ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, W.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zi-Hui 16
2 Ji, Yun 15
3 Tan, Swee Tiam 15
4 Kyaw, Zabu 13
5 Demir, Hilmi Volkan 13
6 Ju, Zhengang 12
7 Hasanov, Namig 11
8 Zhang, Xueliang 8
9 Zhao, Zhikun. 8
10 Sun, Xiao Wei 8
11 Sun, Xiaowei 7
12 Zhang, Yiping 6
13 Zhu, Binbin 6
14 Lu, Shunpeng 6
15 Zhang, Dao Hua 5
16 Fan, Weijun 5
17 Swain,M.V. 3
18 Wang, Liancheng 3
19 Zhang, M. 3
20 Rungsiyakull,C. 3
21 Li,Q. 3
22 Tang, Chuyang Y. 3
23 Yoon, Soon Fatt 3
24 Volkan Demir, Hilmi 3
25 Zhang, Xue Liang 2
26 Chen, Kevin Jing 2
27 Tan, Leng Seow 2
28 Yeo, Yee-Chia 2
29 Chen,J. 2
30 Zhan, Chunlei 2
31 Ju, Zhen Gang 2
32 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
33 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 2
34 Bundy, Alan 2
35 Tang, Maolin 2
36 Bai, Quan. 2
37 Nijasri Charnnarong 2
38 Chan, Kwok Wai 2
39 Suthiluk Patumraj 2
40 Liu, Xinke 2
41 Qiu, Tian-Xia 2
42 Teo, Ee-Chon 2
43 Zheng, Ke 2
44 Qi, Wei 2
45 Yan, Ya-Bo 2
46 Huang, Z. M. 2
47 Tay, Beng Kang 2
48 Wu, X. 2
49 Ng, Bing Qiang 2
50 Raghavan, Nagarajan 2
51 Wang, S. Z. 2
52 Chi, Dong Zhi 2
53 Wang, Ping 2
54 Bosman, Michel 2
55 Pey, Kin Leong 2
56 Teng, Jing Hua 2
57 Shi, Zhen 1
58 Li L. 1
59 Zhang F. 1
60 Kalayci M. 1
61 Cakmak I. 1
62 Bi, Lei 1
63 Liu, Mingfei 1
64 Wei Sun, Xiao 1
65 Wang, Youdong 1
66 Zhang, S. 1
67 Tiam Tan, Swee 1
68 Rerkasem B. 1
69 Yazici A. 1
70 Sun, Wenping 1
71 Kang B. 1
72 Aramrattana A. 1
73 Surek H. 1
74 Celentano D. 1
75 Song, K. 1
76 Hu, Aiqun 1
77 Donnell D. 1
78 Stonier, Russel J. 1
79 Li, Lily Dujuan. 1
80 Phattarakul N. 1
81 Sun, W. 1
82 Sohu V. 1
83 Yu, X. 1
84 Zou C. 1
85 Ram H. 1
86 Wang, Xiaoyong 1
87 Richardson,P.D. 1
88 Celentano,D.D. 1
89 Metzger,D.S. 1
90 Potprommanee,L. 1
91 Shank,L.P. 1
92 Ma,H. 1
93 Jackson,J.B. 1
94 Fu,L. 1
95 Yu, Xing Huo. 1
96 Wang, Ye 1
97 Xiao, Min 1
98 Ming, Tingzhen. 1
99 Zhao, Jiyun. 1
100 Juan,Y. 1
101 Chen,S. 1
102 Ichim,I.P. 1
103 DenBaars, Steven P. 1
104 Nakamura, Shuji 1
105 Wei, Sun Xiao 1
106 Xue, Mingfu 1
107 Chen,Y. 1
108 Zhao, Yuji 1
109 Zhou,S. 1
110 Sun, Handong 1
111 Yu,C. 1
112 Chen, Rui 1
113 Zhang,Z. 1
114 Erdem, Talha 1
115 Rungsiyakull,P. 1
116 Huang, Yizhong 1
117 Hennessy, Matthew 1
118 studentship from the University of Edinburgh 1
119 Education Ministry of China, 1
120 Hurtado, Larry 1
121 Tuda M. 1
122 Buranapanichpan S. 1
123 Milner, Robin 1
124 Plotkin, Gordon 1
125 He, Jing 1
126 Ran, Wei 1
127 Tang, Yongfu 1
128 Gao, Dawei 1
129 Gao, Faming 1
130 Chou L.-Y. 1
131 Niyomdham C. 1
132 Johnson C.D. 1
133 Murugan K. 1
134 Lucas,G.M. 1
135 Beauchamp,G. 1
136 Shao,Y. 1
137 Aramrattana,A. 1
138 Zhang Y.-C. 1
139 Zhu H.-Y. 1
140 Morimoto K. 1
141 Tateishi Y. 1
142 Wu W.-J. 1
143 Wang C.-P. 1
144 Chen Z.-Q. 1
145 Zhao, Yufeng 1
146 Zhang, Long 1
147 Flint, Nicole. 1
148 Corneli A. 1
149 Rose S. 1
150 Faculty of Sciences, Engineering and Health 1
151 Zhao, Zhikun 1
152 Liping F. 1
153 Gowen, Rebecca. 1
154 Sugarman J. 1
155 Liu T. 1
156 Pun, W. K. 1
157 Rolfe, John, 1959- 1
158 Jackson B. 1
159 Kinnear, Susan Heather White. 1
160 Baoling R. 1
161 School of Engineering and Technology (2013-) 1
162 D. F. Bao 1
163 Li, En 1
164 Zhou, Ying 1
165 Hong Yan Su 1
166 Liu, Zhifeng 1
167 Zhang, Chunfeng 1
168 D. J. Bhat 1
169 Z. L. Luo 1
170 Wu, Grant 1
171 Metzger B. 1
172 K. D. Hyde 1
173 J. K. Liu 1
174 Tian, Yu-Chu 1
175 Shao Y. 1
176 Wee, A. T. S. 1
177 Soong, Boon Hee 1
178 Qi, Guojun 1
179 He, Min 1
180 Yeo, Kiat Seng 1
181 Yu, Hao 1
182 Lim, Terrence 1
183 Yan, Shuwang 1
184 Chen, Zhong 1
185 Keating, M. J. 1
186 Zhao, Z. W. 1
187 Zhang, X. B. 1
188 Arlinghaus, Ralph B. 1
189 Chu, Jian 1
190 Bin, Liu 1
191 Cai, Deyun 1
192 Leow, Yan Hao 1
193 Huang, Jun 1
194 Wu, Zi-Xiang 1
195 Shubhakar, K. 1
196 Lin, Weiyao 1
197 Chen, Zhenzhong 1
198 Liu, Bin 1
199 Li, Ning 1
200 Fu, Haipeng 1
201 Nasir, Adnan 1
202 Chia, Merrill 1
203 Ren, Junyan 1
204 Guan, Yong Liang 1
205 Giles, Francis Joseph 1
206 Carew, Jennifer S. 1
207 Gong, Shimin 1
208 Singh, N. 1
209 Pey, K. L. 1
210 Chou, Shuren 1
211 Wang, Rong 1
212 Tan, C. S. 1
213 Leong, K. C. 1
214 Lin, Weisi. 1
215 Yuan, Wuhan. 1
216 Tso, Chih Ping. 1
217 Liu, Q. 1
218 Wu, Tianhua. 1
219 Gan, C. L. 1
220 Lo, G. Q. 1
221 Xiao, Dezhong 1
222 Du, Hejun 1
223 Dunyaporn Trachootham 1
224 Huang, P. 1
225 Chen, D. F. 1
226 Chen, J. S. 1
227 Zhang, H. L. 1
228 Li, M. 1
229 Chin, Ting Wei 1
230 Zhao, Yang 1
231 Kwong, D. -L. 1
232 Ma, Ning 1
233 Wei, Jing 1
234 Qi, Saren 1
235 Sun, Ming-Ting 1
236 Li, Hongxiang 1
237 Zhu, B. B. 1
238 Loke, Wan Khai 1
239 Li, D. S. 1
240 Namig, Hasanov 1
241 Shum, Perry Ping 1
242 Cheah, Weng Kwong 1
243 Zhang, Y. P. 1
244 Wang, H. 1
245 Kyaw, Z. B. 1
246 Ji, Y. 1
247 Liu, C. J. 1
248 Tung, Chih Hang 1
249 Lu, S. P. 1
250 Dang, Y. X. 1
251 Yoo, Seongwoo 1
252 Yang, Fan 1
253 Gan, Woon-Seng. 1
254 Ji, Peifeng. 1
255 Gray, B. A. 1
256 Chakhalian, J. 1
257 Yang, Jun. 1
258 He, Bin 1
259 Cui, Dongyao 1
260 Hu, Dora Juan Juan 1
261 Ma, B. S. 1
262 Hou, X. Y. 1
263 Lim, Jun Long 1
264 Jiang, Z. M. 1
265 Gan, Zhenghao 1
266 Liu, H. C. 1
267 Zhang, Xiaobing 1
268 Zhao, Zhiwei 1
269 Weisi Lin. 1
270 Owen, Man Hon Samuel 1
271 Leong, Eunice Sok Ping 1
272 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
273 Cheng, Wenqing 1
274 Yuan, Wei 1
275 Friedman, Ray 1
276 Zhou, Bing 1
277 Chi, Shu-Cheng Steve 1
278 Hong, Ying-Yi 1
279 Sung, Li-Kuo 1
280 Wong, Lydia Helena 1
281 Liu, Yan Jun 1
282 Post, Jan W. 1
283 Cornelissen, Emile, R. 1
284 Sun, L. 1
285 Verliefde, Arne R. D. 1
286 Tan, Cher Ming 1
287 Krantz, William B. 1
288 Sun, Yun 1
289 Kustandi, Tanu Suryadi 1
290 Batabyal, Sudip Kumar 1
291 Cai, Yongan 1
292 Ho, John C. W. 1
293 Liu, H. F. 1
294 Wu, Shuaibing. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 5
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 26
7 2554 11
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 10
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 3
14 2546 3
15 2542 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2535 1
19 2526 1
20 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2560
2 The Effects of Personal Values and Sustainable Fast Fashion Consumption Beliefs on Clothing Reuse Behaviour: The Moderating Roles of Facilitating Conditions and Habits
ปี พ.ศ. 2558
3 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
4 A hole modulator for InGaN/GaN light-emitting diodes
5 GM2-activator protein: A new biomarker for lung cancer
6 Bone’s responses to different designs of implant-supported fixed partial dentures
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
ปี พ.ศ. 2557
8 On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes
9 On the origin of the electron blocking effect by an n-type AlGaN electron blocking layer
10 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
11 Improving hole injection efficiency by manipulating the hole transport mechanism through p-type electron blocking layer engineering
12 On the mechanisms of InGaN electron cooler in InGaN/GaN light-emitting diodes
13 Simultaneous enhancement of electron overflow reduction and hole injection promotion by tailoring the last quantum barrier in InGaN/GaN light-emitting diodes
14 Detecting hardware trojan through time domain constrained estimator based unified subspace technique
15 Self-screening of the quantum confined Stark effect by the polarization induced bulk charges in the quantum barriers
16 An easily sintered, chemically stable, barium zirconate-based proton conductor for high-performance proton-conducting solid oxide fuel cells
17 Co-generation of electric power and carbon nanotubes from dimethyl ether (DME)
18 A hole accelerator for InGaN/GaN light-emitting diodes
19 High-performance asymmetric supercapacitors based on multilayer MnO2 graphene oxide nanoflakes and hierarchical porous carbon with enhanced cycling stability
20 Low thermal-mass LEDs : size effect and limits
ปี พ.ศ. 2556
21 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
22 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
23 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
24 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
25 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
26 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
27 Variable-width channel allocation for access points : a game-theoretic perspective
28 Additive white gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
29 AlGaN/GaN metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistors with a high breakdown voltage of 1400 V and a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
30 Nanoparticle-induced grain growth of carbon-free solution-processed CuIn(S,Se)2 solar cell with 6% efficiency
31 Ultrafast pump-probe spectroscopic signatures of superconducting and pseudogap phases in YBa2Cu3O7−δ films
32 NMR approach to characterize Bcl-xl structure and interaction mechanism in membrane state.
33 Multiscale design of surface morphological gradient for osseointegration
ปี พ.ศ. 2555
34 A dividerless PLL with low power and low reference spur by aperture-phase detector and phase-to-analog converter
35 Finite element study of the mechanical response in spinal cord during the thoracolumbar burst fracture
36 Triggering voltage for post-breakdown random telegraph noise in HfLaO dielectric metal gate metal-oxide-semiconductor field effect transistors and its reliability implications
37 Nanoimprinted ultrafine line and space nanogratings for liquid crystal alignment
38 Layer-by-layer oxidation of InN(0001) thin films into body-center cubic In2O3(111) by cycle rapid thermal annealing
39 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
40 The effect of threshold value on the architectural parameters and stiffness of human cancellous bone in micro ct analysis
41 Characteristics of suspended-core fiber interferometer : modal analysis
42 An alternative method to measure the on-axis difference-frequency sound in a parametric loudspeaker without using an acoustic filter.
43 AlGaN/GaN-on-silicon metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistor with breakdown voltage of 800 V and on-state resistance of 3 mΩ·cm2 using a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
44 Numerical simulation of the thermal hydraulic performance of a plate pin fin heat sink.
45 Gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
46 Spectrum sensing under distribution uncertainty in cognitive radio networks
47 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
48 Continuous sorting of microparticles using dielectrophoresis
49 Growth and characterization of bamboo-shaped carbon nanotubes using nanocluster-assembled ZnO:Co thin films as catalyst
50 A novel RFID and capacitive sensing based smart bookshelf
51 Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems
52 Role of grain boundary percolative defects and localized trap generation on the reliability statistics of high-κ gate dielectric stacks
53 Effect of nickel silicide induced dopant segregation on vertical silicon nanowire diode performance
54 Specifying Dynamic Software Architectures with Dynamic Description Logic
55 Energy-efficient virtual machine placement in data centers by genetic algorithm
56 QoS assurance for dynamic reconfiguration of component-based software systems
57 Recognizing the Capacities of Dynamic Reconfiguration for the QoS Assurance of Running Systems in Concurrent and Parallel Environments
58 Short-term safety of buprenorphine/naloxone in HIV-seronegative opioid-dependent Chinese and Thai drug injectors enrolled in HIV Prevention Trials Network 058
59 Biofortification of rice grain with zinc through zinc fertilization in different countries
ปี พ.ศ. 2554
60 Applications of finite element methods for reliability study of ULSI interconnections
61 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
62 Innovative methods for dike construction – an overview
63 Macroblock classification method for video applications involving motions
64 Cross-cultural management and bicultural identity integration : when does experience abroad lead to appropriate cultural switching?
65 Study of nanocluster-assembled ZnO thin films by nanocluster-beam deposition
66 Function-based visual and haptic rendering, interaction and collaboration in shared virtual spaces.
67 Assessing the regional economic impacts of flood interruption to transport corridors in Rockhampton
68 Evaluating the impacts of dynamic reconfiguration on the QoS of running systems
69 Computational fracture modelling in bioceramic structures
70 Are there adverse consequences of quizzing during informed consent for HIV research?
ปี พ.ศ. 2552
71 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
72 Study of dilute nitride based structures for infrared photodetection.
73 DynaQoS©-RDF : a best effort for QoS-assurance of dynamic reconfiguration of dataflow systems
74 A Multi-agent Simulation Paradigm of Customer Retention Management
ปี พ.ศ. 2551
75 Effective killing of Gleevec-resistant CML cells with T315I mutation by a natural compound PEITC through redox-mediated mechanism
76 Intersubband transitions in InGaAsN/GaAs quantum wells
77 Realistic modeling of electromigration in today’s ULSI interconnections.
ปี พ.ศ. 2550
78 Theoretical study of quantum well infrared photodetectors with asymmetric well and barrier structures for broadband photodetection
79 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
80 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
81 Automating dynamic reconfiguration for non-stop dataflow systems
82 Dynamic reconfiguration of distributed data flow systems
83 Dynamic reconfiguration planning with influence control
84 Influence control for dynamic reconfiguration
85 Preserving global consistency for dynamic reconfiguration
86 Influence control for dynamic reconfiguration of data flow systems
87 Identification Of Biomarker And Development Of Screening Method For Kidney Stone Disease
ปี พ.ศ. 2549
88 Transverse electric dominant intersubband absorption in Si-doped GaInAsN∕GaAs quantum wells
89 Dynamic reconfiguration with QoS management
90 An Agent-based adaptive task-scheduling model for peer-to-peer computational grids
ปี พ.ศ. 2548
91 Geometric design of flat layout of 3D folded structures
92 Breaking the constraints to a high performance metacomputing system : a system approach
ปี พ.ศ. 2547
93 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
94 Meta task graph for volunteer computing
95 Identifying and breaking necessary constraints to web-based metacomputing
ปี พ.ศ. 2546
96 A fuzzy logic based strategy for information integration in meta-search agent systems
97 A computational strategy for information integration in meta-search agent systems
98 Modeling volunteer computing grid on the web by socially intelligent agents
ปี พ.ศ. 2542
99 Ezekiel in Revelation : literary and hermeneutic aspects
ปี พ.ศ. 2539
100 Constructing Probabilistic ATMS Using Extended Incidence Calculus
ปี พ.ศ. 2537
101 A Comprehensive Comparison between Generalized Incidence Calculus and the Dempster-Shafer Theory of Evidence
ปี พ.ศ. 2535
102 Pembuatan Elektrod Glukosa Menggunakan Pes Kayu Arang
ปี พ.ศ. 2526
103 Operational approach to semantics and translation for programming languages
ปี พ.ศ. 2525
104 An operational approach to semantics and translation for concurrent programming languages