ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Tianxi
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Hiang Kwee 4
2 Ling, Xing Yi 4
3 Phang, In Yee 4
4 Miao, Yue-E 3
5 Sun, Changqing 2
6 Wei, Jiaqi 2
7 Liu, Xinjuan 2
8 Zhu, Guang 2
9 Lee, Yih Hong 2
10 Sun, Zhuo 2
11 Lv, Tian 2
12 Pan, Likun 2
13 Wang, Danwei 2
14 Teoh, Swee-Hin 2
15 Yu, Ming 2
16 Chi, Guoyi 2
17 Luo, Ming 2
18 Chan, Barbara P. 2
19 Xu, Jinye 2
20 Chew, Sing Yian 2
21 Dai D. 1
22 Lin C. 1
23 Suttipun Keawsompong 1
24 Bhat D. 1
25 Jayson Cleocharnpipat 1
26 Butler, John E. 1
27 Gao, Wei 1
28 Yi, Guangshun 1
29 Zhang, Dawei 1
30 Chew, Wee Shern 1
31 Hobley, Jonathan 1
32 To-Anun C. 1
33 Mohd Noor, Ahmad Fauzi 1
34 Hyde K. 1
35 Sitompul, Johnner 1
36 Li, Xiukai 1
37 Du, Huamao 1
38 Zeng, Yan 1
39 Yu, Peng 1
40 Low, Hong Tong 1
41 Chen, Xiao Bing 1
42 Chang, Matthew Wook 1
43 Zhuang, Songlin 1
44 Hong, Ruijin 1
45 Xu, Banglian 1
46 Tao, Chunxian 1
47 Ling, Jinzhong 1
48 Ni, Zhengji 1
49 Li, Baicheng 1
50 Huang, Yuanshen 1
51 Law, Adrian Wing-Keung 1
52 Gao, Lei 1
53 Zhang, Chao 1
54 Zhang, Yanshan 1
55 Yap, Fook Fah 1
56 Yang, Xiao 1
57 Jasleen, Singh 1
58 Kong, Junhua 1
59 Kotaki, Masaya 1
60 Chen, Taiqiang 1
61 Zhao, Qingfei 1
62 Alavi, Marjan 1
63 Houle, John D. 1
64 Lu, Xuehong 1
65 Yee, Wu Aik 1
66 DasDe, Shamal 1
67 Chen, Xiuli 1
68 Hao, Lin 1
69 Chen, Shaojin 1
70 Xu, Jianfeng 1
71 Lim, Jieyan 1
72 Wu, Di 1
73 Su, Haibin 1
74 Fu, Zhenqian 1
75 Chi, Robin Yonggui 1
76 De, Shamal Das 1
77 Goh, James Cho Hong 1
78 Soong, Richie 1
79 Fane, Anthony Gordon 1
80 Tiwari, Bhoopendra 1
81 Zhang, Yugen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 5
5 2555 8
6 2554 3
7 2553 1
8 2551 1
9 2546 1
10 2540 1
11 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Evaluation of optic nerve head parameters and visual evoked potential among breast cancer patients on tamoxifen
2 Subsessila turbinata gen. et. sp. nov. (Beltraniaceae), a Beltrania-like fungus from Thailand
ปี พ.ศ. 2558
3 Graphene liquid marbles as photothermal miniature reactors for reaction kinetics modulation
4 Methane Adsorption Microcalorimetry By Activated Carbon Fibre Derived from Empty Fruit Bunch Fibre
ปี พ.ศ. 2557
5 Highly efficient chemical process to convert mucic acid into adipic acid and DFT studies of the mechanism of the rhenium-catalyzed deoxydehydration
6 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and multiplex ultratrace molecular detection
7 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and Multiplex ultratrace molecular detection
8 Catalytic liquid marbles : Ag nanowire-based miniature reactors for highly efficient degradation of methylene blue
ปี พ.ศ. 2556
9 Calculation of the diffraction efficiency on concave gratings based on Fresnel–Kirchhoff’s diffraction formula
10 A knowledge-based web platform for collaborative physical system modeling and simulation
11 Administration of PTH and ibandronate increases ovariectomized rat compact bone viscoelasticity
12 Submerged hollow fibre membrane filtration with transverse and longitudinal vibrations
13 Organocatalytic activation of alkylacetic esters as enolate precursors to react with α,​β-unsaturated imines
ปี พ.ศ. 2555
14 Systems-level analysis of Escherichia coli response to silver nanoparticles : the roles of anaerobic respiration in microbial resistance
15 Numerical simulation on steady flow around and through a porous sphere
16 One-step synthesis of CdS–TiO2–chemically reduced graphene oxide composites via microwave-assisted reaction for visible-light photocatalytic degradation of methyl orange
17 Sensor placement for fault diagnosis using genetic algorithm
18 Nanofibrous collagen nerve conduits for spinal cord repair
19 Polymorphism of electrospun polyvinylidene difluoride/carbon nanotube (CNT) nanocomposites : synergistic effects of CNT surface chemistry, extensional force and supercritical carbon dioxide treatment
20 Sensor selection and placement using low complexity dynamic programming
21 Localized sclerotic bone response demonstrated reduced nanomechanical creep properties
ปี พ.ศ. 2554
22 UV-assisted photocatalytic synthesis of ZnO–reduced graphene oxide composites with enhanced photocatalytic activity in reduction of Cr(VI)
23 Sustained release of neurotrophin-3 and chondroitinase ABC from electrospun collagen nanofiber scaffold for spinal cord injury repair
24 Development Of Photoluminescence Glass Derived From Rice Husk Ash
ปี พ.ศ. 2553
25 Entomopathogenic fungi in the southern area of Cat Tien National Park, Vietnam and Cordycepin production in selected species from Japan, Thailand and Vietnam
ปี พ.ศ. 2551
26 Comparative study of different survival analysis models for bankruptcy prediction.
ปี พ.ศ. 2546
27 Factors determining rice yield and technical efficiency in Hatay Province, Vietnam / Le Thi Minh Chau
ปี พ.ศ. 2540
28 The Evolution of HRM practices in Thailand a model for management learning
ปี พ.ศ. 2537
29 กลไกการต้านทานต่อเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis ของหนอน ใยผัก (Lepidoptera : Yponomeutidae)