ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Wei
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zi-Hui 16
2 Ji, Yun 15
3 Tan, Swee Tiam 15
4 Kyaw, Zabu 13
5 Demir, Hilmi Volkan 13
6 Ju, Zhengang 12
7 Hasanov, Namig 11
8 Sun, Xiao Wei 8
9 Zhao, Zhikun. 8
10 Zhang, Xueliang 8
11 Sun, Xiaowei 7
12 Zhang, Yiping 6
13 Zhu, Binbin 6
14 Lu, Shunpeng 6
15 Zhang, Dao Hua 5
16 Fan, Weijun 5
17 Rungsiyakull,C. 3
18 Swain,M.V. 3
19 Wang, Liancheng 3
20 Li,Q. 3
21 Volkan Demir, Hilmi 3
22 Tang, Chuyang Y. 3
23 Yoon, Soon Fatt 3
24 Zhang, M. 3
25 Tay, Beng Kang 2
26 Ng, Bing Qiang 2
27 Wang, Ping 2
28 Ju, Zhen Gang 2
29 Bai, Quan. 2
30 Zhang, Xue Liang 2
31 Chen, Kevin Jing 2
32 Bundy, Alan 2
33 Nijasri Charnnarong 2
34 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
35 Suthiluk Patumraj 2
36 Chen,J. 2
37 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 2
38 Zhan, Chunlei 2
39 Tang, Maolin 2
40 Tan, Leng Seow 2
41 Wu, X. 2
42 Raghavan, Nagarajan 2
43 Pey, Kin Leong 2
44 Zheng, Ke 2
45 Teo, Ee-Chon 2
46 Liu, Xinke 2
47 Qi, Wei 2
48 Bosman, Michel 2
49 Qiu, Tian-Xia 2
50 Teng, Jing Hua 2
51 Yeo, Yee-Chia 2
52 Chan, Kwok Wai 2
53 Yan, Ya-Bo 2
54 Wang, S. Z. 2
55 Chi, Dong Zhi 2
56 Huang, Z. M. 2
57 Faculty of Sciences, Engineering and Health 1
58 Liping F. 1
59 Baoling R. 1
60 Metzger B. 1
61 Rose S. 1
62 School of Engineering and Technology (2013-) 1
63 Zhao, Zhikun 1
64 Gowen, Rebecca. 1
65 Jackson B. 1
66 Wu, Grant 1
67 Kinnear, Susan Heather White. 1
68 Sugarman J. 1
69 Corneli A. 1
70 Flint, Nicole. 1
71 Zhou, Ying 1
72 Liu, Zhifeng 1
73 Huang, Yizhong 1
74 Zhang, Long 1
75 Zhao, Yufeng 1
76 Rolfe, John, 1959- 1
77 Ran, Wei 1
78 Hong Yan Su 1
79 D. F. Bao 1
80 Tian, Yu-Chu 1
81 J. K. Liu 1
82 Z. L. Luo 1
83 D. J. Bhat 1
84 Li, En 1
85 K. D. Hyde 1
86 Lim, Terrence 1
87 Bi, Lei 1
88 Zhang F. 1
89 Kalayci M. 1
90 Zhang, S. 1
91 Sun, W. 1
92 Ram H. 1
93 Liu, Mingfei 1
94 Li L. 1
95 He, Jing 1
96 Yeo, Kiat Seng 1
97 Yu, Hao 1
98 Bin, Liu 1
99 Cai, Deyun 1
100 Phattarakul N. 1
101 Sohu V. 1
102 Song, K. 1
103 Celentano D. 1
104 Donnell D. 1
105 Yu, Xing Huo. 1
106 Pun, W. K. 1
107 Shao Y. 1
108 Aramrattana A. 1
109 Surek H. 1
110 Zou C. 1
111 Yu, X. 1
112 Li, Lily Dujuan. 1
113 Kang B. 1
114 Stonier, Russel J. 1
115 Liu T. 1
116 Jackson,J.B. 1
117 Zhang,Z. 1
118 Chen, Rui 1
119 Erdem, Talha 1
120 Zhou,S. 1
121 DenBaars, Steven P. 1
122 Zhao, Yuji 1
123 Sun, Handong 1
124 Yu,C. 1
125 Ma,H. 1
126 Potprommanee,L. 1
127 Shank,L.P. 1
128 Juan,Y. 1
129 Chen,S. 1
130 Ichim,I.P. 1
131 Nakamura, Shuji 1
132 Wei Sun, Xiao 1
133 Rerkasem B. 1
134 Yazici A. 1
135 Sun, Wenping 1
136 Shi, Zhen 1
137 Cakmak I. 1
138 Tiam Tan, Swee 1
139 Wang, Youdong 1
140 Chen,Y. 1
141 Wei, Sun Xiao 1
142 Xue, Mingfu 1
143 Rungsiyakull,P. 1
144 Hu, Aiqun 1
145 Metzger,D.S. 1
146 Richardson,P.D. 1
147 Buranapanichpan S. 1
148 Hurtado, Larry 1
149 Tuda M. 1
150 Chou L.-Y. 1
151 Tateishi Y. 1
152 Niyomdham C. 1
153 Education Ministry of China, 1
154 Hennessy, Matthew 1
155 Gao, Faming 1
156 Gao, Dawei 1
157 Plotkin, Gordon 1
158 Milner, Robin 1
159 studentship from the University of Edinburgh 1
160 Morimoto K. 1
161 Wu W.-J. 1
162 Aramrattana,A. 1
163 Beauchamp,G. 1
164 Shao,Y. 1
165 Fu,L. 1
166 Celentano,D.D. 1
167 He, Min 1
168 Lucas,G.M. 1
169 Johnson C.D. 1
170 Chen Z.-Q. 1
171 Wang C.-P. 1
172 Zhu H.-Y. 1
173 Zhang Y.-C. 1
174 Murugan K. 1
175 Tang, Yongfu 1
176 Chou, Shuren 1
177 Post, Jan W. 1
178 Cornelissen, Emile, R. 1
179 Sun, L. 1
180 Verliefde, Arne R. D. 1
181 Liu, H. C. 1
182 Tan, Cher Ming 1
183 Krantz, William B. 1
184 Sun, Yun 1
185 Kustandi, Tanu Suryadi 1
186 Batabyal, Sudip Kumar 1
187 Cai, Yongan 1
188 Ho, John C. W. 1
189 Liu, H. F. 1
190 Gan, Zhenghao 1
191 Ji, Y. 1
192 Zhu, B. B. 1
193 Loke, Wan Khai 1
194 Li, D. S. 1
195 Namig, Hasanov 1
196 Shum, Perry Ping 1
197 Cheah, Weng Kwong 1
198 Zhang, Y. P. 1
199 Wang, H. 1
200 Kyaw, Z. B. 1
201 Wee, A. T. S. 1
202 Liu, C. J. 1
203 Tung, Chih Hang 1
204 Lu, S. P. 1
205 Liu, Yan Jun 1
206 Wong, Lydia Helena 1
207 Leow, Yan Hao 1
208 Huang, Jun 1
209 Wu, Zi-Xiang 1
210 Shubhakar, K. 1
211 Lin, Weiyao 1
212 Chen, Zhenzhong 1
213 Liu, Bin 1
214 Li, Ning 1
215 Fu, Haipeng 1
216 Nasir, Adnan 1
217 Chia, Merrill 1
218 Ren, Junyan 1
219 Guan, Yong Liang 1
220 Sun, Ming-Ting 1
221 Li, Hongxiang 1
222 Zhang, Xiaobing 1
223 Zhao, Zhiwei 1
224 Weisi Lin. 1
225 Owen, Man Hon Samuel 1
226 Leong, Eunice Sok Ping 1
227 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
228 Cheng, Wenqing 1
229 Yuan, Wei 1
230 Friedman, Ray 1
231 Zhou, Bing 1
232 Chi, Shu-Cheng Steve 1
233 Hong, Ying-Yi 1
234 Sung, Li-Kuo 1
235 Dang, Y. X. 1
236 Yoo, Seongwoo 1
237 Wei, Jing 1
238 Ma, Ning 1
239 Qi, Saren 1
240 Chin, Ting Wei 1
241 Dunyaporn Trachootham 1
242 Li, M. 1
243 Zhao, Yang 1
244 Kwong, D. -L. 1
245 Tan, C. S. 1
246 Pey, K. L. 1
247 Wang, Rong 1
248 Lo, G. Q. 1
249 Xiao, Dezhong 1
250 Du, Hejun 1
251 Huang, P. 1
252 Arlinghaus, Ralph B. 1
253 Zhang, X. B. 1
254 Chu, Jian 1
255 Chen, Zhong 1
256 Qi, Guojun 1
257 Yan, Shuwang 1
258 Keating, M. J. 1
259 Zhao, Z. W. 1
260 Zhang, H. L. 1
261 Chen, D. F. 1
262 Chen, J. S. 1
263 Carew, Jennifer S. 1
264 Giles, Francis Joseph 1
265 Gong, Shimin 1
266 Singh, N. 1
267 Yang, Fan 1
268 Gan, Woon-Seng. 1
269 Ji, Peifeng. 1
270 Gray, B. A. 1
271 Chakhalian, J. 1
272 Yang, Jun. 1
273 He, Bin 1
274 Cui, Dongyao 1
275 Hu, Dora Juan Juan 1
276 Ma, B. S. 1
277 Hou, X. Y. 1
278 Lim, Jun Long 1
279 Jiang, Z. M. 1
280 Wu, Shuaibing. 1
281 Zhang, Chunfeng 1
282 Wu, Tianhua. 1
283 Liu, Q. 1
284 Gan, C. L. 1
285 Lin, Weisi. 1
286 Leong, K. C. 1
287 Yuan, Wuhan. 1
288 Tso, Chih Ping. 1
289 Wang, Xiaoyong 1
290 Wang, Ye 1
291 Xiao, Min 1
292 Ming, Tingzhen. 1
293 Zhao, Jiyun. 1
294 Soong, Boon Hee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 5
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 26
7 2554 11
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 10
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 3
14 2546 3
15 2542 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2526 1
19 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2560
2 The Effects of Personal Values and Sustainable Fast Fashion Consumption Beliefs on Clothing Reuse Behaviour: The Moderating Roles of Facilitating Conditions and Habits
ปี พ.ศ. 2558
3 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
4 A hole modulator for InGaN/GaN light-emitting diodes
5 GM2-activator protein: A new biomarker for lung cancer
6 Bone’s responses to different designs of implant-supported fixed partial dentures
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
ปี พ.ศ. 2557
8 On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes
9 On the origin of the electron blocking effect by an n-type AlGaN electron blocking layer
10 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
11 Improving hole injection efficiency by manipulating the hole transport mechanism through p-type electron blocking layer engineering
12 On the mechanisms of InGaN electron cooler in InGaN/GaN light-emitting diodes
13 Simultaneous enhancement of electron overflow reduction and hole injection promotion by tailoring the last quantum barrier in InGaN/GaN light-emitting diodes
14 Detecting hardware trojan through time domain constrained estimator based unified subspace technique
15 Self-screening of the quantum confined Stark effect by the polarization induced bulk charges in the quantum barriers
16 An easily sintered, chemically stable, barium zirconate-based proton conductor for high-performance proton-conducting solid oxide fuel cells
17 Co-generation of electric power and carbon nanotubes from dimethyl ether (DME)
18 A hole accelerator for InGaN/GaN light-emitting diodes
19 High-performance asymmetric supercapacitors based on multilayer MnO2 graphene oxide nanoflakes and hierarchical porous carbon with enhanced cycling stability
20 Low thermal-mass LEDs : size effect and limits
ปี พ.ศ. 2556
21 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
22 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
23 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
24 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
25 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
26 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
27 Variable-width channel allocation for access points : a game-theoretic perspective
28 Additive white gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
29 AlGaN/GaN metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistors with a high breakdown voltage of 1400 V and a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
30 Nanoparticle-induced grain growth of carbon-free solution-processed CuIn(S,Se)2 solar cell with 6% efficiency
31 Ultrafast pump-probe spectroscopic signatures of superconducting and pseudogap phases in YBa2Cu3O7−δ films
32 NMR approach to characterize Bcl-xl structure and interaction mechanism in membrane state.
33 Multiscale design of surface morphological gradient for osseointegration
ปี พ.ศ. 2555
34 A dividerless PLL with low power and low reference spur by aperture-phase detector and phase-to-analog converter
35 Finite element study of the mechanical response in spinal cord during the thoracolumbar burst fracture
36 Triggering voltage for post-breakdown random telegraph noise in HfLaO dielectric metal gate metal-oxide-semiconductor field effect transistors and its reliability implications
37 Nanoimprinted ultrafine line and space nanogratings for liquid crystal alignment
38 Layer-by-layer oxidation of InN(0001) thin films into body-center cubic In2O3(111) by cycle rapid thermal annealing
39 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
40 The effect of threshold value on the architectural parameters and stiffness of human cancellous bone in micro ct analysis
41 Characteristics of suspended-core fiber interferometer : modal analysis
42 An alternative method to measure the on-axis difference-frequency sound in a parametric loudspeaker without using an acoustic filter.
43 AlGaN/GaN-on-silicon metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistor with breakdown voltage of 800 V and on-state resistance of 3 mΩ·cm2 using a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
44 Numerical simulation of the thermal hydraulic performance of a plate pin fin heat sink.
45 Gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
46 Spectrum sensing under distribution uncertainty in cognitive radio networks
47 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
48 Continuous sorting of microparticles using dielectrophoresis
49 Growth and characterization of bamboo-shaped carbon nanotubes using nanocluster-assembled ZnO:Co thin films as catalyst
50 A novel RFID and capacitive sensing based smart bookshelf
51 Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems
52 Role of grain boundary percolative defects and localized trap generation on the reliability statistics of high-κ gate dielectric stacks
53 Effect of nickel silicide induced dopant segregation on vertical silicon nanowire diode performance
54 Specifying Dynamic Software Architectures with Dynamic Description Logic
55 Energy-efficient virtual machine placement in data centers by genetic algorithm
56 QoS assurance for dynamic reconfiguration of component-based software systems
57 Recognizing the Capacities of Dynamic Reconfiguration for the QoS Assurance of Running Systems in Concurrent and Parallel Environments
58 Short-term safety of buprenorphine/naloxone in HIV-seronegative opioid-dependent Chinese and Thai drug injectors enrolled in HIV Prevention Trials Network 058
59 Biofortification of rice grain with zinc through zinc fertilization in different countries
ปี พ.ศ. 2554
60 Applications of finite element methods for reliability study of ULSI interconnections
61 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
62 Innovative methods for dike construction – an overview
63 Macroblock classification method for video applications involving motions
64 Cross-cultural management and bicultural identity integration : when does experience abroad lead to appropriate cultural switching?
65 Study of nanocluster-assembled ZnO thin films by nanocluster-beam deposition
66 Function-based visual and haptic rendering, interaction and collaboration in shared virtual spaces.
67 Assessing the regional economic impacts of flood interruption to transport corridors in Rockhampton
68 Evaluating the impacts of dynamic reconfiguration on the QoS of running systems
69 Computational fracture modelling in bioceramic structures
70 Are there adverse consequences of quizzing during informed consent for HIV research?
ปี พ.ศ. 2552
71 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
72 Study of dilute nitride based structures for infrared photodetection.
73 DynaQoS©-RDF : a best effort for QoS-assurance of dynamic reconfiguration of dataflow systems
74 A Multi-agent Simulation Paradigm of Customer Retention Management
ปี พ.ศ. 2551
75 Effective killing of Gleevec-resistant CML cells with T315I mutation by a natural compound PEITC through redox-mediated mechanism
76 Intersubband transitions in InGaAsN/GaAs quantum wells
77 Realistic modeling of electromigration in today’s ULSI interconnections.
ปี พ.ศ. 2550
78 Theoretical study of quantum well infrared photodetectors with asymmetric well and barrier structures for broadband photodetection
79 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
80 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
81 Automating dynamic reconfiguration for non-stop dataflow systems
82 Dynamic reconfiguration of distributed data flow systems
83 Dynamic reconfiguration planning with influence control
84 Influence control for dynamic reconfiguration
85 Preserving global consistency for dynamic reconfiguration
86 Influence control for dynamic reconfiguration of data flow systems
87 Identification Of Biomarker And Development Of Screening Method For Kidney Stone Disease
ปี พ.ศ. 2549
88 Transverse electric dominant intersubband absorption in Si-doped GaInAsN∕GaAs quantum wells
89 Dynamic reconfiguration with QoS management
90 An Agent-based adaptive task-scheduling model for peer-to-peer computational grids
ปี พ.ศ. 2548
91 Geometric design of flat layout of 3D folded structures
92 Breaking the constraints to a high performance metacomputing system : a system approach
ปี พ.ศ. 2547
93 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
94 Meta task graph for volunteer computing
95 Identifying and breaking necessary constraints to web-based metacomputing
ปี พ.ศ. 2546
96 A fuzzy logic based strategy for information integration in meta-search agent systems
97 A computational strategy for information integration in meta-search agent systems
98 Modeling volunteer computing grid on the web by socially intelligent agents
ปี พ.ศ. 2542
99 Ezekiel in Revelation : literary and hermeneutic aspects
ปี พ.ศ. 2539
100 Constructing Probabilistic ATMS Using Extended Incidence Calculus
ปี พ.ศ. 2537
101 A Comprehensive Comparison between Generalized Incidence Calculus and the Dempster-Shafer Theory of Evidence
ปี พ.ศ. 2526
102 Operational approach to semantics and translation for programming languages
ปี พ.ศ. 2525
103 An operational approach to semantics and translation for concurrent programming languages