ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 49
2 Boey, Freddy Yin Chiang 15
3 Yin, Zongyou 15
4 Lu, Gang 15
5 Huang, Yizhong 12
6 Huang, Xiao 12
7 He, Qiyuan 11
8 Baek, Jung Woo 10
9 Qi, Xiaoying 10
10 Huang, Wei 9
11 Venkatraman, Subbu S. 8
12 Lee, Se Won 8
13 Wu, Shixin 8
14 Zhou, Xiaozhu 8
15 Wu, Jumiati 7
16 Ma, Maode 7
17 Zhang, Wei 5
18 Zhang, Qing 5
19 Li, Hong 5
20 Tan, Chuan Seng 5
21 Liu, Juqing 5
22 Zhang, Xiao 5
23 Gan, Chee Lip 5
24 Li, Bing 5
25 Chen, Peng 5
26 Khor, Khiam Aik. 5
27 Zhang, L. 4
28 Peng, L. 4
29 Chen, Yi-Chung 4
30 Liu, Bin 4
31 Cao, Jin 4
32 Ahn, Soohan 4
33 Zhang, Xiang 4
34 Liusman, Cipto 4
35 Tan, Chaoliang 4
36 Cheang, P. 4
37 Yan, Qingyu 4
38 Liu, Qing 3
39 Yadian, Boluo 3
40 Zeng, Zhiyuan 3
41 Lv, Chao 3
42 Ma, Jan 3
43 Ma, Jianfeng 3
44 Wei, Jun 3
45 Tay, B. K. 3
46 Cao, Xiehong 3
47 Zhao, Yanli 3
48 Li, Shaozhou 3
49 Ramakrishna, Seeram 3
50 Pu, Kan-Yi 3
51 Xia, Yun 3
52 Tan, Ooi Kiang 2
53 Wang, Ying 2
54 Wu, Junsheng 2
55 Cheon, Sahng Hoon 2
56 Lam, K. Y. 2
57 Chow, Chee Lap 2
58 Shang, Lei 2
59 Xue, Can 2
60 Madhavi, Srinivasan 2
61 Preiser, Peter Rainer 2
62 Lee, Pooi See 2
63 Shi, Yumeng 2
64 Sun, Yinghui 2
65 Zhou, Kun 2
66 Niu, Ben 2
67 Fan, Ji 2
68 Kumar, Palaniswamy Suresh 2
69 Wang, Wenhua 2
70 Aravindan, Vanchiappan 2
71 Lim, Dau Fatt 2
72 Yang, Jian 2
73 Lin, Jiadan 2
74 Huo, Fengwei 2
75 Wei, Yuefan 2
76 Wu, Xue-Jun 2
77 Chen, Wei 2
78 Chen, Xiaodong 2
79 Chen, Bo 2
80 Fan, Zhanxi 2
81 Zheng, Bing 2
82 Chen, Junze 2
83 Liu, Zhengdong 2
84 Tong, Shanshan 2
85 Kong, Junhua 2
86 Cai, Ren 2
87 Thaiupathump T. 2
88 Kassam S.A. 2
89 Lu, Xuehong 2
90 Yang, Liping 2
91 Wu, Tom 2
92 Luo, Zhimin 2
93 Xu, Rong 2
94 Zhang, Wenyu 2
95 Lim, Tuti Mariana 2
96 Stoddart, J. Fraser 2
97 Tan, Huiteng 2
98 Duong, Hai Minh 2
99 Wang, Y. G. 2
100 Lau, S. P. 2
101 Yu, S. F. 2
102 Fahrenbach, Albert C. 2
103 Zhang, X. H. 2
104 Hng, H. H. 2
105 Yang, Hongfen 1
106 Downing,S.G. 1
107 Russell,D.B. 1
108 Huang, Xin 1
109 Dickson,B.M. 1
110 Peng, Shengjie 1
111 Wu, Haichen 1
112 Taing,K. 1
113 Johnston,C. 1
114 Zeng, Tao 1
115 Broom,J.K. 1
116 Yu, L. G. 1
117 Sowden,D. 1
118 Zhao, Yuliang 1
119 Chow, V. 1
120 Zhang, Jing 1
121 Bendall,C. 1
122 Zhang, Qichun 1
123 Geng X. 1
124 McGill,K. 1
125 Gao J. 1
126 McManus,H. 1
127 Chen, Chunping 1
128 Boyd,M.A. 1
129 Hao Y. 1
130 Chuah,J. 1
131 Du, Yaping 1
132 Knibbs,P. 1
133 Agarwal, Shuchi 1
134 Soo, Jianchow 1
135 Kulatunga,A. 1
136 Ngieng,M. 1
137 Ramgopal, Yamini 1
138 Fan, Wei 1
139 Rome, Leonard H. 1
140 Nicolson,J. 1
141 Roth,N.J. 1
142 Kickhoefer, Valerie A. 1
143 Locke,P. 1
144 Li, Qiang 1
145 Ang, Chew Hoe 1
146 Read,T.R.H. 1
147 Zeng,W. 1
148 Ying, Jackie Y. 1
149 Huang, Ling 1
150 Calvez, Stephane 1
151 Clark, Antony H. 1
152 Silvers,J.E. 1
153 Srinivas, Parisa 1
154 Zhang, Yue Ping 1
155 Gibson,A. 1
156 Müllen, Klaus 1
157 De Feyter, Steven 1
158 Kelly,M.D. 1
159 Youds,D. 1
160 Liu, Daojun 1
161 Magon,H. 1
162 Donohue,W. 1
163 Simmons College. Graduate School of Library and Information Science 1
164 Liddle,R. 1
165 Edwards,S. 1
166 Pimrumpai Premsmit 1
167 Stueart, Robert D. 1
168 Moore,R.S. 1
169 Orth,D.N. 1
170 Shakeshaft,J. 1
171 McGrath,C. 1
172 Wang, Hua 1
173 Murphy T. 1
174 Liu, Xue-Wei 1
175 Thongsawat S. 1
176 Brown,K.L. 1
177 Yan, Fei 1
178 Wei, Lei 1
179 McGrath,V. 1
180 Du, Xiaogang 1
181 Cressey T. 1
182 Halligan,S. 1
183 Jiang, Ping 1
184 Miao, Yanqin 1
185 Harrison L. 1
186 Chan-Park, Mary B. 1
187 Decker L. 1
188 Made, Riko I. 1
189 Prone,I. 1
190 Chotivanich N. 1
191 Rinaldi, Ali 1
192 Achalapong J. 1
193 Finlayson,R.J. 1
194 Nguyen, Son Truong 1
195 Hongsiriwon S. 1
196 Leong, H. L. 1
197 Sun, Handong 1
198 Traisathit P. 1
199 Lei, Zhibin 1
200 Thompson, Carl V. 1
201 Jackson,E. 1
202 Xu, Weixin 1
203 Wray,L. 1
204 Chen, Jing 1
205 Pol S. 1
206 Tan, Meixuan 1
207 Watson,J. 1
208 Zhang, Yugen 1
209 Xu, Bingshe 1
210 Chung R. 1
211 Lawrence,C. 1
212 Saipanya S. 1
213 Gao, Shujun 1
214 Petoumenos,K. 1
215 Liu D. 1
216 Zhu, Jixin 1
217 Zheng, Yuangang 1
218 Mulhall,B.P. 1
219 Furner,V.L. 1
220 Pervushin, Konstantin 1
221 Gao, Zhixiang 1
222 Siberry G. 1
223 Read,P.J. 1
224 Yan, Liang Yu 1
225 Jing, Shu 1
226 Salvadori N. 1
227 Tang, Kai 1
228 Couldwell,D.L. 1
229 Hao, Yuying 1
230 Watts D. 1
231 Smith,D.J. 1
232 Mu, Yuguang 1
233 Chen, Liuqing 1
234 Tierney C. 1
235 Fang L. 1
236 Elgin, Q. 1
237 Ding, Feng 1
238 Zhang, Sen 1
239 Ramanujan, Raju V. 1
240 Lo, Guo-Qing 1
241 Wang, Yanlong 1
242 Kwong, Dim Lee 1
243 Wang, Lu 1
244 Li, Chang Ming 1
245 Sun, Linfeng 1
246 Zheng, Junwei 1
247 Rui, Xianhong 1
248 Li, Najun 1
249 Xu, Qing-Feng 1
250 Miao, Shifeng 1
251 Zhao, Chunwang 1
252 Yu, Ting 1
253 Natarajan, Meenubharathi 1
254 Chang, Chia-Seng 1
255 Gu, Xing 1
256 Petnikota, Shaikshavali 1
257 Chang, Mu-Tung 1
258 Lin, Yu-Chuan 1
259 Fan, Hong Jin 1
260 Lai, Chao-Sung 1
261 Cui, Wei 1
262 Wang, Yusong 1
263 Cong, Chunxiao 1
264 Lu, Guang 1
265 Sun, Baoquan 1
266 Wu, Zhongwei 1
267 Lee, Shuit-Tong 1
268 Sun, Ru 1
269 Qian, Xukun 1
270 Dong, Y. 1
271 Tay, Beng Kang 1
272 Xia, Guangrui 1
273 Xue, Qunji. 1
274 Ghosh, Kaushik 1
275 Tan, Cher Ming 1
276 Ye, Fuxing. 1
277 Zhang, Q. 1
278 Koh, Cheng Gee. 1
279 Tok, Alfred Iing Yoong 1
280 Cao, Xin 1
281 Jensen, Christian S. 1
282 Fam, Derrick Wen Hui 1
283 Yap, Chin Chong 1
284 Chan, K.-S. 1
285 Yu, Ligen. 1
286 Zhang, J. 1
287 Tse, Man Siu 1
288 Huang, Hui 1
289 Long, Yi 1
290 Wang, Liuying 1
291 Lu, Jianmei 1
292 Wu, Renbing 1
293 Ang, Wan Chia 1
294 Jayaraman, Sundaramurthy 1
295 Chen, Yiran 1
296 Zhan, Qing. 1
297 Yang, Dan 1
298 Zeng, Jian 1
299 Chen, Xiang 1
300 Hng, Huey Hoon 1
301 Chow, K. K. 1
302 Lee, Yi-Hsien 1
303 Yu, Q. 1
304 Liu, Z. 1
305 Zhu, J. 1
306 Yu, Y. F. 1
307 Kim, Sang-Ahn 1
308 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
309 Liu, Y. 1
310 Ye, Ting. 1
311 Rawat, Rajdeep Singh 1
312 Sundaramurthy, Jayaraman 1
313 Grüner, George 1
314 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
315 Tang, Xiaohong 1
316 Gao, Shan 1
317 Zou, Hua. 1
318 Chen, Tupei 1
319 Jeon, Jongwoo 1
320 Cai, Hui 1
321 Price,S. 1
322 Qiu, Y. N. 1
323 Bryant,M.L. 1
324 Watson,K.M. 1
325 Dawson, M. D. 1
326 Rorison, J. M. 1
327 Zhang, Yueyu 1
328 Aung, Khin Mi Mi 1
329 Fang, Shuo 1
330 Wen, Yonggang 1
331 Jiang, Lin 1
332 Lai, Chengzhe 1
333 Foh, Chuan Heng 1
334 Yan, Jian 1
335 Nguyen, Kim Truc 1
336 Yoon, Soon Fatt 1
337 Gao, Shuang 1
338 Fan, Weijun 1
339 Sanford, C. 1
340 Samadpour, M. 1
341 Lotfiani, A. 1
342 Su, Aldwin D. 1
343 Li, Lain-Jong 1
344 Zhang, Dao Hua 1
345 Zhang, Wenjing 1
346 Yuan, K. H. 1
347 Karunasiri, G. 1
348 Liu, Keng-Ku 1
349 Su, Ching-Yuan 1
350 Mei, T. 1
351 Sudijono, J. L. 1
352 Karimimaskon, F. 1
353 Chen, Yang 1
354 Sun, Aixin 1
355 Li, Shuzhou 1
356 Hu, Linfeng 1
357 Fang, Xiaosheng 1
358 Pan, Xiaoyong 1
359 Bhowmick, Sourav S. 1
360 Lam, Jacky Wing Yip 1
361 Molaei, M. 1
362 Goh, L. N. L. 1
363 Tang, Ben Zhong 1
364 Zhang, Yaoyu 1
365 Cui, Jiangtao 1
366 Yuan, Xintong 1
367 Sudibya, Herry Gunadi 1
368 Sriondee,R. 1
369 Pujari,S.N. 1
370 Yunihastuti,E. 1
371 Li,P. 1
372 Pacchini, S. 1
373 Ditangco,R.A. 1
374 Zhang,F. 1
375 Brun, C. 1
376 Kamarulzaman,A.B. 1
377 Xu, Lin 1
378 Merati,T.P. 1
379 Zhang, Weina 1
380 Yang, Yanhui 1
381 Zhao,H. 1
382 Nguyen,V.K. 1
383 Lee,M. 1
384 Yap, C. C. 1
385 Kiertiburanakul,S. 1
386 Sirisanthana,T. 1
387 Wang, Lihua 1
388 Li, Jing 1
389 Chaiwarith,R. 1
390 Cooper,D.A. 1
391 Boey, Freddy 1
392 Praparattanapan,J. 1
393 Fan, Chunhai 1
394 Kumarasamy,N. 1
395 Franck, P. 1
396 Baillargeat, D. 1
397 Law,M. 1
398 Tanuma,J. 1
399 Chow, W. L. 1
400 Sohn,A.H. 1
401 Guo, Zhen 1
402 Nishijima,T. 1
403 Zhu, Changfeng 1
404 Kim,J. 1
405 Huang, Ying 1
406 Oka,S. 1
407 Widhani,A. 1
408 Zhang, Ying 1
409 Sun, Gengzhi 1
410 Sim,B.L.H. 1
411 Chen, Gang 1
412 Bantique,R.O. 1
413 Uy,E. 1
414 Yu, Yang 1
415 Wang, Xuewan 1
416 David,R.A. 1
417 Wang, Lianhui 1
418 Imran,D. 1
419 Saghayam,S. 1
420 Ezhilarasi,C. 1
421 Han,N. 1
422 Xie, Ling-Hai 1
423 Mean,C.V. 1
424 Vohith,K. 1
425 Joshi,K.S. 1
426 Du, Hejun 1
427 Yuliana,F. 1
428 Sun, Xiao Wei 1
429 Tan, Hui Ru 1
430 Wirawan,D.N. 1
431 Makane,A. 1
432 Ke, Lin 1
433 Xu, Boxi 1
434 Saphonn,V. 1
435 Feng, Xi-Qiao 1
436 Harborne, L. 1
437 Chen, Zhong 1
438 Fleming, R. 1
439 Sattar, N. 1
440 Ruiz, Gregory M. 1
441 Shucksmith, Richard. 1
442 Norman, J. 1
443 Yang, Ying 1
444 Zhu, Xiaofei 1
445 Hu, Jun 1
446 Wang, Ning 1
447 Lu, Heng 1
448 King, Simon 1
449 Balaraju, J. N. 1
450 Ashton, Gail. 1
451 Cook, Elizabeth J. 1
452 Hewitt, Chad LeRoy, 1960- 1
453 Ratanasuwan,W. 1
454 Kantipong,P. 1
455 Sun, Liqun 1
456 Xie, Haiming 1
457 Jiamsakul,A. 1
458 Campbell, Marnie L. (Marnie Lyn) 1
459 Avihingsanon,A. 1
460 Minchin, Dan. 1
461 O'Connor,C.C. 1
462 Wright,S.T. 1
463 Gollasch, Stephan. 1
464 Coutts, Ashley. 1
465 Cuong,D.D. 1
466 Uthaibutra J. 1
467 Xie, Xiaoyan 1
468 Ang, Jia Ming 1
469 Murashima,S. 1
470 Hong, Jindui 1
471 Coetzee,S.K. 1
472 Zhou, Dan 1
473 Phua, Si Lei 1
474 Daly,J. 1
475 Keeney,S. 1
476 Fang, Zheng 1
477 Ruxrungtham,K. 1
478 Ye, Ting 1
479 Zhuang, Huaqiang 1
480 Phanuphak,P.P. 1
481 Khan,S. 1
482 Pan, Yun-xiang 1
483 Gregg,M.F. 1
484 Klopper,H.C. 1
485 Kunaviktikul,W. 1
486 Li, Yafeng 1
487 Zhou, Defeng 1
488 Juntasopeepun,P. 1
489 Joomwong A. 1
490 Hou, Ruibin 1
491 Kim,M. 1
492 Li, Xinyuan 1
493 Ketefian,S. 1
494 Park,S. 1
495 Yee, Wu Aik 1
496 Mckenna,H.P. 1
497 Park,C. 1
498 Nie, Wang 1
499 Zhang, Lihua 1
500 Ng,O. 1
501 Botros, Youssry Y. 1
502 Baker,D.A. 1
503 Bera, L. K. 1
504 Pongpom,M. 1
505 Kajen, R. S. 1
506 Tse, K. Y. 1
507 Gray,C. 1
508 Xu,W. 1
509 Coskun, Ali 1
510 Templeton,D.J. 1
511 Kumar, M. Krishna 1
512 Zhu, Zhixue 1
513 Snarr,B.D. 1
514 Vale,R. 1
515 Teo, S. L. 1
516 Boettiger,D.E. 1
517 Tan, Joyce Pei Ying 1
518 Chusut,P. 1
519 Vincent,T. 1
520 Lo, Guo-Qiang 1
521 Cunningham,N. 1
522 Naqvi, Naweed Issak. 1
523 Tan,M.T. 1
524 Tripathy, Sudhiranjan 1
525 Chumla,L. 1
526 Dolmanan, S. B. 1
527 Smith,D.E. 1
528 Little,J.L. 1
529 Kambua,P. 1
530 Allen,D. 1
531 Lin, Vivian Kaixin 1
532 Sheppard,D.C. 1
533 Barin, Gokhan 1
534 Lee, D. 1
535 Puthanakit T. 1
536 Lee,F. 1
537 Carr,A. 1
538 Cheah, Jun Wei 1
539 Wang, W. Z. 1
540 Sirirungsi W. 1
541 Han, S. 1
542 Khamduang W. 1
543 Bowonwatanuwong C. 1
544 Pey, Kin Leong 1
545 Lu, Li 1
546 Sinn,K. 1
547 Hesse,K. 1
548 Klinbuayaem V. 1
549 Cooper,D. 1
550 Ong, Hock Guan 1
551 Jackson,E.K. 1
552 Ng, Geok Ing 1
553 Sauvage, Jean-Pierre. 1
554 Mitchell,A.P. 1
555 Dijanosic,C. 1
556 Arulkumaran, Subramaniam 1
557 Filler,S.G. 1
558 McCallum,K. 1
559 Todd, Shane 1
560 Jourdain G. 1
561 Taylor,S.C. 1
562 Wang, Junling 1
563 Vicknesh, Sahmuganathan 1
564 Ngo-Giang-Huong N. 1
565 McCann,L. 1
566 Lim,P.L. 1
567 Fan, Qu-Li 1
568 Woolley,I.J. 1
569 Hopkinson, M. 1
570 Petersen,B. 1
571 Xu, Zhichuan 1
572 Xie, Linghai 1
573 Durier,N. 1
574 Wang, Xiaohong 1
575 Giles,M.L. 1
576 Bezerra, Paula Porto 1
577 Williams,J. 1
578 Zhuo, Xiaozhu 1
579 Korman,T.M. 1
580 Zhang, Juan 1
581 Heng, Boon Chin 1
582 Ha,H.L. 1
583 Lee, Elizabeth 1
584 Jia, Huan 1
585 Sanmeema,N. 1
586 Sungkanuparph,S. 1
587 Lin, Clement 1
588 Shao, Yong 1
589 Lee,L.S. 1
590 Yang, Danzhou 1
591 Kotarathititum,W. 1
592 Yong, Derrick 1
593 Pham,T.T. 1
594 Cao,T.T.T. 1
595 Yu, Xia 1
596 Chan, Chi Chiu 1
597 Bui,V.H. 1
598 Meng, Qing Rui 1
599 Nolan,D. 1
600 Wong,W.W. 1
601 Kim, Soo Young 1
602 Bloch,M.T. 1
603 Wang, J. Y. 1
604 Ellis,D. 1
605 Luo, B. C. 1
606 Azwa,I. 1
607 Chen, C. L. 1
608 Ku,W.W. 1
609 Agrawal,S. 1
610 Yishi, Xu. 1
611 Paxton, Walter F. 1
612 Wu,P.C. 1
613 Franic,T. 1
614 Ramanujam, Ravikrishna. 1
615 Grotowski,M. 1
616 Syed Omar,S.F. 1
617 Robinson,J.O. 1
618 Wang, J. 1
619 Koh, Li Buay 1
620 Li, Gong Ping 1
621 Chin, Desmond Wai-Loon 1
622 Skett,J. 1
623 Choi,J.Y. 1
624 Jin, K. X. 1
625 Ponnampalavanar,S.A. 1
626 He, M. 1
627 Lee,C.K.C. 1
628 Yang, S. H. 1
629 Na,S. 1
630 Hoy,J.F. 1
631 Norris,R. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 22
4 2556 19
5 2555 50
6 2554 18
7 2553 13
8 2552 7
9 2551 1
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 4
15 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A phase III, placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women with hepatitis B virus
ปี พ.ศ. 2558
2 Black phosphorus quantum dots
3 Quality of nursing doctoral education in seven countries: Survey of faculty and students/graduates
4 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
5 Divergent targets of Aspergillus fumigatus AcuK and AcuM transcription factors during growth in vitro versus invasive disease
ปี พ.ศ. 2557
6 Enhanced stability of dispersion-managed mode-locked fiber lasers with near-zero net cavity dispersion by high-contrast saturable absorbers
7 Electrospun Fe2O3-carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries
8 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
9 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
10 Interface reaction between an electroless Ni–Co–P metallization and Sn–3.5Ag lead-free solder with improved joint reliability
11 A series of interdigitated Cd(ii) coordination polymers based on 4,6-dibenzoylisophthalic acid and flexible triazole ligands
12 Copper-based ternary and quaternary semiconductor nanoplates : templated synthesis, characterization, and photoelectrochemical properties
13 Transition-metal-ion-mediated polymerization of dopamine : Mussel-inspired approach for the facile synthesis of robust transition-metal nanoparticle-graphene hybrids
14 Cadmium sulfide quantum dots supported on gallium and indium oxide for visible-light-driven hydrogen evolution from water
15 Two-dimensional numerical modeling for separation of deformable cells using dielectrophoresis
16 Graphene oxide architectures prepared by molecular combing on hydrophilic-hydrophobic micropatterns
17 An efficient model development and experimental study for the heat transfer in naturally ventilated inclined roofs
18 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
19 Preparation and applications of mechanically exfoliated single-layer and multilayer MoS2 and WSe2 nanosheets
20 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
21 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
22 Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-based nanosensors for rapid, sensitive, and multiplexed detection of DNA
23 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
24 Ordered hybrid nanoneedle arrays for gas sensing
25 Selective lighting up of epiberberine alkaloid fluorescence by fluorophore-switching aptamer and stoichiometric targeting of human telomeric DNA G-quadruplex multimer
26 In-fiber photo-immobilization of a bioactive surface
27 Modeling the thermal performance of passive roofing systems in a tropical climate
ปี พ.ศ. 2556
28 Hierarchical porous nickel oxide–carbon nanotubes as advanced pseudocapacitor materials for supercapacitors
29 Efficient tandem organic light-emitting device based on photovoltaic-type connector with positive cycle
30 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
31 Synthesis of TiO2 hollow nanofibers by co-axial electrospinning and its superior lithium storage capability in full-cell assembly with olivine phosphate
32 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
33 Plasmonic enhancement of photocurrent in MoS2 field-effect-transistor
34 A hybrid nanostructure array for gas sensing with ultralow field ionization voltage
35 A random integral quadrature method for numerical analysis of the second kind of Volterra integral equations.
36 Affinity-driven blog cascade analysis and prediction
37 Synthesis of ZnS:Ni nanocrystals (NCs) using a rapid microwave activated method and investigation of the structural and optical properties.
38 A workload factorization for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
39 A solution-processed hole extraction layer made from ultrathin MoS2 nanosheets for efficient organic solar cells
40 Graphene oxide scrolls on hydrophobic substrates fabricated by molecular combing and their application in gas sensing
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Mechanical exfoliation and characterization of single- and few-layer nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2
43 Towards perfectly ordered novel ZnO/Si nano-heterojunction arrays
44 Carbon-nanotube-based RF components with multiple applications
45 Free vibration of a high-speed rotating truncated spherical shell
46 Polydopamine-assisted decoration of ZnO nanorods with Ag nanoparticles : an improved photoelectrochemical anode
ปี พ.ศ. 2555
47 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
48 Structure-function analysis of rgs1 in magnaporthe oryzae : role of DEP domains in subcellular targeting.
49 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
50 Surface modification of smooth poly (L-lactic acid) films for gelatin immobilization
51 Quantitative evaluation of the decarburization and microstructure evolution of WC–Co during plasma spraying.
52 Fabrication and characterization of carbon nanotube intermolecular p–n junctions
53 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
54 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
55 Gold-nanoparticle-embedded polydimethylsiloxane elastomers for highly sensitive Raman detection
56 A MAP-modulated fluid flow model with multiple vacations
57 Self-organization of a hybrid nanostructure consisting of a nanoneedle and nanodot
58 Fabrication of flexible MoS2 thin-film transistor arrays for practical gas-sensing applications
59 Thin SnO2 nanowires with uniform diameter as excellent field emitters : a stability of more than 2400 minutes
60 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
61 Graphene oxide as a novel nanoplatform for enhancement of aggregation-induced emission of silole fluorophores
62 High-density metallic nanogaps fabricated on solid substrates used for surface enhanced Raman scattering
63 Growth of large-area and highly crystalline MoS2 thin layers on insulating substrates
64 Facile growth of a single-crystal pattern : a case study of HKUST-1
65 Vault protein-templated assemblies of nanoparticles
66 Operating TSV in stable accumulation capacitance region by utilizing Al2O3-induced negative fixed charge
67 An uniform handover authentication between E-UTRAN and non-3GPP access networks
68 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
69 Ultrafine pitch (6-µm) evolution of Cu-Cu bonded interconnects in 3D wafer-on-wafer stacking
70 Effect of annealing temperature on the crystallization and oxygen sensing property of strontium titanate ferrite sol–gel thin films
71 Fine-grained dynamic voltage scaling on OLED display
72 A look up table design with 3D bipolar RRAMs
73 Strategy for TSV scaling with consideration on thermo-mechanical stress and acceptable delay
74 Mitosis-targeted anti-cancer therapies : where they stand.
75 A foundation for efficient indoor distance-aware query processing
76 Non-volatile 3D stacking RRAM-based FPGA
77 A simple and robust handover authentication between HeNB and eNB in LTE networks
78 A group-based authentication and key agreement for MTC in LTE networks
79 Energy optimizations for data center network : formulation and its solution
80 Unified handover authentication between heterogeneous access systems in LTE networks
81 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
82 uBRAM-based run-time reconfigurable FPGA and corresponding reconfiguration methodology
83 Simultaneous formation of electrical connection, mechanical support and hermetic seal with bump-less Cu-Cu bonding for 3D wafer stacking
84 Effect of polymer type on the dynamics of phase inversion and drug release in injectable in situ gelling systems
85 A novel peripheral circuit for RRAM-based LUT
86 Effect of prebonding anneal on the microstructure evolution and Cu–Cu diffusion bonding quality for three-dimensional integration
87 Cosolvent effects on the drug release and depot swelling in injectable in situ depot-forming systems
88 Electrospun TiO2-graphene composite nanofibers as a highly durable insertion anode for lithium ion batteries
89 Phonon energy transfer in graphene–photoacid hybrids
90 Surface-enhanced Raman scattering of Ag–Au nanodisk heterodimers
91 An novel three-party authenticated key exchange protocol using one-time key
92 Computationally efficient and adaptive scalable video coding.
93 Studies of injectable in situ depot-forming systems for drug delivery.
94 iMASON : towards influence-driven multi-level analysis of online social networks.
95 Comparison Of Protein Expression Between Breast And Colorectal Cancers
96 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
97 The prevention of pericarp browning and the maintenance of post-harvest quality in vietnamese longan cv. long, using sodium metabisulfite treatment
98 Degenerate [2]rotaxanes with electrostatic barriers
99 A light-stimulated molecular switch driven by radical–radical interactions in water
100 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
101 Mesoscopic organic nanosheets peeled from stacked 2D covalent frameworks
102 Nanoparticle-coated PDMS elastomers for enhancement of Raman scattering
103 Surface enhanced Raman scattering of Ag or Au nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for detection of aromatic molecules
104 Nanoscale-controlled enzymatic degradation of poly(L-lactic acid) films using dip-pen nanolithography
105 Single-layer MoS2 phototransistors
106 A Markov-modulated fluid flow queueing model under D-policy
107 Analysis of discrete-time MAP/G/1 queue under workload control
108 Transparent, flexible, all-reduced graphene oxide thin film transistors
109 Security enhancement of the communication-efficient AUTHMAC_DH protocols
110 A security enhanced authentication and key distribution protocol for wireless networks
111 A novel interface-tracking method based on Lagrangian particles for deformation analysis of a red blood cell in a capillary.
112 Synthesis of gold square-like plates from ultrathin gold square sheets : the evolution of structure phase and shape
113 A graphene conjugated oligomer hybrid probe for light-up sensing of lectin and escherichia coli
114 Effects of Sodium Metabisulfite on postharvest quality of Vietnamese longan fruit cv. Long = ผลของโซเดียมเมแทไปซัลไฟต์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่อง / Le, Ha Hai
ปี พ.ศ. 2553
115 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
116 Surface immobilized cholera toxin B subunit (CTB) facilitates vesicle docking, trafficking and exocytosis
117 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
118 Immobilization of recombinant vault nanoparticles on solid substrates
119 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
120 Nanolithography of single-layer graphene oxide films by atomic force microscopy
121 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
122 Surface-induced synthesis and self-assembly of metal suprastructures
123 Amphiphilic graphene composites
124 Adhesion, proliferation, and gene expression profile of human umbilical vein endothelial cells cultured on bilayered polyelectrolyte coatings composed of glycosaminoglycans
125 Optimal reset control and disturbance compensation for advanced hard disk drives.
126 Part I : Cascade reaction, Part II : Synthetic studies of cytochalasans.
127 Tpa-zro2-sio2-catalyzed polyesterification of tmp polyester
ปี พ.ศ. 2552
128 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
129 Experimental characterization and modeling of the contact resistance of Cu-Cu bonded interconnects
130 A method for fabrication of graphene oxide nanoribbons from graphene oxide wrinkles
131 Two-class M/G/1 queue under workload control
132 MAP/G/1 queue under workload control and postprocessing
133 Identification of structural damage severity and location using piezo-ceramic transducers.
134 Automated recovery, maintenance and testing of input validation.
ปี พ.ศ. 2551
135 Non-native aquaculture species releases : implications for aquatic ecosystems
ปี พ.ศ. 2550
136 Nanostructural characteristics, mechanical properties, and osteoblast response of spark plasma sintered hydroxyapatite.
137 Performance of the MAP/G/1 queue under the dyadic control of workload and server idleness
138 A factorization property for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
139 Ferroelectric (Ba,Sr)1-xLaxTiO3 thin films electron field emission applications.
ปี พ.ศ. 2549
140 Square contour algorithm for blind equalization of QAM signals
141 A differential CMOS T/R switch for multistandard applications
142 Effect of steam treatment during plasma spraying on the microstructure of hydroxyapatite splats and coatings.
143 Characteristics of the nanostructures in thermal sprayed hydroxyapatite coatings and their influence on coating properties.
144 GaAs/AlGaAs (111)A-based and InGaAsP based quantum well infrared photodetectors.
145 All-fiber acousto-optical tunable filtering technology for optical communication.
ปี พ.ศ. 2548
146 BMAP/G/1 queue under D-policy : queue length analysis
147 Analysis of the MX/G/1 queue under D-policy
148 Growth of p-type GaAs∕AlGaAs(111) quantum well infrared photodetector using solid source molecular-beam epitaxy
149 Blind separation of complex I/Q independent sources with phase recovery
ปี พ.ศ. 2547
150 Optical characteristics of 1.55 μm GaInNAs multi-quantum wells
151 Microstructure modifications and phase transformation in plasma-sprayed WC–Co coatings following post-spray spark plasma sintering.
152 The impact of etch-stop layer for borderless contacts on deep submicron CMOS device performance : a comparative study
ปี พ.ศ. 2546
153 Comprehensive study of ZnO films prepared by filtered cathodic vacuum arc at room temperature.
154 Photoluminescence study of ZnO films prepared by thermal oxidation of Zn metallic films in air.
155 Significance of melt-fraction in HVOF sprayed hydroxyapatite particles, splats and coatings.
156 Metformin or antiandrogen in the treatment of hirsutism in polycystic ovary syndrome
ปี พ.ศ. 2533
157 Electronic dialogue on information literacy