ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Lin.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sahoo, Nanda Gopal 10
2 Pan, Yongzheng 7
3 Kakran, Mitali 6
4 Chan, Siew Hwa 5
5 Liu, Hui Chun 4
6 Liang, Guozhen 4
7 Zhang, Ying 4
8 Wang, Qi Jie 4
9 Yu, Siu Fung 4
10 Davies, A. Giles 3
11 Linfield, Edmund 3
12 Liang, Houkun 3
13 Bao, Hongqian 3
14 Zhao, Jianhong 3
15 Cheng, Henry Kuo Feng 3
16 Xin, Fei 2
17 Tan, Chuan Seng 2
18 Khanna, Suraj P. 2
19 Xia, Fei 2
20 Lim, Dau Fatt 2
21 Shegokar, Ranjita 2
22 Jiang, San Ping 2
23 Müller, Rainer H. 2
24 Loh, Ngiap Hiang. 2
25 Tay, Bee Yen. 2
26 Cheong, Siew Ann 1
27 Koehl, Patrice 1
28 Chew, Lock Yue 1
29 Yang, Lifeng 1
30 Yu, Ting 1
31 Mu, Yuguang 1
32 Hoi, Steven C. H. 1
33 Grubmüller, Helmut 1
34 Groenhof, Gerrit 1
35 Gräter, Frauke 1
36 Wang, Dayong 1
37 Tong, Dudu 1
38 Holmes S. 1
39 Tang M.W. 1
40 Peeters M. 1
41 Rhee S.-Y. 1
42 Bertagnolio S. 1
43 Patil, Sandeep P. 1
44 Ruxrungtham K. 1
45 Bunupuradah T. 1
46 Wibowo, Santoso 1
47 Ngo-Giang-Huong N. 1
48 Lallemant M. 1
49 Ford N. 1
50 Su, Haibin 1
51 Sigaloff K.C. 1
52 Zou, Qingjian. 1
53 Zhou, Kun 1
54 Wang, Xu 1
55 Wu, Lu. 1
56 Wu, Renbing 1
57 Ji, Guanghzhen. 1
58 Wei, Jun 1
59 Gohla, Sven 1
60 Shang, Zhouchun. 1
61 Lu, Xuehong 1
62 Dou, Hongwei. 1
63 He, Lixiazi. 1
64 Wang, Liuying 1
65 Dong, Xinyong 1
66 Ni, Kai 1
67 Li, Wenjin 1
68 Edwards, Scott A. 1
69 Chan, Chi Chiu 1
70 Tan, Yong Wah 1
71 Liu, Kai. 1
72 Li, Baosheng 1
73 Learning and Teaching Education Research Centre (LTERC) 1
74 Tey, Ju Nie 1
75 Kubar, Tomas 1
76 Burda S. 1
77 Smith D. 1
78 Sirivichayakul S. 1
79 Zolfo M. 1
80 Jordan M.R. 1
81 Shafer R.W. 1
82 Schuurman R. 1
83 Schapiro J.M. 1
84 Moussa S. 1
85 Ndung'U T. 1
86 Nyambi P.N. 1
87 Orrell C. 1
88 Chaitep S. 1
89 Vittayapadung S. 1
90 Rahmat, Siti Rahyla 1
91 A Kadir, Nadhrah 1
92 Mohd Tayeb, Azmil 1
93 Chu, Ei Yet 1
94 Yean , Florence Yng Ling 1
95 Mohd, Saidatulakmal 1
96 Chaiyaput S. 1
97 Ying D. 1
98 Tanchaisawat T. 1
99 Artidteang S. 1
100 Bergado D. 1
101 Margot N.A. 1
102 Marconi V.C. 1
103 Manosuthi W. 1
104 Van Zyl G.U. 1
105 Hosseinipour M.C. 1
106 Belec L. 1
107 Aghokeng A. 1
108 Stevens W. 1
109 Wallis C.L. 1
110 De Wit T.F.R. 1
111 Fleury H.J. 1
112 Kanki P.J. 1
113 Hawkins C.A. 1
114 Lai, Liangxue. 1
115 Cane P. 1
116 Gody J.-C. 1
117 Fokam J. 1
118 Katzenstein D. 1
119 Koyalta D.D. 1
120 Kumwenda J.J. 1
121 Eshleman S.H. 1
122 El-Katib Z. 1
123 Cappelli G. 1
124 Charpentier C. 1
125 Dagnra A.Y. 1
126 Deshpande A.K. 1
127 Hamers R.L. 1
128 Shen, Pei Kong 1
129 Lou, Xiong Wen David 1
130 Gao, Guoxin 1
131 Zhou, Qi. 1
132 Zhao, Yu. 1
133 Li, Jun 1
134 Tan, Yan Pei 1
135 Wu, Hao Bin 1
136 Mausda, Takahiko 1
137 Li, Zhengqiu 1
138 Wu, Xiaoyuan 1
139 Ding, Shujiang 1
140 Li, Jing. 1
141 Ping, Yuan 1
142 Deen, Gulam Roshan 1
143 Liang, Yu. 1
144 Yang, Yang. 1
145 Wang, Yong. 1
146 Judeh, Zaher M. A. 1
147 Hirun, Namon 1
148 Lin, Lin. 1
149 Xu, Ying. 1
150 Gan, Leong Huat 1
151 Liu, Na. 1
152 Tantishaiyakul, Vimon 1
153 Pan, Sijun 1
154 Ito, Kenichi 1
155 Shang, Jingzhi 1
156 Fathololoumi, Saeed 1
157 Wasilewski, Zbigniew R. 1
158 Zou, Xingquan 1
159 Ban, Dayan 1
160 Zhu, Jian-Xin 1
161 Dupont, Emmanuel 1
162 Zhao, Li Na 1
163 Chia, Elbert E. M. 1
164 Liang, Hou Kun 1
165 Luo, Zhiqiang 1
166 Leaw, Jianing 1
167 Davies, Alexander Giles 1
168 Loh, Kian Ping 1
169 Yao, Shao Q. 1
170 Castro Neto, A. H. 1
171 Su, Ying 1
172 Sze, Siu Kwan 1
173 Liu, Yanpeng 1
174 Chan, La-o-vorakiat 1
175 Linfield, Edmund H. 1
176 Cheng, Liang 1
177 Hao, Piliang 1
178 Wang, Fang. 1
179 Wong, Limsoon 1
180 Wu, Tongfei 1
181 Wang, Huayan. 1
182 Liu, Zhonghua. 1
183 Chong, Kahwei 1
184 Wei, Hong. 1
185 Liu, Erjia 1
186 Ouyang, Hongsheng. 1
187 Lu, Chunxia. 1
188 Zhan, Zhaoyao 1
189 Vajta, Gabor. 1
190 Li, Ziyi. 1
191 Zeng, Jie 1
192 Luan, Zhidong. 1
193 Li, Ning. 1
194 Pei, Duanqing. 1
195 Al Shaal, Loaye 1
196 Pei, Gang. 1
197 Du, Yutao. 1
198 De Marco, Roland 1
199 Yang, Huanming. 1
200 Esteban, Miguel A. 1
201 Lu, Shanfu 1
202 Deng, Hongkui. 1
203 Xiang, Yan 1
204 Zheng, Lianxi 1
205 Yang, Zhenzhen. 1
206 Rahardjo, Harianto 1
207 Pan, Dengke. 1
208 Yang, Dongshan. 1
209 Gofar, Nurly 1
210 Zhao, Bentian. 1
211 Hoi, Steven Chu Hong 1
212 Han, Jianyong. 1
213 Fan, Nana. 1
214 Li, Jinyan 1
215 Chen, Jijun. 1
216 Zhao, Liang 1
217 Kassim, Azman 1
218 Ouyang, Zhen. 1
219 Wang, Shouqi. 1
220 Tan, I-Lin 1
221 Luan, Jing. 1
222 Sun, Gengzhi 1
223 Shen, Pei Kang 1
224 Wang, Quanlei. 1
225 Lu, Jin Lin 1
226 Liu, Zhaoming. 1
227 Li, Zi Hui 1
228 Zhong, Chongming. 1
229 Xiao, Lei. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 4
5 2556 11
6 2555 21
7 2554 5
8 2552 2
9 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Corporate Governance and Internationalization of Malaysia Public Listed Companies
ปี พ.ศ. 2559
2 Performance of Ruzi grass combined with woven Limited Life Geotextiles (LLGS) for soil erosion control
ปี พ.ศ. 2558
3 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
4 Multiplex imaging and cellular target identification of kinase inhibitors via an affinity-based proteome profiling approach
5 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
ปี พ.ศ. 2557
6 Identifying essential pairwise interactions in elastic network model using the alpha shape theory
7 Alzheimer’s disease : a panorama glimpse
8 Planar integrated metasurfaces for highly-collimated terahertz quantum cascade lasers
9 Hierarchical NiCo2O4 nanosheets grown on Ni nanofoam as high-performance electrodes for supercapacitors
ปี พ.ศ. 2556
10 Characterization and corrosion behaviour of 96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu solder on Cu substrate at different reflow reactions
11 Single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
12 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
13 Agency and facial emotion judgment in context
14 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
15 Ternary dispersions to enhance solubility of poorly water soluble antioxidants
16 Temperature-independent accelerometer using a fiber Bragg grating incorporating a biconical taper
17 Low divergence single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
18 Force distribution analysis of mechanochemically reactive dimethylcyclobutene
19 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
20 Characterization And Corrosion Behaviour Of 96.5sn-3.0ag- 0.5cu Solder On Cu Substrate At Different Reflow Reactions
ปี พ.ศ. 2555
21 Poly(vinyl alcohol) nanocomposites filled with poly(vinyl alcohol)-grafted graphene oxide
22 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
23 Micro-DSC, rheological and NMR investigations of the gelation of gallic acid and xyloglucan
24 Graphene-based materials for energy conversion
25 B-cell epitope prediction through a graph model
26 Modeling of suction distributions in an unsaturated heterogeneous residual soil slope
27 Carbon nanomaterials for drug delivery
28 Preparation of nanoparticles of poorly water-soluble antioxidant curcumin by antisolvent precipitation methods
29 Self-powered, visible-light photodetector based on thermally reduced graphene oxide–ZnO (rGO–ZnO) hybrid nanostructure
30 Single-mode narrow beam divergence surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
31 Constitutive modelling of sintering of 316L stainless steel microsize structures.
32 Carbon nanotube/polypropylene composite particles for microwave welding
33 Correlation between proton conductivity, thermal stability and structural symmetries in novel HPW-meso-silica nanocomposite membranes and their performance in direct methanol fuel cells
34 The application of graphene oxide in drug delivery
35 Microstructure evolution and constitutive modelling of microsize structures.
36 Multiscale coarse-graining via normal mode analysis
37 Influences of carbon fillers on electrical conductivity and crystallinity of polyethylene terephthalate
38 The role of a silane coupling agent in carbon nanotube/polypropylene composites
39 Long-term stability of quercetin nanocrystals prepared by different methods
40 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
41 A Preference-Based Approach to Fuzzy Multicriteria Decision Making Evaluation of Hospital Locations
ปี พ.ศ. 2554
42 Fabrication of quercetin nanoparticles by anti-solvent precipitation method for enhanced dissolution
43 Nanostructured tungsten carbide/carbon composites synthesized by a microwave heating method as supports of platinum catalysts for methanol oxidation
44 Improvement in properties of multiwalled carbon nanotube/polypropylene nanocomposites through homogeneous dispersion with the aid of surfactants
45 Fabrication of quercetin nanocrystals : comparison of different methods
46 Thermal kinetics of montmorillonite nanoclay/maleic anhydride-modified polypropylene nanocomposites
ปี พ.ศ. 2552
47 Sintering study and constitutive modeling of 316L stainless steel microstructured parts fabricated by μPIM.
48 Biodiesel production from crude rice bran oil and properties as fuel
ปี พ.ศ. 2551
49 Enabling Knowledge Flow: Retaining Graduate Women in the Singapore Construction Industry