ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Pu
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Lee, P.
- Liu, P.
- Li, Peiwu.
- Liu, P. Y.
- Li,P.
- Lou,P.
- L, P Yee
- Paiva L.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Li, X. D. 4
2 Leong, K. C. 4
3 Zhang,F. 3
4 Kiertiburanakul,S. 3
5 Ditangco,R.A. 3
6 Nguyen,V.K. 3
7 Kumarasamy,N. 3
8 Yunihastuti,E. 3
9 Kamarulzaman,A.B. 3
10 Ilyas, Usman 3
11 Chaiwarith,R. 3
12 Wong, J. I. 3
13 Chen, Tupei 3
14 Phanuphak,P.P. 3
15 Chen, T. P. 3
16 Tan, T. L. 2
17 Sungkanuparph,S. 2
18 Rawat, Rajdeep Singh 2
19 Zhang, Sam 2
20 Bui,V.H. 2
21 Sun, Handong 2
22 Ruxrungtham,K. 2
23 Bantique,R.O. 2
24 Cooper,D.A. 2
25 Zhou,J. 2
26 Petersen,B. 2
27 Ha,H.L. 2
28 Ng,O. 2
29 Ezhilarasi,C. 2
30 Makane,A. 2
31 Han,N. 2
32 Sohn,A.H. 2
33 Uy,E. 2
34 Merati,T.P. 2
35 Wirawan,D.N. 2
36 Mean,C.V. 2
37 Yuliana,F. 2
38 David,R.A. 2
39 Widhani,A. 2
40 Sim,B.L.H. 2
41 Imran,D. 2
42 Chumla,L. 1
43 Sriondee,R. 1
44 Osman , Hasnah 1
45 Wu,P.C. 1
46 Kambua,P. 1
47 Watson,K.M. 1
48 Abd Hamid, S 1
49 Chan,A. 1
50 Zeng,W. 1
51 Woolley,I.J. 1
52 Ku,W.W. 1
53 Wingfield M. 1
54 Heykoop M. 1
55 Moreno G. 1
56 Thangavel R. 1
57 Silvers,J.E. 1
58 Barber P. 1
59 Latha K. 1
60 Yahya, S. 1
61 Cheewangkoon R. 1
62 Daniel R. 1
63 Gibertoni T. 1
64 Al-douh, M. 1
65 Atmakusuma,D. 1
66 Goh,B. 1
67 Youds,D. 1
68 Guo,Y. 1
69 Gibson,A. 1
70 Orth,D.N. 1
71 Calaguas,M.J.C. 1
72 Anand,A.K. 1
73 Johnston,C. 1
74 Cano-Lira J. 1
75 McGill,K. 1
76 Hsieh,W. 1
77 Magon,H. 1
78 Vu,V. 1
79 Nicolson,J. 1
80 Wahid,I.A. 1
81 Read,T.R.H. 1
82 Liddle,R. 1
83 Sriuranpong,V.R. 1
84 Hu,C. 1
85 Donohue,W. 1
86 Prabhash,K.P. 1
87 Edwards,S. 1
88 Ang,K. 1
89 Castroagudín V. 1
90 Koppel O. 1
91 Houbraken J. 1
92 Koukol O. 1
93 Lisboa D. 1
94 Lisboa W. 1
95 Hofmann T. 1
96 Hirooka Y. 1
97 Enwistle P. 1
98 Fiuza P. 1
99 Fournier J. 1
100 Giraud S. 1
101 López-Villalba Á. 1
102 Marincowitz S. 1
103 Scarlett K. 1
104 Seifert K. 1
105 Shuttleworth L. 1
106 Silva G. 1
107 Salcedo I. 1
108 Rougeron A. 1
109 Olariaga I. 1
110 Piepenbring M. 1
111 Poveda-Molero J. 1
112 Raja H. 1
113 Edwards J. 1
114 Coimbra V. 1
115 Martín M. 1
116 Hardy G. 1
117 Alfredo D. 1
118 Ferreira R. 1
119 Kautmanova I. 1
120 Gené J. 1
121 Guevara-Suarez M. 1
122 Stchigel A. 1
123 Cano-Canals J. 1
124 Carlavilla J. 1
125 Tan Y. 1
126 Wiederhold N. 1
127 Castillo A. 1
128 Sowden,D. 1
129 Ceresini P. 1
130 Claridge G. 1
131 Arzanlou M. 1
132 Aplin N. 1
133 Abell S. 1
134 Accioly T. 1
135 Albizu J. 1
136 Antoniolli Z. 1
137 Guarro J. 1
138 Yap, P. H. 1
139 Sulaev, Azat 1
140 Hoy,J.F. 1
141 Li, Z. P. 1
142 Ponnampalavanar,S.A. 1
143 O'Connor,C.C. 1
144 Ren, Peng 1
145 Dong, Zhili 1
146 Ratanasuwan,W. 1
147 Xia, B. 1
148 Wright,S.T. 1
149 Wang, Y. 1
150 Grotowski,M. 1
151 Vincent,T. 1
152 Zhang, Daohong. 1
153 Allen,D. 1
154 Ding, Xiaoxia. 1
155 McCann,L. 1
156 Franic,T. 1
157 Li, Fengji 1
158 Ellis,D. 1
159 Chen, P. 1
160 Bloch,M.T. 1
161 Praparattanapan,J. 1
162 Wang, Lan 1
163 Robinson,J.O. 1
164 Na,S. 1
165 Syed Omar,S.F. 1
166 Pujari,S.S. 1
167 Nolan,D. 1
168 Williams,J. 1
169 Omar,S.F.S. 1
170 Giles,M.L. 1
171 Phanuphak,N. 1
172 Korman,T.M. 1
173 Azwa,I. 1
174 Wong,W.W. 1
175 Wong,W. 1
176 Khongphattanayothin,M. 1
177 Chen, R. 1
178 Fengji, Li. 1
179 Tan, Sheldon X. D. 1
180 Qi, Zhenyu 1
181 Yu, Hao 1
182 Kajindran,A. 1
183 He, Lei 1
184 Ditangco,R. 1
185 Little,J.L. 1
186 Gray,C. 1
187 Leprince-Wang, Y. 1
188 Couldwell,D.L. 1
189 Furner,V.L. 1
190 Watson,J. 1
191 Read,P.J. 1
192 Bourouina, T. 1
193 McGrath,V. 1
194 Ayi, T. C. 1
195 Halligan,S. 1
196 Wray,L. 1
197 Mulhall,B.P. 1
198 Petoumenos,K. 1
199 Dickson,B.M. 1
200 Russell,D.B. 1
201 Chitapanarux,I. 1
202 Downing,S.G. 1
203 Ngieng,M. 1
204 Knibbs,P. 1
205 Bendall,C. 1
206 Boyd,M.A. 1
207 Kulatunga,A. 1
208 Parwati Merati,T. 1
209 Chin, Lip Ket 1
210 McGrath,C. 1
211 Dijanosic,C. 1
212 Medwal, Rohit 1
213 Jackson,E.K. 1
214 Sehdev, Neeru 1
215 Yadian, Boluo 1
216 Templeton,D.J. 1
217 Baker,D.A. 1
218 Wang, Ying 1
219 Vale,R. 1
220 Huang, Yizhong 1
221 Carr,A. 1
222 Talebitaher, A. 1
223 Jackson,E. 1
224 Tay, Y. Y. 1
225 Brown,K.L. 1
226 Ser, Wee 1
227 Yang, M. 1
228 Finlayson,R.J. 1
229 Hesse,K. 1
230 Ramanujan, R.V. 1
231 Norris,R. 1
232 Yang, H. Y. 1
233 D'Cruz,A.K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 5
4 2556 5
5 2555 5
6 2551 1
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Fungal Planet description sheets: 469-557
ปี พ.ศ. 2558
2 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
ปี พ.ศ. 2557
3 A study on the evolution of dielectric function of ZnO thin films with decreasing film thickness
4 An experimental study of lateral charge transfer in silicon nanocrystal layer embedded in SiO2 thin film
5 Influence of the excess Al content on memory behaviors of Worm devices based on sputtered Al-rich aluminum oxide thin films
6 Real-time measurement of single bacterium's refractive index using optofluidic immersion refractometry
7 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2556
8 Effects of free electrons and quantum confinement in ultrathin ZnO films : a comparison between undoped and Al-doped ZnO
9 Effect of exposure to ultraviolet-activated oxygen on the electrical characteristics of amorphous indium gallium zinc oxide thin film transistors
10 Recovery from ultraviolet-induced threshold voltage shift in indium gallium zinc oxide thin film transistors by positive gate bias
11 Elimination of impurity phase formation in FePt magnetic thin films prepared by pulsed laser deposition
12 Consensus recommendations for management of head and neck cancer in Asian countries: A review of international guidelines
ปี พ.ศ. 2555
13 Enhanced indirect ferromagnetic p-d exchange coupling of Mn in oxygen rich ZnO:Mn nanoparticles synthesized by wet chemical method
14 Anisotropic magnetoresistance in topological insulator Bi1.5Sb0.5Te1.8Se1.2∕CoFe heterostructures
15 Alteration of Mn exchange coupling by oxygen interstitials in ZnO:Mn thin films
16 A naked-eye based strategy for semiquantitative immunochromatographic assay.
17 Loss to followup in HIV-infected patients from Asia-pacific region: Results from TAHOD
ปี พ.ศ. 2551
18 Synthesised Schiff Bases As A Potential Corrosion Inhibitor Of Aluminium.
ปี พ.ศ. 2549
19 Wideband passive multiport model order reduction and realization of RLCM circuits