ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 49
2 Boey, Freddy Yin Chiang 15
3 Yin, Zongyou 15
4 Lu, Gang 15
5 Huang, Yizhong 12
6 Huang, Xiao 12
7 He, Qiyuan 11
8 Qi, Xiaoying 10
9 Baek, Jung Woo 10
10 Huang, Wei 9
11 Lee, Se Won 8
12 Zhou, Xiaozhu 8
13 Venkatraman, Subbu S. 8
14 Wu, Shixin 8
15 Ma, Maode 7
16 Wu, Jumiati 7
17 Khor, Khiam Aik. 5
18 Li, Bing 5
19 Gan, Chee Lip 5
20 Chen, Peng 5
21 Zhang, Xiao 5
22 Zhang, Wei 5
23 Li, Hong 5
24 Zhang, Qing 5
25 Liu, Juqing 5
26 Tan, Chuan Seng 5
27 Cheang, P. 4
28 Yan, Qingyu 4
29 Zhang, Xiang 4
30 Tan, Chaoliang 4
31 Liu, Bin 4
32 Liusman, Cipto 4
33 Ahn, Soohan 4
34 Zhang, L. 4
35 Chen, Yi-Chung 4
36 Peng, L. 4
37 Cao, Jin 4
38 Pu, Kan-Yi 3
39 Xia, Yun 3
40 Li, Shaozhou 3
41 Tay, B. K. 3
42 Ramakrishna, Seeram 3
43 Cao, Xiehong 3
44 Zhao, Yanli 3
45 Ma, Jianfeng 3
46 Ma, Jan 3
47 Lv, Chao 3
48 Wei, Jun 3
49 Yadian, Boluo 3
50 Zeng, Zhiyuan 3
51 Liu, Qing 3
52 Tan, Huiteng 2
53 Xu, Rong 2
54 Aravindan, Vanchiappan 2
55 Zhang, Wenyu 2
56 Cai, Ren 2
57 Lim, Tuti Mariana 2
58 Zheng, Bing 2
59 Fan, Zhanxi 2
60 Luo, Zhimin 2
61 Chen, Bo 2
62 Madhavi, Srinivasan 2
63 Chen, Junze 2
64 Liu, Zhengdong 2
65 Wu, Tom 2
66 Hng, H. H. 2
67 Zhang, X. H. 2
68 Wang, Y. G. 2
69 Duong, Hai Minh 2
70 Tong, Shanshan 2
71 Lau, S. P. 2
72 Yu, S. F. 2
73 Preiser, Peter Rainer 2
74 Shang, Lei 2
75 Stoddart, J. Fraser 2
76 Fahrenbach, Albert C. 2
77 Xue, Can 2
78 Thaiupathump T. 2
79 Cheon, Sahng Hoon 2
80 Chen, Xiaodong 2
81 Wang, Ying 2
82 Tan, Ooi Kiang 2
83 Chow, Chee Lap 2
84 Shi, Yumeng 2
85 Wang, Wenhua 2
86 Kong, Junhua 2
87 Lim, Dau Fatt 2
88 Fan, Ji 2
89 Niu, Ben 2
90 Kumar, Palaniswamy Suresh 2
91 Lam, K. Y. 2
92 Sun, Yinghui 2
93 Kassam S.A. 2
94 Yang, Jian 2
95 Yang, Liping 2
96 Wu, Junsheng 2
97 Lu, Xuehong 2
98 Wu, Xue-Jun 2
99 Wei, Yuefan 2
100 Lin, Jiadan 2
101 Chen, Wei 2
102 Lee, Pooi See 2
103 Huo, Fengwei 2
104 Zhou, Kun 2
105 Kulatunga,A. 1
106 Knibbs,P. 1
107 Hao Y. 1
108 Boyd,M.A. 1
109 Geng X. 1
110 Chuah,J. 1
111 Broom,J.K. 1
112 Taing,K. 1
113 Johnston,C. 1
114 Bendall,C. 1
115 Sowden,D. 1
116 Downing,S.G. 1
117 Dickson,B.M. 1
118 Russell,D.B. 1
119 Ngieng,M. 1
120 Watts D. 1
121 Furner,V.L. 1
122 Chung R. 1
123 Watson,J. 1
124 McGill,K. 1
125 Smith,D.J. 1
126 Couldwell,D.L. 1
127 Tierney C. 1
128 Pol S. 1
129 Lawrence,C. 1
130 Fang L. 1
131 McManus,H. 1
132 Petoumenos,K. 1
133 Liu D. 1
134 Saipanya S. 1
135 Mulhall,B.P. 1
136 Gao J. 1
137 Read,T.R.H. 1
138 Nolan,D. 1
139 Skett,J. 1
140 Robinson,J.O. 1
141 Williams,J. 1
142 Korman,T.M. 1
143 Woolley,I.J. 1
144 Giles,M.L. 1
145 Choi,J.Y. 1
146 Na,S. 1
147 Grotowski,M. 1
148 Siberry G. 1
149 Syed Omar,S.F. 1
150 Ponnampalavanar,S.A. 1
151 Hoy,J.F. 1
152 Lee,C.K.C. 1
153 Price,S. 1
154 Bryant,M.L. 1
155 Donohue,W. 1
156 Moore,R.S. 1
157 Magon,H. 1
158 Gibson,A. 1
159 Youds,D. 1
160 Kelly,M.D. 1
161 Edwards,S. 1
162 Liddle,R. 1
163 Zeng,W. 1
164 Watson,K.M. 1
165 Silvers,J.E. 1
166 Nicolson,J. 1
167 Locke,P. 1
168 Roth,N.J. 1
169 Orth,D.N. 1
170 Kambua,P. 1
171 Baker,D.A. 1
172 Xu,W. 1
173 Vale,R. 1
174 Pongpom,M. 1
175 Gray,C. 1
176 Smith,D.E. 1
177 Boettiger,D.E. 1
178 Snarr,B.D. 1
179 Templeton,D.J. 1
180 Filler,S.G. 1
181 McCallum,K. 1
182 Jackson,E.K. 1
183 Mitchell,A.P. 1
184 Sheppard,D.C. 1
185 Dijanosic,C. 1
186 Sriondee,R. 1
187 Little,J.L. 1
188 Yang, Ying 1
189 King, Simon 1
190 Norman, J. 1
191 Chen, Zhong 1
192 Feng, Xi-Qiao 1
193 Harborne, L. 1
194 Balaraju, J. N. 1
195 Lu, Heng 1
196 Allen,D. 1
197 Azwa,I. 1
198 Chumla,L. 1
199 Vincent,T. 1
200 Wang, Ning 1
201 Zhu, Xiaofei 1
202 Ngo-Giang-Huong N. 1
203 Taylor,S.C. 1
204 Decker L. 1
205 Brown,K.L. 1
206 Thongsawat S. 1
207 Shakeshaft,J. 1
208 Traisathit P. 1
209 Hongsiriwon S. 1
210 Jackson,E. 1
211 McGrath,C. 1
212 Murphy T. 1
213 Wray,L. 1
214 Salvadori N. 1
215 Cressey T. 1
216 Halligan,S. 1
217 McGrath,V. 1
218 Harrison L. 1
219 Prone,I. 1
220 Chotivanich N. 1
221 Puthanakit T. 1
222 Lee,F. 1
223 Carr,A. 1
224 Sirirungsi W. 1
225 Jourdain G. 1
226 Cooper,D. 1
227 Khamduang W. 1
228 Hesse,K. 1
229 Achalapong J. 1
230 Finlayson,R.J. 1
231 Norris,R. 1
232 Bowonwatanuwong C. 1
233 Klinbuayaem V. 1
234 Sinn,K. 1
235 Read,P.J. 1
236 Dawson, M. D. 1
237 Coskun, Ali 1
238 Teo, S. L. 1
239 Zhu, Zhixue 1
240 Bera, L. K. 1
241 Botros, Youssry Y. 1
242 Tse, K. Y. 1
243 Kajen, R. S. 1
244 Kumar, M. Krishna 1
245 Barin, Gokhan 1
246 Wang, Junling 1
247 Todd, Shane 1
248 Vicknesh, Sahmuganathan 1
249 Ng, Geok Ing 1
250 Arulkumaran, Subramaniam 1
251 Sauvage, Jean-Pierre. 1
252 Tan, Joyce Pei Ying 1
253 Dolmanan, S. B. 1
254 Wang, J. Y. 1
255 Kim, Soo Young 1
256 Luo, B. C. 1
257 He, M. 1
258 Jin, K. X. 1
259 Yang, S. H. 1
260 Chen, C. L. 1
261 Ramanujam, Ravikrishna. 1
262 Tripathy, Sudhiranjan 1
263 Lin, Vivian Kaixin 1
264 Lo, Guo-Qiang 1
265 Naqvi, Naweed Issak. 1
266 Paxton, Walter F. 1
267 Yishi, Xu. 1
268 Ong, Hock Guan 1
269 Wang, W. Z. 1
270 Xu, Weixin 1
271 Jing, Shu 1
272 Yan, Liang Yu 1
273 Du, Xiaogang 1
274 Jiang, Ping 1
275 Wei, Lei 1
276 Miao, Yanqin 1
277 Gao, Zhixiang 1
278 Tang, Kai 1
279 Xu, Bingshe 1
280 Zhang, Yugen 1
281 Pervushin, Konstantin 1
282 Hao, Yuying 1
283 Chen, Liuqing 1
284 Mu, Yuguang 1
285 Wang, Hua 1
286 Liu, Xue-Wei 1
287 Pey, Kin Leong 1
288 Su, Aldwin D. 1
289 Lu, Li 1
290 Han, S. 1
291 Cheah, Jun Wei 1
292 Lee, D. 1
293 Rinaldi, Ali 1
294 Made, Riko I. 1
295 Chan-Park, Mary B. 1
296 Yan, Fei 1
297 Leong, H. L. 1
298 Lei, Zhibin 1
299 Nguyen, Son Truong 1
300 Thompson, Carl V. 1
301 Wang, J. 1
302 Koh, Li Buay 1
303 Soo, Jianchow 1
304 Agarwal, Shuchi 1
305 Du, Yaping 1
306 Zhang, Qichun 1
307 Zhang, Jing 1
308 Ying, Jackie Y. 1
309 Chen, Chunping 1
310 Zeng, Tao 1
311 Huang, Xin 1
312 Yu, L. G. 1
313 Wu, Haichen 1
314 Zhao, Yuliang 1
315 Chow, V. 1
316 Yang, Hongfen 1
317 Peng, Shengjie 1
318 Gao, Shujun 1
319 Zhu, Jixin 1
320 Wu,P.C. 1
321 Agrawal,S. 1
322 Franic,T. 1
323 Ku,W.W. 1
324 Wong,W.W. 1
325 Bloch,M.T. 1
326 Lim,P.L. 1
327 McCann,L. 1
328 Tan, Meixuan 1
329 Zheng, Yuangang 1
330 Chen, Jing 1
331 Chusut,P. 1
332 Tan,M.T. 1
333 Cunningham,N. 1
334 Liu, Daojun 1
335 De Feyter, Steven 1
336 Rorison, J. M. 1
337 Fan, Qu-Li 1
338 Hopkinson, M. 1
339 Cai, Hui 1
340 Qiu, Y. N. 1
341 Sudibya, Herry Gunadi 1
342 Fleming, R. 1
343 Wang, Xiaohong 1
344 Zhang, Juan 1
345 Chin, Desmond Wai-Loon 1
346 Li, Gong Ping 1
347 Meng, Qing Rui 1
348 Bezerra, Paula Porto 1
349 Heng, Boon Chin 1
350 Zhuo, Xiaozhu 1
351 Sun, Handong 1
352 Huang, Ling 1
353 Simmons College. Graduate School of Library and Information Science 1
354 Zhang, Yue Ping 1
355 Ramgopal, Yamini 1
356 Pimrumpai Premsmit 1
357 Müllen, Klaus 1
358 Stueart, Robert D. 1
359 Srinivas, Parisa 1
360 Li, Qiang 1
361 Clark, Antony H. 1
362 Calvez, Stephane 1
363 Ang, Chew Hoe 1
364 Rome, Leonard H. 1
365 Kickhoefer, Valerie A. 1
366 Fan, Wei 1
367 Ellis,D. 1
368 Huang, Ying 1
369 Yuan, K. H. 1
370 Lee, Yi-Hsien 1
371 Chow, K. K. 1
372 Zhang, Wenjing 1
373 Karunasiri, G. 1
374 Mei, T. 1
375 Liu, Keng-Ku 1
376 Lin, Yu-Chuan 1
377 Fan, Hong Jin 1
378 Lai, Chao-Sung 1
379 Cui, Wei 1
380 Gu, Xing 1
381 Chang, Chia-Seng 1
382 Chang, Mu-Tung 1
383 Petnikota, Shaikshavali 1
384 Su, Ching-Yuan 1
385 Zhang, Dao Hua 1
386 Karimimaskon, F. 1
387 Sudijono, J. L. 1
388 Goh, L. N. L. 1
389 Molaei, M. 1
390 Zhang, Yaoyu 1
391 Tang, Ben Zhong 1
392 Lotfiani, A. 1
393 Elgin, Q. 1
394 Fan, Weijun 1
395 Li, Lain-Jong 1
396 Gao, Shuang 1
397 Yoon, Soon Fatt 1
398 Samadpour, M. 1
399 Sanford, C. 1
400 Wu, Zhongwei 1
401 Lee, Shuit-Tong 1
402 Rui, Xianhong 1
403 Sun, Ru 1
404 Qian, Xukun 1
405 Zheng, Junwei 1
406 Li, Najun 1
407 Zhao, Chunwang 1
408 Xu, Qing-Feng 1
409 Lu, Jianmei 1
410 Hu, Jun 1
411 Juntasopeepun,P. 1
412 Zhou, Defeng 1
413 Hou, Ruibin 1
414 Joomwong A. 1
415 Uthaibutra J. 1
416 Xie, Xiaoyan 1
417 Miao, Shifeng 1
418 Sun, Linfeng 1
419 Natarajan, Meenubharathi 1
420 Yu, Ting 1
421 Cong, Chunxiao 1
422 Wang, Yusong 1
423 Sun, Baoquan 1
424 Lu, Guang 1
425 Kwong, Dim Lee 1
426 Wang, Lu 1
427 Ramanujan, Raju V. 1
428 Li, Chang Ming 1
429 Zhang, Sen 1
430 Ding, Feng 1
431 Wang, Yanlong 1
432 Lo, Guo-Qing 1
433 Yuan, Xintong 1
434 Cui, Jiangtao 1
435 Tay, Beng Kang 1
436 Xia, Guangrui 1
437 Zhang, Q. 1
438 Dong, Y. 1
439 Xue, Qunji. 1
440 Ye, Fuxing. 1
441 Ghosh, Kaushik 1
442 Koh, Cheng Gee. 1
443 Yap, Chin Chong 1
444 Cao, Xin 1
445 Zhang, Yueyu 1
446 Tok, Alfred Iing Yoong 1
447 Jensen, Christian S. 1
448 Chan, K.-S. 1
449 Fam, Derrick Wen Hui 1
450 Tan, Cher Ming 1
451 Yu, Ligen. 1
452 Huang, Hui 1
453 Ang, Wan Chia 1
454 Tse, Man Siu 1
455 Long, Yi 1
456 Wu, Renbing 1
457 Wang, Liuying 1
458 Jayaraman, Sundaramurthy 1
459 Chen, Xiang 1
460 Zhan, Qing. 1
461 Zhang, J. 1
462 Chen, Yiran 1
463 Yang, Dan 1
464 Hng, Huey Hoon 1
465 Zeng, Jian 1
466 Lai, Chengzhe 1
467 Foh, Chuan Heng 1
468 Grüner, George 1
469 Yan, Jian 1
470 Nguyen, Kim Truc 1
471 Sundaramurthy, Jayaraman 1
472 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
473 Zou, Hua. 1
474 Tang, Xiaohong 1
475 Fang, Xiaosheng 1
476 Pan, Xiaoyong 1
477 Bhowmick, Sourav S. 1
478 Lam, Jacky Wing Yip 1
479 Sun, Aixin 1
480 Chen, Yang 1
481 Hu, Linfeng 1
482 Li, Shuzhou 1
483 Gao, Shan 1
484 Rawat, Rajdeep Singh 1
485 Jeon, Jongwoo 1
486 Chen, Tupei 1
487 Fang, Shuo 1
488 Aung, Khin Mi Mi 1
489 Jiang, Lin 1
490 Wen, Yonggang 1
491 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
492 Liu, Y. 1
493 Zhu, J. 1
494 Ye, Ting. 1
495 Liu, Z. 1
496 Yu, Q. 1
497 Kim, Sang-Ahn 1
498 Yu, Y. F. 1
499 Kunaviktikul,W. 1
500 Li, Yafeng 1
501 Yu, Yang 1
502 Uy,E. 1
503 Chen, Gang 1
504 David,R.A. 1
505 Wang, Xuewan 1
506 Sun, Gengzhi 1
507 Sim,B.L.H. 1
508 Bantique,R.O. 1
509 Zhang, Lihua 1
510 Sungkanuparph,S. 1
511 Jia, Huan 1
512 Lin, Clement 1
513 Lee,L.S. 1
514 Ng,O. 1
515 Shao, Yong 1
516 Kim,J. 1
517 Zhu, Changfeng 1
518 Wirawan,D.N. 1
519 Tan, Hui Ru 1
520 Ke, Lin 1
521 Makane,A. 1
522 Joshi,K.S. 1
523 Du, Hejun 1
524 Yuliana,F. 1
525 Sun, Xiao Wei 1
526 Oka,S. 1
527 Nishijima,T. 1
528 Zhang, Ying 1
529 Widhani,A. 1
530 Imran,D. 1
531 Wang, Lianhui 1
532 Sanmeema,N. 1
533 Yang, Danzhou 1
534 Avihingsanon,A. 1
535 Coutts, Ashley. 1
536 Cuong,D.D. 1
537 Campbell, Marnie L. (Marnie Lyn) 1
538 Ratanasuwan,W. 1
539 Kantipong,P. 1
540 Hewitt, Chad LeRoy, 1960- 1
541 Gollasch, Stephan. 1
542 Wright,S.T. 1
543 Ruiz, Gregory M. 1
544 Shucksmith, Richard. 1
545 Ashton, Gail. 1
546 Cook, Elizabeth J. 1
547 Minchin, Dan. 1
548 O'Connor,C.C. 1
549 Sun, Liqun 1
550 Jiamsakul,A. 1
551 Cao,T.T.T. 1
552 Yong, Derrick 1
553 Yu, Xia 1
554 Bui,V.H. 1
555 Kotarathititum,W. 1
556 Chan, Chi Chiu 1
557 Pham,T.T. 1
558 Lee, Elizabeth 1
559 Petersen,B. 1
560 Xie, Haiming 1
561 Xu, Zhichuan 1
562 Durier,N. 1
563 Ha,H.L. 1
564 Xie, Linghai 1
565 Ezhilarasi,C. 1
566 Saghayam,S. 1
567 Pan, Yun-xiang 1
568 Phanuphak,P.P. 1
569 Zhuang, Huaqiang 1
570 Khan,S. 1
571 Fang, Zheng 1
572 Hong, Jindui 1
573 Keeney,S. 1
574 Ruxrungtham,K. 1
575 Ye, Ting 1
576 Chaiwarith,R. 1
577 Li, Jing 1
578 Boey, Freddy 1
579 Cooper,D.A. 1
580 Saphonn,V. 1
581 Xu, Boxi 1
582 Murashima,S. 1
583 Ang, Jia Ming 1
584 Mckenna,H.P. 1
585 Yee, Wu Aik 1
586 Nie, Wang 1
587 Park,C. 1
588 Kim,M. 1
589 Li, Xinyuan 1
590 Ketefian,S. 1
591 Park,S. 1
592 Zhou, Dan 1
593 Coetzee,S.K. 1
594 Daly,J. 1
595 Phua, Si Lei 1
596 Klopper,H.C. 1
597 Gregg,M.F. 1
598 Sirisanthana,T. 1
599 Wang, Lihua 1
600 Lee,M. 1
601 Zhao,H. 1
602 Yang, Yanhui 1
603 Nguyen,V.K. 1
604 Xu, Lin 1
605 Li,P. 1
606 Kamarulzaman,A.B. 1
607 Merati,T.P. 1
608 Zhang, Weina 1
609 Xie, Ling-Hai 1
610 Han,N. 1
611 Vohith,K. 1
612 Mean,C.V. 1
613 Sohn,A.H. 1
614 Guo, Zhen 1
615 Yunihastuti,E. 1
616 Pujari,S.N. 1
617 Law,M. 1
618 Baillargeat, D. 1
619 Chow, W. L. 1
620 Tanuma,J. 1
621 Praparattanapan,J. 1
622 Fan, Chunhai 1
623 Kumarasamy,N. 1
624 Franck, P. 1
625 Ditangco,R.A. 1
626 Pacchini, S. 1
627 Brun, C. 1
628 Zhang,F. 1
629 Kiertiburanakul,S. 1
630 Yap, C. C. 1
631 Sattar, N. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 22
4 2556 19
5 2555 50
6 2554 18
7 2553 13
8 2552 7
9 2551 1
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 4
15 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A phase III, placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women with hepatitis B virus
ปี พ.ศ. 2558
2 Black phosphorus quantum dots
3 Quality of nursing doctoral education in seven countries: Survey of faculty and students/graduates
4 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
5 Divergent targets of Aspergillus fumigatus AcuK and AcuM transcription factors during growth in vitro versus invasive disease
ปี พ.ศ. 2557
6 Enhanced stability of dispersion-managed mode-locked fiber lasers with near-zero net cavity dispersion by high-contrast saturable absorbers
7 Electrospun Fe2O3-carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries
8 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
9 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
10 Interface reaction between an electroless Ni–Co–P metallization and Sn–3.5Ag lead-free solder with improved joint reliability
11 A series of interdigitated Cd(ii) coordination polymers based on 4,6-dibenzoylisophthalic acid and flexible triazole ligands
12 Copper-based ternary and quaternary semiconductor nanoplates : templated synthesis, characterization, and photoelectrochemical properties
13 Transition-metal-ion-mediated polymerization of dopamine : Mussel-inspired approach for the facile synthesis of robust transition-metal nanoparticle-graphene hybrids
14 Cadmium sulfide quantum dots supported on gallium and indium oxide for visible-light-driven hydrogen evolution from water
15 Two-dimensional numerical modeling for separation of deformable cells using dielectrophoresis
16 Graphene oxide architectures prepared by molecular combing on hydrophilic-hydrophobic micropatterns
17 An efficient model development and experimental study for the heat transfer in naturally ventilated inclined roofs
18 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
19 Preparation and applications of mechanically exfoliated single-layer and multilayer MoS2 and WSe2 nanosheets
20 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
21 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
22 Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-based nanosensors for rapid, sensitive, and multiplexed detection of DNA
23 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
24 Ordered hybrid nanoneedle arrays for gas sensing
25 Selective lighting up of epiberberine alkaloid fluorescence by fluorophore-switching aptamer and stoichiometric targeting of human telomeric DNA G-quadruplex multimer
26 In-fiber photo-immobilization of a bioactive surface
27 Modeling the thermal performance of passive roofing systems in a tropical climate
ปี พ.ศ. 2556
28 Hierarchical porous nickel oxide–carbon nanotubes as advanced pseudocapacitor materials for supercapacitors
29 Efficient tandem organic light-emitting device based on photovoltaic-type connector with positive cycle
30 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
31 Synthesis of TiO2 hollow nanofibers by co-axial electrospinning and its superior lithium storage capability in full-cell assembly with olivine phosphate
32 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
33 Plasmonic enhancement of photocurrent in MoS2 field-effect-transistor
34 A hybrid nanostructure array for gas sensing with ultralow field ionization voltage
35 A random integral quadrature method for numerical analysis of the second kind of Volterra integral equations.
36 Affinity-driven blog cascade analysis and prediction
37 Synthesis of ZnS:Ni nanocrystals (NCs) using a rapid microwave activated method and investigation of the structural and optical properties.
38 A workload factorization for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
39 A solution-processed hole extraction layer made from ultrathin MoS2 nanosheets for efficient organic solar cells
40 Graphene oxide scrolls on hydrophobic substrates fabricated by molecular combing and their application in gas sensing
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Mechanical exfoliation and characterization of single- and few-layer nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2
43 Towards perfectly ordered novel ZnO/Si nano-heterojunction arrays
44 Carbon-nanotube-based RF components with multiple applications
45 Free vibration of a high-speed rotating truncated spherical shell
46 Polydopamine-assisted decoration of ZnO nanorods with Ag nanoparticles : an improved photoelectrochemical anode
ปี พ.ศ. 2555
47 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
48 Structure-function analysis of rgs1 in magnaporthe oryzae : role of DEP domains in subcellular targeting.
49 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
50 Surface modification of smooth poly (L-lactic acid) films for gelatin immobilization
51 Quantitative evaluation of the decarburization and microstructure evolution of WC–Co during plasma spraying.
52 Fabrication and characterization of carbon nanotube intermolecular p–n junctions
53 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
54 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
55 Gold-nanoparticle-embedded polydimethylsiloxane elastomers for highly sensitive Raman detection
56 A MAP-modulated fluid flow model with multiple vacations
57 Self-organization of a hybrid nanostructure consisting of a nanoneedle and nanodot
58 Fabrication of flexible MoS2 thin-film transistor arrays for practical gas-sensing applications
59 Thin SnO2 nanowires with uniform diameter as excellent field emitters : a stability of more than 2400 minutes
60 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
61 Graphene oxide as a novel nanoplatform for enhancement of aggregation-induced emission of silole fluorophores
62 High-density metallic nanogaps fabricated on solid substrates used for surface enhanced Raman scattering
63 Growth of large-area and highly crystalline MoS2 thin layers on insulating substrates
64 Facile growth of a single-crystal pattern : a case study of HKUST-1
65 Vault protein-templated assemblies of nanoparticles
66 Operating TSV in stable accumulation capacitance region by utilizing Al2O3-induced negative fixed charge
67 An uniform handover authentication between E-UTRAN and non-3GPP access networks
68 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
69 Ultrafine pitch (6-µm) evolution of Cu-Cu bonded interconnects in 3D wafer-on-wafer stacking
70 Effect of annealing temperature on the crystallization and oxygen sensing property of strontium titanate ferrite sol–gel thin films
71 Fine-grained dynamic voltage scaling on OLED display
72 A look up table design with 3D bipolar RRAMs
73 Strategy for TSV scaling with consideration on thermo-mechanical stress and acceptable delay
74 Mitosis-targeted anti-cancer therapies : where they stand.
75 A foundation for efficient indoor distance-aware query processing
76 Non-volatile 3D stacking RRAM-based FPGA
77 A simple and robust handover authentication between HeNB and eNB in LTE networks
78 A group-based authentication and key agreement for MTC in LTE networks
79 Energy optimizations for data center network : formulation and its solution
80 Unified handover authentication between heterogeneous access systems in LTE networks
81 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
82 uBRAM-based run-time reconfigurable FPGA and corresponding reconfiguration methodology
83 Simultaneous formation of electrical connection, mechanical support and hermetic seal with bump-less Cu-Cu bonding for 3D wafer stacking
84 Effect of polymer type on the dynamics of phase inversion and drug release in injectable in situ gelling systems
85 A novel peripheral circuit for RRAM-based LUT
86 Effect of prebonding anneal on the microstructure evolution and Cu–Cu diffusion bonding quality for three-dimensional integration
87 Cosolvent effects on the drug release and depot swelling in injectable in situ depot-forming systems
88 Electrospun TiO2-graphene composite nanofibers as a highly durable insertion anode for lithium ion batteries
89 Phonon energy transfer in graphene–photoacid hybrids
90 Surface-enhanced Raman scattering of Ag–Au nanodisk heterodimers
91 An novel three-party authenticated key exchange protocol using one-time key
92 Computationally efficient and adaptive scalable video coding.
93 Studies of injectable in situ depot-forming systems for drug delivery.
94 iMASON : towards influence-driven multi-level analysis of online social networks.
95 Comparison Of Protein Expression Between Breast And Colorectal Cancers
96 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
97 The prevention of pericarp browning and the maintenance of post-harvest quality in vietnamese longan cv. long, using sodium metabisulfite treatment
98 Degenerate [2]rotaxanes with electrostatic barriers
99 A light-stimulated molecular switch driven by radical–radical interactions in water
100 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
101 Mesoscopic organic nanosheets peeled from stacked 2D covalent frameworks
102 Nanoparticle-coated PDMS elastomers for enhancement of Raman scattering
103 Surface enhanced Raman scattering of Ag or Au nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for detection of aromatic molecules
104 Nanoscale-controlled enzymatic degradation of poly(L-lactic acid) films using dip-pen nanolithography
105 Single-layer MoS2 phototransistors
106 A Markov-modulated fluid flow queueing model under D-policy
107 Analysis of discrete-time MAP/G/1 queue under workload control
108 Transparent, flexible, all-reduced graphene oxide thin film transistors
109 Security enhancement of the communication-efficient AUTHMAC_DH protocols
110 A security enhanced authentication and key distribution protocol for wireless networks
111 A novel interface-tracking method based on Lagrangian particles for deformation analysis of a red blood cell in a capillary.
112 Synthesis of gold square-like plates from ultrathin gold square sheets : the evolution of structure phase and shape
113 A graphene conjugated oligomer hybrid probe for light-up sensing of lectin and escherichia coli
114 Effects of Sodium Metabisulfite on postharvest quality of Vietnamese longan fruit cv. Long = ผลของโซเดียมเมแทไปซัลไฟต์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่อง / Le, Ha Hai
ปี พ.ศ. 2553
115 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
116 Surface immobilized cholera toxin B subunit (CTB) facilitates vesicle docking, trafficking and exocytosis
117 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
118 Immobilization of recombinant vault nanoparticles on solid substrates
119 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
120 Nanolithography of single-layer graphene oxide films by atomic force microscopy
121 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
122 Surface-induced synthesis and self-assembly of metal suprastructures
123 Amphiphilic graphene composites
124 Adhesion, proliferation, and gene expression profile of human umbilical vein endothelial cells cultured on bilayered polyelectrolyte coatings composed of glycosaminoglycans
125 Optimal reset control and disturbance compensation for advanced hard disk drives.
126 Part I : Cascade reaction, Part II : Synthetic studies of cytochalasans.
127 Tpa-zro2-sio2-catalyzed polyesterification of tmp polyester
ปี พ.ศ. 2552
128 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
129 Experimental characterization and modeling of the contact resistance of Cu-Cu bonded interconnects
130 A method for fabrication of graphene oxide nanoribbons from graphene oxide wrinkles
131 Two-class M/G/1 queue under workload control
132 MAP/G/1 queue under workload control and postprocessing
133 Identification of structural damage severity and location using piezo-ceramic transducers.
134 Automated recovery, maintenance and testing of input validation.
ปี พ.ศ. 2551
135 Non-native aquaculture species releases : implications for aquatic ecosystems
ปี พ.ศ. 2550
136 Nanostructural characteristics, mechanical properties, and osteoblast response of spark plasma sintered hydroxyapatite.
137 Performance of the MAP/G/1 queue under the dyadic control of workload and server idleness
138 A factorization property for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
139 Ferroelectric (Ba,Sr)1-xLaxTiO3 thin films electron field emission applications.
ปี พ.ศ. 2549
140 Square contour algorithm for blind equalization of QAM signals
141 A differential CMOS T/R switch for multistandard applications
142 Effect of steam treatment during plasma spraying on the microstructure of hydroxyapatite splats and coatings.
143 Characteristics of the nanostructures in thermal sprayed hydroxyapatite coatings and their influence on coating properties.
144 GaAs/AlGaAs (111)A-based and InGaAsP based quantum well infrared photodetectors.
145 All-fiber acousto-optical tunable filtering technology for optical communication.
ปี พ.ศ. 2548
146 BMAP/G/1 queue under D-policy : queue length analysis
147 Analysis of the MX/G/1 queue under D-policy
148 Growth of p-type GaAs∕AlGaAs(111) quantum well infrared photodetector using solid source molecular-beam epitaxy
149 Blind separation of complex I/Q independent sources with phase recovery
ปี พ.ศ. 2547
150 Optical characteristics of 1.55 μm GaInNAs multi-quantum wells
151 Microstructure modifications and phase transformation in plasma-sprayed WC–Co coatings following post-spray spark plasma sintering.
152 The impact of etch-stop layer for borderless contacts on deep submicron CMOS device performance : a comparative study
ปี พ.ศ. 2546
153 Comprehensive study of ZnO films prepared by filtered cathodic vacuum arc at room temperature.
154 Photoluminescence study of ZnO films prepared by thermal oxidation of Zn metallic films in air.
155 Significance of melt-fraction in HVOF sprayed hydroxyapatite particles, splats and coatings.
156 Metformin or antiandrogen in the treatment of hirsutism in polycystic ovary syndrome
ปี พ.ศ. 2533
157 Electronic dialogue on information literacy