ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Liang
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Lin 2
2 Ge, Liya 2
3 Lee, Pooi See 2
4 Mandler, Daniel 2
5 Mo, Yu 2
6 Robinson, Robert C. 2
7 Zhao, Lei 2
8 Chen, Chia-Lung 2
9 Wang, Jing-Yuan 2
10 Tan, Amy Giin-Yu 2
11 Liu, Zhonghua. 1
12 Stürzenbaum, Stephen R. 1
13 Wei, Hong. 1
14 Wang, Huayan. 1
15 Moore, Philip K. 1
16 Ouyang, Hongsheng. 1
17 Dymock, Brian W. 1
18 Li, Ziyi. 1
19 Swain, Suresh C. 1
20 Qiu, Li 1
21 Halliwell, Barry 1
22 Esteban, Miguel A. 1
23 Asrican, Brent 1
24 Berglund, Ken 1
25 Chen, Susu 1
26 Chow, Nick 1
27 Augustine, George J. 1
28 Vajta, Gabor. 1
29 Wen, Lei 1
30 Kim, Jinsook 1
31 Deng, Hongkui. 1
32 Luan, Zhidong. 1
33 Luan, Jing. 1
34 Ouyang, Zhen. 1
35 Tan, Choon-Hong 1
36 Liu, Zhaoming. 1
37 Wei, Feng 1
38 Li, Yanhong 1
39 Zhao, Bentian. 1
40 Han, Jianyong. 1
41 Pan, Dengke. 1
42 Yang, Dongshan. 1
43 Razaad, Indah Mutiara Ningtyas 1
44 Zhong, Chongming. 1
45 Qabazard, Bedoor 1
46 Ng, Li Fang 1
47 Yang, Zhenzhen. 1
48 Dinesh Kumar, Srinivasan 1
49 Lu, Chunxia. 1
50 Deisseroth, Karl 1
51 Peh, Meng Teng 1
52 Wang, Quanlei. 1
53 Gruber, Jan 1
54 Wang, Shouqi. 1
55 Rose, Peter 1
56 Shi, Jianzhong 1
57 Kong, Zhi Hui 1
58 Zhang, Xuying 1
59 Zhang, Weijia 1
60 Zhao, Shengli 1
61 Tsuda, Sachiko 1
62 Goh, Wang Ling 1
63 Chen, Hualan 1
64 Tang, Yanxia 1
65 Yeo, Kiat Seng 1
66 Ting, Jonathan T. 1
67 Zhang, Hua 1
68 Yan, Chaoyi 1
69 Tan, Chaoliang 1
70 Koide, Yasuo 1
71 Radko, Anna 1
72 Bando, Yoshio 1
73 Liao, Meiyong 1
74 Chai, Jianwei 1
75 Wu, Shixin 1
76 Zhai, Tianyou 1
77 Fang, Xiaosheng 1
78 Tan, Gregory 1
79 Kawaoka, Yoshihiro 1
80 Hoffmann, Carolin 1
81 Zhang, Guoquan 1
82 Kasai, Haruo 1
83 Zhang, Qianyi 1
84 Luo, Weiyu 1
85 Hira, Riichiro 1
86 Feng, Guoping 1
87 Deng, Guohua 1
88 Gloss, Bernd 1
89 Chen, Jijun. 1
90 Katarya, Malvika 1
91 Jiang, Yongping 1
92 Hiroaki, Hiramatsu 1
93 Matsuzaki, Masanori 1
94 Yasuo, Suzuki 1
95 Nakajima, Ryuichi 1
96 Mancuso, James 1
97 Nongluk, Sriwilaijaroen 1
98 Kudolo, John 1
99 Li, Chengjun 1
100 Lo, Shun Qiang 1
101 Wang, Guojun 1
102 Liang, Yu. 1
103 Juvvuna, Prasanna Kumar 1
104 Zou, Yu-Wan 1
105 Khandelia, Piyush 1
106 Lin, Qing-Feng 1
107 Zhan, Min-Jie 1
108 Golberg, Dmitri 1
109 Wu, Lu. 1
110 He, Lixiazi. 1
111 Liu, Kai. 1
112 Zhang, Jian 1
113 Makeyev, Eugene V. 1
114 Wang, Zhao-Hua 1
115 Tang, Ding-Yuan 1
116 Ravi, Laxmi Iyer 1
117 Lu, Yingxi 1
118 Chen, Hui 1
119 Sugrue, Richard J. 1
120 Wei, Zhi-Yi 1
121 Sutejo, Richard 1
122 Han, Hai-Nian 1
123 Tan, Boon Huan 1
124 Zou, Qingjian. 1
125 Ji, Guanghzhen. 1
126 Pudelko, Markus 1
127 Oliver, Nick 1
128 Abdul Kadir, Siti Raudah 1
129 Abdul Rasid, Mohamad Hafiz Farhan 1
130 Zhuang, Yan 1
131 Ghoshal, Arnab 1
132 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
133 Guo, William W. 1
134 Shillcock, Richard 1
135 Renals, Stephen 1
136 Kok , Onn Kwong 1
137 Arai, Takaomi 1
138 Du, Yutao. 1
139 Xiao, Lei. 1
140 Shang, Zhouchun. 1
141 Dou, Hongwei. 1
142 Pei, Gang. 1
143 Li, Ning. 1
144 Dolah, Jasni 1
145 Yang, Huanming. 1
146 Pei, Duanqing. 1
147 Teo, Ziqiang 1
148 Wong, Pui San 1
149 Narita, Akihiro 1
150 Liu, Lin. 1
151 Ghoshdastider, Umesh 1
152 Li, Jing. 1
153 Zhao, Yu. 1
154 Popp, David 1
155 Narita, Akihiro. 1
156 Hu, Nan. 1
157 Larsson, Mårten. 1
158 Zhou, Qi. 1
159 Xue, Bo 1
160 Xu, Ying. 1
161 Yang, Yang. 1
162 Tan, Swee Ngin 1
163 Wang, Yong. 1
164 Wang, Fang. 1
165 Tanaka, Toshitsugu 1
166 Lin, Lin. 1
167 Srinivasan, Ramanujam 1
168 Liu, Na. 1
169 Balasubramanian, Mohan K. 1
170 Yao, Lee. 1
171 Popp, David. 1
172 Lang, Qiaolin. 1
173 Tan, Eddie Han Pin 1
174 Huang, Xirong. 1
175 Choo, Chee Chong 1
176 Kwok, Ka Wai 1
177 Zou, Feixue. 1
178 Chong, Han Chung 1
179 Qiu, Huajun. 1
180 Ng, Say Yong 1
181 Xu, Rong 1
182 Seet, Ju Ee 1
183 Chow, Vincent Tak Kwong 1
184 Liu, Shaomin 1
185 Tan, Nguan Soon 1
186 Liu, Chunhui. 1
187 Wang, Penghua 1
188 Buist, Martin Lindsay 1
189 Lim, Teik-Thye 1
190 Choi, Hyung Won 1
191 Chen, Chunping 1
192 Fan, Nana. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 6
7 2554 8
8 2553 2
9 2551 2
10 2548 1
11 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Occurrence and the ecological implication of a tropical anguillid eel Anguilla marmorata from peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2559
2 Preparation And Characterization Of Modified Oil Palm (Elaeis Guineensis) Frond For The Removal Of Rhodamine B In Wastewater
3 Graphic Styles Appearance In Educational Games To Enhance Malaysian Students Learning: A Preliminary Study
ปี พ.ศ. 2558
4 Angiopoietin-like 4 increases pulmonary tissue leakiness and damage during influenza pneumonia
ปี พ.ศ. 2557
5 H6 influenza viruses pose a potential threat to human health
6 Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA) : a review
7 Ti : sapphire pumped passively mode-locked Tm : YAG ceramic laser
8 Chinese subsidiaries in the UK : nature and motives for investment and learning processes
ปี พ.ศ. 2556
9 A systems-based approach to analyse the host response in murine lung macrophages challenged with respiratory syncytial virus
10 A facile synthesis of monodispersed hierarchical layered double hydroxide on silica spheres for efficient removal of pharmaceuticals from water
11 Enhanced gas chromatography-mass spectrometry method for bacterial polyhydroxyalkanoates analysis
12 Hydrogen sulfide is an endogenous regulator of aging in caenorhabditis elegans
13 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
14 Electrochemically “Writing” graphene from graphene oxide
15 High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices
16 Subspace Gaussian mixture models for automatic speech recognition
ปี พ.ศ. 2555
17 Argonaute identity defines the length of mature mammalian microRNAs
18 Retracted article : aligned nanoporous PtNi nanorod-like structures for electrocatalysis and biosensing.
19 Microtubule-like properties of the bacterial actin homolog ParM-R1.
20 Novel actin-like filament structure from Clostridium tetani
21 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
22 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
ปี พ.ศ. 2554
23 MicroRNA trimming in the nervous system
24 Decolorization And COD Reduction Of Methylene Blue Dye Wastewater Through Adsorption Using Raw And Modified Bagasse
25 Human Chromosome 4 Sequencing And Stngle Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis Of An Achondroplasia Individual
26 The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market : an empirical study of China
27 Inter-ocular Facilitation and Suppression in the Reading of Chinese Characters
28 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูน
29 Human Chromosome 4 Sequencing And Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Analysis Of An Achondroplasia Individual
30 Human chromosome 4 sequencing and single nucleotide polymorphism (SNP) analysis of an achondroplasia individual.
ปี พ.ศ. 2553
31 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
33 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
34 Antibiotic delivery across the blood-brain barrier by nanoparticle system.
ปี พ.ศ. 2548
35 陈六使与南洋大学 :荜路篮楼的办学之路 (1950-1964)= Tan Lark Sye and Nanyang University : the hardship in establising Chinese education (1950-1964)
ปี พ.ศ. 2526
36 Perjuangan Isu-Isu Wanita Moden Dalam Majalah Wanita Tempatan