ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Y.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhao, Yanli 29
2 Zhang, Qichun 15
3 Zhang, Heng Yi 13
4 Chen, Tupei 13
5 Chen, Yong 11
6 Liu, Z. 11
7 Yu, Q. 9
8 Chen, T. P. 7
9 Li, X. D. 7
10 Anuntalabhochai S. 7
11 Hu, S. G. 7
12 Fane, Anthony Gordon 7
13 Ma, Jan 7
14 Zhang, Jinsong 6
15 Xiao, Jinchong 6
16 Leong, K. C. 6
17 Deng, L. J. 6
18 Dong, Zhili 6
19 Zhang, Hua 6
20 Wei, Fengxia 5
21 Kloc, Christian 5
22 Yin, Y. 5
23 Meng, Yu Song 4
24 Guo, Dong Sheng 4
25 Tippawan U. 4
26 Lay, Winson Chee Loong 4
27 Yan, Qingyu 4
28 Wong, J. I. 4
29 Ding, Fei 4
30 Liu, P. 4
31 Hosaka, Sumio 4
32 Chen, Guo Song 4
33 Tang, Chuyang Y. 4
34 Yang, En Cui 3
35 Liang, Peng 3
36 Wang, Rong 3
37 Fung, Stevenson Hon Yuen 3
38 You, Chang Cheng 3
39 Li, Gang 3
40 Li, Yongxin 3
41 Phanchaisri B. 3
42 Ngaojampa C. 3
43 Tan, Ke Jie 3
44 Nimmanpipug P. 3
45 Singkarat S. 3
46 Loo, Say Chye Joachim 3
47 Yu Z. 3
48 Wang, Min 3
49 Sun, Xiaowei 3
50 Ye, Kaiqi 3
51 Hng, Huey Hoon 3
52 Lu, Xuehong 3
53 Hu, Yong 3
54 Boonyawan D. 3
55 White, Timothy John 3
56 Vilaithong T. 3
57 Zhang, Baile 3
58 Huo, Fengwei 3
59 Wu, Bae-Ian 3
60 Huang, Ling 3
61 Tian, Qi 3
62 Li, Chang Ming 3
63 Yeo, Jun Xiang 3
64 Ong, Jin Teong 3
65 Liu, Xinfeng 2
66 Zhao, Yang 2
67 Gao, Junkuo 2
68 Sum, Tze Chien 2
69 Rakesh, Ganguly 2
70 Li, Li 2
71 Cai, X. P. 2
72 Wang, J. X. 2
73 Fan, Zhi 2
74 McDougald, Diane 2
75 Wu, Yuechao 2
76 Zhang, Qiaoyun 2
77 Xue, Ping 2
78 Hu Z. 2
79 Yuan, Junsong 2
80 Samsang N. 2
81 Meng, Shujuan 2
82 Wei, A. 2
83 Wang, Junling 2
84 Chen, Zhong 2
85 Soh, Chee Kiong 2
86 Liu, Xue-Wei 2
87 Wudl, Fred 2
88 Ji, Li 2
89 Lim, Say Ian 2
90 Goh, Shuwen 2
91 Guan, Yong Liang 2
92 Zhou, Mojiao 2
93 Qian, Haisheng 2
94 Chan-Park, Mary B. 2
95 Wu, Tom 2
96 Hu, Xiao 2
97 Khor, Khiam Aik 2
98 Mao, Xiao Hong 2
99 Thongtem S. 2
100 Lee V. 2
101 Yu, Hong Mei 2
102 Yang, Hua 2
103 Lee, Pooi See 2
104 Ding, Jun 2
105 Yu, Y. F. 2
106 Zhu, S. 2
107 Yee, Wu Aik 2
108 Ng, Wun Jern 2
109 Yu, Lingmin 2
110 Liu, Y. C. 2
111 Kotaki, Masaya 2
112 Boey, Freddy Yin Chiang 2
113 Chen, Hongsheng 2
114 Ran, Lixin 2
115 Kumar, Lakshmi Sutha 2
116 Gattermann,N. 1
117 Pu, L. 1
118 Peng, H. Y. 1
119 Lin, W. N. 1
120 Finelli,C. 1
121 Ding, J. F. 1
122 Lee VS. 1
123 Dev, Soumyabrata 1
124 Savoy, Florian M. 1
125 Béchet, Daniel 1
126 David, A. 1
127 Kadler, K. E. 1
128 Maszenan, Abdul Majid 1
129 Cha, D. 1
130 Hong, J. H. 1
131 Liu, Ze-hua 1
132 Wu, J. C. 1
133 Mai, Cheng-Kang 1
134 University of Edinburgh 1
135 Winkler, Stefan 1
136 Argyle, David 1
137 Nguyen, Thuc-Quyen 1
138 Sangild, P T 1
139 Cheung, K. K. W. 1
140 Kragh, P M 1
141 Phan, Hung 1
142 Liu, Xiaofeng 1
143 Haas, Harald 1
144 Su, Liang 1
145 Jia, Wenzhao 1
146 Li, K. 1
147 Li, Chang-Ming 1
148 Qin, Xiaosheng 1
149 Bazan, Guillermo C. 1
150 Ratnarajah, Tharm 1
151 Wu, T. 1
152 Sun, Sumei 1
153 Pungolino,E.M. 1
154 Aydınok,Y. 1
155 Quarta,G. 1
156 Augustson,B.M. 1
157 Porter,J.B. 1
158 Lo, Guo-Qing 1
159 Poole,J.E. 1
160 Athanasiou-Metaxa,M. 1
161 Baba,A.A. 1
162 Ravoet,C. 1
163 Béris,P.H. 1
164 Roy,L. 1
165 Li, J 1
166 Remacha,A.F. 1
167 Beck,J.T. 1
168 Baccarani,M. 1
169 Jolimont Lobbes,H.H. 1
170 Qi, Yajun 1
171 Singh, Navab 1
172 Lay, Chee Leng 1
173 Buford, James A. 1
174 Kumar, Jatin N. 1
175 Ballard, Gary H. 1
176 Lu, Yinghua 1
177 Holst, Gerald C. 1
178 Shen, Liang 1
179 Krapels, Keith A. 1
180 Murrer, R. Lee 1
181 Liu, Connie K. 1
182 Li, Qingliu 1
183 Kwong, Dim Lee 1
184 Chen, Zuhuang 1
185 Winters, Harvey 1
186 Teng, Susanto 1
187 Han, Wei Kwang 1
188 Rzechowicz, Miles 1
189 Wess, T. J. 1
190 Wu, S. Y. 1
191 Hofstetter, R. 1
192 Yang, Huali 1
193 Anand, M. J. 1
194 Chen, Bin 1
195 Ye, G. 1
196 Jia, W. W. 1
197 Ang, K. S. 1
198 Wang, Baomin 1
199 Yang, Zhihuan 1
200 Bryan, Maung Ye Kyaw Thu 1
201 Zuo, Zhenghu 1
202 Schwandner, F. M. 1
203 Zhan, Qingfeng 1
204 Lee, T. 1
205 Xie, Yali 1
206 Zhu, Xiaojian 1
207 Foo, Siew Chuen 1
208 Wang, Hong 1
209 Beyne-Rauzy,O. 1
210 Molteni, G. 1
211 Wang, Cuiping. 1
212 Liu, Xin 1
213 Yang, S. Y. 1
214 Zhang, D. 1
215 Lin, Z. 1
216 Gupta, Rashmi 1
217 Shi, Z. 1
218 Qi, Saren 1
219 Arulkumaran, Subramaniam 1
220 Fu, Y. Q. 1
221 Ng, Geok Ing 1
222 Zhu, W. 1
223 Hosako, Sumio 1
224 Liu, X. J. 1
225 Lee, Jian-Yuan 1
226 Benedict, K. B. 1
227 Li, Run-Wei 1
228 Liu, Pan 1
229 Lin, L 1
230 Chen, Tu Pei 1
231 Du, Y 1
232 Vajta, Gábor 1
233 Pye, H. O. T. 1
234 Yang, F. 1
235 Yu, S. F. 1
236 Schmidt, M 1
237 Purnawirman, P. 1
238 Agerholm, J S 1
239 Koh, Tieh-Yong 1
240 Dantzer, V 1
241 Roth, Matthias 1
242 Callesen, H 1
243 Winter, K D 1
244 Teo, C. K. 1
245 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 1
246 Martin, R. V. 1
247 Clarisse, L. 1
248 Hu, Xiaozhi. 1
249 Hurtmans, D. R. 1
250 Duan, Kai. 1
251 J. L. Collett Jr. 1
252 Heald, C. L. 1
253 Chen, Siyuan 1
254 Li, Xiaodong. 1
255 Van Damme, M. 1
256 Xiu, Zhimeng. 1
257 Philip, S. 1
258 Li, Jiguang. 1
259 Coheur, P.-F. 1
260 Sun, Xudong. 1
261 Huo, Di. 1
262 Clerbaux, C. 1
263 Bhatt, B. C. 1
264 Elalfy,M.S. 1
265 Jensen,J.M. 1
266 Pussadee N. 1
267 Kattamis,A.C. 1
268 Unai S. 1
269 Jaulmes,D. 1
270 Hunault-Berger,M. 1
271 Inusa,B.P.D. 1
272 Puttaraksa N. 1
273 Singkarat K. 1
274 Kilinç,Y. 1
275 Liu X. 1
276 Kjeldsen,L. 1
277 Koren,A. 1
278 Kinsey,S.E. 1
279 Natyanum S. 1
280 Whitlow H. 1
281 Kim,K. 1
282 Sung,J.J.Y. 1
283 Huang,S. 1
284 Ha,S.Y. 1
285 Han,Y. 1
286 Haase,D. 1
287 Præstgaard,J.T. 1
288 Gümrük,F.U. 1
289 Li,R. 1
290 Grigg,A.P. 1
291 Qi,Y. 1
292 Xu,J. 1
293 Heinrich,B. 1
294 Flisiak,R. 1
295 Hsu,H. 1
296 Jabłkowski,M.S. 1
297 Ho,J. 1
298 Chien,R. 1
299 Stein,D.S. 1
300 Hertzberg,M.S. 1
301 Lai,M. 1
302 Lee,J. 1
303 Nobile,F. 1
304 Aǧaoǧlu,L. 1
305 Papadopoulos,N.T. 1
306 Rose,C.S. 1
307 Muus,P.K. 1
308 Domokos,G. 1
309 Mufti,G.J. 1
310 Roubert,B. 1
311 Alimena,G. 1
312 Perrotta,S. 1
313 Angelucci,E. 1
314 Piga,A.M. 1
315 Arrizabalaga,B. 1
316 Pfeilstöcker,M. 1
317 Amé,S. 1
318 Alonso,D. 1
319 Petrini,M.T. 1
320 Mohamed Thalha,A.J. 1
321 Habr,D. 1
322 Fénaux,P. 1
323 Li,C. 1
324 Ganser,A.G. 1
325 Legros,L. 1
326 Della Porta,M. 1
327 Lee,K. 1
328 Lee,S. 1
329 Li,Q. 1
330 Guerci-Bresler,A. 1
331 Lübbert,M. 1
332 Vassilieff,D. 1
333 Lutz,D. 1
334 Taylor,K.M. 1
335 Linkesch,W.M. 1
336 Lin,K. 1
337 Schmid,M.L. 1
338 Goldfarb,A.W. 1
339 Sobhonslidsuk,A. 1
340 Chalkias,C. 1
341 Tesch,H.J. 1
342 Chan,L. 1
343 Tamary,H. 1
344 Cazzola,M. 1
345 Sutcharitchan,P. 1
346 Cartron,G. 1
347 Taher,A.T. 1
348 Thein,S.L. 1
349 Chancharunee,S. 1
350 Viprakasit,V. 1
351 Chasapopoulou,E. 1
352 Wainwright,L. 1
353 Charoenkwan,P. 1
354 Villegas,A.M. 1
355 Troncy,J. 1
356 Chapman,C.S. 1
357 Capra,M.E.Z. 1
358 Slama,B. 1
359 Schots,H. 1
360 Bosly,A.E. 1
361 Secchi,G. 1
362 Borgna-Pignatti,C. 1
363 Schmugge,M. 1
364 Birgens,H.S. 1
365 Sanz,G.F. 1
366 B́ordessoule,D. 1
367 Bouabdallah,K. 1
368 Seymour,J.F. 1
369 Bron,D.G. 1
370 Shen,Z. 1
371 Cappellini,M.D.O. 1
372 Shah,H.N. 1
373 Bowen,D.T. 1
374 Bowden,D.K. 1
375 Shah,F.T. 1
376 Chèze,S. 1
377 Waßmann,B. 1
378 Thongsawat,S. 1
379 Fillet,G. 1
380 Hui,A. 1
381 Enggaard,L. 1
382 Piratvisuth,T. 1
383 Singh, Gurpreet 1
384 Tanwandee,T. 1
385 El Beshlawy,A. 1
386 Filosa,A. 1
387 Zhang,H. 1
388 Gastl,G.A. 1
389 Chuang,W. 1
390 Giraudier,S. 1
391 Chen,P. 1
392 Galanello,R. 1
393 Forni,G.L. 1
394 Ren,H. 1
395 Colvin,R.A. 1
396 Ehninger,G.E. 1
397 Dauriac,C. 1
398 Wörmann,B.J. 1
399 Delforge,M. 1
400 Will,A.M. 1
401 Cianciulli,P. 1
402 Chuansumrit,A. 1
403 Wettervald,M. 1
404 Wright,J.G. 1
405 Dölken,G. 1
406 Zoumbos,N.C. 1
407 Economopoulos,T.H. 1
408 Zweegman,S. 1
409 Duyster,J. 1
410 Yoon,S. 1
411 Yeh,S. 1
412 Dombret,H. 1
413 Saglio,G.G. 1
414 Purslow, P. P. 1
415 Zhang, Xiaohu 1
416 Ding, Guoqiang 1
417 Cheng, Fangqin 1
418 Maguire, Anne M. 1
419 Li, Da 1
420 Levy, S. M. 1
421 Chen, Jiafu 1
422 Xiong, Shanxin 1
423 Margineda, Jorge 1
424 Zhang, Zheng 1
425 Soto-Rojas, Armando Ernesto 1
426 Yu, Qifeng 1
427 Kundu, P. 1
428 Yap, Wei Jie 1
429 Zhu, Xianwei 1
430 Cao, Bin 1
431 O'Mullane, Denis M. 1
432 Song, Huiping 1
433 Tan, Melvin Wei Jun 1
434 Guai, Guan Hong 1
435 Kumar, L. S. 1
436 Martinez-Mier, Esperanza Angeles 1
437 Prathip Phantumvanit 1
438 Je, Minkyu 1
439 Xu, Jinling 1
440 Sun, Sheng 1
441 Chen, William Wei Ning 1
442 Ng, Chee Mang 1
443 Nguyen, Chien A. 1
444 Tian, Yufeng 1
445 Yang, Fenglin 1
446 Katz, B. P. 1
447 Heilman, Judith R. 1
448 Li, Jianfeng 1
449 Han, W. K. 1
450 Cury, Jaime Aparecido 1
451 Stookey, George K. 1
452 Ou, Jianliang 1
453 Yeo, Kiat Seng 1
454 Koh, Wee Jin 1
455 de la Peña, L. D. 1
456 Zohouri, V. 1
457 Greicius, G. 1
458 Zhang, W. 1
459 Bakti Utama, Muhammad Iqbal 1
460 Kong, Jin Au 1
461 Liu, Wen 1
462 Kemp, Brandon A. 1
463 Su, Haibin 1
464 Chiu, T.-S. 1
465 Yeh, Han-Chih 1
466 Zhang, Jingjing 1
467 Liou, Juin J. 1
468 Wang, Lu 1
469 You, E.-M. 1
470 Pettersson, S. 1
471 Arbiol, Jordi 1
472 de Matos, C. T. 1
473 Wefel, Jeffrey S. 1
474 Zhang, Qing 1
475 Lao, Luciana Lisa 1
476 Zhang, Jun 1
477 Seow, S. W. 1
478 Villa, A. 1
479 Liu, Xiaogang 1
480 Aronsson, L. 1
481 Mata, Maria de la 1
482 Karre, K. 1
483 Zero, Domenick T. 1
484 Whitford, Gary M. 1
485 Chin, K. C. 1
486 Whelton, Helen P. 1
487 Xiong, Qihua 1
488 Kumar, R. 1
489 Arasu, Muthukumaraswamy Annamalai 1
490 Choopun S. 1
491 Gregoratti L. 1
492 Chu P. 1
493 Bootkul D. 1
494 Intarasiri S. 1
495 Techarang J. 1
496 Cai D. 1
497 Aramwit C. 1
498 Gwilliam R. 1
499 Tian X. 1
500 Phuruangrat A. 1
501 Promnopas W. 1
502 Wiranwetchayan O. 1
503 Thongtem T. 1
504 Kaewmanee T. 1
505 Thopan P. 1
506 Sansongsiri S. 1
507 Lo C. 1
508 Chung W. 1
509 Addissie Y. 1
510 Muenke M. 1
511 Neas K. 1
512 Kruszka P. 1
513 Tanpaiboon P. 1
514 Silvilairat S. 1
515 Sittiwangkul R. 1
516 Pongprot Y. 1
517 Crosby K. 1
518 Berger S. 1
519 Mefford H. 1
520 Reynolds W. 1
521 Mommersteeg M. 1
522 Bennett J. 1
523 Wynn J. 1
524 Martinez A. 1
525 Makonkawkeyoon K. 1
526 Promnopas S. 1
527 Phonkhokkong T. 1
528 Yu, L. G. 1
529 Zhang, Fumin 1
530 Yang, H. Y. 1
531 Tay, Yee Yan 1
532 Guo, Changfa 1
533 Soh, Jiayun Bethia 1
534 Chen, Jing 1
535 Yu, Lu 1
536 Huang, Wei 1
537 Munir, Z. A. 1
538 Kong, H. Z. 1
539 Majima, Yutaka 1
540 Wang, L. 1
541 Goh, Eunice S. M. 1
542 Azuma, Yasuo 1
543 Sun, Changqing 1
544 Fan, Qu-Li 1
545 Yu, Le 1
546 Xiong, Yanghui. 1
547 Taweepreeda W. 1
548 Choomgan P. 1
549 Yu, Ao 1
550 Wanichapichart P. 1
551 Pitakrattananukool S. 1
552 Jitonnom J. 1
553 Sangwijit K. 1
554 Xu, Huijuan. 1
555 Kanhere, Pushkar D. 1
556 Lou, David Xiong Wen 1
557 Zhao, Jianfeng 1
558 Zhang, Ning 1
559 Neo, Huiling. 1
560 Ganguly, Rakesh 1
561 Teo, Kaiwen. 1
562 Hoo, Yuan Shyuan 1
563 Huang, Shao Ying 1
564 Zhou, Feng 1
565 Li, Xiao Yun 1
566 Liu, Jin-Li. 1
567 Li, Shuzhou 1
568 Zhong, Hui-Yuan. 1
569 Wen, Guo Dong 1
570 Guan, Xu Dong 1
571 Xu, Xianxiu 1
572 Zhao, Qing-Liang. 1
573 Xie, Linghai 1
574 Paul, Etienne. 1
575 Xu, Jing Jun 1
576 Shi, Wenxiong 1
577 Liang, Jing 1
578 Ochoa, Juan Carlos. 1
579 Lin, Zongqiong 1
580 Zhang, Xin Zheng 1
581 Duong, Hieu M. 1
582 Park, Cheol-Min 1
583 Shi, Miao 1
584 Tian, Dan 1
585 Wu, Xue 1
586 Tay, Qiuling 1
587 Xue, Can 1
588 Pang, Yu 1
589 Zhang, Hong 1
590 Cao, Shao-Wen 1
591 Feng, Yuhua 1
592 Yang, Yaowen 1
593 Song, Hai Bin 1
594 Cui, Lin 1
595 Holmes, D. F. 1
596 Liu, Tao 1
597 Goh, K. L. 1
598 Zhu, Wei 1
599 Mun, Peter Choon Sze 1
600 Cai, Zhenhan 1
601 Pechaud, Yoan. 1
602 Sun, Peng-Ju 1
603 Ren, Wei 1
604 Wong, S. M. 1
605 Bellaiche, L. 1
606 Chen, Z. X. 1
607 Huang, C. W. 1
608 Sun, Yuan 1
609 Yang, P. 1
610 Ramanathan, G. 1
611 Shen, N. S. 1
612 Gao, C. 1
613 Lee, S. J. 1
614 Kornev, I. A. 1
615 Xiao, Gaoxi 1
616 Prosandeev, S. 1
617 Yu, Y. H. 1
618 Buddharaju, K. 1
619 Luo, Z. L. 1
620 Chen, Lang 1
621 Li, X. 1
622 Wang, X. 1
623 Yi, Ming-Dong 1
624 Yang, Ying Wei 1
625 Song, Shi Hui 1
626 Yin, Zongyou 1
627 Liné, Alain. 1
628 Shi, Nai-En 1
629 Lu, G. 1
630 Qian, Yan 1
631 Duan, Zhong Yu 1
632 Shen, G.G. 1
633 Rawat, Rajdeep Singh 1
634 Tok, Alfred Iing Yoong 1
635 Shen, J.X. 1
636 Hu, Fangzhong 1
637 Han, Jian Rong 1
638 Yu, Lingling 1
639 Mi, Siya 1
640 Liu, M. 1
641 Lim, Wei Meng 1
642 Murphy, B.R. 1
643 Zhu, J. 1
644 Tan, Boon Teoh 1
645 Nguyen, Anh Chien 1
646 Lei, H. W. 1
647 Radhakrishnan, K.V. 1
648 Dong, Feng 1
649 Xie, S. 1
650 Yang, M. 1
651 Lee, Fu Min 1
652 Wong, Jen It 1
653 Yeo, Sing Ning 1
654 Ting, See Ho 1
655 Agarwal, Ashutosh 1
656 Xu, Huijuan 1
657 Blair, Richard G. 1
658 Jayalakshmy, K.V. 1
659 Tassanakajon, A. 1
660 Rothschild, Mordechai 1
661 Kanatzidis, Mercouri G. 1
662 Malliakas, Christos D. 1
663 Liberman, Vladimir 1
664 Liu, K.-F. 1
665 Wang, Huei 1
666 Klinbunga, S. 1
667 Liu, Bing Hai 1
668 Yu, H.-T. 1
669 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
670 Wu, H. T. 1
671 Jiang, Bo 1
672 Yi, J. B. 1
673 Liu, Shuwei 1
674 Triwitayakorn, K. 1
675 Yu, Hongyu 1
676 Fang, Z. 1
677 Huang, Y. N. 1
678 Dou, S. X. 1
679 Ang, Ricky Lay Kee 1
680 Huan, Alfred Cheng Hon 1
681 Horvat, J. 1
682 Zhang, G. Y. 1
683 Zho, S. H. 1
684 Liu, G. R. 1
685 Zong, Z. 1
686 Zhu, Y. B. 1
687 He, Song 1
688 Valfells, A. 1
689 Zhu, Xiaofei 1
690 Wang, Ning 1
691 Zhang, P. 1
692 Chen, Hongyu 1
693 Li, Bo 1
694 Sun, C. Q. 1
695 Yang, J. Q. 1
696 Krantz, William B. 1
697 Chen, B. 1
698 Li, S. 1
699 Huang, W. 1
700 Kang, J. F. 1
701 Yang, Hui Ying 1
702 Gao, Bin 1
703 Yang, Bo 1
704 Liu, L. F. 1
705 Laursen, K. 1
706 Ma, Ting 1
707 Teng, Xue 1
708 Fu, Y. H. 1
709 Ma, Maode 1
710 Tan, T. T. 1
711 Liu, X. Y. 1
712 Sritharan, T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 6
3 2558 3
4 2557 17
5 2556 19
6 2555 62
7 2554 16
8 2553 5
9 2552 3
10 2551 3
11 2550 7
12 2549 9
13 2548 9
14 2547 9
15 2546 5
16 2545 3
17 2544 1
18 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Development of economic MeV-ion microbeam technology at Chiang Mai University
2 Loss of function in ROBO1 is associated with tetralogy of Fallot and septal defects
3 Application of advanced nanoclay material as a chemical fertiliser loss control agent for loss control fertiliser development in Thailand
4 Characterisations and DSSC efficiency test of TiO2 nano-films formed by filtered cathodic vacuum arc deposition
ปี พ.ศ. 2559
5 Dedicated to Russell Mark Gwilliam
6 Critical low-energy Ar-ion beam conditions to induce direct DNA double strand break
7 Effect of titanium dioxide blocking layer deposited by cathodic arc plasma on the energy conversion efficiency of dye-sensitized solar cells
8 Crystalline phases and optical properties of titanium dioxide films deposited on glass substrates by microwave method
9 Monte carlo and molecular dynamics simulations of surface modification of DNA interacted with ultra-low-energy carbon atoms
10 Low-energy plasma immersion ion implantation modification of bacteria to enhance hydrolysis of biomass materials
ปี พ.ศ. 2558
11 Thickness dependence of optical properties of amorphous indium gallium zinc oxide thin films : effects of free-electrons and quantum confinement
12 Interference management techniques in large-scale wireless networks
13 Randomized, controlled pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of albinterferon in patients with chronic hepatitis B infection
ปี พ.ศ. 2557
14 Realization of write-once-read-many-times memory device with O2 plasma-treated indium gallium zinc oxide thin film
15 Influence of localized surface plasmon resonance and free electrons on the optical properties of ultrathin Au films : a study of the aggregation effect
16 A study on the evolution of dielectric function of ZnO thin films with decreasing film thickness
17 Electronic properties of conjugated polyelectrolyte/single-walled carbon nanotube composites
18 A coupled K-nearest neighbour and Bayesian neural network model for daily rainfall downscaling
19 Mechanisms for enhanced performance of platinum-based electrocatalysts in proton exchange membrane fuel cells
20 A brief review on possible approaches towards controlling sulfate-reducing bacteria (SRB) in wastewater treatment systems
21 Site diversity gain at the equator : radar-derived results modeling in Singapore
22 WAHRSIS : a low-cost high-resolution whole sky imager with near-infrared capabilities
23 Optimal energy transfer pipe arrangement for acoustic drill string telemetry
24 A micromechanical model for concrete under static loading
25 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
26 Synaptic long-term potentiation realized in Pavlov's dog model based on a NiOx-based memristor
27 Rain attenuation prediction model for satellite communications in tropical regions
28 Al content-dependent resistive switching in Al-rich AlOxNy thin films
29 Review of nanostructured resistive switching memristor and its applications
30 Unusual anisotropic magnetoresistance in charge-orbital ordered Nd0.5Sr0.5MnO3 polycrystals
ปี พ.ศ. 2556
31 Impact of a biofouling layer on the vapor pressure driving force and performance of a membrane distillation process
32 Protecting satellite systems from disassociation DoS attacks
33 Effects of free electrons and quantum confinement in ultrathin ZnO films : a comparison between undoped and Al-doped ZnO
34 Novel scaling laws for the Langmuir-Blodgett solutions in cylindrical and spherical diodes
35 Molecule-based water-oxidation catalysts (WOCs) : cluster-size-dependent dye-sensitized polyoxometalates for visible-light-driven O2 evolution
36 Design of an electronic synapse with spike time dependent plasticity based on resistive memory device
37 Effect of exposure to ultraviolet-activated oxygen on the electrical characteristics of amorphous indium gallium zinc oxide thin film transistors
38 A contact analysis approach based on linear complementarity formulation using smoothed finite element methods.
39 UHF propagation along a cargo hold on board a merchant ship
40 A rocket-like encapsulation and delivery system with two-stage booster layers : pH-responsive poly(methacrylic acid)/poly(ethylene glycol) complex-coated hollow silica vesicles
41 Transparent exopolymer particles (TEP) and their potential effect on membrane biofouling
42 Alginate block fractions and their effects on membrane fouling
43 Algorithms for finding best locations of cluster heads for minimizing energy consumption in wireless sensor networks
44 The mechanism clarification of Ni–Mn–Fe–Ga alloys with excellent and stable functional properties.
45 Emulating the Ebbinghaus forgetting curve of the human brain with a NiO-based memristor
46 Atomic layer deposition of ZrO2 as gate dielectrics for AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor high electron mobility transistors on silicon
47 Emulating the paired-pulse facilitation of a biological synapse with a NiOx-based memristor
48 Recovery from ultraviolet-induced threshold voltage shift in indium gallium zinc oxide thin film transistors by positive gate bias
49 Effects of electrode material and configuration on the characteristics of planar resistive switching devices
ปี พ.ศ. 2555
50 Application of otolith shape analysis in identifying different ecotypes of Coilia ectenes in the Yangtze Basin, China
51 Modeling of lateral charge transfer in Si nanocrystals in SiO2 thin film
52 Experimental and theoretical studies on pyrene-grafted polyoxometalate hybrid
53 Conduction mechanisms at low- and high-resistance states in aluminum/anodic aluminum oxide/aluminum thin film structure
54 Detection and monitoring of axial cracks in cylindrical structures using torsional wave generated by piezoelectric macro-fiber composite
55 Comparative study of electromechanical impedance and lamb wave techniques for fatigue crack detection and monitoring in metallic structures
56 Integrated coagulation-trickling filter–ultrafiltration processes for domestic wastewater treatment and reclamation.
57 Effect of shear stress and growth conditions on detachment and physical properties of biofilms.
58 Crystal structure and phototransistor behavior of N-substituted heptacence
59 One stone kills four birds : a novel diazaperinone 12H-pyrazino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-a]perimidin-12-one recognizes four different metal ions
60 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
61 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
62 A magnetically separable photocatalyst based on nest-like γ-Fe2O3/ZnO double-shelled hollow structures with enhanced photocatalytic activity
63 Size-suppressed dielectrics of Ge nanocrystals : skin-deep quantum entrapment
64 Microwave-assisted non-aqueous route to deposit well-dispersed ZnO nanocrystals on reduced graphene oxide sheets with improved photoactivity for the decolorization of dyes under visible light
65 TiO2 composing with pristine, metallic or semiconducting single-walled carbon nanotubes : which gives the best performance for a dye-sensitized solar cell
66 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
67 Photocatalytic studies of CdS nanoparticles assembled on carbon microsphere surfaces with different interface structures : from amorphous to graphite-like carbon
68 Robust camera pose estimation from unknown or known line correspondences
69 Highly enhanced exciton recombination rate by strong electron–phonon coupling in single ZnTe nanobelt
70 Bidirectional diode-triggered silicon-controlled rectifiers for low-voltage ESD protection
71 Comparison of S-band radar attenuation prediction with beacon measurements
72 Co-assembly of Zn(SPh)2 and organic linkers into helical and zig-zag polymer chains
73 A quantitative modeling of the contributions of localized surface plasmon resonance and interband transitions to absorbance of gold nanoparticles
74 Biofilm detachment by self-collapsing air microbubbles : a potential chemical-free cleaning technology for membrane biofouling
75 Synthesis, crystal structure, and optical properties of a three-dimensional quaternary Hg–In–S–Cl chalcohalide : Hg7InS6Cl5
76 Fouling and wetting in membrane distillation (MD) and MD-bioreactor (MDBR) for wastewater reclamation
77 Multi-band gap-coupled microstrip patch antenna
78 Analysis of salt accumulation in a forward osmosis system
79 Effect of pharmaceuticals on the performance of a novel osmotic membrane bioreactor (OMBR)
80 Rhodium(III)-catalyzed intramolecular annulation through C-H activation : total synthesis of (±)-antofine, (±)-septicine, (±)-tylophorine, and rosettacin
81 Synthesis and structure characterization of a stable nonatwistacene
82 Rigorous van der waals effect on vibration characteristics of multi-walled carbon nanotubes under a transverse magnetic field.
83 Chemically inhibited ATP synthesis promoted detachment of different-age biofilms from membrane surface.
84 Realization of transient memory-loss with NiO-based resistive switching device
85 Synthesis, structure, physical properties, and displacement current measurement of an n-type organic semiconductor: 2:3,5:6-Bis(1,1-dicyanoethylene-2,2-dithiolate)-quinone
86 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
87 State of the art of osmotic membrane bioreactors for water reclamation
88 Gut microbiota accelerate tumor growth via c-jun and STAT3 phosphorylation in APCMin/+ mice.
89 Out-of-band gain prediction of blade antennas for EMC purpose
90 “Clean reaction” strategy to approach a stable, green Heptatwistacene containing a single terminal pyrene unit
91 Synthesis, structure, and physical properties of 5,7,14,16-Tetraphenyl-8:9,12:13-bisbenzo-hexatwistacene
92 Roles of ATP-dependent N-acylhomoserine lactones (AHLs) and extracellular polymeric substances (EPSs) in aerobic granulation
93 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
94 Factors affecting flux performance of forward osmosis systems
95 Flexible nanoscale memory device based on resistive switching in nickel oxide thin film
96 Experiment results of a two-by-two diverse antenna system over sea surface in NLOS scenario
97 Evaluation of laboratory equipments as channel sounding system for mobile radio propagation
98 Further investigation of empirical path-loss modeling for short forested paths
99 Study of path loss for ground based communication in military UHF band
100 Spatio-temporal enhanced sparse feature selection for video saliency estimation
101 Improvement of endurance degradation for oxide based resistive switching memory devices correlated with oxygen vacancy accumulation effect
102 Bimodal collagen fibril diameter distributions direct age-related variations in tendon resilience and resistance to rupture
103 Mathematical modeling of biofilm-covered granular activated carbon : a review
104 Vertical silicon nanowire platform for low power electronics and clean energy applications
105 Atmospheric ammonia and particulate inorganic nitrogen over the United States.
106 Spectral properties for a new composition of a matrix and a complex representation
107 Empirical modeling of ducting effects on a mobile microwave link over a sea surface
108 Robust set-membership filtering for systems with missing measurement: a linear matrix inequality approach
109 Better understanding of canine telomerase and its potential applications in canine oncology
110 Expression of OsSPY and 14-3-3 genes involved in plant height variations of ion-beam-induced KDML 105 rice mutants
111 Expression of OsSPY and 14-3-3 genes involved in plant height variations of ion-beam-induced KDML 105 rice mutants
ปี พ.ศ. 2554
112 Development of gold standard ion-selective electrode-based methods for fluoride analysis
113 Postchemistry of inorganic–organic hybrid particles in aqueous solution : metal–cation exchange
114 Synthesis, characterization, self-assembly, and physical properties of 11-Methylbenzo[d]pyreno[4,5- b]furan
115 Study of shadowing effect by aircraft maneuvering for air-to-ground communication
116 Essential roles of eDNA and AI-2 in aerobic granulation in sequencing batch reactors operated at different settling times.
117 Downhole pipe selection and arrangement for acoustic drillstring telemetry
118 Syntheses, crystal structures, and magnetic properties of four novel Cu(I/II) complexes
119 Interval analysis of dynamic response of structures using Laplace transform.
120 Saliency density maximization for efficient visual objects discovery
121 Saliency density maximization for object detection and localization
122 Influence of SiO2 layer on the dielectric function of gold nanoparticles on Si substrate.
123 Using the spectral scaling exponent for validation of quantitative precipitation forecasts
124 Coexistence of ferroelectric triclinic phases in highly strained BiFeO3 films
125 Maternal endometrial oedema may increase perinatal mortality of cloned and transgenic piglets
126 Ion beam bioengineering research
127 Combined quantum-mechanics/molecular-mechanics dynamics simulation of A-DNA double strands irradiated by ultra-low-energy carbon ions
ปี พ.ศ. 2553
128 Molecular simulations of ultra-low-energy nitrogen ion bombardment of A-DNA in vacuum
129 Supercritical carbon dioxide-treated electrospun poly(vinylidene fluoride) nanofibrous membranes : morphology, structures and properties as an ionic-liquid host
130 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
131 Ion beam bioeng ineering research in Thailand
132 Argon and nitrogen beams influencing membrane permeate fluxes and microbial growth
ปี พ.ศ. 2552
133 Lorentz force and radiation pressure on a spherical cloak
134 An analytical method to study the effects of a substrate in surface-enhanced Raman scattering
135 Fabrication and charaterization of InP-Based high election mobility transistors.
ปี พ.ศ. 2551
136 Microsatellite and mitochondrial haplotype diversity reveals population differentiation in the tiger shrimp (Penaeus monodon) in the Indo-Pacific region
137 Stress-induced structural changes in electrospun polyvinylidene difluoride nanofibers collected using a modified rotating disk
138 Fabrication and properties of hydroxyapatite-ti network composites
ปี พ.ศ. 2550
139 Construction and DNA condensation of cyclodextrin-based polypseudorotaxanes with anthryl grafts
140 Osteoblast interactions with various hydroxyapatite based biomaterials consolidated using a spark plasma sintering technique
141 Response of a cylindrical invisibility cloak to electromagnetic waves
142 Investigation of hybrid multilevel DC/AC inverters.
143 Contention resolutions in optical packet switches.
144 Characterization of apoptosis induced by BH3-containing hepatitis B virus proteins.
145 Corrigendum to: "Theoretical analysis on ratiometric fluorescent indicators caused biased estimates of intracellular free calcium concentrations" [J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 78 (2005) 179-187] (DOI:10.1016/j.jphotobiol.2004.11.003)
ปี พ.ศ. 2549
146 Enzymatic glucose biosensor based on ZnO nanorod array grown by hydrothermal decomposition
147 Zinc oxide nanocomb biosensor for glucose detection
148 Multi[2]rotaxanes with gold nanoparticles as centers
149 Recognition-induced supramolecular porous nanosphere formation from cyclodextrin conjugated by cholic acid
150 Synthesis of bridged and metallobridged bis(β-cyclodextrin)s containing fluorescent oxamidobisbenzoyl linkers and their selective binding towards bile salts
151 Self-assembly behavior of phenyl modified β-cyclodextrins
152 Organic anion recognition of naphthalenesulfonates by steroid-modified β-cyclodextrins : enhanced molecular binding ability and molecular selectivity
153 Nanoarchitectures constructed from resulting polypseudorotaxanes of the β-cyclodextrin/4,4'-dipyridine inclusion complex with Co2+ and Zn2+ coordination centers
154 Bundle-shaped cyclodextrin-Tb nano-supramolecular assembly mediated by C60 : intramolecular energy transfer
ปี พ.ศ. 2548
155 The structures and thermodynamics of complexes between water-soluble calix[4]arenes and dipyridinium ions
156 Assembly behavior of inclusion complexes of β-cyclodextrin with 4-hydroxyazobenzene and 4-aminoazobenzene
157 Supramolecular assembly of gold nanoparticles mediated by polypseudorotaxane with thiolated β-cyclodextrin
158 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
159 A water-soluble β-cyclodextrin derivative possessing a fullerene tether as an efficient photodriven DNA-cleavage reagent
160 Synthesis of some selenacrown ethers and the thermodynamic origin of their complexation with C60
161 Spectrophotometric study of fluorescence sensing and selective binding of biochemical substrates by 2,2'-bridged biso(β-cyclodextrin) and its water-soluble fullerene conjugate
162 Modelling of adsorption-based refrigeration system.
163 Theoretical analysis on ratiometric fluorescent indicators caused biased estimates of intracellular free calcium concentrations
ปี พ.ศ. 2547
164 Molecular binding behavior of pyridine-2,6-dicarboxamide-bridged bis(β-cyclodextrin) with oligopeptides : switchable molecular binding mode
165 Binding ability and assembly behavior of β-cyclodextrin complexes with 2,2'-dipyridine and 4,4'-dipyridine
166 Spectrophotometric study of inclusion complexation of aliphatic alcohols by β-cyclodextrins with azobenzene tether
167 Self-assembly behavior of inclusion complex formed by β-cyclodextrin with α-aminopyridine
168 Supramolecular polypseudorotaxane with conjugated polyazomethine prepared directly from two inclusion complexes of β-cyclodextrin with tolidine and phthaldehyde
169 Molecular recognition thermodynamics of steroids by novel oligo(aminoethylamino)-β-cyclodextrins bearing anthryl : enhanced molecular binding ability by co-inclusion complexation
170 Mesoporous carbon nanomaterial prepared directly by the second-side modified cyclodextrin through silica as template
171 Binding behavior of aliphatic oligopeptides by bridged and metallobridged bis(β-cyclodextrin)s bearing an oxamido bis(2-benzoic) carboxyl linker
172 Exchange bias and magnetization process of Co/CoO nanocomposite thin films
ปี พ.ศ. 2546
173 Intense vortex pinning enhanced by semicrystalline defect traps in self-aligned nanostructured MgB2
174 Enantioselective recognition of aliphatic amino acids by β-cyclodextrin derivatives bearing aromatic organoselenium moieties on the primary or secondary side
175 Polymeric rotaxane constructed from the inclusion complex of β-cyclodextrin and 4,4'-dipyridine by coordination with nickel(II) ions
176 Molecular self-assembly behavior of mono[6-0-6(4-carboxyl-phenyl)]-β-CD in solution and solid state
177 Spark plasma reaction sintering of ZrO2-mullite composites from plasma spheroidized zircon/alumina powders
ปี พ.ศ. 2545
178 Synthesis of novel indolyl modified β-cyclodextrins and their molecular recognition behavior controlled by the solution's pH value
179 Bis(pseudopolyrotaxane)s possessing copper(II) ions formed by different polymer chains and bis(β-cyclodextrin)s bridged with a 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxy tether
180 Observation of clusters in Re60Fe30Al10 alloys and the associated magnetic properties
ปี พ.ศ. 2544
181 Molecular recognition study of β-cyclodextrin and its two derivatives with some aliphatic guests by competitive inclusion method
ปี พ.ศ. 2542
182 Severity of illness and self-care behavior among asthamatic patients / Liu Yu