ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Wen-Jing
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Lew, Wen Siang
- Liu, Wanshuang
- Law, Wing-Cheung
- Lee, Weonjong.
- Lai, Wenn Jing
- Luo, Wencheng.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yong, Ken-Tye 14
2 Prasad, Paras N. 8
3 Roy, Indrajit 6
4 Reynolds, Jessica L. 6
5 Hu, Rui 5
6 Liu, Jianwei 5
7 Lu, Xuehong 5
8 Ye, Ling 5
9 Mahajan, Supriya D. 5
10 Liew, Hwi Fen 5
11 Purnama, Indra 5
12 Liu, Jing 4
13 Wang, Yu Xi 4
14 Liu, Liwei 4
15 Dong, Xinyong 4
16 Li, Bo 4
17 Chan, Chi Chiu 4
18 Lee, Jyh-Wei 4
19 Jin, Yongxing 4
20 Zhang, Sam 4
21 Wong, Wei Chang 4
22 Aalinkeel, Ravikumar 4
23 Zu, Peng 4
24 Kong, Junhua 4
25 Schwartz, Stanley A. 4
26 Swihart, Mark T. 3
27 Goolaup, Sarjoosing 3
28 Zhu, Jing 3
29 Sekhar, Murapaka Chandra 3
30 Chen, Li Han 3
31 Sun, Deen 2
32 Hu, Yazhuo 2
33 Huang, Shu 2
34 Ding, Guoqiang 2
35 Erogbogbo, Folarin 2
36 Liu, Yanping 2
37 Phua, Si Lei 2
38 Wong, S. K. 2
39 Zhou, T. J. 2
40 Kumar, Rajiv 2
41 Zhang, Xihe 2
42 Han, G. C. 2
43 Liu, Y. P. 2
44 Chandra Sekhar, M. 2
45 Wang, Xinghua 2
46 Lu, Jinlin 2
47 Hsiao, Vincent K. S. 2
48 Kopwitthaya, Atcha 2
49 Adams, David H. 2
50 Sykes, Donald E. 2
51 Yang, Liping 2
52 Nair, Bindukumar B. 2
53 Chen, Chu-Jun 1
54 Gao, Jin-Ying 1
55 Ran, Xing-Rui 1
56 Xie, Wei-Ping 1
57 Ling, Han 1
58 Zhou, Dan 1
59 Liu, Ying-Liang 1
60 Long, Yi 1
61 Cai, Yue-Peng 1
62 Yue, Shan-Tang 1
63 Wang, Ning 1
64 Zeng, Shuwen 1
65 Zhou, Rui 1
66 Yu, Xia 1
67 Dong, Yuliang 1
68 Toh, Eric Weilong 1
69 Zhang, Yating 1
70 Wang, Qi Jie 1
71 Cong, Chunxiao 1
72 Dinh, Xuan-Quyen 1
73 Wang, X. H. 1
74 Lim, Gerard Joseph 1
75 Ding, Hong 1
76 May, Jasmine L. 1
77 Chang, Ching-Wen 1
78 Liu, Yaqian 1
79 Sheshadri, Mukund 1
80 Yee, Wu Aik 1
81 Sun, L. 1
82 Shen, Zexiang 1
83 Toh, Cher Ling 1
84 Wang, Kai 1
85 Sethi, P. 1
86 Yang, H. Z. 1
87 Ho, Ho-Pui 1
88 Kerk, Inn Seng 1
89 Chen, Y. J. 1
90 Leong, S. H. 1
91 Hu, J. F. 1
92 Cai, Hongxing 1
93 Cher, K. M. 1
94 Liu, Zongwen 1
95 Wang, Yucheng 1
96 Kwak, Sang Kyu 1
97 E, Huan Shin 1
98 Lin, Guimiao 1
99 Kong, Tian Fook 1
100 Sugiarto, Hendrik Santoso 1
101 Rui, Hu 1
102 Liew, H. F. 1
103 Sykes, D. E. 1
104 Nair, B. 1
105 Nguyen, Nam-Trung 1
106 Chen, Yong 1
107 Lee, Pooi See 1
108 Foo, Chi Zhan 1
109 Zhang, Yifan 1
110 Wang, Xu 1
111 Liu, Xin 1
112 Vathy, Lisa 1
113 Chen, Guanying 1
114 Liu, Maixian 1
115 Mammen, M. J. 1
116 Hui, R. 1
117 Wang, Jianhua 1
118 Chen, Zhong 1
119 Chen, Hongyan 1
120 Otani, Y. 1
121 Hui, Rui 1
122 Gong, Tianxun 1
123 Chou, Chia-Man 1
124 Koh, Kwang Liang 1
125 Huang, Huijie 1
126 Rousseau, O. 1
127 Fukuma, Y. 1
128 Chu, Chih-Chien 1
129 Cheng, Min-Chi 1
130 Tran, M. 1
131 Su, Yu-Chuan 1
132 Wang, Chang Chun 1
133 Hu, Limin 1
134 Idzuchi, H. 1
135 Chang, Wei-Ting 1
136 Cho, Hsing-Tzu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 8
4 2555 27
5 2553 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Coupled Néel domain wall motion in sandwiched perpendicular magnetic anisotropy nanowires
2 Erasure temperature measurements of heat assisted magnetic recording media
ปี พ.ศ. 2557
3 Two kinds of 3D coordination frameworks from monometallic to 4d–4f heterometallic : synthesis, crystal structures, photoluminescence and magnetic properties
ปี พ.ศ. 2556
4 Spin injection properties in trilayer graphene lateral spin valves
5 Toughening of epoxies by covalently anchoring triazole-functionalized stacked-cup carbon nanofibers
6 Laser self-induced tunable birefringence of magnetic fluid
7 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
8 Synthesis of PEGylated gold nanorods (Au NRs) as absorption nanoprobes for near-infrared optical imaging
9 Excitonic bandgap dependence on stacking configuration in four layer graphene
10 Size dependence of Au NP-enhanced surface plasmon resonance based on differential phase measurement
11 Temperature dependence of the electrical transport properties in few-layer graphene interconnects
ปี พ.ศ. 2555
12 Helical domain walls in constricted cylindrical NiFe nanowires
13 Effect of interlayer coupling on the reversal process of differential dual spin valves
14 Simultaneous catalyzing and reinforcing effects of imidazole-functionalized graphene in anhydride-cured epoxies
15 Magnetization reversal in nanotriangles fabricated by nanosphere lithography
16 Toward hard yet tough CrAlSiN coatings via compositional grading
17 Influence of bias voltage on the hardness and toughness of CrAlN coatings via magnetron sputtering
18 Layer-by-layer assembled sulfonated-graphene/polyaniline nanocomposite films : enhanced electrical and ionic conductivities, and electrochromic properties
19 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
20 Bioconjugation of luminescent silicon quantum dots to gadolinium ions for bioimaging applications
21 Highly conductive graphene by low-temperature thermal reduction and in situ preparation of conductive polymer nanocomposites
22 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
23 Magneto-optical fiber sensor based on magnetic fluid
24 Dodecyl sulfate-induced fast faradic process in nickel cobalt oxide–reduced graphite oxide composite material and its application for asymmetric supercapacitor device
25 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
26 Gene silencing of human neuronal cells for drug addiction therapy using anisotropic nanocrystals
27 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
28 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
29 Highly stable vortex state in sub-100 nm nanomagnets
30 Morphine and galectin-1 modulate HIV-1 infection of human monocyte-derived macrophages
31 High extinction ratio magneto-optical fiber modulator based on nanoparticle magnetic fluids
32 Light-induced photoluminescence switching using liquid crystal-dispersed quantum dots
33 Temperature-insensitive magnetic field sensor based on nanoparticle magnetic fluid and photonic crystal fiber
34 Hard yet tough ceramic coating : not a dream any more—I. via nanostructured multilayering
35 Anti-HIV-1 nanotherapeutics : promises and challenges for the future
36 Toughening effect of Ni on nc-CrAlN/a-SiNx hard nanocomposite
37 Nanoparticle based galectin-1 gene silencing, implications in methamphetamine regulation of HIV-1 infection in monocyte derived macrophages
38 Quantum dot-doped porous silicon metal–semiconductor metal photodetector
ปี พ.ศ. 2553
39 An efficient microfluidic sorter : implementation of double meandering micro striplines for magnetic particles switching
ปี พ.ศ. 2551
40 Structure of logarithmically divergent one-loop lattice Feynman integrals.
ปี พ.ศ. 2550
41 Renormalization group evolution for the ΔS=1 effective Hamiltonian with Nf=2+1.
ปี พ.ศ. 2549
42 Nonlinear fiber ring lasers
ปี พ.ศ. 2548
43 Attitude control of microsatellite.