ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 49
2 Boey, Freddy Yin Chiang 15
3 Yin, Zongyou 15
4 Lu, Gang 15
5 Huang, Yizhong 12
6 Huang, Xiao 12
7 He, Qiyuan 11
8 Qi, Xiaoying 10
9 Baek, Jung Woo 10
10 Huang, Wei 9
11 Lee, Se Won 8
12 Wu, Shixin 8
13 Zhou, Xiaozhu 8
14 Venkatraman, Subbu S. 8
15 Wu, Jumiati 7
16 Ma, Maode 7
17 Chen, Peng 5
18 Khor, Khiam Aik. 5
19 Zhang, Xiao 5
20 Gan, Chee Lip 5
21 Li, Bing 5
22 Liu, Juqing 5
23 Zhang, Wei 5
24 Tan, Chuan Seng 5
25 Zhang, Qing 5
26 Li, Hong 5
27 Cheang, P. 4
28 Yan, Qingyu 4
29 Tan, Chaoliang 4
30 Zhang, Xiang 4
31 Liu, Bin 4
32 Liusman, Cipto 4
33 Peng, L. 4
34 Cao, Jin 4
35 Zhang, L. 4
36 Chen, Yi-Chung 4
37 Ahn, Soohan 4
38 Cao, Xiehong 3
39 Tay, B. K. 3
40 Ramakrishna, Seeram 3
41 Pu, Kan-Yi 3
42 Zhao, Yanli 3
43 Li, Shaozhou 3
44 Xia, Yun 3
45 Ma, Jianfeng 3
46 Ma, Jan 3
47 Lv, Chao 3
48 Wei, Jun 3
49 Yadian, Boluo 3
50 Zeng, Zhiyuan 3
51 Liu, Qing 3
52 Aravindan, Vanchiappan 2
53 Cai, Ren 2
54 Preiser, Peter Rainer 2
55 Lim, Tuti Mariana 2
56 Xue, Can 2
57 Madhavi, Srinivasan 2
58 Duong, Hai Minh 2
59 Hng, H. H. 2
60 Zhang, X. H. 2
61 Wang, Y. G. 2
62 Shang, Lei 2
63 Zhang, Wenyu 2
64 Xu, Rong 2
65 Yang, Liping 2
66 Zheng, Bing 2
67 Chen, Bo 2
68 Chen, Junze 2
69 Liu, Zhengdong 2
70 Lau, S. P. 2
71 Fan, Zhanxi 2
72 Luo, Zhimin 2
73 Kassam S.A. 2
74 Lu, Xuehong 2
75 Kong, Junhua 2
76 Tong, Shanshan 2
77 Thaiupathump T. 2
78 Tan, Huiteng 2
79 Fan, Ji 2
80 Lim, Dau Fatt 2
81 Niu, Ben 2
82 Kumar, Palaniswamy Suresh 2
83 Wang, Wenhua 2
84 Wu, Xue-Jun 2
85 Wei, Yuefan 2
86 Yu, S. F. 2
87 Chen, Wei 2
88 Lin, Jiadan 2
89 Huo, Fengwei 2
90 Zhou, Kun 2
91 Shi, Yumeng 2
92 Yang, Jian 2
93 Wu, Tom 2
94 Lee, Pooi See 2
95 Fahrenbach, Albert C. 2
96 Sun, Yinghui 2
97 Stoddart, J. Fraser 2
98 Wu, Junsheng 2
99 Lam, K. Y. 2
100 Wang, Ying 2
101 Cheon, Sahng Hoon 2
102 Chen, Xiaodong 2
103 Tan, Ooi Kiang 2
104 Chow, Chee Lap 2
105 Joshi,K.S. 1
106 Du, Hejun 1
107 Ezhilarasi,C. 1
108 Saghayam,S. 1
109 Han,N. 1
110 Makane,A. 1
111 Imran,D. 1
112 Wang, Lianhui 1
113 Widhani,A. 1
114 Xie, Ling-Hai 1
115 Sun, Xiao Wei 1
116 Yuliana,F. 1
117 Wirawan,D.N. 1
118 Tan, Hui Ru 1
119 Ke, Lin 1
120 Li,P. 1
121 Kamarulzaman,A.B. 1
122 Xu, Lin 1
123 Nguyen,V.K. 1
124 Zhang, Ying 1
125 Yunihastuti,E. 1
126 Pacchini, S. 1
127 Pujari,S.N. 1
128 Lee,M. 1
129 Zhao,H. 1
130 Guo, Zhen 1
131 Mean,C.V. 1
132 Sohn,A.H. 1
133 Zhang, Weina 1
134 Yang, Yanhui 1
135 Merati,T.P. 1
136 Vohith,K. 1
137 Bantique,R.O. 1
138 Kotarathititum,W. 1
139 Chan, Chi Chiu 1
140 Bui,V.H. 1
141 Yang, Danzhou 1
142 Sanmeema,N. 1
143 Sungkanuparph,S. 1
144 Jia, Huan 1
145 Yu, Xia 1
146 Cao,T.T.T. 1
147 Bryant,M.L. 1
148 Ditangco,R.A. 1
149 Ha,H.L. 1
150 Lee, Elizabeth 1
151 Yong, Derrick 1
152 Pham,T.T. 1
153 Lin, Clement 1
154 Lee,L.S. 1
155 Sun, Gengzhi 1
156 Sim,B.L.H. 1
157 Kim,J. 1
158 Zhu, Changfeng 1
159 Huang, Ying 1
160 Nishijima,T. 1
161 Wang, Xuewan 1
162 David,R.A. 1
163 Ng,O. 1
164 Shao, Yong 1
165 Zhang, Lihua 1
166 Chen, Gang 1
167 Yu, Yang 1
168 Uy,E. 1
169 Oka,S. 1
170 Xie, Xiaoyan 1
171 Kim,M. 1
172 Li, Xinyuan 1
173 Park,C. 1
174 Li, Yafeng 1
175 Kunaviktikul,W. 1
176 Juntasopeepun,P. 1
177 Zhou, Defeng 1
178 Nie, Wang 1
179 Mckenna,H.P. 1
180 Gregg,M.F. 1
181 Phua, Si Lei 1
182 Klopper,H.C. 1
183 Park,S. 1
184 Yee, Wu Aik 1
185 Ketefian,S. 1
186 Hou, Ruibin 1
187 Joomwong A. 1
188 Norman, J. 1
189 Yang, Ying 1
190 Chen, Zhong 1
191 Harborne, L. 1
192 Fleming, R. 1
193 Feng, Xi-Qiao 1
194 King, Simon 1
195 Balaraju, J. N. 1
196 Uthaibutra J. 1
197 Price,S. 1
198 Hu, Jun 1
199 Zhu, Xiaofei 1
200 Lu, Heng 1
201 Wang, Ning 1
202 Daly,J. 1
203 Zhou, Dan 1
204 Praparattanapan,J. 1
205 Fan, Chunhai 1
206 Tanuma,J. 1
207 Wang, Lihua 1
208 Sirisanthana,T. 1
209 Chaiwarith,R. 1
210 Li, Jing 1
211 Chow, W. L. 1
212 Law,M. 1
213 Yap, C. C. 1
214 Zhang,F. 1
215 Kiertiburanakul,S. 1
216 Franck, P. 1
217 Baillargeat, D. 1
218 Kumarasamy,N. 1
219 Boey, Freddy 1
220 Cooper,D.A. 1
221 Keeney,S. 1
222 Fang, Zheng 1
223 Hong, Jindui 1
224 Murashima,S. 1
225 Coetzee,S.K. 1
226 Ang, Jia Ming 1
227 Khan,S. 1
228 Pan, Yun-xiang 1
229 Saphonn,V. 1
230 Xu, Boxi 1
231 Ye, Ting 1
232 Ruxrungtham,K. 1
233 Phanuphak,P.P. 1
234 Zhuang, Huaqiang 1
235 Brun, C. 1
236 Cooper,D. 1
237 Furner,V.L. 1
238 Chung R. 1
239 Watson,J. 1
240 Watts D. 1
241 Smith,D.J. 1
242 Couldwell,D.L. 1
243 Tierney C. 1
244 Pol S. 1
245 Lawrence,C. 1
246 Fang L. 1
247 McManus,H. 1
248 Petoumenos,K. 1
249 Liu D. 1
250 Saipanya S. 1
251 Mulhall,B.P. 1
252 Siberry G. 1
253 Read,P.J. 1
254 Brown,K.L. 1
255 Thongsawat S. 1
256 Decker L. 1
257 Shakeshaft,J. 1
258 Jackson,E. 1
259 Traisathit P. 1
260 McGrath,C. 1
261 Murphy T. 1
262 Wray,L. 1
263 Salvadori N. 1
264 Cressey T. 1
265 Halligan,S. 1
266 McGrath,V. 1
267 Harrison L. 1
268 Gao J. 1
269 Bendall,C. 1
270 Donohue,W. 1
271 Moore,R.S. 1
272 Edwards,S. 1
273 Magon,H. 1
274 Gibson,A. 1
275 Youds,D. 1
276 Kelly,M.D. 1
277 Liddle,R. 1
278 Locke,P. 1
279 Zeng,W. 1
280 Watson,K.M. 1
281 Silvers,J.E. 1
282 Read,T.R.H. 1
283 Roth,N.J. 1
284 Nicolson,J. 1
285 Orth,D.N. 1
286 McGill,K. 1
287 Knibbs,P. 1
288 Chuah,J. 1
289 Kulatunga,A. 1
290 Hao Y. 1
291 Geng X. 1
292 Boyd,M.A. 1
293 Ngieng,M. 1
294 Dickson,B.M. 1
295 Taing,K. 1
296 Johnston,C. 1
297 Broom,J.K. 1
298 Sowden,D. 1
299 Russell,D.B. 1
300 Downing,S.G. 1
301 Hongsiriwon S. 1
302 Prone,I. 1
303 Agrawal,S. 1
304 Lim,P.L. 1
305 McCann,L. 1
306 Wu,P.C. 1
307 Franic,T. 1
308 Bloch,M.T. 1
309 Ku,W.W. 1
310 Tan,M.T. 1
311 Cunningham,N. 1
312 Kambua,P. 1
313 Little,J.L. 1
314 Allen,D. 1
315 Chumla,L. 1
316 Chusut,P. 1
317 Vincent,T. 1
318 Wong,W.W. 1
319 Ellis,D. 1
320 Skett,J. 1
321 Robinson,J.O. 1
322 Nolan,D. 1
323 Williams,J. 1
324 Giles,M.L. 1
325 Korman,T.M. 1
326 Choi,J.Y. 1
327 Na,S. 1
328 Grotowski,M. 1
329 Azwa,I. 1
330 Syed Omar,S.F. 1
331 Ponnampalavanar,S.A. 1
332 Hoy,J.F. 1
333 Lee,C.K.C. 1
334 Sriondee,R. 1
335 Smith,D.E. 1
336 Puthanakit T. 1
337 Lee,F. 1
338 Khamduang W. 1
339 Carr,A. 1
340 Sirirungsi W. 1
341 Jourdain G. 1
342 Sattar, N. 1
343 Hesse,K. 1
344 Klinbuayaem V. 1
345 Finlayson,R.J. 1
346 Chotivanich N. 1
347 Achalapong J. 1
348 Norris,R. 1
349 Sinn,K. 1
350 Bowonwatanuwong C. 1
351 Taylor,S.C. 1
352 Ngo-Giang-Huong N. 1
353 Xu,W. 1
354 Vale,R. 1
355 Baker,D.A. 1
356 Pongpom,M. 1
357 Boettiger,D.E. 1
358 Gray,C. 1
359 Snarr,B.D. 1
360 Templeton,D.J. 1
361 Filler,S.G. 1
362 McCallum,K. 1
363 Jackson,E.K. 1
364 Mitchell,A.P. 1
365 Sheppard,D.C. 1
366 Dijanosic,C. 1
367 Woolley,I.J. 1
368 Yang, Hongfen 1
369 Yu, Y. F. 1
370 Yu, Q. 1
371 Liu, Z. 1
372 Kim, Sang-Ahn 1
373 Liu, Y. 1
374 Chen, Tupei 1
375 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
376 Zhu, J. 1
377 Ye, Ting. 1
378 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
379 Sundaramurthy, Jayaraman 1
380 Tang, Xiaohong 1
381 Zou, Hua. 1
382 Rawat, Rajdeep Singh 1
383 Gao, Shan 1
384 Jeon, Jongwoo 1
385 Fang, Shuo 1
386 Fam, Derrick Wen Hui 1
387 Jensen, Christian S. 1
388 Chan, K.-S. 1
389 Yap, Chin Chong 1
390 Zhang, Q. 1
391 Koh, Cheng Gee. 1
392 Tok, Alfred Iing Yoong 1
393 Cao, Xin 1
394 Wen, Yonggang 1
395 Aung, Khin Mi Mi 1
396 Jiang, Lin 1
397 Foh, Chuan Heng 1
398 Zhang, Yueyu 1
399 Lai, Chengzhe 1
400 Grüner, George 1
401 Yan, Jian 1
402 Sanford, C. 1
403 Yoon, Soon Fatt 1
404 Gao, Shuang 1
405 Samadpour, M. 1
406 Elgin, Q. 1
407 Sudijono, J. L. 1
408 Lotfiani, A. 1
409 Fan, Weijun 1
410 Wang, Xiaohong 1
411 Meng, Qing Rui 1
412 Chin, Desmond Wai-Loon 1
413 Bezerra, Paula Porto 1
414 Zhuo, Xiaozhu 1
415 Zhang, Juan 1
416 Heng, Boon Chin 1
417 Karimimaskon, F. 1
418 Goh, L. N. L. 1
419 Li, Shuzhou 1
420 Chen, Yang 1
421 Hu, Linfeng 1
422 Pan, Xiaoyong 1
423 Nguyen, Kim Truc 1
424 Fang, Xiaosheng 1
425 Sun, Aixin 1
426 Bhowmick, Sourav S. 1
427 Tang, Ben Zhong 1
428 Molaei, M. 1
429 Zhang, Yaoyu 1
430 Yuan, Xintong 1
431 Lam, Jacky Wing Yip 1
432 Cui, Jiangtao 1
433 Xia, Guangrui 1
434 Tay, Beng Kang 1
435 Sun, Baoquan 1
436 Lu, Guang 1
437 Wang, Yusong 1
438 Lee, Shuit-Tong 1
439 Wu, Zhongwei 1
440 Lai, Chao-Sung 1
441 Cui, Wei 1
442 Cong, Chunxiao 1
443 Natarajan, Meenubharathi 1
444 Lo, Guo-Qing 1
445 Ding, Feng 1
446 Wang, Yanlong 1
447 Wang, Lu 1
448 Yu, Ting 1
449 Kwong, Dim Lee 1
450 Gu, Xing 1
451 Chang, Chia-Seng 1
452 Liu, Keng-Ku 1
453 Karunasiri, G. 1
454 Mei, T. 1
455 Su, Ching-Yuan 1
456 Li, Lain-Jong 1
457 Zhang, Dao Hua 1
458 Zhang, Wenjing 1
459 Yuan, K. H. 1
460 Chang, Mu-Tung 1
461 Petnikota, Shaikshavali 1
462 Fan, Hong Jin 1
463 Lin, Yu-Chuan 1
464 Lee, Yi-Hsien 1
465 Chow, K. K. 1
466 Zhang, Sen 1
467 Ramanujan, Raju V. 1
468 Zeng, Jian 1
469 Yang, Dan 1
470 Chen, Yiran 1
471 Hng, Huey Hoon 1
472 Chen, Xiang 1
473 Ang, Wan Chia 1
474 Jayaraman, Sundaramurthy 1
475 Zhan, Qing. 1
476 Zhang, J. 1
477 Xue, Qunji. 1
478 Dong, Y. 1
479 Ghosh, Kaushik 1
480 Ye, Fuxing. 1
481 Yu, Ligen. 1
482 Tan, Cher Ming 1
483 Huang, Hui 1
484 Tse, Man Siu 1
485 Xu, Qing-Feng 1
486 Li, Najun 1
487 Zhao, Chunwang 1
488 Miao, Shifeng 1
489 Li, Chang Ming 1
490 Sun, Linfeng 1
491 Zheng, Junwei 1
492 Rui, Xianhong 1
493 Wang, Liuying 1
494 Long, Yi 1
495 Wu, Renbing 1
496 Lu, Jianmei 1
497 Sun, Ru 1
498 Qian, Xukun 1
499 Li, Gong Ping 1
500 Koh, Li Buay 1
501 Müllen, Klaus 1
502 Stueart, Robert D. 1
503 Pimrumpai Premsmit 1
504 De Feyter, Steven 1
505 Liu, Daojun 1
506 Yu, L. G. 1
507 Wu, Haichen 1
508 Ramgopal, Yamini 1
509 Simmons College. Graduate School of Library and Information Science 1
510 Fan, Wei 1
511 Rome, Leonard H. 1
512 Kickhoefer, Valerie A. 1
513 Li, Qiang 1
514 Zhang, Yue Ping 1
515 Srinivas, Parisa 1
516 Zhao, Yuliang 1
517 Chow, V. 1
518 Ying, Jackie Y. 1
519 Chen, Chunping 1
520 Gao, Shujun 1
521 Zhu, Jixin 1
522 Tan, Meixuan 1
523 Zheng, Yuangang 1
524 Zhang, Jing 1
525 Zhang, Qichun 1
526 Huang, Xin 1
527 Peng, Shengjie 1
528 Zeng, Tao 1
529 Du, Yaping 1
530 Soo, Jianchow 1
531 Agarwal, Shuchi 1
532 Ang, Chew Hoe 1
533 Clark, Antony H. 1
534 Campbell, Marnie L. (Marnie Lyn) 1
535 Avihingsanon,A. 1
536 Coutts, Ashley. 1
537 Ratanasuwan,W. 1
538 Hewitt, Chad LeRoy, 1960- 1
539 Sun, Liqun 1
540 Kantipong,P. 1
541 Cuong,D.D. 1
542 Gollasch, Stephan. 1
543 Ashton, Gail. 1
544 Ruiz, Gregory M. 1
545 Cook, Elizabeth J. 1
546 O'Connor,C.C. 1
547 Wright,S.T. 1
548 Minchin, Dan. 1
549 Jiamsakul,A. 1
550 Xie, Haiming 1
551 Dawson, M. D. 1
552 Qiu, Y. N. 1
553 Sudibya, Herry Gunadi 1
554 Sun, Handong 1
555 Calvez, Stephane 1
556 Huang, Ling 1
557 Cai, Hui 1
558 Rorison, J. M. 1
559 Xu, Zhichuan 1
560 Petersen,B. 1
561 Durier,N. 1
562 Xie, Linghai 1
563 Fan, Qu-Li 1
564 Hopkinson, M. 1
565 Chen, Jing 1
566 Zhang, Yugen 1
567 Bera, L. K. 1
568 Coskun, Ali 1
569 Teo, S. L. 1
570 Botros, Youssry Y. 1
571 Kajen, R. S. 1
572 Tan, Joyce Pei Ying 1
573 Tse, K. Y. 1
574 Zhu, Zhixue 1
575 Kumar, M. Krishna 1
576 Vicknesh, Sahmuganathan 1
577 Wang, Junling 1
578 Ng, Geok Ing 1
579 Sauvage, Jean-Pierre. 1
580 Barin, Gokhan 1
581 Arulkumaran, Subramaniam 1
582 Dolmanan, S. B. 1
583 Lin, Vivian Kaixin 1
584 Luo, B. C. 1
585 Wang, J. Y. 1
586 He, M. 1
587 Yang, S. H. 1
588 Wang, J. 1
589 Jin, K. X. 1
590 Kim, Soo Young 1
591 Chen, C. L. 1
592 Lo, Guo-Qiang 1
593 Tripathy, Sudhiranjan 1
594 Naqvi, Naweed Issak. 1
595 Yishi, Xu. 1
596 Ramanujam, Ravikrishna. 1
597 Paxton, Walter F. 1
598 Todd, Shane 1
599 Ong, Hock Guan 1
600 Du, Xiaogang 1
601 Xu, Weixin 1
602 Jing, Shu 1
603 Jiang, Ping 1
604 Miao, Yanqin 1
605 Wang, Hua 1
606 Wei, Lei 1
607 Yan, Liang Yu 1
608 Gao, Zhixiang 1
609 Pervushin, Konstantin 1
610 Xu, Bingshe 1
611 Hao, Yuying 1
612 Mu, Yuguang 1
613 Tang, Kai 1
614 Chen, Liuqing 1
615 Liu, Xue-Wei 1
616 Yan, Fei 1
617 Lu, Li 1
618 Pey, Kin Leong 1
619 Han, S. 1
620 Lee, D. 1
621 Wang, W. Z. 1
622 Cheah, Jun Wei 1
623 Su, Aldwin D. 1
624 Rinaldi, Ali 1
625 Leong, H. L. 1
626 Chan-Park, Mary B. 1
627 Lei, Zhibin 1
628 Thompson, Carl V. 1
629 Made, Riko I. 1
630 Nguyen, Son Truong 1
631 Shucksmith, Richard. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 22
4 2556 19
5 2555 50
6 2554 18
7 2553 13
8 2552 7
9 2551 2
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 4
15 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A phase III, placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women with hepatitis B virus
ปี พ.ศ. 2558
2 Black phosphorus quantum dots
3 Quality of nursing doctoral education in seven countries: Survey of faculty and students/graduates
4 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
5 Divergent targets of Aspergillus fumigatus AcuK and AcuM transcription factors during growth in vitro versus invasive disease
ปี พ.ศ. 2557
6 Enhanced stability of dispersion-managed mode-locked fiber lasers with near-zero net cavity dispersion by high-contrast saturable absorbers
7 Electrospun Fe2O3-carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries
8 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
9 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
10 Interface reaction between an electroless Ni–Co–P metallization and Sn–3.5Ag lead-free solder with improved joint reliability
11 A series of interdigitated Cd(ii) coordination polymers based on 4,6-dibenzoylisophthalic acid and flexible triazole ligands
12 Copper-based ternary and quaternary semiconductor nanoplates : templated synthesis, characterization, and photoelectrochemical properties
13 Transition-metal-ion-mediated polymerization of dopamine : Mussel-inspired approach for the facile synthesis of robust transition-metal nanoparticle-graphene hybrids
14 Cadmium sulfide quantum dots supported on gallium and indium oxide for visible-light-driven hydrogen evolution from water
15 Two-dimensional numerical modeling for separation of deformable cells using dielectrophoresis
16 Graphene oxide architectures prepared by molecular combing on hydrophilic-hydrophobic micropatterns
17 An efficient model development and experimental study for the heat transfer in naturally ventilated inclined roofs
18 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
19 Preparation and applications of mechanically exfoliated single-layer and multilayer MoS2 and WSe2 nanosheets
20 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
21 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
22 Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-based nanosensors for rapid, sensitive, and multiplexed detection of DNA
23 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
24 Ordered hybrid nanoneedle arrays for gas sensing
25 Selective lighting up of epiberberine alkaloid fluorescence by fluorophore-switching aptamer and stoichiometric targeting of human telomeric DNA G-quadruplex multimer
26 In-fiber photo-immobilization of a bioactive surface
27 Modeling the thermal performance of passive roofing systems in a tropical climate
ปี พ.ศ. 2556
28 Hierarchical porous nickel oxide–carbon nanotubes as advanced pseudocapacitor materials for supercapacitors
29 Efficient tandem organic light-emitting device based on photovoltaic-type connector with positive cycle
30 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
31 Synthesis of TiO2 hollow nanofibers by co-axial electrospinning and its superior lithium storage capability in full-cell assembly with olivine phosphate
32 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
33 Plasmonic enhancement of photocurrent in MoS2 field-effect-transistor
34 A hybrid nanostructure array for gas sensing with ultralow field ionization voltage
35 A random integral quadrature method for numerical analysis of the second kind of Volterra integral equations.
36 Affinity-driven blog cascade analysis and prediction
37 Synthesis of ZnS:Ni nanocrystals (NCs) using a rapid microwave activated method and investigation of the structural and optical properties.
38 A workload factorization for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
39 A solution-processed hole extraction layer made from ultrathin MoS2 nanosheets for efficient organic solar cells
40 Graphene oxide scrolls on hydrophobic substrates fabricated by molecular combing and their application in gas sensing
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Mechanical exfoliation and characterization of single- and few-layer nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2
43 Towards perfectly ordered novel ZnO/Si nano-heterojunction arrays
44 Carbon-nanotube-based RF components with multiple applications
45 Free vibration of a high-speed rotating truncated spherical shell
46 Polydopamine-assisted decoration of ZnO nanorods with Ag nanoparticles : an improved photoelectrochemical anode
ปี พ.ศ. 2555
47 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
48 Structure-function analysis of rgs1 in magnaporthe oryzae : role of DEP domains in subcellular targeting.
49 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
50 Surface modification of smooth poly (L-lactic acid) films for gelatin immobilization
51 Quantitative evaluation of the decarburization and microstructure evolution of WC–Co during plasma spraying.
52 Fabrication and characterization of carbon nanotube intermolecular p–n junctions
53 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
54 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
55 Gold-nanoparticle-embedded polydimethylsiloxane elastomers for highly sensitive Raman detection
56 A MAP-modulated fluid flow model with multiple vacations
57 Self-organization of a hybrid nanostructure consisting of a nanoneedle and nanodot
58 Fabrication of flexible MoS2 thin-film transistor arrays for practical gas-sensing applications
59 Thin SnO2 nanowires with uniform diameter as excellent field emitters : a stability of more than 2400 minutes
60 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
61 Graphene oxide as a novel nanoplatform for enhancement of aggregation-induced emission of silole fluorophores
62 High-density metallic nanogaps fabricated on solid substrates used for surface enhanced Raman scattering
63 Growth of large-area and highly crystalline MoS2 thin layers on insulating substrates
64 Facile growth of a single-crystal pattern : a case study of HKUST-1
65 Vault protein-templated assemblies of nanoparticles
66 Operating TSV in stable accumulation capacitance region by utilizing Al2O3-induced negative fixed charge
67 An uniform handover authentication between E-UTRAN and non-3GPP access networks
68 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
69 Ultrafine pitch (6-µm) evolution of Cu-Cu bonded interconnects in 3D wafer-on-wafer stacking
70 Effect of annealing temperature on the crystallization and oxygen sensing property of strontium titanate ferrite sol–gel thin films
71 Fine-grained dynamic voltage scaling on OLED display
72 A look up table design with 3D bipolar RRAMs
73 Strategy for TSV scaling with consideration on thermo-mechanical stress and acceptable delay
74 Mitosis-targeted anti-cancer therapies : where they stand.
75 A foundation for efficient indoor distance-aware query processing
76 Non-volatile 3D stacking RRAM-based FPGA
77 A simple and robust handover authentication between HeNB and eNB in LTE networks
78 A group-based authentication and key agreement for MTC in LTE networks
79 Energy optimizations for data center network : formulation and its solution
80 Unified handover authentication between heterogeneous access systems in LTE networks
81 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
82 uBRAM-based run-time reconfigurable FPGA and corresponding reconfiguration methodology
83 Simultaneous formation of electrical connection, mechanical support and hermetic seal with bump-less Cu-Cu bonding for 3D wafer stacking
84 Effect of polymer type on the dynamics of phase inversion and drug release in injectable in situ gelling systems
85 A novel peripheral circuit for RRAM-based LUT
86 Effect of prebonding anneal on the microstructure evolution and Cu–Cu diffusion bonding quality for three-dimensional integration
87 Cosolvent effects on the drug release and depot swelling in injectable in situ depot-forming systems
88 Electrospun TiO2-graphene composite nanofibers as a highly durable insertion anode for lithium ion batteries
89 Phonon energy transfer in graphene–photoacid hybrids
90 Surface-enhanced Raman scattering of Ag–Au nanodisk heterodimers
91 An novel three-party authenticated key exchange protocol using one-time key
92 Computationally efficient and adaptive scalable video coding.
93 Studies of injectable in situ depot-forming systems for drug delivery.
94 iMASON : towards influence-driven multi-level analysis of online social networks.
95 Comparison Of Protein Expression Between Breast And Colorectal Cancers
96 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
97 The prevention of pericarp browning and the maintenance of post-harvest quality in vietnamese longan cv. long, using sodium metabisulfite treatment
98 Degenerate [2]rotaxanes with electrostatic barriers
99 A light-stimulated molecular switch driven by radical–radical interactions in water
100 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
101 Mesoscopic organic nanosheets peeled from stacked 2D covalent frameworks
102 Nanoparticle-coated PDMS elastomers for enhancement of Raman scattering
103 Surface enhanced Raman scattering of Ag or Au nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for detection of aromatic molecules
104 Nanoscale-controlled enzymatic degradation of poly(L-lactic acid) films using dip-pen nanolithography
105 Single-layer MoS2 phototransistors
106 A Markov-modulated fluid flow queueing model under D-policy
107 Analysis of discrete-time MAP/G/1 queue under workload control
108 Transparent, flexible, all-reduced graphene oxide thin film transistors
109 Security enhancement of the communication-efficient AUTHMAC_DH protocols
110 A security enhanced authentication and key distribution protocol for wireless networks
111 A novel interface-tracking method based on Lagrangian particles for deformation analysis of a red blood cell in a capillary.
112 Synthesis of gold square-like plates from ultrathin gold square sheets : the evolution of structure phase and shape
113 A graphene conjugated oligomer hybrid probe for light-up sensing of lectin and escherichia coli
114 Effects of Sodium Metabisulfite on postharvest quality of Vietnamese longan fruit cv. Long = ผลของโซเดียมเมแทไปซัลไฟต์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่อง / Le, Ha Hai
ปี พ.ศ. 2553
115 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
116 Surface immobilized cholera toxin B subunit (CTB) facilitates vesicle docking, trafficking and exocytosis
117 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
118 Immobilization of recombinant vault nanoparticles on solid substrates
119 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
120 Nanolithography of single-layer graphene oxide films by atomic force microscopy
121 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
122 Surface-induced synthesis and self-assembly of metal suprastructures
123 Amphiphilic graphene composites
124 Adhesion, proliferation, and gene expression profile of human umbilical vein endothelial cells cultured on bilayered polyelectrolyte coatings composed of glycosaminoglycans
125 Optimal reset control and disturbance compensation for advanced hard disk drives.
126 Part I : Cascade reaction, Part II : Synthetic studies of cytochalasans.
127 Tpa-zro2-sio2-catalyzed polyesterification of tmp polyester
ปี พ.ศ. 2552
128 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
129 Experimental characterization and modeling of the contact resistance of Cu-Cu bonded interconnects
130 A method for fabrication of graphene oxide nanoribbons from graphene oxide wrinkles
131 Two-class M/G/1 queue under workload control
132 MAP/G/1 queue under workload control and postprocessing
133 Identification of structural damage severity and location using piezo-ceramic transducers.
134 Automated recovery, maintenance and testing of input validation.
ปี พ.ศ. 2551
135 Evaluation of the conventional test methods for diagnosis of methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)
136 Non-native aquaculture species releases : implications for aquatic ecosystems
ปี พ.ศ. 2550
137 Nanostructural characteristics, mechanical properties, and osteoblast response of spark plasma sintered hydroxyapatite.
138 Performance of the MAP/G/1 queue under the dyadic control of workload and server idleness
139 A factorization property for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
140 Ferroelectric (Ba,Sr)1-xLaxTiO3 thin films electron field emission applications.
ปี พ.ศ. 2549
141 Square contour algorithm for blind equalization of QAM signals
142 A differential CMOS T/R switch for multistandard applications
143 Effect of steam treatment during plasma spraying on the microstructure of hydroxyapatite splats and coatings.
144 Characteristics of the nanostructures in thermal sprayed hydroxyapatite coatings and their influence on coating properties.
145 GaAs/AlGaAs (111)A-based and InGaAsP based quantum well infrared photodetectors.
146 All-fiber acousto-optical tunable filtering technology for optical communication.
ปี พ.ศ. 2548
147 BMAP/G/1 queue under D-policy : queue length analysis
148 Analysis of the MX/G/1 queue under D-policy
149 Growth of p-type GaAs∕AlGaAs(111) quantum well infrared photodetector using solid source molecular-beam epitaxy
150 Blind separation of complex I/Q independent sources with phase recovery
ปี พ.ศ. 2547
151 Optical characteristics of 1.55 μm GaInNAs multi-quantum wells
152 Microstructure modifications and phase transformation in plasma-sprayed WC–Co coatings following post-spray spark plasma sintering.
153 The impact of etch-stop layer for borderless contacts on deep submicron CMOS device performance : a comparative study
ปี พ.ศ. 2546
154 Comprehensive study of ZnO films prepared by filtered cathodic vacuum arc at room temperature.
155 Photoluminescence study of ZnO films prepared by thermal oxidation of Zn metallic films in air.
156 Significance of melt-fraction in HVOF sprayed hydroxyapatite particles, splats and coatings.
157 Metformin or antiandrogen in the treatment of hirsutism in polycystic ovary syndrome
ปี พ.ศ. 2533
158 Electronic dialogue on information literacy