ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Rong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Liao, Rihong
- Liew, Rong Qi
- Lai, Rongjie
- Li, Renming.
- Rimsky L.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Molina J. 2
2 Cahn P. 2
3 Saag M. 2
4 Vanveggel S. 2
5 Grinsztejn B. 2
6 Crauwels H. 2
7 Supparatpinyo K. 2
8 Boven K. 2
9 Wong, Teck Neng 2
10 Ding, Zijing 2
11 Wu H. 1
12 Liu, Qiusheng 1
13 Cohen C. 1
14 Xie, Jinlong 1
15 Fourie J. 1
16 Wu, Yuan 1
17 Lefebvre E. 1
18 Johnson M. 1
19 Clotet B. 1
20 Walmsley S. 1
21 Mills A. 1
22 Lazzarin A. 1
23 Williams P. 1
24 Ma, Ning 1
25 Wei, Jing 1
26 Tai, Xue Cheng 1
27 Tang, Chuyang Y. 1
28 Chan, Tony F. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 1
5 2549 1