ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, D.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tang, Dingyuan 14
2 Zhang, Jian 12
3 Xiong, Qihua 9
4 Yang, Hao 9
5 Ma, Jan 8
6 Qin, Xianpeng 8
7 Zhang, Jun 5
8 Yang, Zhaoqi 4
9 Xu, Changwen 4
10 Li, Tianhu 4
11 Dai, Haitao 3
12 Demir, Hilmi Volkan 3
13 Zhang, Qing 3
14 Ma, J. 3
15 Lin, Hui 3
16 Zhang, J. 3
17 Sun, Xiaowei 3
18 Yang, H. Z. 2
19 Hng, Huey Hoon 2
20 Ji, W. 2
21 Hu, Hailong 2
22 Qin, X. Y. 2
23 Kong, Ling Bing 2
24 Shen, Zexiang 2
25 Chen, Renjie 2
26 Wang, Shiwei 2
27 Zhou, Guohong 2
28 Yang, H. 2
29 Zhu, Haiyong 2
30 Zhang, Qitu 2
31 Hng, H. H. 2
32 Chen, Hao 2
33 Bera, L. K. 1
34 Teo, S. L. 1
35 Zhang, Yan 1
36 Loo, Say Chye Joachim 1
37 Li, Guangyuan 1
38 He, Ziming 1
39 Tan, Joyce Pei Ying 1
40 Dodson, Stephanie 1
41 Kajen, R. S. 1
42 Lin, Jingdong 1
43 Vicknesh, Sahmuganathan 1
44 Fan, Meiting 1
45 Todd, Shane 1
46 Hu, Peng 1
47 Ng, Geok Ing 1
48 Tan, Thatt Yang Timothy 1
49 Arulkumaran, Subramaniam 1
50 Dolmanan, S. B. 1
51 Kumar, M. Krishna 1
52 Perevezentsev, Evgeny 1
53 Mukhin, Ivan 1
54 Vadimova, Olga 1
55 Palashov, Oleg 1
56 Zhou, Wenwen 1
57 Ngaw, Chee Keong 1
58 Yan, Qingyu 1
59 Tan, W. D. 1
60 Zhu, Jixin 1
61 Khazanov, Efim 1
62 Loh, Poh Chiang 1
63 Li, H. 1
64 Lee, Yih Hong 1
65 Lin, Vivian Kaixin 1
66 Peng, Bo 1
67 Tripathy, Sudhiranjan 1
68 Blaabjerg, Frede 1
69 Lo, Guo-Qiang 1
70 Mo, W. 1
71 Ling, Xing Yi 1
72 Tan, Hong Kee 1
73 Xie, Xiaoji 1
74 Wang, Shijie 1
75 Zhao, Yanyuan 1
76 Wang, Ying 1
77 Xu, Wei 1
78 Hiew, Shu Hui 1
79 Liu, Xiaogang 1
80 Lee, Jasmine Yiqin 1
81 Wong, Nancy 1
82 Shum, Perry Ping 1
83 Pramana, Stevin S. 1
84 Wong, Lydia Helena 1
85 Batabyal, Sudip Kumar 1
86 Tok, Alfred Iing Yoong 1
87 Tang, M. 1
88 Zhang, Yi 1
89 Fu, Songnian 1
90 Hu, Jun 1
91 Wang, Jianbo 1
92 Ng, Magdeline Tao Tao 1
93 Fan, Hong Jin 1
94 Zhang, T. S. 1
95 Tan, Geoffrey E. B. 1
96 Gu, Feng 1
97 Du, Qing Guo 1
98 Dong, Zhili 1
99 Han, S. 1
100 Li, S. 1
101 Li, Xianglin 1
102 Wang, S. F. 1
103 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
104 Gray, Robert Kenneth 1
105 Jia, Shuangfeng 1
106 Xu, C. W. 1
107 Tan, Joel Ming Rui 1
108 Li, Shuzhou 1
109 Que, W. X. 1
110 Zhang, Hao 1
111 Wang, W. Z. 1
112 Li, Jianfeng 1
113 Lum, Jiayi 1
114 Pham, Viet T. 1
115 Yang, Yan 1
116 Ho, John C. W. 1
117 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, 1
118 Yong, Hui Yee 1
119 Panutdaporn, Nantika 1
120 Liu, Chuanfa 1
121 Sharma, P. 1
122 Tan, K. H. 1
123 Gao, W. L. 1
124 Yuan, P. 1
125 Qian, L. J. 1
126 Leong, Y. R. 1
127 Xie, G. Q. 1
128 Yoon, S. F. 1
129 Loke, W. K. 1
130 Wicaksono, S. 1
131 Zheng, Jie 1
132 Tang, Kai 1
133 Zhang, X. H. 1
134 Du, Q. G. 1
135 Dai, H. T. 1
136 Phoo, Wint Wint 1
137 Li, Kuohan 1
138 Milakovich, T. 1
139 Bulsara, M. T. 1
140 Fitzgerald, E. A. 1
141 Sun, X. W. 1
142 Korolev, Nikolay 1
143 Kohlway, Andrew S. 1
144 Ding, Steve C. 1
145 Pyle, Anna Marie 1
146 Rawling, David C. 1
147 Shen, Deyuan 1
148 Nordenskiöld, Lars 1
149 Lyubartsev, Alexander P. 1
150 Shao, Guodong 1
151 Shen, De Yuan 1
152 Nigam, R. 1
153 Zhao, X. B. 1
154 Song, Huiping 1
155 Huang, H. 1
156 Yang, Fenglin 1
157 Zhu, T. J. 1
158 Lv, Bei 1
159 Liu, Yu 1
160 Yang, L. 1
161 Cheng, Fangqin 1
162 Yang, K. 1
163 Boey, Freddy Yin Chiang 1
164 Liu, Z. X. 1
165 Zhang, Hua 1
166 Li, X. B. 1
167 Wong, Louis Ngai Yuen 1
168 Wong, Jen It 1
169 Wang, Shi Wei 1
170 Li, H. J. 1
171 Yan, Q. Y. 1
172 Guo, Juanjuan 1
173 Naik, Dinesh K. 1
174 Huo, J. 1
175 Tjin, Swee Chuan 1
176 Kang, Z.-H. 1
177 Mackensen, A. 1
178 Xu, S. 1
179 Saraswat, R. 1
180 Lee, K.-G. 1
181 Huang, M. 1
182 Goh, Peck Keng 1
183 Lam, K.-P. 1
184 Ritchie, A. C. 1
185 Shao, Fangwei 1
186 Yanai, T. 1
187 Akira, Shizuo 1
188 Takeuchi, O. 1
189 Fuss, Franz Konstantin 1
190 Ma, C. D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 10
3 2555 26
4 2554 5
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Study of a 1 eV GaNAsSb photovoltaic cell grown on a silicon substrate
2 Toward a crystal-clear view of the viral RNA sensing and response by RIG-I-like receptors
3 Functional interplay among the flavivirus NS3 protease, helicase, and cofactors
4 Temperature effect on lasing from Penrose photonic quasicrystal
5 A coarse-grained DNA model parameterized from atomistic simulations by inverse Monte Carlo
6 The RIG-I ATPase core has evolved a functional requirement for allosteric stabilization by the Pincer domain
7 High-resolution HDX-MS reveals distinct mechanisms of RNA recognition and activation by RIG-I and MDA5
ปี พ.ศ. 2556
8 Deglaciation in the tropical Indian Ocean driven by interplay between the regional monsoon and global teleconnections
9 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
10 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
11 Yb:YAG ceramics application for high energy cryogenic disk amplifier development
12 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
13 Understanding the photoelectrochemical properties of a reduced graphene oxide–WO3 heterojunction photoanode for efficient solar-light-driven overall water splitting
14 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
15 Optical and optoelectronic properties of one-dimensional CdS nanostructures.
16 Mode-locked Yb : LuAG ceramics laser
17 Optical properties and laser performance of Ho : LuAG ceramics
ปี พ.ศ. 2555
18 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
19 AlGaN/GaN two-dimensional-electron gas heterostructures on 200 mm diameter Si(111)
20 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
21 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
22 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
23 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
24 Ultrasensitive colorimetric DNA detection using a combination of rolling circle amplification and Nicking Endonuclease-Assisted Nanoparticle Amplification (NEANA)
25 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
26 Yb:LuAG laser ceramics : a promising high power laser gain medium
27 Highly efficient 2 μm Tm:YAG ceramic laser
28 Polycrystalline Ho:YAG transparent ceramics for eye-safe solid state laser applications
29 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
30 Intrinsic curvature in duplex DNA inhibits human Topoisomerase I
31 Observation of backbone self-crossings of organismal DNAs through atomic force microscopy
32 Microbial community and biomass characteristics associated severe membrane fouling during start-up of a hybrid anoxic-oxic membrane bioreactor
33 Fabrication and properties of high quality transparent Ho:YAG ceramics
34 Fabrication and spectroscopic properties of transparent Yb:YAG laser ceramics
35 Fabrication and upconversion luminescence of highly transparent Er:YAG ceramics
36 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
37 Diode pumped highly efficient Yb:Lu3Al5O12 ceramic laser
38 Trans-Z-source neutral point clamped inverter
39 Transparent ceramics : processing, materials and applications
40 Interference of intrinsic curvature of DNA by DNA-intercalating agents
41 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
42 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes
43 Design, synthesis, characterization and property study of topological structures of DNA.
ปี พ.ศ. 2554
44 A long-reach WDM passive optical network enabling broadcasting service with centralized light source
45 Fabrication and laser properties of transparent Yb:YAG ceramics
46 Fabrication and properties of highly transparent Er:YAG ceramics
47 Fabrication and plasma resistance properties of transparent YAG ceramics
48 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
49 Thermoelectric properties of p-type CoSb3 nanocomposites with dispersed CoSb3 nanoparticles.
50 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties
51 NS3 protein from dengue virus: structure and function.
ปี พ.ศ. 2551
52 Electrical transport and thermoelectric properties of double filled compounds Ca0.1CexCo4Sb12 at low temperatures.
53 The effects of high-pressure compression on transport and thermoelectric properties of TiS2 at low temperatures from 5 to 310K
ปี พ.ศ. 2550
54 Measurement of intrameniscal forces and stresses by two different miniature transducers