ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 49
2 Boey, Freddy Yin Chiang 15
3 Yin, Zongyou 15
4 Lu, Gang 15
5 Huang, Yizhong 12
6 Huang, Xiao 12
7 He, Qiyuan 11
8 Baek, Jung Woo 10
9 Qi, Xiaoying 10
10 Huang, Wei 9
11 Wu, Shixin 8
12 Zhou, Xiaozhu 8
13 Lee, Se Won 8
14 Venkatraman, Subbu S. 8
15 Wu, Jumiati 7
16 Ma, Maode 7
17 Gan, Chee Lip 5
18 Chen, Peng 5
19 Liu, Juqing 5
20 Li, Bing 5
21 Li, Hong 5
22 Tan, Chuan Seng 5
23 Zhang, Wei 5
24 Khor, Khiam Aik. 5
25 Zhang, Xiao 5
26 Zhang, Qing 5
27 Chen, Yi-Chung 4
28 Tan, Chaoliang 4
29 Zhang, Xiang 4
30 Yan, Qingyu 4
31 Ahn, Soohan 4
32 Liu, Bin 4
33 Zhang, L. 4
34 Cheang, P. 4
35 Liusman, Cipto 4
36 Peng, L. 4
37 Cao, Jin 4
38 Yadian, Boluo 3
39 Tay, B. K. 3
40 Liu, Qing 3
41 Cao, Xiehong 3
42 Ma, Jan 3
43 Wei, Jun 3
44 Zeng, Zhiyuan 3
45 Xia, Yun 3
46 Lv, Chao 3
47 Ramakrishna, Seeram 3
48 Zhao, Yanli 3
49 Ma, Jianfeng 3
50 Li, Shaozhou 3
51 Pu, Kan-Yi 3
52 Wang, Ying 2
53 Wang, Y. G. 2
54 Lam, K. Y. 2
55 Hng, H. H. 2
56 Chow, Chee Lap 2
57 Tan, Ooi Kiang 2
58 Yu, S. F. 2
59 Chen, Xiaodong 2
60 Liu, Zhengdong 2
61 Fahrenbach, Albert C. 2
62 Wu, Junsheng 2
63 Cheon, Sahng Hoon 2
64 Lau, S. P. 2
65 Chen, Wei 2
66 Tan, Huiteng 2
67 Kassam S.A. 2
68 Lim, Tuti Mariana 2
69 Cai, Ren 2
70 Stoddart, J. Fraser 2
71 Huo, Fengwei 2
72 Thaiupathump T. 2
73 Duong, Hai Minh 2
74 Zhang, Wenyu 2
75 Xu, Rong 2
76 Lin, Jiadan 2
77 Lee, Pooi See 2
78 Zhang, X. H. 2
79 Wu, Xue-Jun 2
80 Xue, Can 2
81 Yang, Jian 2
82 Lim, Dau Fatt 2
83 Preiser, Peter Rainer 2
84 Aravindan, Vanchiappan 2
85 Wei, Yuefan 2
86 Chen, Junze 2
87 Lu, Xuehong 2
88 Yang, Liping 2
89 Zhou, Kun 2
90 Kong, Junhua 2
91 Fan, Ji 2
92 Madhavi, Srinivasan 2
93 Shi, Yumeng 2
94 Wang, Wenhua 2
95 Sun, Yinghui 2
96 Shang, Lei 2
97 Zheng, Bing 2
98 Chen, Bo 2
99 Wu, Tom 2
100 Tong, Shanshan 2
101 Kumar, Palaniswamy Suresh 2
102 Niu, Ben 2
103 Luo, Zhimin 2
104 Fan, Zhanxi 2
105 Chen, Jing 1
106 Harborne, L. 1
107 Chang, Mu-Tung 1
108 Fan, Hong Jin 1
109 Feng, Xi-Qiao 1
110 Tan, Meixuan 1
111 Yang, Ying 1
112 Gu, Xing 1
113 Lai, Chao-Sung 1
114 Zhang, Yugen 1
115 Zheng, Yuangang 1
116 Norman, J. 1
117 Petnikota, Shaikshavali 1
118 Chang, Chia-Seng 1
119 Chen, Zhong 1
120 Zhang, Wenjing 1
121 Chen, Liuqing 1
122 Shucksmith, Richard. 1
123 Mu, Yuguang 1
124 Zhu, Jixin 1
125 Karunasiri, G. 1
126 Ruiz, Gregory M. 1
127 Tang, Kai 1
128 Yuan, K. H. 1
129 Lee, Yi-Hsien 1
130 Lin, Yu-Chuan 1
131 Xu, Bingshe 1
132 Chow, K. K. 1
133 Pervushin, Konstantin 1
134 Hao, Yuying 1
135 Sattar, N. 1
136 Fleming, R. 1
137 Zhang, Qichun 1
138 Hou, Ruibin 1
139 Cong, Chunxiao 1
140 Natarajan, Meenubharathi 1
141 Agarwal, Shuchi 1
142 Joomwong A. 1
143 Xie, Xiaoyan 1
144 Wang, Yusong 1
145 Juntasopeepun,P. 1
146 Zhou, Defeng 1
147 Pongpom,M. 1
148 Gao, Zhixiang 1
149 Kunaviktikul,W. 1
150 Du, Yaping 1
151 Yu, Ting 1
152 Kwong, Dim Lee 1
153 Soo, Jianchow 1
154 Uthaibutra J. 1
155 Ying, Jackie Y. 1
156 Wang, Ning 1
157 Lu, Heng 1
158 Cui, Wei 1
159 Gao, Shujun 1
160 Balaraju, J. N. 1
161 Wu, Zhongwei 1
162 Chen, Chunping 1
163 Sun, Baoquan 1
164 Lu, Guang 1
165 Hu, Jun 1
166 Lee, Shuit-Tong 1
167 Zhang, Jing 1
168 Zhu, Xiaofei 1
169 King, Simon 1
170 Yuan, Xintong 1
171 Nguyen, Son Truong 1
172 Sun, Liqun 1
173 Thompson, Carl V. 1
174 Tang, Ben Zhong 1
175 Jiamsakul,A. 1
176 Made, Riko I. 1
177 Zhang, Yaoyu 1
178 Molaei, M. 1
179 Kantipong,P. 1
180 Karimimaskon, F. 1
181 Ratanasuwan,W. 1
182 Leong, H. L. 1
183 Hewitt, Chad LeRoy, 1960- 1
184 Goh, L. N. L. 1
185 Lei, Zhibin 1
186 Xie, Haiming 1
187 Rinaldi, Ali 1
188 Xie, Linghai 1
189 Pey, Kin Leong 1
190 Lu, Li 1
191 Ha,H.L. 1
192 Lee, Elizabeth 1
193 Sun, Aixin 1
194 Bhowmick, Sourav S. 1
195 Durier,N. 1
196 Petersen,B. 1
197 Baker,D.A. 1
198 Cui, Jiangtao 1
199 Xu, Zhichuan 1
200 Lam, Jacky Wing Yip 1
201 Su, Aldwin D. 1
202 Sudijono, J. L. 1
203 Campbell, Marnie L. (Marnie Lyn) 1
204 O'Connor,C.C. 1
205 Li, Lain-Jong 1
206 Du, Xiaogang 1
207 Fan, Weijun 1
208 Jiang, Ping 1
209 Miao, Yanqin 1
210 Minchin, Dan. 1
211 Cook, Elizabeth J. 1
212 Xu, Weixin 1
213 Yan, Liang Yu 1
214 Mei, T. 1
215 Ashton, Gail. 1
216 Jing, Shu 1
217 Zhang, Dao Hua 1
218 Su, Ching-Yuan 1
219 Gao, Shuang 1
220 Wright,S.T. 1
221 Yan, Fei 1
222 Coutts, Ashley. 1
223 Elgin, Q. 1
224 Avihingsanon,A. 1
225 Chan-Park, Mary B. 1
226 Lotfiani, A. 1
227 Liu, Xue-Wei 1
228 Samadpour, M. 1
229 Wei, Lei 1
230 Yoon, Soon Fatt 1
231 Gollasch, Stephan. 1
232 Wang, Hua 1
233 Cuong,D.D. 1
234 Sanford, C. 1
235 Liu, Keng-Ku 1
236 Watson,J. 1
237 Roth,N.J. 1
238 Nicolson,J. 1
239 Read,T.R.H. 1
240 Locke,P. 1
241 Liddle,R. 1
242 Moore,R.S. 1
243 Edwards,S. 1
244 Silvers,J.E. 1
245 Zeng,W. 1
246 Giles,M.L. 1
247 Korman,T.M. 1
248 Woolley,I.J. 1
249 Price,S. 1
250 Watson,K.M. 1
251 Bryant,M.L. 1
252 Donohue,W. 1
253 Magon,H. 1
254 Downing,S.G. 1
255 Sowden,D. 1
256 Russell,D.B. 1
257 Dickson,B.M. 1
258 Chuah,J. 1
259 Ngieng,M. 1
260 Broom,J.K. 1
261 Taing,K. 1
262 Kelly,M.D. 1
263 Gibson,A. 1
264 Youds,D. 1
265 Orth,D.N. 1
266 Johnston,C. 1
267 McGill,K. 1
268 Williams,J. 1
269 Nolan,D. 1
270 Cunningham,N. 1
271 Chusut,P. 1
272 Vincent,T. 1
273 Tan,M.T. 1
274 McCann,L. 1
275 Agrawal,S. 1
276 Lim,P.L. 1
277 Chumla,L. 1
278 Allen,D. 1
279 Boettiger,D.E. 1
280 Gray,C. 1
281 Smith,D.E. 1
282 Sriondee,R. 1
283 Kambua,P. 1
284 Little,J.L. 1
285 Wu,P.C. 1
286 Franic,T. 1
287 Hoy,J.F. 1
288 Lee,C.K.C. 1
289 Na,S. 1
290 Choi,J.Y. 1
291 Skett,J. 1
292 Robinson,J.O. 1
293 Ponnampalavanar,S.A. 1
294 Syed Omar,S.F. 1
295 Bloch,M.T. 1
296 Ku,W.W. 1
297 Wong,W.W. 1
298 Ellis,D. 1
299 Grotowski,M. 1
300 Azwa,I. 1
301 Knibbs,P. 1
302 Kulatunga,A. 1
303 Sinn,K. 1
304 Bowonwatanuwong C. 1
305 Norris,R. 1
306 Klinbuayaem V. 1
307 Hesse,K. 1
308 Lee,F. 1
309 Khamduang W. 1
310 Achalapong J. 1
311 Finlayson,R.J. 1
312 Traisathit P. 1
313 Shakeshaft,J. 1
314 Jackson,E. 1
315 Hongsiriwon S. 1
316 Chotivanich N. 1
317 Prone,I. 1
318 Puthanakit T. 1
319 Carr,A. 1
320 Dijanosic,C. 1
321 Mitchell,A.P. 1
322 Sheppard,D.C. 1
323 Templeton,D.J. 1
324 Vale,R. 1
325 Snarr,B.D. 1
326 Jackson,E.K. 1
327 Filler,S.G. 1
328 Cooper,D. 1
329 Sirirungsi W. 1
330 Jourdain G. 1
331 Taylor,S.C. 1
332 McCallum,K. 1
333 Ngo-Giang-Huong N. 1
334 Decker L. 1
335 Brown,K.L. 1
336 Saipanya S. 1
337 Mulhall,B.P. 1
338 Liu D. 1
339 Lawrence,C. 1
340 Pol S. 1
341 Chung R. 1
342 Chen, Yang 1
343 Petoumenos,K. 1
344 Fang L. 1
345 Boyd,M.A. 1
346 Hao Y. 1
347 Geng X. 1
348 Bendall,C. 1
349 McManus,H. 1
350 Gao J. 1
351 Furner,V.L. 1
352 Watts D. 1
353 Harrison L. 1
354 Halligan,S. 1
355 McGrath,V. 1
356 Murphy T. 1
357 Thongsawat S. 1
358 McGrath,C. 1
359 Cressey T. 1
360 Wray,L. 1
361 Tierney C. 1
362 Smith,D.J. 1
363 Couldwell,D.L. 1
364 Siberry G. 1
365 Salvadori N. 1
366 Read,P.J. 1
367 Xu,W. 1
368 Botros, Youssry Y. 1
369 Kumarasamy,N. 1
370 Jayaraman, Sundaramurthy 1
371 Franck, P. 1
372 Clark, Antony H. 1
373 Baillargeat, D. 1
374 Ang, Chew Hoe 1
375 Law,M. 1
376 Calvez, Stephane 1
377 Chen, Xiang 1
378 Sun, Handong 1
379 Zeng, Jian 1
380 Yap, C. C. 1
381 Huang, Ling 1
382 Kiertiburanakul,S. 1
383 Hng, Huey Hoon 1
384 Chow, W. L. 1
385 Rome, Leonard H. 1
386 Ang, Wan Chia 1
387 Sirisanthana,T. 1
388 Zhang, Yue Ping 1
389 Li, Jing 1
390 Huang, Hui 1
391 Chaiwarith,R. 1
392 Srinivas, Parisa 1
393 Wang, Lihua 1
394 Fan, Wei 1
395 Tanuma,J. 1
396 Fan, Chunhai 1
397 Kickhoefer, Valerie A. 1
398 Li, Qiang 1
399 Praparattanapan,J. 1
400 Zhang,F. 1
401 Yang, Dan 1
402 Zhang, Juan 1
403 Ghosh, Kaushik 1
404 Kamarulzaman,A.B. 1
405 Wang, Xiaohong 1
406 Ye, Fuxing. 1
407 Tan, Cher Ming 1
408 Li,P. 1
409 Xue, Qunji. 1
410 Heng, Boon Chin 1
411 Tay, Beng Kang 1
412 Bezerra, Paula Porto 1
413 Nguyen,V.K. 1
414 Dong, Y. 1
415 Xu, Lin 1
416 Zhuo, Xiaozhu 1
417 Hopkinson, M. 1
418 Fan, Qu-Li 1
419 Ditangco,R.A. 1
420 Pacchini, S. 1
421 Chen, Yiran 1
422 Dawson, M. D. 1
423 Sudibya, Herry Gunadi 1
424 Brun, C. 1
425 Qiu, Y. N. 1
426 Pujari,S.N. 1
427 Yunihastuti,E. 1
428 Yu, Ligen. 1
429 Zhang, J. 1
430 Rorison, J. M. 1
431 Zhan, Qing. 1
432 Cai, Hui 1
433 Simmons College. Graduate School of Library and Information Science 1
434 Boey, Freddy 1
435 Park,S. 1
436 Yu, L. G. 1
437 Wu, Haichen 1
438 Zhao, Yuliang 1
439 Ramanujan, Raju V. 1
440 Ketefian,S. 1
441 Chow, V. 1
442 Klopper,H.C. 1
443 Li, Chang Ming 1
444 Daly,J. 1
445 Zhou, Dan 1
446 Miao, Shifeng 1
447 Sun, Linfeng 1
448 Gregg,M.F. 1
449 Phua, Si Lei 1
450 Peng, Shengjie 1
451 Zhang, Sen 1
452 Li, Xinyuan 1
453 Wang, Yanlong 1
454 Kim,M. 1
455 Zeng, Tao 1
456 Li, Yafeng 1
457 Wang, Lu 1
458 Lo, Guo-Qing 1
459 Huang, Xin 1
460 Mckenna,H.P. 1
461 Yee, Wu Aik 1
462 Yang, Hongfen 1
463 Ding, Feng 1
464 Park,C. 1
465 Nie, Wang 1
466 Zhao, Chunwang 1
467 Xu, Qing-Feng 1
468 Ruxrungtham,K. 1
469 Ye, Ting 1
470 Wang, Liuying 1
471 Wu, Renbing 1
472 Zhuang, Huaqiang 1
473 Phanuphak,P.P. 1
474 Müllen, Klaus 1
475 Stueart, Robert D. 1
476 Saphonn,V. 1
477 Cooper,D.A. 1
478 Ramgopal, Yamini 1
479 Tse, Man Siu 1
480 Pimrumpai Premsmit 1
481 Xu, Boxi 1
482 Long, Yi 1
483 Lu, Jianmei 1
484 Qian, Xukun 1
485 Hong, Jindui 1
486 Zheng, Junwei 1
487 Murashima,S. 1
488 Li, Najun 1
489 Coetzee,S.K. 1
490 Ang, Jia Ming 1
491 Keeney,S. 1
492 Liu, Daojun 1
493 De Feyter, Steven 1
494 Pan, Yun-xiang 1
495 Khan,S. 1
496 Sun, Ru 1
497 Fang, Zheng 1
498 Rui, Xianhong 1
499 Xia, Guangrui 1
500 Lee,M. 1
501 Teo, S. L. 1
502 Chen, Gang 1
503 Zhu, Zhixue 1
504 Rawat, Rajdeep Singh 1
505 Uy,E. 1
506 Yu, Yang 1
507 Coskun, Ali 1
508 Bantique,R.O. 1
509 Kumar, M. Krishna 1
510 Arulkumaran, Subramaniam 1
511 Shao, Yong 1
512 Ng,O. 1
513 Gao, Shan 1
514 Zhang, Lihua 1
515 Barin, Gokhan 1
516 Bera, L. K. 1
517 David,R.A. 1
518 Liu, Z. 1
519 Kim,J. 1
520 Zhu, Changfeng 1
521 Dolmanan, S. B. 1
522 Yu, Q. 1
523 Nishijima,T. 1
524 Tan, Joyce Pei Ying 1
525 Sun, Gengzhi 1
526 Wang, Xuewan 1
527 Ye, Ting. 1
528 Kajen, R. S. 1
529 Sim,B.L.H. 1
530 Tse, K. Y. 1
531 Zhu, J. 1
532 Sauvage, Jean-Pierre. 1
533 Zou, Hua. 1
534 Nguyen, Kim Truc 1
535 Bui,V.H. 1
536 Fang, Xiaosheng 1
537 Cheah, Jun Wei 1
538 Chan, Chi Chiu 1
539 Yan, Jian 1
540 Wang, W. Z. 1
541 Lee, D. 1
542 Yu, Xia 1
543 Yong, Derrick 1
544 Li, Shuzhou 1
545 Han, S. 1
546 Hu, Linfeng 1
547 Pan, Xiaoyong 1
548 Cao,T.T.T. 1
549 Kotarathititum,W. 1
550 Grüner, George 1
551 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
552 Sungkanuparph,S. 1
553 Lin, Clement 1
554 Ng, Geok Ing 1
555 Lee,L.S. 1
556 Tang, Xiaohong 1
557 Vicknesh, Sahmuganathan 1
558 Jia, Huan 1
559 Yang, Danzhou 1
560 Ong, Hock Guan 1
561 Todd, Shane 1
562 Sanmeema,N. 1
563 Wang, Junling 1
564 Sundaramurthy, Jayaraman 1
565 Huang, Ying 1
566 Lin, Vivian Kaixin 1
567 Jin, K. X. 1
568 Vohith,K. 1
569 Yang, S. H. 1
570 Mean,C.V. 1
571 Cao, Xin 1
572 Wang, J. 1
573 Guo, Zhen 1
574 Xie, Ling-Hai 1
575 Zhang, Yueyu 1
576 Luo, B. C. 1
577 Foh, Chuan Heng 1
578 Saghayam,S. 1
579 Lai, Chengzhe 1
580 Han,N. 1
581 He, M. 1
582 Tok, Alfred Iing Yoong 1
583 Sohn,A.H. 1
584 Yap, Chin Chong 1
585 Chin, Desmond Wai-Loon 1
586 Zhao,H. 1
587 Koh, Cheng Gee. 1
588 Zhang, Q. 1
589 Meng, Qing Rui 1
590 Yang, Yanhui 1
591 Li, Gong Ping 1
592 Zhang, Weina 1
593 Jensen, Christian S. 1
594 Koh, Li Buay 1
595 Fam, Derrick Wen Hui 1
596 Chan, K.-S. 1
597 Merati,T.P. 1
598 Ezhilarasi,C. 1
599 Jiang, Lin 1
600 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
601 Imran,D. 1
602 Lo, Guo-Qiang 1
603 Sun, Xiao Wei 1
604 Naqvi, Naweed Issak. 1
605 Chen, Tupei 1
606 Yuliana,F. 1
607 Wang, Lianhui 1
608 Liu, Y. 1
609 Yu, Y. F. 1
610 Oka,S. 1
611 Zhang, Ying 1
612 Tripathy, Sudhiranjan 1
613 Widhani,A. 1
614 Kim, Sang-Ahn 1
615 Tan, Hui Ru 1
616 Yishi, Xu. 1
617 Chen, C. L. 1
618 Du, Hejun 1
619 Joshi,K.S. 1
620 Wen, Yonggang 1
621 Wang, J. Y. 1
622 Kim, Soo Young 1
623 Aung, Khin Mi Mi 1
624 Makane,A. 1
625 Wirawan,D.N. 1
626 Jeon, Jongwoo 1
627 Fang, Shuo 1
628 Paxton, Walter F. 1
629 Ramanujam, Ravikrishna. 1
630 Ke, Lin 1
631 Pham,T.T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 22
4 2556 19
5 2555 50
6 2554 18
7 2553 13
8 2552 7
9 2551 2
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 4
15 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A phase III, placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women with hepatitis B virus
ปี พ.ศ. 2558
2 Black phosphorus quantum dots
3 Quality of nursing doctoral education in seven countries: Survey of faculty and students/graduates
4 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
5 Divergent targets of Aspergillus fumigatus AcuK and AcuM transcription factors during growth in vitro versus invasive disease
ปี พ.ศ. 2557
6 Enhanced stability of dispersion-managed mode-locked fiber lasers with near-zero net cavity dispersion by high-contrast saturable absorbers
7 Electrospun Fe2O3-carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries
8 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
9 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
10 Interface reaction between an electroless Ni–Co–P metallization and Sn–3.5Ag lead-free solder with improved joint reliability
11 A series of interdigitated Cd(ii) coordination polymers based on 4,6-dibenzoylisophthalic acid and flexible triazole ligands
12 Copper-based ternary and quaternary semiconductor nanoplates : templated synthesis, characterization, and photoelectrochemical properties
13 Transition-metal-ion-mediated polymerization of dopamine : Mussel-inspired approach for the facile synthesis of robust transition-metal nanoparticle-graphene hybrids
14 Cadmium sulfide quantum dots supported on gallium and indium oxide for visible-light-driven hydrogen evolution from water
15 Two-dimensional numerical modeling for separation of deformable cells using dielectrophoresis
16 Graphene oxide architectures prepared by molecular combing on hydrophilic-hydrophobic micropatterns
17 An efficient model development and experimental study for the heat transfer in naturally ventilated inclined roofs
18 Triangular Ag–Pd alloy nanoprisms : rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction
19 Preparation and applications of mechanically exfoliated single-layer and multilayer MoS2 and WSe2 nanosheets
20 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
21 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
22 Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-based nanosensors for rapid, sensitive, and multiplexed detection of DNA
23 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
24 Ordered hybrid nanoneedle arrays for gas sensing
25 Selective lighting up of epiberberine alkaloid fluorescence by fluorophore-switching aptamer and stoichiometric targeting of human telomeric DNA G-quadruplex multimer
26 In-fiber photo-immobilization of a bioactive surface
27 Modeling the thermal performance of passive roofing systems in a tropical climate
ปี พ.ศ. 2556
28 Hierarchical porous nickel oxide–carbon nanotubes as advanced pseudocapacitor materials for supercapacitors
29 Efficient tandem organic light-emitting device based on photovoltaic-type connector with positive cycle
30 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
31 Synthesis of TiO2 hollow nanofibers by co-axial electrospinning and its superior lithium storage capability in full-cell assembly with olivine phosphate
32 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
33 Plasmonic enhancement of photocurrent in MoS2 field-effect-transistor
34 A hybrid nanostructure array for gas sensing with ultralow field ionization voltage
35 A random integral quadrature method for numerical analysis of the second kind of Volterra integral equations.
36 Affinity-driven blog cascade analysis and prediction
37 Synthesis of ZnS:Ni nanocrystals (NCs) using a rapid microwave activated method and investigation of the structural and optical properties.
38 A workload factorization for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
39 A solution-processed hole extraction layer made from ultrathin MoS2 nanosheets for efficient organic solar cells
40 Graphene oxide scrolls on hydrophobic substrates fabricated by molecular combing and their application in gas sensing
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Mechanical exfoliation and characterization of single- and few-layer nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2
43 Towards perfectly ordered novel ZnO/Si nano-heterojunction arrays
44 Carbon-nanotube-based RF components with multiple applications
45 Free vibration of a high-speed rotating truncated spherical shell
46 Polydopamine-assisted decoration of ZnO nanorods with Ag nanoparticles : an improved photoelectrochemical anode
ปี พ.ศ. 2555
47 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
48 Structure-function analysis of rgs1 in magnaporthe oryzae : role of DEP domains in subcellular targeting.
49 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
50 Surface modification of smooth poly (L-lactic acid) films for gelatin immobilization
51 Quantitative evaluation of the decarburization and microstructure evolution of WC–Co during plasma spraying.
52 Fabrication and characterization of carbon nanotube intermolecular p–n junctions
53 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
54 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
55 Gold-nanoparticle-embedded polydimethylsiloxane elastomers for highly sensitive Raman detection
56 A MAP-modulated fluid flow model with multiple vacations
57 Self-organization of a hybrid nanostructure consisting of a nanoneedle and nanodot
58 Fabrication of flexible MoS2 thin-film transistor arrays for practical gas-sensing applications
59 Thin SnO2 nanowires with uniform diameter as excellent field emitters : a stability of more than 2400 minutes
60 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
61 Graphene oxide as a novel nanoplatform for enhancement of aggregation-induced emission of silole fluorophores
62 High-density metallic nanogaps fabricated on solid substrates used for surface enhanced Raman scattering
63 Growth of large-area and highly crystalline MoS2 thin layers on insulating substrates
64 Facile growth of a single-crystal pattern : a case study of HKUST-1
65 Vault protein-templated assemblies of nanoparticles
66 Operating TSV in stable accumulation capacitance region by utilizing Al2O3-induced negative fixed charge
67 An uniform handover authentication between E-UTRAN and non-3GPP access networks
68 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
69 Ultrafine pitch (6-µm) evolution of Cu-Cu bonded interconnects in 3D wafer-on-wafer stacking
70 Effect of annealing temperature on the crystallization and oxygen sensing property of strontium titanate ferrite sol–gel thin films
71 Fine-grained dynamic voltage scaling on OLED display
72 A look up table design with 3D bipolar RRAMs
73 Strategy for TSV scaling with consideration on thermo-mechanical stress and acceptable delay
74 Mitosis-targeted anti-cancer therapies : where they stand.
75 A foundation for efficient indoor distance-aware query processing
76 Non-volatile 3D stacking RRAM-based FPGA
77 A simple and robust handover authentication between HeNB and eNB in LTE networks
78 A group-based authentication and key agreement for MTC in LTE networks
79 Energy optimizations for data center network : formulation and its solution
80 Unified handover authentication between heterogeneous access systems in LTE networks
81 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
82 uBRAM-based run-time reconfigurable FPGA and corresponding reconfiguration methodology
83 Simultaneous formation of electrical connection, mechanical support and hermetic seal with bump-less Cu-Cu bonding for 3D wafer stacking
84 Effect of polymer type on the dynamics of phase inversion and drug release in injectable in situ gelling systems
85 A novel peripheral circuit for RRAM-based LUT
86 Effect of prebonding anneal on the microstructure evolution and Cu–Cu diffusion bonding quality for three-dimensional integration
87 Cosolvent effects on the drug release and depot swelling in injectable in situ depot-forming systems
88 Electrospun TiO2-graphene composite nanofibers as a highly durable insertion anode for lithium ion batteries
89 Phonon energy transfer in graphene–photoacid hybrids
90 Surface-enhanced Raman scattering of Ag–Au nanodisk heterodimers
91 An novel three-party authenticated key exchange protocol using one-time key
92 Computationally efficient and adaptive scalable video coding.
93 Studies of injectable in situ depot-forming systems for drug delivery.
94 iMASON : towards influence-driven multi-level analysis of online social networks.
95 Comparison Of Protein Expression Between Breast And Colorectal Cancers
96 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
97 The prevention of pericarp browning and the maintenance of post-harvest quality in vietnamese longan cv. long, using sodium metabisulfite treatment
98 Degenerate [2]rotaxanes with electrostatic barriers
99 A light-stimulated molecular switch driven by radical–radical interactions in water
100 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
101 Mesoscopic organic nanosheets peeled from stacked 2D covalent frameworks
102 Nanoparticle-coated PDMS elastomers for enhancement of Raman scattering
103 Surface enhanced Raman scattering of Ag or Au nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for detection of aromatic molecules
104 Nanoscale-controlled enzymatic degradation of poly(L-lactic acid) films using dip-pen nanolithography
105 Single-layer MoS2 phototransistors
106 A Markov-modulated fluid flow queueing model under D-policy
107 Analysis of discrete-time MAP/G/1 queue under workload control
108 Transparent, flexible, all-reduced graphene oxide thin film transistors
109 Security enhancement of the communication-efficient AUTHMAC_DH protocols
110 A security enhanced authentication and key distribution protocol for wireless networks
111 A novel interface-tracking method based on Lagrangian particles for deformation analysis of a red blood cell in a capillary.
112 Synthesis of gold square-like plates from ultrathin gold square sheets : the evolution of structure phase and shape
113 A graphene conjugated oligomer hybrid probe for light-up sensing of lectin and escherichia coli
114 Effects of Sodium Metabisulfite on postharvest quality of Vietnamese longan fruit cv. Long = ผลของโซเดียมเมแทไปซัลไฟต์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่อง / Le, Ha Hai
ปี พ.ศ. 2553
115 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
116 Surface immobilized cholera toxin B subunit (CTB) facilitates vesicle docking, trafficking and exocytosis
117 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
118 Immobilization of recombinant vault nanoparticles on solid substrates
119 Conjugated-polyelectrolyte-functionalized reduced graphene oxide with excellent solubility and stability in polar solvents
120 Nanolithography of single-layer graphene oxide films by atomic force microscopy
121 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
122 Surface-induced synthesis and self-assembly of metal suprastructures
123 Amphiphilic graphene composites
124 Adhesion, proliferation, and gene expression profile of human umbilical vein endothelial cells cultured on bilayered polyelectrolyte coatings composed of glycosaminoglycans
125 Optimal reset control and disturbance compensation for advanced hard disk drives.
126 Part I : Cascade reaction, Part II : Synthetic studies of cytochalasans.
127 Tpa-zro2-sio2-catalyzed polyesterification of tmp polyester
ปี พ.ศ. 2552
128 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
129 Experimental characterization and modeling of the contact resistance of Cu-Cu bonded interconnects
130 A method for fabrication of graphene oxide nanoribbons from graphene oxide wrinkles
131 Two-class M/G/1 queue under workload control
132 MAP/G/1 queue under workload control and postprocessing
133 Identification of structural damage severity and location using piezo-ceramic transducers.
134 Automated recovery, maintenance and testing of input validation.
ปี พ.ศ. 2551
135 Evaluation of the conventional test methods for diagnosis of methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)
136 Non-native aquaculture species releases : implications for aquatic ecosystems
ปี พ.ศ. 2550
137 Nanostructural characteristics, mechanical properties, and osteoblast response of spark plasma sintered hydroxyapatite.
138 Performance of the MAP/G/1 queue under the dyadic control of workload and server idleness
139 A factorization property for BMAP/G/1 vacation queues under variable service speed
140 Ferroelectric (Ba,Sr)1-xLaxTiO3 thin films electron field emission applications.
ปี พ.ศ. 2549
141 Square contour algorithm for blind equalization of QAM signals
142 A differential CMOS T/R switch for multistandard applications
143 Effect of steam treatment during plasma spraying on the microstructure of hydroxyapatite splats and coatings.
144 Characteristics of the nanostructures in thermal sprayed hydroxyapatite coatings and their influence on coating properties.
145 GaAs/AlGaAs (111)A-based and InGaAsP based quantum well infrared photodetectors.
146 All-fiber acousto-optical tunable filtering technology for optical communication.
ปี พ.ศ. 2548
147 BMAP/G/1 queue under D-policy : queue length analysis
148 Analysis of the MX/G/1 queue under D-policy
149 Growth of p-type GaAs∕AlGaAs(111) quantum well infrared photodetector using solid source molecular-beam epitaxy
150 Blind separation of complex I/Q independent sources with phase recovery
ปี พ.ศ. 2547
151 Optical characteristics of 1.55 μm GaInNAs multi-quantum wells
152 Microstructure modifications and phase transformation in plasma-sprayed WC–Co coatings following post-spray spark plasma sintering.
153 The impact of etch-stop layer for borderless contacts on deep submicron CMOS device performance : a comparative study
ปี พ.ศ. 2546
154 Comprehensive study of ZnO films prepared by filtered cathodic vacuum arc at room temperature.
155 Photoluminescence study of ZnO films prepared by thermal oxidation of Zn metallic films in air.
156 Significance of melt-fraction in HVOF sprayed hydroxyapatite particles, splats and coatings.
157 Metformin or antiandrogen in the treatment of hirsutism in polycystic ovary syndrome
ปี พ.ศ. 2533
158 Electronic dialogue on information literacy