ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Limsoon 7
2 Vajta, Gabor. 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Yong, Ken-Tye 5
5 Ye, Ling 5
6 Law, Wing-Cheung 5
7 Bolund, Lars 5
8 He, Ying 5
9 Lin, Lin 5
10 Hubaux, Jean-Pierre. 5
11 Rosenberg, Catherine. 5
12 Liu, Ying 5
13 Lin, Lin. 4
14 Liu, Jing 4
15 Coyne, Richard 4
16 Du, Yutao 4
17 Tan, Yap Peng 4
18 Hu, Rui 3
19 Roy, Indrajit 3
20 Tan, Ming-Jen 3
21 Kampuansai J. 3
22 Huang, Likun 3
23 Kangwanpong D. 3
24 Zhao, Liang 3
25 Du, Yutao. 3
26 Yang, Huanming 3
27 Hoi, Steven Chu Hong 3
28 Liu, Liwei 3
29 Vajta, Gábor 3
30 Xu, Qing-Feng 3
31 Callesen, Henrik 3
32 Liu, Qian 3
33 Purup, Stig 3
34 Lysaker, Marius 2
35 Tai, Xue Cheng 2
36 Xu S. 2
37 Koepping, Elizabeth 2
38 Morris, Paul 2
39 Li, Zhenhua 2
40 Laidlaw, Ken 2
41 Prasad, Paras N. 2
42 Zhang, Xihe 2
43 Hu, Yazhuo 2
44 Swihart, Mark T. 2
45 Schwannauer, Matthias 2
46 Coe-Sullivan, Seth 2
47 Castagne, Sylvie 2
48 Lim, Samuel Chao Voon 2
49 Schmidt, Mette. 2
50 Kragh, Peter M 2
51 Callesen, Henrik. 2
52 Kuwayama, Masashige 2
53 Srikummool M. 2
54 Roh, Kwangdong 2
55 Seielstad M. 2
56 Liu, Ying. 2
57 Purup, Stig. 2
58 Zhang, Xiuqing. 2
59 Yang, Huanming. 2
60 Bolund, Lars. 2
61 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
62 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
63 Power, Michael 2
64 Pain, Helen 2
65 Chen, Peng 2
66 Shang, Yuanyuan 2
67 Zhou, Xiuzhuang 2
68 Reynolds, Jessica L. 2
69 Rosenberg, Catherine 2
70 Gu, Pei-Yang 2
71 Zhang, Qichun 2
72 Kim, Chris H. 2
73 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
74 Girard, Andre. 2
75 Nurmikko, Arto 2
76 Tang, Chuyang Y. 2
77 Huo, Fengwei 2
78 Cai, Qizhou 2
79 Zhang, Danqing 2
80 Li, Chang Ming 2
81 Panagiotis Papadimitratos. 2
82 Zhao, Dan 2
83 Xiang, Liu 2
84 Vasilakos, Athanasios V. 2
85 Han, Kai. 2
86 Dang, Cuong 2
87 Zhu, Jing 2
88 Wang, Gang 2
89 Li, Feng 2
90 Liu, Yang. 2
91 Jørgensen, Arne Lund 2
92 Nielsen, Anders Lade 2
93 Schmidt, Mette 2
94 Su, Haibin 2
95 Kwoh, Chee Keong 2
96 Colton, Simon 1
97 Pease, Alison 1
98 Jha P. 1
99 Yuan W. 1
100 Jinam T.A. 1
101 Logie, Robert 1
102 Yoo H.-S. 1
103 Rimjaem S. 1
104 Kim H.-L. 1
105 Foley, Jennifer A 1
106 Khurana P. 1
107 Kennedy G.C. 1
108 Zilfalil B.A. 1
109 Zhao G. 1
110 Yang J.O. 1
111 grant no. 200074/97-0 1
112 Xiao H. 1
113 Han J. 1
114 Vashchenko G. 1
115 Wu J.-Y. 1
116 Ho S.-F. 1
117 Hoh B.P. 1
118 Shugart Y.Y. 1
119 Inoko H. 1
120 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
121 Huang W. 1
122 Smith, Tim J 1
123 Smaill, Alan 1
124 Kulawonganunchai S. 1
125 Lai P.S. 1
126 McMeel, Dermott 1
127 Malyutin D. 1
128 Kumar V. 1
129 Collins, David 1
130 Mahgoub M. 1
131 Oppelt A. 1
132 Lee J.-Y. 1
133 He, Daqing 1
134 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
135 Liu E.T. 1
136 Otevrel M. 1
137 Ritchie, Graeme 1
138 Krasilnikov M. 1
139 Nauright, John 1
140 Haszeldine, Stuart 1
141 Isaev I. 1
142 Kim W.-Y. 1
143 Hakobyan L. 1
144 Wilkinson, Mark 1
145 Kimm K. 1
146 Nash, Christine Scott 1
147 Khojoyan M. 1
148 Koike T. 1
149 Sproule, John 1
150 Kimura R. 1
151 Ivanisenko Y. 1
152 Kim K. 1
153 Breen, Craig 1
154 Burger, Jan A. 1
155 Chng, Eng Siong 1
156 Zhao, Yi 1
157 Xiao, Xiong 1
158 Lee, Hangil 1
159 Garcia-Prieto, Celia 1
160 Wu, Wangliang 1
161 Croce, Carlo M. 1
162 He, Jian 1
163 Guan, Lunhui 1
164 Plunkett, William 1
165 Xu, Zhichuan 1
166 Li, Haizhou 1
167 Zhang, Wan 1
168 Steekel, Jonathan S. 1
169 Ahn, Sungmo 1
170 Keating, Michael J. 1
171 Seo, Jiwon 1
172 Pelicano, Helene 1
173 Kim, Hanbit 1
174 Lee, Jiyoul 1
175 Jeon, Heonsu 1
176 Chen, Gang 1
177 Shin, Taeh 1
178 Petrosyan B. 1
179 Shin, Hyeon-Jin 1
180 Huang, Peng 1
181 Li, Ruidi 1
182 Singh, A.K. 1
183 Delfin F.C. 1
184 Danupon Ariyasajjakorn 1
185 Tokunaga K. 1
186 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
187 Tan A. 1
188 De Ungria M.C.A. 1
189 Villamor L.P. 1
190 Edo J. 1
191 Robertson, David 1
192 Wang H. 1
193 Ghang H. 1
194 Wang E. 1
195 CNPq (Brazilian Research Council) 1
196 Tang, Tilan 1
197 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
198 Chen C.-H. 1
199 Østrup, Olga. 1
200 Sugano S. 1
201 Holm, Ida E 1
202 Chaurasia A. 1
203 Suryadi H. 1
204 Chen Y.-T. 1
205 Gao, Huasheng 1
206 Tabbada K.A. 1
207 Chu J. 1
208 Suzuki Y. 1
209 Hyttel, Poul. 1
210 Gojobori T. 1
211 Bøgh, Ingrid Brück 1
212 Fuchareon S. 1
213 Zhang, Xiuqing 1
214 Tongsima S. 1
215 Assawamakin A. 1
216 Su B. 1
217 Winther, K. D. 1
218 Niikawa N. 1
219 Gao, Fei. 1
220 Wang Y. 1
221 Nielsen, Anders Lade. 1
222 Li, Shengting. 1
223 Luo, Yonglun. 1
224 Jung J. 1
225 Shi H. 1
226 Molnár, Molnar. 1
227 Serey B. 1
228 Sovannary T. 1
229 Pribenszky, Csaba. 1
230 Yang Z. 1
231 Yan S. 1
232 Bunnath L. 1
233 Kuwayama, Masaabc. 1
234 Luo X. 1
235 Liao S. 1
236 Kutanan W. 1
237 Samnom H. 1
238 Aun H.S. 1
239 Kim S. 1
240 Wang, Jun. 1
241 Bhak J. 1
242 Moldt, Brian 1
243 Scaria V. 1
244 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
245 Sandraling Y. 1
246 Ahmed I. 1
247 Sidek M.R. 1
248 Brahmachari S.K. 1
249 Schyth, Brian Dall 1
250 Sudoyo H. 1
251 Calacal G.C. 1
252 Sinha A. 1
253 Winther, Kjeld Dahl 1
254 Jakobsen, Jannik E 1
255 Abdulla M.A. 1
256 Phipps M.E. 1
257 Hasking, Penelope 1
258 McAllister, Margaret, RN. 1
259 Palittapongarnpim P. 1
260 Perdigon H.B. 1
261 Png E. 1
262 Chen J. 1
263 McClenaghan, Kerry 1
264 Salvador J.M. 1
265 Lee S. 1
266 Sakaki Y. 1
267 Estefan, Andrew 1
268 Qi X. 1
269 Østrup, Olga 1
270 Klemz G. 1
271 Nishida N. 1
272 Gisborne, Nik 1
273 Ngamphiw C. 1
274 Cowie, Claire 1
275 Groß M. 1
276 Dima, Maria 1
277 Köhler W. 1
278 Oh S. 1
279 Stanley, Brian 1
280 Nozdrin M. 1
281 Wright, Mark 1
282 Oh B. 1
283 Naritomi K. 1
284 Grabosch H. 1
285 Stephan F. 1
286 Marzuki S. 1
287 Mandapati K.K. 1
288 Shapovalov A. 1
289 Jacucci, Carlo 1
290 Fergusson, David 1
291 Richter D. 1
292 Mukerji M. 1
293 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
294 Asova G. 1
295 Thomas, Jonathan 1
296 Mitchell W. 1
297 Weidinger S. 1
298 Ohashi J. 1
299 Paramonov V. 1
300 McKenzie, Karen 1
301 Cole, Jacqueline M. 1
302 Raeburn, Alison Somers 1
303 Templin I. 1
304 Will I. 1
305 Holm, Ida E. 1
306 Kittichok Nithisathian 1
307 Johansen, Marianne G. 1
308 Zhang X. 1
309 Walker, Brigid 1
310 Jakobsen, Jannik E. 1
311 McPaul, Ann 1
312 Schreiber S. 1
313 Schlarb H. 1
314 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
315 Flöttmann K. 1
316 Oka A. 1
317 Wenndorff R. 1
318 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
319 Ong R. 1
320 Williams, Richard 1
321 Lederer S. 1
322 Androulaki, Maria 1
323 Agostino, Cristiano 1
324 Padilla C.D. 1
325 Hoffmann M. 1
326 Majumder P.P. 1
327 Zhou, Yuhua 1
328 Tong, Jiarong 1
329 Xiao, Qijun 1
330 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
331 Ng, Ching Ging 1
332 Chen, Liguang 1
333 Sun, Ru 1
334 Tan, Clive M. 1
335 You, L. 1
336 Zhou, X. 1
337 Meng, Min 1
338 Lin, Tzer Pin Raymond 1
339 Liu, Chaoyin 1
340 Xia, Jiazhi 1
341 Peng, Haiyang 1
342 Vithia, Gunalan 1
343 Wang, J. 1
344 Maurer-Stroh, Sebastian 1
345 Chua, Beng-Wah 1
346 Li, Hua 1
347 Jiang, Xudong 1
348 Wu, Tom 1
349 Zhang, Chun 1
350 Wang, Liyun 1
351 Zheng, Junwei 1
352 Xing, Guozhong 1
353 Ho, Zheng Jie Marc 1
354 Li, Najun 1
355 Li, Shengyong 1
356 Lee, Jian Ming Vernon 1
357 Kwak, Sang Kyu 1
358 Ghosh, Ranadhir. 1
359 Gan, Chee Lip 1
360 Ghosh, Moumita. 1
361 Verma, Brijesh. 1
362 Lin, Guimiao 1
363 Made, Riko I. 1
364 Zhang, You-Hao 1
365 Wang, Yucheng 1
366 Yu, Aibin 1
367 Liu, Gao-Yan 1
368 Yan, Li Ling 1
369 Mahajan, Supriya D. 1
370 Yang, Gao 1
371 Aravind Iyer 1
372 Reaburn, Peter. 1
373 Panagopoulos, Christos 1
374 Son, Hungsun 1
375 Yoon, Yong-Jin 1
376 Chia, Elbert E. M. 1
377 Baek, Jong Dae 1
378 Guo, Jinjun 1
379 Kumar, Rajiv 1
380 Balanda, Kevin. 1
381 Shin, Choongsoo 1
382 Liu, Xiang. 1
383 Gillespie, Amaya. 1
384 Chen, L. 1
385 Guo, Mei-Ling 1
386 Girard, André 1
387 Ravi Mazumdar. 1
388 Shen, Zhi-Liang 1
389 Peng, Kaiping 1
390 Foo, Schubert 1
391 Ma, Kexin. 1
392 Shao, Xiao 1
393 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
394 Liu, Shuqing 1
395 Loh, Teck-Peng 1
396 Panchard, Jacques. 1
397 Loo, Wan-Yi 1
398 Wu, Youyou 1
399 Wong, Colin Hong An 1
400 Davis, Hunter Morgan 1
401 Hamp, Tobias 1
402 Chen, Songtao 1
403 Wang, Yi 1
404 Kumar, Sanjay 1
405 Wang, Jing 1
406 Shan, Wen 1
407 Lu, Lanyuan 1
408 Theng, Yin-Leng 1
409 Iyer, Aravind. 1
410 Yang, Yong Sheng 1
411 Shenghua, Jin 1
412 Steckel, Jonathan S. 1
413 Liu, Xin 1
414 Piorkowski, Michal. 1
415 Sydor, John. 1
416 Sun, Lingling 1
417 Chin, Kek Foo 1
418 Yu, Zhiping 1
419 Chen, Wenchao 1
420 Mitran, Patrick. 1
421 Jing, Zhenzhong 1
422 Samat Shabdanov. 1
423 Veeravalli, Bharadwaj. 1
424 Miao, Shifeng 1
425 Wang, Y. 1
426 Tan, Yap-Peng 1
427 Hu, Menglan. 1
428 Zhou, J. 1
429 Zhao, Qian 1
430 Zhang, Weiqing 1
431 Li, Ye 1
432 Grossglauser, Matthias. 1
433 Qi, Saren 1
434 Yang, Jinhua 1
435 Keane, John. 1
436 Qiao, Miao 1
437 Fong, Kai-Soon 1
438 Jiang, Zhiyong 1
439 Yu, Hao 1
440 Tan, Choon-Hong 1
441 Jarfors, Anders E. W. 1
442 Ge, Jian-Feng 1
443 Rui, Hu 1
444 Wang, Wen-Ping 1
445 Bao, Hongqian 1
446 Ananthanarayanan, Arundithi 1
447 Pan, Yongzheng 1
448 Xin, Shi-Qing 1
449 Deng, Chenwei 1
450 Routh, Parimal 1
451 Li, Lin 1
452 Ping, Yuan 1
453 Song, Hongwei 1
454 Zhang, Chi 1
455 Huang, Jinghuai 1
456 Lim, Kok-Hwa 1
457 Wang, Xuewan 1
458 Ong, Beng S. 1
459 Sana, Barindra 1
460 Zhou, Zhaofeng 1
461 Lin, Ming 1
462 Réau, Régis 1
463 Sun, Changqing 1
464 Hu, Junlin 1
465 Lim, Suo Hon 1
466 Ma, Shouzhi 1
467 Lin, Weisi 1
468 Kim, Dong-Hwan 1
469 Liu, Xinjuan 1
470 Lim, Sierin 1
471 Zhao, Junying 1
472 Gan, Leong Huat 1
473 Goh, Lin-Tang 1
474 Cai, Hongxing 1
475 Magdassi, Shlomo 1
476 Tong, Yen Wah 1
477 Song, Zhiwei 1
478 Cao, Xun 1
479 Long, Yi 1
480 Yang, Yuansheng 1
481 Lee, Dongwook 1
482 Liu, Yaqian 1
483 Dunyaporn Trachootham 1
484 Wang, Kai 1
485 Zhu, Xi 1
486 Wang, Ning 1
487 Bardor, Muriel 1
488 Yang, Minghui 1
489 Wang, Ningfei 1
490 Lin, Juncong 1
491 Yan, Mi 1
492 Lu, Yunpeng 1
493 Jiang, Bin 1
494 Li, Bin 1
495 Lian, Zhichao 1
496 Loo, Say Chye Joachim 1
497 Ho, Steven C. L. 1
498 Guo, Hua 1
499 Er, Meng Joo 1
500 Wang, Yubo 1
501 Liu, Yunqi 1
502 Xiang, Liu. 1
503 Bao, Qiaoliang 1
504 Gao, Junkuo 1
505 Lu, Zhisong 1
506 Guo, Jun 1
507 Kim, Jin-Mo 1
508 Li, Gang 1
509 Qin, Fang 1
510 Wang, Chengyuan 1
511 Mathey, François 1
512 Gong, Cheng 1
513 Chen, Hui 1
514 Zhou, Feng 1
515 Liu, HanLong 1
516 Baik, Bok 1
517 Chen, Yumin 1
518 Sørensen, Charlotte Brandt 1
519 Chen, Hongyan 1
520 Yoon, Seung Wook 1
521 Luo, Yonglun 1
522 Lee, Chengkuo 1
523 Wang, Jianhua 1
524 Li, Shengting 1
525 Dong, Zhili 1
526 Gao, HongMei 1
527 Kang, Jun-Koo 1
528 Chu, Jian 1
529 Sieh, Kerry 1
530 Yau, Wei-Yun 1
531 Guo, Yunlong 1
532 Geffroy, Bernard 1
533 Tondelier, Denis 1
534 Wang, Dong 1
535 Lescop, Christophe 1
536 Tan, Huei Shuan 1
537 Di, Chong-An 1
538 Nguyen, Hung 1
539 Huang, T. S. 1
540 Hissler, Muriel 1
541 Xiao, Gaoxi 1
542 Yu, Gui 1
543 Duan, Zheng 1
544 Pang, John Hock Lye 1
545 Zhao, Yan 1
546 Yu, Liujian 1
547 Allen, Clarence R. 1
548 Teoh, Eam Khwang 1
549 Williams, Patrick L. 1
550 Delaunay, Wylliam 1
551 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
552 Joly, Damien 1
553 Zheng, Lianxi 1
554 Wang, Zisu 1
555 Wang, Zuoyong 1
556 Sun, Gengzhi 1
557 McGill, Sally Fagerson 1
558 Lu, Weiqin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 GOAL ORIENTATIONS AND ORGANISATIONAL OUTCOMES
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake