ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Zhen
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Tupei 6
2 Zhang, Hua 6
3 Yang, Ming 6
4 Fung, Stevenson Hon Yuen 5
5 Ding, Liang 5
6 Wong, Jen It 5
7 Ng, Teng Yong 4
8 Cen, Zhan Hong 4
9 Tan, Chaoliang 3
10 Yeo, Jing Jie 3
11 Huang, Wei 2
12 Xie, Linghai 2
13 Wong, Limsoon 2
14 Fan, Zhanxi 2
15 He, Ying 2
16 Wu, Xue-Jun 2
17 Zhang, Xiao 2
18 Zhu, Fu Rong 2
19 Zhang, Sam 2
20 Sun, Shi-Qi 1
21 Sun, De-Hui 1
22 Huang, Mei 1
23 Wei, Yan-Quan 1
24 Guo, Hui-Chen 1
25 Yin, Hong 1
26 Ching, Chi Bun 1
27 Lu, Jie 1
28 Wang, Jing 1
29 Ho, Kim Ming 1
30 Liu, Xiang-Tao 1
31 Xu, Jin 1
32 David Mayes Scholarship 1
33 Chua, Chek Beng. 1
34 Li, Yi-Ping 1
35 Qiao, Jiaqing. 1
36 Arslan, Tughrul 1
37 Yu, Qi 1
38 Hu, S. G. 1
39 Huang, Qi 1
40 Zhu, Di 1
41 Zheng, Yuanjin 1
42 Siek, Liter 1
43 Kong, Zhi Hui 1
44 Xiong, Qihua 1
45 Yu, Ting 1
46 Jiang, Jian 1
47 Huang, Baoqi 1
48 Zhao, Long 1
49 Fang, Jixiang 1
50 Ai, Wei 1
51 Du, Zhuzhu 1
52 Yin, Chun 1
53 Do, Anh Tuan 1
54 Yeo, Kiat Seng 1
55 Zhu, Jianhui 1
56 You, Hongjun 1
57 Yang, Zhongbo 1
58 Xu, Huanfang. 1
59 Nguyen, Hung 1
60 Zhao, Liang 1
61 Kwoh, Chee Keong 1
62 Guo, Shengnan. 1
63 Wu, Jiani. 1
64 Zhang, Chao 1
65 Fu, Ping. 1
66 Hu, Jianying 1
67 Liu, Jia. 1
68 Rohani, Sohrab 1
69 Zhu, Xingrong 1
70 Huang, Xiao 1
71 Zhang, Wali 1
72 Yan, Qingyu 1
73 Ye, J. D. 1
74 Ma, Chong-Bo 1
75 Zeng, Zhiyuan 1
76 Li, Yibin 1
77 Pei, Qing Xiang 1
78 Chen, Junze 1
79 Dong, Zhili 1
80 Rui, Xianhong 1
81 Bao, Shuyu 1
82 Goh, Wei Peng 1
83 Qin, Wenping 1
84 Han, Xiaoqing 1
85 Wang, Peng 1
86 Velayudhan, Kavitha 1
87 Xue, Can 1
88 Xu, Lin 1
89 Zhang, Hao-Li 1
90 Qi, Xiaoying 1
91 Yin, Zongyou 1
92 Wei, Jun 1
93 Chen, Wei 1
94 Zhang, Yong Wei 1
95 Guo, Wei 1
96 Mathavan, Sinnakaruppan 1
97 Carney, Tom J. 1
98 Tian, Jing 1
99 Tian, Qian 1
100 Zou, Baoping 1
101 Gai, Jianxin. 1
102 Yang, Jianhui 1
103 Chen, Xiaoming 1
104 Wang, Jianxiu 1
105 Li, Rachel Hai Xia 1
106 Bao, Biqing 1
107 Xie, Haiming 1
108 Xu, Zhichuan 1
109 Boey, Freddy Yin Chiang 1
110 Lin, Jiadan 1
111 Wang, Lianhui 1
112 Gunaratne, Jayantha 1
113 Wee, Sheena 1
114 Lu, Haoting 1
115 Alli Shaik, Asfa 1
116 Yuwen, Lihui 1
117 Yi, Jue 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2562 1
3 2561 1
4 2560 1
5 2558 2
6 2557 9
7 2556 7
8 2555 12
9 2554 1
10 2553 1
11 2552 3
12 2551 3
13 2545 1
14 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 Influence Of Nitrogen Sources On Growth Profile And Their Kinetic Studies In Newly Isolated Acidophilic Microalgae, Coccomyxa Dispar And Scenedesmus Parvus
ปี พ.ศ. 2562
2 World City Development In China: A Multifaceted Appraisal Of Chinese Cities In The Era Of Globalization
ปี พ.ศ. 2561
3 Spin Coating Growth And Characterization Of Indium Nitride Thin Films
ปี พ.ศ. 2560
4 Characterization Of Cooperative Control For Multiple Non-Holonomic Wheeled Mobile Robots To Achieve Formation Tracking
ปี พ.ศ. 2558
5 Black phosphorus quantum dots
6 Numerical analysis of the soil deformation caused by tunneling under vehicle loads in the coastal reclamation area
ปี พ.ศ. 2557
7 Highly sensitive, uniform, and reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy from hollow Au-Ag alloy nanourchins
8 Moving target positioning based on a distributed camera network
9 Nitrogen and sulfur codoped graphene : multifunctional electrode materials for high-performance Li-ion batteries and oxygen reduction reaction
10 0.77 fJ/bit/search content addressable memory using small match line swing and automated background checking scheme for variation tolerance
11 Adequacy evaluation of active and reactive power in power systems
12 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
13 MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction
14 Liquid-phase epitaxial growth of two-dimensional semiconductor hetero-nanostructures
15 Functional mapping of the zebrafish early embryo proteome and transcriptome
ปี พ.ศ. 2556
16 A barrier-based smoothing proximal point algorithm for NCPs over closed convex cones.
17 Viroporin activity and membrane topology of classic swine fever virus p7 protein
18 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
19 Prevalence and correlates of discomfort and acceptability of acupuncture among outpatients in chinese acupuncture and moxibustion departments : a cross-sectional study.
20 Deformation kinetics of pH-sensitive hydrogels
21 Context-aware mobile image recognition and annotation
22 Comparison Of Thermal And Optical Behaviors Of Pre-Molded And Ceramic Package Light Emitting Diodes
ปี พ.ศ. 2555
23 Comparing the effects of dispersed Stone–Thrower–Wales defects and double vacancies on the thermal conductivity of graphene nanoribbons
24 A molecular dynamics study of the thermal conductivity of graphene nanoribbons containing dispersed Stone–Thrower–Wales defects
25 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
26 A molecular dynamics study of the thermal conductivity of nanoporous silica aerogel, obtained through negative pressure rupturing
27 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
28 Signal recovery from multiple measurement vectors via tunable random projection and boost.
29 A robust audio watermarking scheme based on lifting wavelet transform and singular value decomposition.
30 Effect of heat diffusion during state transitions in resistive switching memory device based on nickel-rich nickel oxide film
31 A novel analog-to-residue converter for biomedical DSP application
32 NBTI/PBTI-aware wordline voltage control with no boosted supply for stability improvement of half-selected SRAM cells
33 Content and context boosting for mobile landmark recognition.
34 Study on the oiling-out and crystallization for the purification of idebenone
ปี พ.ศ. 2554
35 One-pot encapsulation of luminescent quantum dots synthesized in aqueous solution by amphiphilic polymers
ปี พ.ศ. 2553
36 Study of direct nanoimprinting processes by molecular dynamics simulations
ปี พ.ศ. 2552
37 Strong violet and green-yellow electroluminescence from silicon nitride thin films multiply implanted with Si ions
38 Optical transmission and photoluminescence of silicon nitride thin films implanted with Si ions
39 Generic low power reconfigurable distributed arithmetic processor
ปี พ.ศ. 2551
40 Room-temperature visible electroluminescence from aluminum nitride thin film embedded with aluminum nanocrystals
41 Annealing effect on the optical properties of implanted silicon in a silicon nitride matrix
42 Light-induced instability in current conduction of aluminum nitride thin films embedded with Al nanocrystals
ปี พ.ศ. 2545
43 Institutional sustainability for water resource management : a case study of Dong people's water resources management in Zengchong village, Congjiang Country, Guizhou Province, P.R. China / Li Zhinan
ปี พ.ศ. 2541
44 Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome / Luo Zhimin