ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, Fang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Xing, Bengang 9
2 Zhang, Sam 9
3 Saipanya S. 4
4 Min, Yuanzeng 3
5 Yeow, Edwin K. L. 3
6 Li, Jinming 3
7 He, Ying 3
8 Lee, Jyh-Wei 3
9 Li, Bo 3
10 Zhao, Dongliang 3
11 Luo, Jun 2
12 Yeow, Edwin Kok Lee 2
13 Gao J. 2
14 Low, Ying Min. 2
15 Liu D. 2
16 Ilyas, Usman 2
17 Wu, Xiangyang 2
18 Mu, Jing 2
19 Bhattacharjya, Surajit 2
20 Huang X.P. 1
21 Chen, Yonghong 1
22 Chen, Yan 1
23 Guo X.X. 1
24 Zhang, Guanghui 1
25 Liu Y.P. 1
26 Luo X. 1
27 He L. 1
28 Yeo, Chuohao. 1
29 Gao, Ziyou. 1
30 Li F. 1
31 Chen, Bingkui 1
32 Luo, Wenjun 1
33 Huang X. 1
34 Barry, D. A. 1
35 Lin, Juncong 1
36 Wang, David Zhi-Wei. 1
37 Sander, G. C. 1
38 Xiang, Liu 1
39 Anh, Vo. 1
40 Xin, Shi-Qing 1
41 Wang, Wen-Ping 1
42 He L.-J. 1
43 Tan, Yih Han. 1
44 Tan, Hui Li. 1
45 Teguh, Jefri S. 1
46 Geng X.-D. 1
47 Hao Y.-J. 1
48 Yin, Shengyan 1
49 Yi, Ming-Dong 1
50 Liang, Jin 1
51 Sun, Peng-Ju 1
52 Huang, Wei 1
53 Rawat, R. S. 1
54 Tay, Yee Yan 1
55 Xie, Ling-Hai 1
56 Lin, Zong-Qiong 1
57 Zhao, Jian-Feng 1
58 Shao, Qing 1
59 Zhou, Xin-Hui 1
60 Xia, Xian-Hai 1
61 Peng, Kun 1
62 Kong, Jun Hua 1
63 Sun, Geng Zhi 1
64 Dai, Jun 1
65 Hu, Jingguo 1
66 Xu, Xiaoyong 1
67 Xu, Chunxiang 1
68 Li, Keping. 1
69 Hao Y. 1
70 Chen, Xiaodong 1
71 Goh, Chin Foo 1
72 Bu, Jing 1
73 Song, Jing-Sheng 1
74 Qi, Dianpeng 1
75 Cao, Xuebo 1
76 Zhang, Chi 1
77 Geng X. 1
78 Tan, T. L. 1
79 Nguyen, Kim Truc 1
80 Yue, Gen Hua 1
81 Xia, Jun Hong 1
82 Zhang, Quan 1
83 Wang, Xiao-Jun 1
84 Fu, Gui Hong 1
85 Ma, Xing 1
86 Fan, Hong Jin 1
87 Kan, Erjun 1
88 Yang, Xianfeng 1
89 Xu, Jungu 1
90 Su, Haibin 1
91 Wu, Qili 1
92 Zhao, Yanli 1
93 Sun, Xiao Wei 1
94 Gramatikov, Boris 1
95 Budnyk, Mykola Mykolaiovych 1
96 Ng, E. Y. K. 1
97 Yeow, Edwin 1
98 Costa, Marianne 1
99 Padmanabhan, Parasuraman 1
100 Sun, Gengzhi 1
101 Zheng, Lianxi 1
102 Wang, Yuxi 1
103 Liu, Xianbin 1
104 Du, Hejun 1
105 Zhan, Zhaoyao 1
106 Qiu, Yuexiu 1
107 Lu, Ruifeng 1
108 He, Shiman 1
109 Li, Shuang 1
110 Lee, P. 1
111 Xu, Qing-Hua 1
112 Lu, Lei 1
113 Liu, Bin 1
114 Rawat, Rajdeep Singh 1
115 Rajab, Muhammad Shafiq 1
116 Chen, P. 1
117 Wang, Lingyu 1
118 Guo, Jun 1
119 Ng, Lai Guan 1
120 Goh, Chiching 1
121 Shi, Meng 1
122 Sun, Handong 1
123 Wells, Kym L. 1
124 Wu, Mingmei 1
125 Zhang, Dawei 1
126 Deng, Kaiming 1
127 Yang, Jingling 1
128 Xiao, Chuanyun 1
129 Mohanram, Harini 1
130 Tan, Howe-Siang 1
131 Webster, Richard D. 1
132 Wang, Y. 1
133 Lim, Yingjie 1
134 Tan, Serena L. J. 1
135 Soh, Annie Yan Ni 1
136 Su, Ninghu. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 12
3 2556 7
4 2555 16
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 2
9 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Preparation of Pt/ATO catalysts for electrocatalysis in direct alcohol fuel cell
ปี พ.ศ. 2557
2 Near-infrared light-mediated photoactivation of a platinum antitumor prodrug and simultaneous cellular apoptosis imaging by upconversion-luminescent nanoparticles
3 Enzyme-responsive cell-penetrating peptides conjugated mesoporous silica quantum dots nanocarriers for controlled release of nucleus-targeted drug molecules and real-time intracellular fluorescence imaging of tumor cells
4 Recent advance of biological molecular imaging based on lanthanide-doped upconversion-luminescent nanomaterials
5 A special section on the system and technology on health informative
6 Improved photovoltaic performance of multiple carbon-doped ZnO nanostructures under UV and visible light irradiation
7 Peptide–perylene diimide functionalized magnetic nano-platforms for fluorescence turn-on detection and clearance of bacterial lipopolysaccharides
8 The LBP gene and its association with resistance to Aeromonas hydrophila in Tilapia
9 Ultrathin anatase TiO2 nanosheets embedded with TiO2-B nanodomains for lithium-ion storage : capacity enhancement by phase boundaries
10 Interplay of hole transfer and host-guest interaction in molecular dyad and triad : ensemble and single-molecule spectroscopy and sensing applications
11 A small-molecule FRET reporter for the real-time visualization of cell-surface proteolytic enzyme functions
12 Entrapment of gold catalyst in silicon/silicon-oxide nanowires
13 Morphology of silicon/silicon-oxide nanowires grown from nickel-coated silicon wafers
ปี พ.ศ. 2556
14 Wire or no wire : depends on the catalyst layer thickness
15 A novel enveloping worm pair via employing the conjugating planar internal gear as counterpart
16 Train routing model and algorithm combined with train scheduling.
17 Ambient fabrication of large-area graphene films via a synchronous reduction and assembly strategy
18 Spirocyclic aromatic hydrocarbon-based organic nanosheets for eco-friendly aqueous processed thin-film non-volatile memory devices
19 Growth mechanism of silicon nanowires from nickel-coated silicon wafer.
20 2D/3D biometric and biomedical image matching using line constraints.
ปี พ.ศ. 2555
21 Improvement of tribological performance of CrN coating via multilayering with VN
22 Multifunctional mesoporous silica nanoparticles for cancer-targeted and controlled drug delivery
23 Unzipping carbon nanotubes into nanoribbons upon oxidation : a first-principles study
24 Lipopolysaccharide neutralizing peptide–porphyrin conjugates for effective photoinactivation and intracellular imaging of gram-negative bacteria strains
25 Alteration of Mn exchange coupling by oxygen interstitials in ZnO:Mn thin films
26 Influence of low-frequency vessel motions on the fatigue response of steel catenary risers at the touchdown point.
27 Vein identification using line features
28 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
29 Fatigue reliability analysis of a steel catenary riser at the touchdown point incorporating soil model uncertainties.
30 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
31 Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) of Nitrothiophenol isomers chemisorbed on TiO2
32 On fast coding tree block and mode decision for high-Efficiency Video Coding (HEVC).
33 Size dependence of defect-induced room temperature ferromagnetism in undoped ZnO nanoparticles
34 Good and bad news about the (S, T) policy
35 Entrapping of inclusions within carbon nanotubes during catalytic decomposition of C2H4 on a “thick” nickel film
36 Chemical synthesis of proteins containing post‐translational modifications and PNA‐templated disulfide bond formation.
ปี พ.ศ. 2554
37 PtRh@Pt5C/catalyst preparation for methanol electrooxidation
ปี พ.ศ. 2553
38 Tpa-zro2-sio2-catalyzed polyesterification of tmp polyester
39 Tpa-zro2-sio2-catalyzed polyesterification of tmp polyester
ปี พ.ศ. 2552
40 Development of new synthetic methods towards prins cyclization.
ปี พ.ศ. 2551
41 A hebbian based rule reduction approach to neuro-fuzzy modeling.
42 Gossip algorithm in wireless sensor network.
ปี พ.ศ. 2548
43 Similarity solutions for solute transport in fractal porous media using a time- and scale-dependent dispersivity