ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Zhen
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Tupei 6
2 Zhang, Hua 6
3 Yang, Ming 6
4 Fung, Stevenson Hon Yuen 5
5 Ding, Liang 5
6 Wong, Jen It 5
7 Ng, Teng Yong 4
8 Cen, Zhan Hong 4
9 Tan, Chaoliang 3
10 Yeo, Jing Jie 3
11 Zhang, Sam 2
12 Wong, Limsoon 2
13 Wu, Xue-Jun 2
14 He, Ying 2
15 Zhu, Fu Rong 2
16 Xie, Linghai 2
17 Huang, Wei 2
18 Fan, Zhanxi 2
19 Zhang, Xiao 2
20 Rui, Xianhong 1
21 Dong, Zhili 1
22 Zeng, Zhiyuan 1
23 Chen, Junze 1
24 Li, Yibin 1
25 Zhang, Yong Wei 1
26 Boey, Freddy Yin Chiang 1
27 Xu, Zhichuan 1
28 Lin, Jiadan 1
29 Zhang, Wali 1
30 Chen, Wei 1
31 Pei, Qing Xiang 1
32 Yin, Zongyou 1
33 Qi, Xiaoying 1
34 Xie, Haiming 1
35 Wei, Jun 1
36 Xu, Lin 1
37 Zhang, Hao-Li 1
38 Goh, Wei Peng 1
39 Yan, Qingyu 1
40 Ye, J. D. 1
41 Ma, Chong-Bo 1
42 Bao, Shuyu 1
43 Huang, Xiao 1
44 Carney, Tom J. 1
45 Chen, Xiaoming 1
46 Yang, Jianhui 1
47 Wang, Jianxiu 1
48 Zou, Baoping 1
49 Tian, Qian 1
50 Gai, Jianxin. 1
51 Yi, Jue 1
52 David Mayes Scholarship 1
53 Qiao, Jiaqing. 1
54 Arslan, Tughrul 1
55 Fu, Ping. 1
56 Guo, Wei 1
57 Mathavan, Sinnakaruppan 1
58 Lu, Haoting 1
59 Alli Shaik, Asfa 1
60 Yuwen, Lihui 1
61 Gunaratne, Jayantha 1
62 Wee, Sheena 1
63 Bao, Biqing 1
64 Zhu, Xingrong 1
65 Xue, Can 1
66 Tian, Jing 1
67 Li, Rachel Hai Xia 1
68 Wang, Lianhui 1
69 Ai, Wei 1
70 Liu, Xiang-Tao 1
71 Yin, Hong 1
72 Xu, Jin 1
73 Wei, Yan-Quan 1
74 Sun, De-Hui 1
75 Wang, Jing 1
76 Ching, Chi Bun 1
77 Kwoh, Chee Keong 1
78 Rohani, Sohrab 1
79 Li, Yi-Ping 1
80 Lu, Jie 1
81 Sun, Shi-Qi 1
82 Guo, Hui-Chen 1
83 Siek, Liter 1
84 Hu, S. G. 1
85 Yu, Qi 1
86 Chua, Chek Beng. 1
87 Zheng, Yuanjin 1
88 Zhu, Di 1
89 Huang, Mei 1
90 Ho, Kim Ming 1
91 Kong, Zhi Hui 1
92 Huang, Qi 1
93 Zhao, Liang 1
94 Nguyen, Hung 1
95 Zhu, Jianhui 1
96 Du, Zhuzhu 1
97 Jiang, Jian 1
98 Yu, Ting 1
99 Yeo, Kiat Seng 1
100 Do, Anh Tuan 1
101 Han, Xiaoqing 1
102 Wang, Peng 1
103 Velayudhan, Kavitha 1
104 Yin, Chun 1
105 Huang, Baoqi 1
106 Zhao, Long 1
107 Liu, Jia. 1
108 Wu, Jiani. 1
109 Guo, Shengnan. 1
110 Xu, Huanfang. 1
111 Hu, Jianying 1
112 Xiong, Qihua 1
113 Fang, Jixiang 1
114 You, Hongjun 1
115 Yang, Zhongbo 1
116 Zhang, Chao 1
117 Qin, Wenping 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2562 1
3 2560 1
4 2558 2
5 2557 9
6 2556 7
7 2555 12
8 2554 1
9 2553 1
10 2552 3
11 2551 3
12 2545 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 Influence Of Nitrogen Sources On Growth Profile And Their Kinetic Studies In Newly Isolated Acidophilic Microalgae, Coccomyxa Dispar And Scenedesmus Parvus
ปี พ.ศ. 2562
2 World City Development In China: A Multifaceted Appraisal Of Chinese Cities In The Era Of Globalization
ปี พ.ศ. 2560
3 Characterization Of Cooperative Control For Multiple Non-Holonomic Wheeled Mobile Robots To Achieve Formation Tracking
ปี พ.ศ. 2558
4 Black phosphorus quantum dots
5 Numerical analysis of the soil deformation caused by tunneling under vehicle loads in the coastal reclamation area
ปี พ.ศ. 2557
6 Highly sensitive, uniform, and reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy from hollow Au-Ag alloy nanourchins
7 Moving target positioning based on a distributed camera network
8 Nitrogen and sulfur codoped graphene : multifunctional electrode materials for high-performance Li-ion batteries and oxygen reduction reaction
9 0.77 fJ/bit/search content addressable memory using small match line swing and automated background checking scheme for variation tolerance
10 Adequacy evaluation of active and reactive power in power systems
11 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
12 MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction
13 Liquid-phase epitaxial growth of two-dimensional semiconductor hetero-nanostructures
14 Functional mapping of the zebrafish early embryo proteome and transcriptome
ปี พ.ศ. 2556
15 A barrier-based smoothing proximal point algorithm for NCPs over closed convex cones.
16 Viroporin activity and membrane topology of classic swine fever virus p7 protein
17 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
18 Prevalence and correlates of discomfort and acceptability of acupuncture among outpatients in chinese acupuncture and moxibustion departments : a cross-sectional study.
19 Deformation kinetics of pH-sensitive hydrogels
20 Context-aware mobile image recognition and annotation
21 Comparison Of Thermal And Optical Behaviors Of Pre-Molded And Ceramic Package Light Emitting Diodes
ปี พ.ศ. 2555
22 Comparing the effects of dispersed Stone–Thrower–Wales defects and double vacancies on the thermal conductivity of graphene nanoribbons
23 A molecular dynamics study of the thermal conductivity of graphene nanoribbons containing dispersed Stone–Thrower–Wales defects
24 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
25 A molecular dynamics study of the thermal conductivity of nanoporous silica aerogel, obtained through negative pressure rupturing
26 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
27 Signal recovery from multiple measurement vectors via tunable random projection and boost.
28 A robust audio watermarking scheme based on lifting wavelet transform and singular value decomposition.
29 Effect of heat diffusion during state transitions in resistive switching memory device based on nickel-rich nickel oxide film
30 A novel analog-to-residue converter for biomedical DSP application
31 NBTI/PBTI-aware wordline voltage control with no boosted supply for stability improvement of half-selected SRAM cells
32 Content and context boosting for mobile landmark recognition.
33 Study on the oiling-out and crystallization for the purification of idebenone
ปี พ.ศ. 2554
34 One-pot encapsulation of luminescent quantum dots synthesized in aqueous solution by amphiphilic polymers
ปี พ.ศ. 2553
35 Study of direct nanoimprinting processes by molecular dynamics simulations
ปี พ.ศ. 2552
36 Strong violet and green-yellow electroluminescence from silicon nitride thin films multiply implanted with Si ions
37 Optical transmission and photoluminescence of silicon nitride thin films implanted with Si ions
38 Generic low power reconfigurable distributed arithmetic processor
ปี พ.ศ. 2551
39 Room-temperature visible electroluminescence from aluminum nitride thin film embedded with aluminum nanocrystals
40 Annealing effect on the optical properties of implanted silicon in a silicon nitride matrix
41 Light-induced instability in current conduction of aluminum nitride thin films embedded with Al nanocrystals
ปี พ.ศ. 2545
42 Institutional sustainability for water resource management : a case study of Dong people's water resources management in Zengchong village, Congjiang Country, Guizhou Province, P.R. China / Li Zhinan
ปี พ.ศ. 2541
43 Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome / Luo Zhimin