ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 17
2 Huang, Wei 14
3 Huang, Xiao 7
4 Yin, Zongyou 7
5 Nguyen, Nam-Trung 7
6 Xie, Linghai 6
7 Zeng, Zhiyuan 5
8 Yap, Yit Fatt 5
9 Ng, Kee Woei 5
10 Li, Hai 5
11 Liu, Jianwei 4
12 Miao, Jianmin 4
13 Xing, Bengang 4
14 Law, Wing-Cheung 4
15 Li, Chang Ming 4
16 Ye, Ling 4
17 Fan, Qu-Li 4
18 Zhao, Fei 4
19 Cao, Xiehong 4
20 Yong, Ken-Tye 4
21 Hu, Rui 3
22 Boey, Freddy Yin Chiang 3
23 Fan, Zhanxi 3
24 Song, Hao 3
25 Lou, David Xiong Wen 3
26 Yu, Ting 3
27 Ai, Wei 3
28 Wong, Tien Yin 3
29 He, Ziming 3
30 Qiao, Yan 3
31 Liu, Liwei 3
32 Zhu, Jixin 3
33 Chen, Xiaodong 3
34 Zhao, Xinxin 3
35 Kjelleberg, Staffan 3
36 Liu, Fang 3
37 Beuerman, Roger W. 3
38 Zhang, Xiao 3
39 Liu, Shouping 3
40 Lakshminarayanan, Rajamani 3
41 Min, Yuanzeng 3
42 Hou, Linrui 2
43 Zhang, Xiaogang 2
44 McDougald, Diane 2
45 Zhang, Jinsong 2
46 Rice, Scott A. 2
47 Zhao, Yang 2
48 Cheong, Siew Ann 2
49 Fane, Anthony G. 2
50 Tang, Ben Zhong 2
51 Lu, Gang 2
52 Wang, Junling 2
53 Wang, Lianhui 2
54 Qi, Xiaoying 2
55 Yuan, Changzhou 2
56 Chen, Junze 2
57 Yao, Cheng 2
58 Pei, Wenbo 2
59 Yan, Qinyu 2
60 Reid-Searl, Kerry. 2
61 Tan, Thatt Yang Timothy 2
62 McAllister, Margaret, RN. 2
63 Zhou, Yi 2
64 Huang, Ling 2
65 Cohen, Yehuda 2
66 Zhuang, Guoqiang 2
67 Duan, Kai. 2
68 Sun, Xudong. 2
69 Zhang, Qichun 2
70 Tan, Xiaohui 2
71 Yi, Ming-Dong 2
72 Wu, Xue-Jun 2
73 Chen, Peng 2
74 Tan, Timothy Thatt Yang 2
75 Pervushin, Konstantin 2
76 Yeow, Edwin K. L. 2
77 Bai, Yang 2
78 Wu, Jumiati 2
79 Dong, Haibo 2
80 Zhang, Jielin 2
81 Prasad, Paras N. 2
82 Cheng, Ching Yu 2
83 Leong, David Tai 2
84 Xie, Sishen 2
85 Zhou, Weiya 2
86 Tang, Charles 2
87 Niu, Zhiqiang 2
88 Zhu, Jing 2
89 Lin, Zongqiong 2
90 Chen, Shufen 2
91 Sieh, Kerry 2
92 Zhang, Xihe 2
93 Verma, Chandra 2
94 Roy, Indrajit 2
95 Hu, Yazhuo 2
96 Wong, Damon Wing Kee 2
97 Du, Zhuzhu 2
98 Zheng, Bing 2
99 Zhang, Qing 2
100 Shen, Laifa 2
101 Tan, Chaoliang 2
102 Chen Z. 1
103 China Scholarship Council (CSC) 1
104 Huo, Di. 1
105 Liu, Yi. 1
106 Gallagher, Ronald 1
107 Xiu, Zhimeng. 1
108 Kwon, Sung-ho, 1964- 1
109 Landray M.J. 1
110 Seo, Youn-Kyung. 1
111 Ross, James 1
112 Ryu, Sook-Young. 1
113 Baigent C. 1
114 Ophascharoensuk V. 1
115 Sun, Kewei 1
116 Barnes, Robert J. 1
117 Yao, Yao 1
118 Shenai, Prathamesh Mahesh 1
119 Reith C. 1
120 Woon, Esther C. Y. 1
121 Chen, Lipeng 1
122 Wang, Xiaoguang 1
123 Gafaranga, Joseph 1
124 Hu, Xiaozhi. 1
125 Reid, Lesley 1
126 Donn, Gari 1
127 Li, Xiaodong. 1
128 Neal B. 1
129 Levin A. 1
130 Wang, Yong. 1
131 Yang, Yang. 1
132 Hooi L.S. 1
133 Liang, Yu. 1
134 Agodoa L. 1
135 Wang, Fang. 1
136 Chen, Jijun. 1
137 Tan, Melissa J. H. 1
138 Kasiske B. 1
139 Fan, Nana. 1
140 Gaziano M. 1
141 Lin, Lin. 1
142 Craig J. 1
143 Zhou, Qi. 1
144 Tomson C. 1
145 Wheeler D.C. 1
146 Xiao, Bing. 1
147 Emberson J. 1
148 Zhao, Yu. 1
149 Wanner C. 1
150 Cass A. 1
151 Liu, Na. 1
152 Xu, Ying. 1
153 Krane V. 1
154 Liu, Lin. 1
155 Lian, Jingbao. 1
156 Zou, Xingquan 1
157 Wu, Shixin 1
158 Sugano, Kentaro 1
159 Azuma, Takeshi 1
160 Zou, Xi 1
161 Hunt, Richard H. 1
162 Xiao, Shu Dong 1
163 Lam, Shiu Kum 1
164 Uemura, N 1
165 Kim, Jae Gyu 1
166 Chiba, Tsutomu 1
167 Sun, Pengju 1
168 Goh, Khean Lee 1
169 Moayyedi, Paul 1
170 Fock, Kwong Ming 1
171 Han, Jianyong. 1
172 Luo, Liyan 1
173 Wu, Di 1
174 Shang, Jingzhi 1
175 Kwok, Ryan T. K. 1
176 Chan, La-o-vorakiat 1
177 Cheng, Liang 1
178 Castro Neto, A. H. 1
179 Varocha Mahachai 1
180 Ratha-Korn Vilaichone 1
181 Loh, Kian Ping 1
182 Liu, Yanpeng 1
183 Kim, Nayoung 1
184 Ang, Tiing Leong 1
185 Lynch, Kathy 1
186 Sun, Lingyi 1
187 Toh, Joel D. W. 1
188 Harvey, Theresa 1
189 Chen, Yun 1
190 Arthur, Carol 1
191 Lau, Lisa Z. M. 1
192 Tang, Colin W. Q. 1
193 Tang, Mingqi. 1
194 Jiang, Zhou. 1
195 Tan, Jackie 1
196 Calleja, Pauline 1
197 Harrison, Penelope 1
198 Hong, Wanjin 1
199 Chavasit, Visith 1
200 Arthur, Carol. 1
201 Lynch, Kathy. 1
202 Kijboonchoo, Kallaya 1
203 Mitchell, Hazel M. 1
204 Chaunchaiyakul, Rungchai 1
205 Calleja, Pauline. 1
206 Downer, Teresa 1
207 Gao, Yong-Gui 1
208 Levett-Jones, Tracy 1
209 Nio, Amanda Qing Xia 1
210 Cheong, Eleanor J. Y. 1
211 Zou, Qingjian. 1
212 Grobbee D. 1
213 De Zeeuw D. 1
214 Wiecek A. 1
215 Tesar V. 1
216 Holdaas H. 1
217 Gronhagen-Riska C. 1
218 Dasgupta T. 1
219 Majoni W. 1
220 Wallendszus K. 1
221 Mafham M. 1
222 Herrington W. 1
223 Lewis D. 1
224 Fellstrom B. 1
225 Krairittichai U. 1
226 Ahmed, Sohail 1
227 Levett-Jones, Tracy. 1
228 Sudhaharan, Thankiah 1
229 Yeo, Yvonne YW 1
230 Liu, Kai. 1
231 Kathawala, Mustafa H. 1
232 Downer, Teresa. 1
233 Harvey, Theresa. 1
234 Feldt-Rasmussen B. 1
235 Sudsa-ard, Kriyot 1
236 Harrison, Penelope. 1
237 Khoo, Stella P. K. 1
238 Grimm R. 1
239 Pedersen T. 1
240 Wang, Changyun 1
241 Wang, Zhenguo 1
242 Zhang, Fengcong 1
243 Keng Wong, Keng Wong 1
244 Li, Xuebo 1
245 สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ 1
246 Abu Hassan Asaari, Muhammad Hasmi 1
247 Walker R. 1
248 Massy Z.A. 1
249 Desa, Nasina 1
250 Mat Desa, Nasina 1
251 Asaari, Muhammad Hasmi Abu Hassan 1
252 Song, Xuxia 1
253 Fu, Xianjun 1
254 Bray C. 1
255 Chen Y. 1
256 Baxter A. 1
257 Armitage J. 1
258 Tobert J. 1
259 Hill M. 1
260 Knott C. 1
261 Young A. 1
262 Collins R. 1
263 Sleight P. 1
264 Simpson D. 1
265 Parish S. 1
266 Nolte, Heinrich W 1
267 He, Lixiazi. 1
268 Wang, Huayan. 1
269 Wu, Jiansheng 1
270 Wang, Chenyuan 1
271 Ouyang, Hongsheng. 1
272 Li, Ziyi. 1
273 Liu, Zhonghua. 1
274 Zhao, Peilin 1
275 Hoi, Steven 1
276 Esteban, Miguel A. 1
277 Luan, Zhidong. 1
278 Wang, Jialei 1
279 Wei, Hong. 1
280 Vajta, Gabor. 1
281 Lu, Chunxia. 1
282 Liu, Zhaoming. 1
283 Hong, Xun 1
284 Ouyang, Zhen. 1
285 Zhao, Bentian. 1
286 Yang, Dongshan. 1
287 Zhong, Chongming. 1
288 Wang, Quanlei. 1
289 Yang, Zhenzhen. 1
290 Chen, Wangqiao 1
291 Luan, Jing. 1
292 Wang, Chengyuan 1
293 Wang, Shouqi. 1
294 Yang, Yanhui 1
295 Deng, Hongkui. 1
296 Yu, Yang 1
297 Dou, Hongwei. 1
298 Shang, Zhouchun. 1
299 Wang, Xuewan 1
300 Lai, Liangxue. 1
301 Ang, Wee Hon 1
302 Ji, Guanghzhen. 1
303 Wu, Lu. 1
304 Teo, Ya Shi 1
305 Fan, Priscilla WP 1
306 Zhu, Jian-Xin 1
307 Ng, Jonathan WX 1
308 Sun, Gengzhi 1
309 Xiao, Lei. 1
310 Pei, Duanqing. 1
311 Guo, Zhen 1
312 Zhang, Weina 1
313 Yang, Huanming. 1
314 Huo, Fengwei 1
315 Li, Ning. 1
316 Chen, Bo 1
317 Liu, Zhengdong 1
318 Du, Yutao. 1
319 Xie, Ling-Hai 1
320 Pei, Gang. 1
321 Pan, Dengke. 1
322 Feng, XiaoLing 1
323 Sarawathi, Padmanabhan 1
324 Shao, Qing 1
325 Eng, Bao Hui 1
326 Khoo, Pheng Kian Stella 1
327 Setyawati, Magdiel Inggrid 1
328 Costa, Marianne 1
329 Ho, Duncun 1
330 Xue, Jingwen 1
331 Nguyen, Thuc-Quyen 1
332 Phan, Hung 1
333 Yeow, Edwin 1
334 Padmanabhan, Parasuraman 1
335 Zhu, Yuanyuan 1
336 Xiong, Sijing 1
337 Lu, Cheng-Liang 1
338 Wu, Tao 1
339 Huang, Yunhui 1
340 Li, Hong 1
341 Cai, Le 1
342 He, Qiyuan 1
343 Yan, Qingyu 1
344 Das, Gautom Kumar 1
345 Du, Yaping 1
346 Rui, Xianhong 1
347 Sun, Geng Zhi 1
348 Zheng, Lianxi 1
349 Li, Bing 1
350 Chen, Hongyan 1
351 Wu, Yun-Long 1
352 Putcha, Nirupama 1
353 Leong, David Tai Wei 1
354 Mak, Garvin Kar Hang 1
355 Fan, Wai Yip 1
356 Yuan, Guoliang 1
357 Lim, Chwee Teck 1
358 Zhang, Jianhua 1
359 Liu, Zhiguo 1
360 Yin, Jiang 1
361 Cao, Bin 1
362 Chen, Xiaomin 1
363 Leong, Weng Kee 1
364 Zhang, X. X. 1
365 Jia, Hui. 1
366 Steele, Terry W. J. 1
367 Venkatraman, Subbu S. 1
368 Wang, Jianhua 1
369 Yang, Jian 1
370 Yan, Bin 1
371 Kumar, Saranya 1
372 Jiang, Jie 1
373 Tan, John J. Z. 1
374 Wang, Xinghui 1
375 Huang, Charlotte L. 1
376 Zhao, Duan 1
377 Zhu, Bowen 1
378 Howe, Josephine L. C. 1
379 Guo, Chun Xian 1
380 Cheung, Gemmy 1
381 Zhao, Yun 1
382 Goss, Greg G. 1
383 Yu, Zhang 1
384 Lim, Sierin 1
385 Verma, Chandra S. 1
386 Shen, Zhiyuan 1
387 Li, Xianglin 1
388 Chu, Justin Jang Hann 1
389 Fan, Hong Jin 1
390 Stafford, James L. 1
391 Tan, Ngan Meng 1
392 Lu, Chong 1
393 Aylward, Stephen 1
394 Novak, Carol L. 1
395 Li, Zhen 1
396 Wong, Damon W. K. 1
397 Yong, Yang-Chun 1
398 Zhou, Lei 1
399 Lee, Beng-Hai 1
400 Ede, James D. 1
401 Ong, Kimberly J. 1
402 Cheng, Xiangang 1
403 Wu, Guohua 1
404 Riezman, Howard 1
405 Kottapalli, Ajay G. P. 1
406 Shao, Qi 1
407 Wang, Zhihong 1
408 Khan, Rizwan H. 1
409 Lei, Zhou 1
410 Zehnder, Alexander J. B. 1
411 Zhang, Xi Xiang 1
412 Zhu, Weiguang 1
413 Luan, Pingshan 1
414 Hng, Huey Hoon 1
415 Yue, Weisheng 1
416 Chen, Jun 1
417 Wang, Xianbin 1
418 Lin, Lim Yih 1
419 Abbaspour, Karim 1
420 Chong, Shan Shang 1
421 Goh, Eunice 1
422 Aung, Thet Tun 1
423 Prusty, Manamohan 1
424 Nandhakumar, Muruganantham 1
425 Yang, Hong 1
426 Chang, Jamie Ya Ting 1
427 Safie, Siti Radiah Binte 1
428 Röckström, Johan 1
429 Saraswathi, Padhmanaban 1
430 Folberth, Christian 1
431 Chen, William Wei Ning 1
432 Kumar, Rajiv 1
433 Rubin, Charles M. 1
434 Swihart, Mark T. 1
435 Liang, Kun 1
436 Liu, Yaqian 1
437 Tan, Chong Wei 1
438 Klinger, Yann 1
439 Yu, Hongyu 1
440 Tan, Ming-Jen 1
441 Qi, Yajun 1
442 Chen, Zuhuang 1
443 Li, Yali 1
444 Hauksson, Egill 1
445 Wang, Kai 1
446 Tan, Dunlin 1
447 Zhu, Hong Shuang 1
448 Srinivasan, Kandhadayar Gopalan 1
449 Ky, Nung 1
450 Fu, Pan You 1
451 Lim, Chuan Bian 1
452 Hamza, Mohamed Sabry 1
453 Lin, Anping 1
454 Tay, Beng Kang 1
455 Li, Xiaocheng 1
456 Cai, Hongxing 1
457 Liu, Tianjun 1
458 Zhou, Xiaozhu 1
459 Yang, Ping 1
460 Lu, Zhisong 1
461 Li, You 1
462 Rodriguez, Sarah Ann. 1
463 Nur Hanisah Zelani. 1
464 Yeo, Kiat Seng 1
465 Peh, Marilyn Hui Ying. 1
466 Liu, Wen 1
467 Yeh, Han-Chih 1
468 Chia, Elbert E. M. 1
469 Luo, Zhiqiang 1
470 Liu, Bin 1
471 Su, Haibin 1
472 Wang, Huei 1
473 Zhao, Zujin 1
474 Yang, Chan-Ho 1
475 Jang, Byung-Kweon 1
476 Kim, Yong-Bae 1
477 Chu, Kanghyun 1
478 Woo, Chang-Su 1
479 Chen, Lang 1
480 Luo, Kathy Qian 1
481 Koo, Tae Yeong 1
482 Ng, Ka Ming 1
483 Shim, Ji Hoon 1
484 Yu, Yong 1
485 Choi, Hong Chul 1
486 Deng, Da. 1
487 Zhao, Yan 1
488 Saw, Seang-Mei 1
489 Park, Nam-Gyu 1
490 Kim, Hui-Seon 1
491 Boix, Pablo P. 1
492 Zhang, Zhuo 1
493 Baskaran, Mani 1
494 Chen, Xiaoming 1
495 Xiong, Shenglin 1
496 Sollano, Jose D. 1
497 Rani, Abdul Aziz 1
498 Liu, Wanquan 1
499 Yin, Fengshou 1
500 Kulkarni, Sneha A. 1
501 Xu, Yanwu 1
502 Mohanty, Anee 1
503 Dröge, Peter 1
504 Lin, Guimiao 1
505 Yang, Liang 1
506 Reynolds, Jessica L. 1
507 Kathawala, Mustafa Hussain 1
508 Morshedi, Amir 1
509 Kwoh, Chee Keong 1
510 Grätzel, Michael 1
511 Yantara, Natalia 1
512 Ren, Zhonglu 1
513 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
514 Yang, Long 1
515 Lau, Kin Tak 1
516 Ng, Min Yuan 1
517 Borgna, Armando 1
518 Admar, Agita Sesara 1
519 Zhang, Huijuan 1
520 Tan, Say-Hwa 1
521 Yoon, Soon Fatt 1
522 Shi, Nai-En 1
523 Archer, Lynden A. 1
524 Ma, Yan-Wen 1
525 Fang, Zhong Ping 1
526 Qian, Yan 1
527 Li, Shiguang 1
528 Lin, Jianyi 1
529 Wang, Yu 1
530 Lau, Mei Ling 1
531 Yao-Yeo, Yan Dong 1
532 Lu, Xiangjun 1
533 Au-Yeung, Gigi Chi Ting 1
534 Sun, Yaxin 1
535 Jiang, Ting 1
536 Tan, Adeline 1
537 Ng, Kaijie 1
538 Wong, Chee Cheong 1
539 Darwitan, Andrew 1
540 Ling, Qidan 1
541 Shi, Haibin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 4
4 2557 18
5 2556 23
6 2555 42
7 2554 8
8 2553 11
9 2552 4
10 2551 4
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Phylogenetic Tree Analysis of the Cold-Hot Nature of Traditional Chinese Marine Medicine for Possible Anticancer Activity
ปี พ.ศ. 2559
2 Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict
ปี พ.ศ. 2558
3 A strategy based on nucleotide specificity leads to a subfamily-selective and cell-active inhibitor of N6-methyladenosine demethylase FTO
4 Elucidating the enhancement in optical properties of low band gap polymers by tuning the structure of alkyl side chains
5 Quantifying non-Markovianity for a chromophore-qubit pair in a super-Ohmic bath
6 The application of nitric oxide to control biofouling of membrane bioreactors
ปี พ.ศ. 2557
7 Synthetic multivalent antifungal peptides effective against fungi
8 Near-infrared light-mediated photoactivation of a platinum antitumor prodrug and simultaneous cellular apoptosis imaging by upconversion-luminescent nanoparticles
9 Enzyme-responsive cell-penetrating peptides conjugated mesoporous silica quantum dots nanocarriers for controlled release of nucleus-targeted drug molecules and real-time intracellular fluorescence imaging of tumor cells
10 Recent advance of biological molecular imaging based on lanthanide-doped upconversion-luminescent nanomaterials
11 A metal-catalyst free flexible and free-standing chitosan/vacuum-stripped graphene/polypyrrole three dimensional electrode interface for high performance dopamine sensing
12 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
13 South Korea's air force : does it have a coherent strategy?
14 A universal method for preparation of noble metal nanoparticle-decorated transition metal dichalcogenide nanobelts
15 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
16 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
17 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
18 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
19 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
20 Effects of a carbohydrate-electrolyte solution on cognitive performance following exercise-induced hyperthermia in humans
21 Fluorescence techniques used to measure interactions between hydroxyapatite nanoparticles and epidermal growth factor receptors
22 Lactose-free milk prolonged endurance capacity in lactose intolerant Asian males
23 Characterization of the archaeal community fouling a membrane bioreactor
24 Reprogramming peripheral blood mononuclear cells using an efficient feeder-free, non-integration method to generate iPS cells and the effect of immunophenotype and epigenetic state on HSPC fate
ปี พ.ศ. 2556
25 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
26 Automatic diagnosis of pathological myopia from heterogeneous biomedical data
27 A global and spatially explicit assessment of climate change impacts on crop production and consumptive water use
28 A novel graphene-polysulfide anode material for high-performance lithium-ion batteries
29 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
30 Understanding TiO2 size-dependent electron transport properties of a graphene-TiO2 photoanode in dye-sensitized solar cells using conducting atomic force microscopy
31 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
32 Thermal oxidation of Ni films for p-type thin-film transistors
33 Biogenic tellurium nanorods as a novel antivirulence agent inhibiting pyoverdine production in Pseudomonas aeruginosa
34 High efficiency solid-state sensitized solar cell-based on submicrometer rutile TiO2 nanorod and CH3NH3PbI3 perovskite sensitizer
35 Optic disk localization by a robust fusion method
36 Evaluating the toxicity of hydroxyapatite nanoparticles in catfish cells and zebrafish embryos
37 Exposure to titanium dioxide nanoparticles induces autophagy in primary human keratinocytes
38 Fabrication of flexible, all-reduced graphene oxide non-volatile memory devices
39 Giant flexoelectric polarization in a micromachined ferroelectric diaphragm
40 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Memory devices using a mixture of MoS2 and graphene oxide as the active layer
43 Preparation of weavable, all-carbon fibers for non-volatile memory devices
44 Second order online collaborative filtering
45 Snapshots of simulation : creative strategies used by Australian educators to enhance simulation learning experiences for nursing students
46 Snapshots of simulation:
47 Consecutive Postings in IM: A Case Study of QQ Group Chat
ปี พ.ศ. 2555
48 Mildly reduced graphene oxide-Ag nanoparticle hybrid films for surface-enhanced Raman scattering
49 Growth mechanism of carbon nanotubes : a nano Czochralski model
50 Suppression of mixed-phase areas in highly elongated BiFeO3 thin films on NdAlO3 substrates
51 Is saying sorry good enough? : examining the typologies of apology in organisational response during health crises.
52 Chemoselective photodeoxidization of graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst : synthesis and applications
53 Preparation of MoS2-polyvinylpyrrolidone nanocomposites for flexible nonvolatile rewritable memory devices with reduced graphene oxide electrodes
54 Ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets supported on Ni foam as advanced electrodes for supercapacitors
55 Flexible hybrid paper made of monolayer Co3O4 microsphere arrays on rGO/CNTs and their application in electrochemical capacitors
56 Graphene-based electrodes
57 Improved cyclability of lithium-ion battery anode using encapsulated V2O3 nanostructures in well-graphitized carbon fiber
58 Formation of graphene oxide gel via the π-stacked supramolecular self-assembly
59 NF-κB p65 repression by the sesquiterpene lactone, Helenalin, contributes to the induction of autophagy cell death
60 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
61 Solar energy harnessing in hexagonally arranged Si nanowire arrays and effects of array symmetry on optical characteristics
62 Improved tensile strength of carbon nanotube reinforced aluminum composites processed by powder metallurgy
63 Architecture engineering of hierarchically porous chitosan/vacuum-stripped graphene scaffold as bioanode for high performance microbial fuel cell
64 Facile preparation of non-self-quenching fluorescent DNA strands with the degree of labeling up to the theoretic limit
65 Bidirectional diode-triggered silicon-controlled rectifiers for low-voltage ESD protection
66 Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics
67 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
68 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
69 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
70 Probing into the biological processes influenced by ESC factor and oncoprotein HMGA2 using iPSCs
71 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
72 Activation enhancement of citric acid cycle to promote bioelectrocatalytic activity of arcA knockout Escherichia coli toward high-performance microbial fuel cell
73 Automatic localization of retinal landmarks
74 Graphene/carbon cloth anode for high-performance mediatorless microbial fuel cells
75 Light detection by carbon nanotube circuit with strong intertube conduction
76 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
77 Electric field driven phase transition and possible twining quasi-tetragonal phase in compressively strained BiFeO3 thin films
78 Progressive structuring of a branched antimicrobial peptide on the path to the inner membrane target
79 Finding transcription factor binding motifs for coregulated genes by combining sequence overrepresentation with cross-species conservation.
80 Facile growth of horizontally suspended carbon nanotubes
81 The formation of aldehydes from the photochemically activated reaction of Cp*Ir(CO)(Cl)(CH2R) complexes with water
82 Biophysical responses upon the interaction of nanomaterials with cellular interfaces
83 Molecular dynamics simulations of a new branched antimicrobial peptide : a comparison of force fields
84 Cytotoxic and genotoxic characterization of titanium dioxide, gadolinium oxide, and poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles in human fibroblasts
85 Modulating drug release from poly(lactic-co-glycolic acid) thin films through terminal end-groups and molecular weight
86 Investigation on transport properties in nanowires with contacts.
87 Processing and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminium composites.
88 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
89 Transmission of cultural values in the production of EFL textbooks for the Chinese primary curriculum
ปี พ.ศ. 2554
90 Numerical and experimental investigations of the formation process of ferrofluid droplets
91 Numerical studies of sessile droplet shape with moving contact lines
92 Numerical study of the formation process of ferrofluid droplets
93 Enhance electron transfer and performance of microbial fuel cells by perforating the cell membrane
94 Almost universal cupping and diamond embeddings
95 Stochastic boundary conditions for grand-canonical-like molecular dynamics simulations of open systems
96 Investigation of multiphase liquid systems in microchannels.
97 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised placebo-controlled trial
ปี พ.ศ. 2553
98 Measurement of bovine bone properties through surface indentation technique
99 Planting the green idea : a study of medium effectiveness on behavioural intentions using the theory of planned behaviour
100 Numerical simulation of droplet-based microfluidics
101 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
102 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
103 A rectifying diode with hysteresis effect from an electroactive hybrid of carbazole-functionalized polystyrene with CdTe nanocrystals via electrostatic interaction
104 Design of a power efficient output stage for dc-to-dc converters.
105 Efficient and resilient multimedia streaming on peer-to-peer networks.
106 Degree structures below 0'
107 Characterization and optical properties of (Gd1−x, Prx)2O2S nano-phosphors synthesized using a novel co-precipitation method
108 กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี พ.ศ. 2552
109 Motion of a droplet through microfluidic ratchets
110 Measurement of buried undercut structures in microfluidic devices by laser fluorescent confocal microscopy
111 Ultra-wideband (UWB) microwave imaging for breast cancer detection : UWB experiments on breast phantoms
112 A study on public-sector career intention
ปี พ.ศ. 2551
113 Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention
114 Behavior of microdroplets in diffuser/nozzle structures
115 Preparation of SnO2/carbon composite hollow spheres and their lithium storage properties.
116 Fabrication and properties of hydroxyapatite-ti network composites
ปี พ.ศ. 2549
117 Multiple object tracking by stochastic method.
118 Design and fabrication of MEMS optical switches.
119 Carbon nanotube based field effect transistors.
120 Study on molecular diffusion and release of drugs through hydrogels.
ปี พ.ศ. 2548
121 Effect of electron beam radiation on the degradation of biopolymers
ปี พ.ศ. 2547
122 Six similar sequential ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California
ปี พ.ศ. 2546
123 A structural interpretation of the aftershock "cloud" of the 1992 Mw 7.3 Landers earthquake
ปี พ.ศ. 2545
124 Higher-lifelong cyber learning in Korea : problems and potentials