ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Kaewjaeng S. 3
5 Sriboonchitta S. 3
6 Wantana N. 3
7 Theera-Umpon N. 3
8 Liu, Chang 3
9 Kaewkhao J. 3
10 Kesavulu C. 3
11 Kothan S. 3
12 Kim H. 3
13 Lau C. 2
14 Mok M. 2
15 Lateef A. 2
16 Sockalingam S. 2
17 Franklyn K. 2
18 An Y. 2
19 Morton S. 2
20 Hoi A. 2
21 Huq M. 2
22 Chen J. 2
23 Krantz, William B. 2
24 Kim K. 2
25 Chou, Shuren 2
26 George T. 2
27 Srisurapanont M. 2
28 Udomratn P. 2
29 Morand E. 2
30 Nikpour M. 2
31 Hamijoyo L. 2
32 O'Neill S. 2
33 Goldblatt F. 2
34 Zamora L. 2
35 Navarra S. 2
36 Chua H.C. 2
37 Bautista D. 2
38 Chan E. 2
39 Rush A.J. 2
40 Lee C. 2
41 Fang Y. 2
42 Hong J.P. 2
43 Kim S. 2
44 Tian-mei S. 2
45 Liu C.-Y. 2
46 Kampuansai J. 2
47 Bae J.N. 2
48 Wu Y. 2
49 Chan M. 2
50 Fang, Wangxi 2
51 Kandane-Rathnayake R. 2
52 Li Z. 2
53 Golder V. 2
54 Louthrenoo W. 2
55 Chen C. 2
56 Jin L. 2
57 Kangwanpong D. 2
58 Jha P. 1
59 Mackenzie L. 1
60 Thongprasert S. 1
61 Coppola S. 1
62 Greaney, Mike 1
63 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
64 Lee J. 1
65 Jinam T.A. 1
66 Lusby, Paul 1
67 Royal College of Physicians 1
68 Huang W. 1
69 Kaewnuam E. 1
70 Alvarez L. 1
71 Yang J. 1
72 Muir, Walter 1
73 Inoko H. 1
74 Sriphetcharawut S. 1
75 Shi Y. 1
76 Kalayanamitra K. 1
77 Mizumoto S. 1
78 Tsao M. 1
79 Mlambo T. 1
80 Ikiugu M. 1
81 Kim W.-Y. 1
82 Samsudin M. 1
83 Sugahara K. 1
84 Shih J. 1
85 Salto-Tellez M. 1
86 Kim H.-L. 1
87 Cibule L. 1
88 ORS 1
89 Kang J. 1
90 Khurana P. 1
91 Tan S. 1
92 Maltsev S. 1
93 Nakagawa H. 1
94 Kennedy G.C. 1
95 Norwati M. 1
96 Masuda S. 1
97 De Ungria M.C.A. 1
98 Sengupta, Pinaki 1
99 Wierschem, Keola 1
100 Delfin F.C. 1
101 Edo J. 1
102 Qiu, L. 1
103 Niiyama K. 1
104 Pihlar Z. 1
105 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
106 Ng K. 1
107 Chen Y.-T. 1
108 Aid, Rachida 1
109 Visage, Catherine Le 1
110 Chu J. 1
111 Rajabzadeh, Saeid 1
112 Tani N. 1
113 Yagihashi T. 1
114 Zheng, Y. J. 1
115 China Scholarship Council 1
116 Okuda T. 1
117 Han J. 1
118 Jung H. 1
119 Ho S.-F. 1
120 Rhee S. 1
121 Pickard, Ben 1
122 Abd Rahman K. 1
123 Farkoush S. 1
124 Blackwood, Douglas 1
125 Otani T. 1
126 Ghang H. 1
127 Wang Z. 1
128 Ferreira, Fernanda 1
129 Kim C. 1
130 Numata S. 1
131 Gojobori T. 1
132 Hoh B.P. 1
133 Majumder P.P. 1
134 Barboza A. 1
135 Woo Z. 1
136 Shanta V. 1
137 Eser S. 1
138 Nene B. 1
139 Wabinga H. 1
140 Dikshit R. 1
141 Jayalekshmi P. 1
142 Yeole B. 1
143 Xiang Y. 1
144 Sinha A. 1
145 Wykrzykowska J. 1
146 Mitchell W. 1
147 Mukerji M. 1
148 De Winter R. 1
149 Ahn Y. 1
150 Naritomi K. 1
151 Sudoyo H. 1
152 Esteban D. 1
153 Laudico A. 1
154 Suwanrungruang K. 1
155 Sriplung H. 1
156 Martin N. 1
157 Shin H. 1
158 Sankaranarayanan R. 1
159 Chia K. 1
160 Brenner H. 1
161 Swaminathan R. 1
162 Sumitsawan Y. 1
163 Chen K. 1
164 Al-Hamdan N. 1
165 Bah E. 1
166 Bhurgri Y. 1
167 Chang G. 1
168 Au J. 1
169 Radzi A. 1
170 Chou T. 1
171 Sidek M.R. 1
172 Tateishi H. 1
173 Kumar V. 1
174 Suwannasom P. 1
175 Li Y.-T. 1
176 Kumfu S. 1
177 Sotomi Y. 1
178 Krum H. 1
179 Lai P.S. 1
180 Phipps M.E. 1
181 Kulawonganunchai S. 1
182 Lee A. 1
183 Kimura R. 1
184 Baptiste S. 1
185 Hama Y. 1
186 Sumi T. 1
187 Ledgerd R. 1
188 Maskos K. 1
189 Koike T. 1
190 Abdelghani M. 1
191 Png E. 1
192 Sandraling Y. 1
193 Onuma Y. 1
194 Kelly D.J. 1
195 Mandapati K.K. 1
196 Nishijima F. 1
197 Marzuki S. 1
198 Scaria V. 1
199 Serruys P. 1
200 Ueno S. 1
201 Salvador J.M. 1
202 Tenekecioglu E. 1
203 Kompa A.R. 1
204 Lee J.-Y. 1
205 Sakaki Y. 1
206 Liu E.T. 1
207 Cavalcante R. 1
208 Wang B.H. 1
209 Kimm K. 1
210 Sherman S. 1
211 Swain, G. 1
212 Stupp S. 1
213 Serey B. 1
214 Zhao G. 1
215 Sovannary T. 1
216 Zilfalil B.A. 1
217 Baier, R.E. 1
218 Srithanaviboonchai K. 1
219 Yuan W. 1
220 Sawant, S.S. 1
221 Yan S. 1
222 Shugart Y.Y. 1
223 Sleep E. 1
224 Pérez C. 1
225 Anil, A.C. 1
226 Tantakitti F. 1
227 Yang Z. 1
228 Yoo H.-S. 1
229 Bunnath L. 1
230 Dai J. 1
231 Hadfield, M. 1
232 Mayer K. 1
233 Kutanan W. 1
234 Luo X. 1
235 Piwowar-Manning E. 1
236 Holm, E. 1
237 Lucas J. 1
238 Haslbeck, E. 1
239 Cook, A. 1
240 Celentano D. 1
241 Aun H.S. 1
242 Chaipimonplin,T. 1
243 Chia, F.-S. 1
244 Hughes J. 1
245 Conte, E. 1
246 Samnom H. 1
247 Kneale,P.E. 1
248 Qi X. 1
249 Yang J.O. 1
250 Tabbada K.A. 1
251 Eggermont J. 1
252 Oh B. 1
253 Oh S. 1
254 Chantara S. 1
255 Tokunaga K. 1
256 Ohashi J. 1
257 Tan A. 1
258 Suzuki Y. 1
259 Kimura T. 1
260 Ngamphiw C. 1
261 Sugano S. 1
262 Dijkstra J. 1
263 Zheng Y. 1
264 Suryadi H. 1
265 Hatim A. 1
266 Nishida N. 1
267 Oka A. 1
268 Pani S. 1
269 Chuang M. 1
270 Sulaiman A.H. 1
271 Wu J.-Y. 1
272 Xiao H. 1
273 Zhang X. 1
274 Pazos E. 1
275 Xu S. 1
276 Yu J. 1
277 Tsay S. 1
278 Perdigon H.B. 1
279 Wang S. 1
280 Ong R. 1
281 Villamor L.P. 1
282 Wang E. 1
283 Padilla C.D. 1
284 Wang H. 1
285 Lin N. 1
286 Safren S. 1
287 Kavanagh, C. 1
288 Man K. 1
289 Wang Y. 1
290 Waller H. 1
291 Lim E. 1
292 Palittapongarnpim P. 1
293 Shim H. 1
294 Seielstad M. 1
295 Leach M. 1
296 Srikummool M. 1
297 Jung J. 1
298 London A. 1
299 Fuchareon S. 1
300 Wagh, A. 1
301 Zimmerman, R. 1
302 Niikawa N. 1
303 Zupo, V. 1
304 Moore A. 1
305 An H. 1
306 Abdulla M.A. 1
307 Calacal G.C. 1
308 Tang, Chuyang Y. 1
309 Tsumura Y. 1
310 Kondo T. 1
311 She, Qianhong 1
312 Chew, Sing Yian 1
313 Pakkad G. 1
314 Chaurasia A. 1
315 Brahmachari S.K. 1
316 Li, Kang 1
317 Ahmed I. 1
318 Yang, Xing 1
319 Lee E. 1
320 Min H. 1
321 Debowski, Marcin 1
322 Nishimura S. 1
323 Bhak J. 1
324 Kelly C. 1
325 Tongsima S. 1
326 Mazzella, L. 1
327 Friedman R. 1
328 McKenzie E.H.C. 1
329 Dong M. 1
330 Hyde K.D. 1
331 Denoeux T. 1
332 Meyer, A.E. 1
333 Mimiaga M. 1
334 Lee, C. 1
335 Limbada M. 1
336 Kohrs, D. 1
337 Ojikutu B. 1
338 Shi H. 1
339 Su B. 1
340 Pathak S. 1
341 Lumyong S. 1
342 Kovach, B. 1
343 Crous P.W. 1
344 Cummings V. 1
345 Smith, C. 1
346 Gaydos C. 1
347 Paulus B. 1
348 Yu X. 1
349 Assawamakin A. 1
350 Ryu K. 1
351 Terlizzi, A. 1
352 Hamilton E. 1
353 Li M. 1
354 Sigurdsson, J. 1
355 Elharrar V. 1
356 Bussaban B. 1
357 Qian, P.-Y. 1
358 Schultz, M. 1
359 Cha J. 1
360 Emel L. 1
361 Photita W. 1
362 Chen C.-H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.