 1
258 Oyomopito R. 1
259 Apichartpiyakul C. 1
260 Law B.K. 1
261 Yang Y. 1
262 Dolezal C. 1
263 Sanne I. 1
264 Lui P.C. 1
265 Hamers R. 1
266 Nelson K.E. 1
267 Wong W. 1
268 Botes M. 1
269 Okamoto H. 1
270 Menke J. 1
271 Labib M. 1
272 Njovu C. 1
273 Saranyaphat Boonmee 1
274 Hardman M. 1
275 Kumar P.A. 1
276 Wellington M. 1
277 Thida Win Ko Ko 1
278 Rinke de wit T. 1
279 Van vugt M. 1
280 Ngorima N. 1
281 Netski D. 1
282 Abdallah S. 1
283 Pybus O.G. 1
284 Osibogun A. 1
285 Hagedorn C.H. 1
286 Derdelinckx I. 1
287 Murphy D. 1
288 Karim R.Z. 1
289 Chen G. 1
290 Mefford H. 1
291 Steinberg L. 1
292 Bennett J. 1
293 Wynn J. 1
294 Chein J. 1
295 Reynolds W. 1
296 Al-Hassan S. 1
297 Mommersteeg M. 1
298 Alampay L. 1
299 Welton E. 1
300 Makonkawkeyoon K. 1
301 Crosby K. 1
302 Goodloe C. 1
303 Neas K. 1
304 Lau W. 1
305 Berger S. 1
306 Tao W. 1
307 Martinez A. 1
308 Nguyen C. 1
309 Chung W. 1
310 Bacchini D. 1
311 Oburu P. 1
312 Mitsudomi T. 1
313 Malone P. 1
314 Inoue A. 1
315 Pastorelli C. 1
316 Zhou C. 1
317 Skinner A. 1
318 Rosell R. 1
319 Lansford J. 1
320 Davies L. 1
321 Thongprasert S. 1
322 Chaudhary N. 1
323 Yang J. 1
324 Di Giunta L. 1
325 Fukuoka M. 1
326 Fanti K. 1
327 Nakagawa K. 1
328 Dodge K. 1
329 Gabriel P. 1
330 Muenke M. 1
331 Suzuki M. 1
332 Chen W. 1
333 Lee A. 1
334 Ye W. 1
335 Plante I. 1
336 Wiriya W. 1
337 Funayama T. 1
338 Hung H. 1
339 Schwartz J. 1
340 Pickett J. 1
341 Na Ayudhya R. 1
342 Sim B. 1
343 Rooney J. 1
344 Liu K. 1
345 Galaska B. 1
346 Lucas J. 1
347 Ho K. 1
348 Parikh U. 1
349 Usami N. 1
350 Yen M. 1
351 Yu L. 1
352 Nguyen A. 1
353 Tanpaiboon P. 1
354 Maring H. 1
355 Kruszka P. 1
356 Chuang H. 1
357 Addissie Y. 1
358 Buntoung S. 1
359 Loftus A. 1
360 Pongprot Y. 1
361 Liu X. 1
362 Lee J. 1
363 Azzam E. 1
364 Sayer A. 1
365 Silvilairat S. 1
366 Pantina P. 1
367 Sittiwangkul R. 1
368 Christina Hsu N. 1
369 Sorbring E. 1
370 Lord S. 1
371 Xie, Sishen 1
372 Sanmeema N. 1
373 Brown R. 1
374 Zhou, Weiya 1
375 Thongsawat S. 1
376 Hatim A. 1
377 Luan, Pingshan 1
378 Tanwandee T. 1
379 Chen, Jun 1
380 Chumla L. 1
381 Khamsemanan N. 1
382 Chui D.H.K. 1
383 Venkatesan, T. 1
384 Tan Jin Ai M.A. 1
385 Thong, John T. L. 1
386 Chen, Xiaodong 1
387 Niu, Zhiqiang 1
388 Dhompongsa S. 1
389 Shao, Qi 1
390 Mahachai V. 1
391 Dong, Haibo 1
392 Shanmuganathan G. 1
393 Nishimura S. 1
394 Peng C. 1
395 Sulaiman A.H. 1
396 Tsumura Y. 1
397 Lee S. 1
398 Promsawat M. 1
399 Pramoolsinsap C. 1
400 Zheng, Wei-Xing. 1
401 Lin Y. 1
402 Patel K. 1
403 Li, Jinzhu 1
404 Shah S. 1
405 Zhao, Duan 1
406 Thompson A. 1
407 Chuang W. 1
408 Su, Weizhou. 1
409 Van Den Eede P. 1
410 Zhang F. 1
411 Dhar, S. 1
412 Engling G. 1
413 Chang C. 1
414 Chou C. 1
415 Cheewakriangkrai C. 1
416 Chang S. 1
417 Lolli S. 1
418 Sheu G. 1
419 Tseng C. 1
420 Mok T. 1
421 Chang Y. 1
422 Duell N. 1
423 Marschner I. 1
424 Tirado L. 1
425 Tu Y. 1
426 Sopajaree K. 1
427 Gebski V. 1
428 Hong G. 1
429 Gralla R. 1
430 Yu J. 1
431 Chaiwarith R. 1
432 Han S. 1
433 Zhan, D. 1
434 Ng I.S.L. 1
435 Law H.-Y. 1
436 Rusydi, A. 1
437 Xu X. 1
438 Breese, M. B. H. 1
439 Ma E.S.K. 1
440 Piyavong B. 1
441 Gopinadhan, K. 1
442 Yu, X. J. 1
443 Boettiger D. 1
444 Durier N. 1
445 Straatsma E. 1
446 Chan L.C. 1
447 Chan A.Y.Y. 1
448 Low L. 1
449 Mathew, S. 1
450 Cho M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2559 10
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 14
7 2554 2
8 2553 8
9 2552 3
10 2551 5
11 2550 7
12 2549 8
13 2548 6
14 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Impact of co-culturing with fractionated carbon-ion-irradiated cancer cells on bystander normal cells and their progeny
2 The Halosphaeriaceae revisited
3 High levels of adherence to a rectal microbicide gel and to oral Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) achieved in MTN-017 among men who have sex with men (MSM) and transgender women
4 A correlation of long term effects and radiation quality in the progeny of bystander cells after microbeam radiations: The experimental study of radiotherapy for cancer risk mitigation
5 Loss of function in ROBO1 is associated with tetralogy of Fallot and septal defects
6 Gefitinib or Erlotinib vs Chemotherapy for EGFR Mutation-Positive Lung Cancer: Individual Patient Data Meta-Analysis of Overall Survival
7 Integration of data mining classification techniques and ensemble learning to identify risk factors and diagnose ovarian cancer recurrence
8 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
9 MTN-017: A rectal phase 2 extended safety and acceptability study of tenofovir reduced-glycerin 1% gel
ปี พ.ศ. 2559
10 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
11 Radiative effect of springtime biomass-burning aerosols over northern indochina during 7-SEAS/BASELInE 2013 campaign
12 Investigation of the CCN activity, BC and UVBC mass concentrations of biomass burning aerosols during the 2013 BASELInE campaign
13 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
14 Correlates of Disability in Asian Patients With Major Depressive Disorder
15 Interaction of reward seeking and self-regulation in the prediction of risk taking: A cross-national test of the dual systems model
16 Aerosol transport from Chiang Mai, Thailand to Mt. Lulin, Taiwan - Implication of aerosol aging during long-range transport
17 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
18 Comparison of genotypic and virtual phenotypic drug resistance interpretations with laboratory-based phenotypes among CRF01_AE and subtype B HIV-infected individuals
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2558
20 Correlates of Disability in Asian Patients With Major Depressive Disorder
ปี พ.ศ. 2557
21 Enhanced grain growth in lead-free (1-x)(Na0.5Bi 0.5)TiO3 - XAgNbO3 solid solution ceramics
22 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
23 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
24 Corrigendum to " A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199]
ปี พ.ศ. 2555
25 Two new Kirschsteiniothelia species with a Dendryphiopsis anamorph cluster in Kirschsteiniotheliaceae fam. nov.
26 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
27 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
28 Multiscale modeling of homo- and heterogeneous system.
29 On shift variance bounds in multi-channel filter banks
30 Corrigendum to "A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences" [J. Clin. Virol. 44 (2009) 195-199] (DOI:10.1016/j.jcv.2008.12.009)
31 Self-stabilizable symbiosis for cloud data center applications: A game theoretic perspective
32 Identities as protective processes: Socio-ecological perspectives on youth resilience
33 Microfluidic device for the selective chemical stimulation of neurons and characterization of peptide release with mass spectrometry
34 Comparison of predicted susceptibility between genotype and virtual phenotype HIV drug resistance interpretation systems among treatment-naive HIV-infected patients in Asia: TASER-M cohort analysis
35 Exploring self-optimization and self-stabilization properties in bio-inspired autonomic cloud applications
36 Cohort profile: The PharmAccess African (PASER-M) and the TREAT Asia (TASER-M) monitoring studies to evaluate resistance-HIV drug resistance in sub-Saharan Africa and the Asia-Pacific
37 Failure to prescribe pneumocystis prophylaxis is associated with increased mortality, even in the cART era: Results from the Treat Asia HIV observational database
38 Interior fixed points of unit-sphere-preserving Euclidean maps
ปี พ.ศ. 2554
39 Optimal two-sided diagonal scaling for filter bank frames
40 Insulin resistance is independently associated with significant hepatic fibrosis in Asian chronic hepatitis C genotype 2 or 3 patients
ปี พ.ศ. 2553
41 Phylogeny and morphology of Neodeightonia palmicola sp. nov. from palms
42 Growth Hormone (GH)-dependent expression of a natural antisense transcript induces zinc finger E-box-binding homeobox 2 (ZEB2) in the glomerular podocyte: A novel action of GH with implications for the pathogenesis of diabetic nephropathy
43 Bound ratio minimization of filter bank frames
44 Optimal Zero-Forcing precoding design
45 Infinite horizon LQG control with fixed-rate quantization for scalar systems
46 A thick-film sensor as a novel device for determination of polyphenols and their antioxidant capacity in white wine
47 Trends in CD4 counts in HIV-infected patients with HIV viral load monitoring while on combination antiretroviral treatment: Results from The TREAT Asia HIV Observational Database
48 Management of cholesterol to reduce the burden of stroke in Asia: Consensus statement
ปี พ.ศ. 2552
49 A new HCV genotype 6 subtype designated 6v was confirmed with three complete genome sequences
50 Optimal noise reduction in oversampled PR filter banks
51 Optimal design of oversampled filter banks with lattice structure
ปี พ.ศ. 2551
52 Hankel-norm approximation of IIR by FIR models: A constructive method
53 Distributed state estimation based on quantized observations in a bandwidth constrained sensor network
54 Efficient computation of frame bounds using LMI-based optimization
55 Improving frame-bound-ratio for frames generated by oversampled filter banks
56 The Impact Of Principal's Transformational Democratic Leadership Style On Teachers' Job Satisfaction And Commitment [HD57.7. C514 2008 f rb].
ปี พ.ศ. 2550
57 Anti-inflammatory activity of 4-arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage RAW 264.7 cells
58 4-Arylcoumarin inhibits immediate-type allergy
59 Complete genomes for hepatitis C virus subtypes 6f, 6i, 6j and 6m: Viral genetic diversity among Thai blood donors and infected spouses
60 Frame-theory-based analysis and design of oversampled filter banks : direct computational method
61 Genetic relationship between coptotermes gestroi and coptotermes vastator (Isoptera: Rhinotermitidae)
62 Antitumor activity of 4-Arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
63 Endothelin-1 expression correlates with atypical histological features in mammary phyllodes tumours
ปี พ.ศ. 2549
64 Surface bio-magnetism and its biophysical effects on bacterial cells.
65 Precoder design and blind identification of MIMO channels
66 Multi-objective approximation of IIR by FIR digital filters
67 Sampled data model predictive control for step response models
68 A new frequency response plot of linear SISO systems
69 Construction of tight filter bank frames
70 Noise reduction design of perfect reconstruction oversampled filter banks
71 Anti-inflammatory effects of 4-arylcoumarins in LPS-induced murine macrophage RAW 264.7 cells
ปี พ.ศ. 2548
72 Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
73 Output regulation of linear systems with input constraints
74 From IIR to FIR digital MIMO models : a constructive Hankel norm approximation method
75 On frames with stable oversampled filter banks
76 Multirate periodic systems and constrained analytic function interpolation problems
77 4-Arylcpumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
ปี พ.ศ. 2547
78 MS analysis of single-nucleotide differences in circulating nucleic acids: Application to noninvasive prenatal diagnosis