ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Rong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Liao, Rihong
- Liew, Rong Qi
- Lai, Rongjie
- Li, Renming.
- Rimsky L.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Saag M. 2
2 Crauwels H. 2
3 Vanveggel S. 2
4 Wong, Teck Neng 2
5 Cahn P. 2
6 Boven K. 2
7 Molina J. 2
8 Ding, Zijing 2
9 Supparatpinyo K. 2
10 Grinsztejn B. 2
11 Clotet B. 1
12 Wu H. 1
13 Fourie J. 1
14 Cohen C. 1
15 Lefebvre E. 1
16 Xie, Jinlong 1
17 Lazzarin A. 1
18 Williams P. 1
19 Johnson M. 1
20 Wei, Jing 1
21 Ma, Ning 1
22 Walmsley S. 1
23 Mills A. 1
24 Tang, Chuyang Y. 1
25 Tai, Xue Cheng 1
26 Wu, Yuan 1
27 Chan, Tony F. 1
28 Liu, Qiusheng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 1
5 2549 1