ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liu, C.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Hongyu 5
2 Chiew, Sing Ping 5
3 Pujari,S.N. 4
4 Kamarulzaman,A.B. 4
5 Chaiwarith,R. 4
6 Ditangco,R.A. 4
7 Yunihastuti,E. 4
8 Zhang,F. 4
9 Law,M. 4
10 Kumarasamy,N. 4
11 Kiertiburanakul,S. 4
12 Nguyen,V.K. 3
13 Li,P. 3
14 Merati,T.P. 3
15 Phanuphak,P.P. 3
16 Tanuma,J. 3
17 Ng,O. 3
18 Oka,S. 3
19 Choi,J. 3
20 Ling, San 3
21 Yoon, Soon Fatt 3
22 Chong, Wen Han 3
23 Lie, S. T. 3
24 Fan, Weijun 3
25 Li, Shuzhou 3
26 Chen, Xiaodong 3
27 He, Jiating 3
28 Yuliana,F. 2
29 Wirawan,D.N. 2
30 Imran,D. 2
31 Nishijima,T. 2
32 Makane,A. 2
33 Widhani,A. 2
34 Kim,J. 2
35 Vohith,K. 2
36 Sohn,A.H. 2
37 Sim,B.L.H. 2
38 Mean,C.V. 2
39 Han,N. 2
40 Ezhilarasi,C. 2
41 Saghayam,S. 2
42 Joshi,K.S. 2
43 Jiamsakul,A. 2
44 Pham,T.T. 2
45 Cao,T.T.T. 2
46 Ha,H.L. 2
47 Durier,N. 2
48 Zhao,H. 2
49 Petersen,B. 2
50 Bui,V.H. 2
51 Kotarathititum,W. 2
52 Wong,W. 2
53 Bantique,R.O. 2
54 Lee,L.S. 2
55 Sungkanuparph,S. 2
56 Sanmeema,N. 2
57 Uy,E. 2
58 David,R.A. 2
59 Qu, Longjiang 2
60 Li, Qiang 2
61 Xu, Jun 2
62 Wang, Yawen 2
63 Fan, S. C. 2
64 Wang, Xiaotian 2
65 Zhang, Dao Hua 2
66 Wee, A. T. S. 2
67 Lee,M. 2
68 Batchelor, M. T. 2
69 Tuda M. 2
70 Wang, S. Z. 2
71 Nguyen, Nam-Trung 2
72 Huang, Xiaoyang 2
73 Jiang, Jin 2
74 Buranapanichpan S. 2
75 Ratanasuwan,W. 2
76 Vonthanak,S. 2
77 Ruxrungtham,K. 2
78 Saphonn,V. 2
79 Sirisanthana,T. 2
80 Cooper,D.A. 2
81 Zhou,J. 2
82 Kantipong,P. 2
83 Guan, X. W. 2
84 Niyomdham C. 2
85 Hyde K.D. 2
86 Tateishi Y. 2
87 Wang, Hong 2
88 Yin, X. G. 2
89 Lim,P. 1
90 Cuong,D.D. 1
91 Avihingsanon,A. 1
92 Praparattanapan,J. 1
93 Wright,S.T. 1
94 Thuy Pham,T.T. 1
95 Bloch,M.T. 1
96 Grotowski,M. 1
97 Ellis,D. 1
98 Han,S. 1
99 Ponnampalavanar,S.A. 1
100 Hoy,J.F. 1
101 O'Connor,C.C. 1
102 Boettiger,D.C. 1
103 Chen,Y. 1
104 Srisurapanont,M. 1
105 Si,T. 1
106 Rush,A.J. 1
107 Chen,Y.M.A. 1
108 He,Y. 1
109 Wang,G. 1
110 Kerr,S.J. 1
111 Parwati Merati,T. 1
112 Mustafa,M.Y. 1
113 Van Kinh,N. 1
114 Li,C.K.P. 1
115 George,T.I. 1
116 Pham,T.T.T. 1
117 Sohn,A. 1
118 Templeton,D.J. 1
119 Carr,A. 1
120 Lee,F. 1
121 Cooper,D. 1
122 Taylor,S.C. 1
123 Jackson,E.K. 1
124 McCallum,K. 1
125 Hesse,K. 1
126 Choi,J.Y.O. 1
127 Kajindran,A. 1
128 Fang,Y. 1
129 Prone,I. 1
130 Finlayson,R.J. 1
131 Sinn,K. 1
132 Norris,R. 1
133 Dijanosic,C. 1
134 Pujari,S.S. 1
135 Cunningham,N. 1
136 Vincent,T. 1
137 McCann,L. 1
138 Phanuphak,N. 1
139 Omar,S.F.S. 1
140 Agrawal,S. 1
141 Allen,D. 1
142 Little,J.L. 1
143 Baker,D.A. 1
144 Vale,R. 1
145 Gray,C. 1
146 Smith,D.E. 1
147 Zhao,H.X. 1
148 Franic,T. 1
149 Tu, Xiaoguang 1
150 Charoenkwan,P. 1
151 Dou, Yana 1
152 Fang, Qing 1
153 Yang, Zheng 1
154 Jackson,E. 1
155 Chapman,C.S. 1
156 Jia, Lianxi 1
157 Chasapopoulou,E. 1
158 Thote, Tanushree 1
159 Xu, Rong 1
160 Chèze,S. 1
161 Yu, Mingbin 1
162 Li, Yijiang 1
163 Troncy,J. 1
164 Wang, Dong-An 1
165 Song, Junfeng 1
166 Chalkias,C. 1
167 Tamary,H. 1
168 Cai, Y. Q. 1
169 Luo, Xianshu 1
170 Cazzola,M. 1
171 Tesch,H.J. 1
172 Kee, Jack Sheng 1
173 Han, Kyungsup 1
174 Chancharunee,S. 1
175 Thein,S.L. 1
176 Zhang, Jingjing 1
177 Chan,L. 1
178 Chuansumrit,A. 1
179 Ge, Zigang 1
180 Wu L.-H. 1
181 Huang, J.-H. 1
182 Duyster,J. 1
183 Wang, M.-S. 1
184 Zhang K. 1
185 Gong, Y. Y. 1
186 Economopoulos,T.H. 1
187 Morimoto K. 1
188 Elalfy,M.S. 1
189 Wang C.-P. 1
190 Song, Xiaohui 1
191 Wu W.-J. 1
192 Ehninger,G.E. 1
193 Dombret,H. 1
194 Savalani, M. M. 1
195 Dauriac,C. 1
196 Zhao, Y. F. 1
197 Song, X. 1
198 Sun, C. Q. 1
199 Wang, K. 1
200 Cianciulli,P. 1
201 Garg, A. 1
202 Delforge,M. 1
203 Dölken,G. 1
204 Chi, B. Q. 1
205 Tai, K. 1
206 Fu, C. X. 1
207 Lumyong P. 1
208 Yao, Lin 1
209 Zoumbos,N.C. 1
210 Chusut,P. 1
211 Chumla,L. 1
212 Tan,M.T. 1
213 Lim,P.L. 1
214 Ku,W.W. 1
215 Wu,P.C. 1
216 Kambua,P. 1
217 Sriondee,R. 1
218 Usami,N. 1
219 Funayama,T. 1
220 Konishi,T. 1
221 Plante,I.L. 1
222 Boettiger,D.E. 1
223 Autsavapromporn,N. 1
224 Wong,W.W. 1
225 Azwa,I. 1
226 Giles,M.L. 1
227 Korman,T.M. 1
228 Woolley,I.J. 1
229 Price,S. 1
230 Watson,K.M. 1
231 Bryant,M.L. 1
232 Williams,J. 1
233 Nolan,D. 1
234 Na,S. 1
235 Syed Omar,S.F. 1
236 Choi,J.Y. 1
237 Robinson,J.O. 1
238 Skett,J. 1
239 Azzam,E.I. 1
240 Murakami,T. 1
241 Downing,S.G. 1
242 Sowden,D. 1
243 Russell,D.B. 1
244 Dickson,B.M. 1
245 Chuah,J. 1
246 Ngieng,M. 1
247 Broom,J.K. 1
248 Taing,K. 1
249 Youds,D. 1
250 Kelly,M.D. 1
251 Orth,D.N. 1
252 McGill,K. 1
253 Johnston,C. 1
254 Knibbs,P. 1
255 Kulatunga,A. 1
256 Chaiyasen A. 1
257 Douds D. 1
258 Lumyong S. 1
259 Jiang,W. 1
260 Suzuki,M. 1
261 Nakkiew,W. 1
262 Roy, Ranjan 1
263 Samat, Narimah 1
264 Bendall,C. 1
265 Boyd,M.A. 1
266 Tan, Mou Leong 1
267 Ghani, Aminuddin Ab 1
268 Chan, Ngai Weng 1
269 Zeng,W. 1
270 Silvers,J.E. 1
271 McManus,H. 1
272 Cuong,D.D.U. 1
273 Petoumenos,K. 1
274 Mulhall,B.P. 1
275 Watson,J. 1
276 Lawrence,C. 1
277 Lim,A. 1
278 Villegas,A.M. 1
279 Wainwright,L. 1
280 Tian-mei,S. 1
281 Hatim,A. 1
282 Viprakasit,V. 1
283 Lee,A. 1
284 Furner,V.L. 1
285 Smith,D.J. 1
286 Kuo,L.H. 1
287 Halligan,S. 1
288 McGrath,V. 1
289 McGrath,C. 1
290 Shakeshaft,J. 1
291 Brown,K.L. 1
292 Wray,L. 1
293 Chua,A. 1
294 Couldwell,D.L. 1
295 Khongphattanayothin,M. 1
296 Loh,A. 1
297 Lu,H. 1
298 Read,P.J. 1
299 Waßmann,B. 1
300 Jeon,H. 1
301 Donohue,W. 1
302 Moore,R.S. 1
303 Magon,H. 1
304 Gibson,A. 1
305 Chang,S. 1
306 Chen,C. 1
307 Edwards,S. 1
308 Liddle,R. 1
309 Lau,H. 1
310 Read,T.R.H. 1
311 Nicolson,J. 1
312 Roth,N.J. 1
313 Locke,P. 1
314 Zweegman,S. 1
315 Bae,J. 1
316 Wörmann,B.J. 1
317 Chan,S. 1
318 Bautista,D.C.T. 1
319 Will,A.M. 1
320 Wettervald,M. 1
321 Udomratn,P. 1
322 Wright,J.G. 1
323 Liu,S. 1
324 Hong,J. 1
325 Taher,A.T. 1
326 Yoon,S. 1
327 Chua,H. 1
328 Yeh,S. 1
329 Ditangco,R. 1
330 Wong, S. M. 1
331 Li, J. H. 1
332 Cianciulli P. 1
333 Kilinç,Y. 1
334 Dai, Qingping 1
335 Jin, Y. J. 1
336 Campisi S. 1
337 Wu, T. 1
338 Kim,K. 1
339 Angastiniotis M. 1
340 Chen, C. L. 1
341 Kinsey,S.E. 1
342 Jin, K. X. 1
343 Ramam, A. 1
344 Elefteriou A. 1
345 Kattamis,A.C. 1
346 Huang, Z. M. 1
347 Filosa A. 1
348 Yuan, S. 1
349 Inusa,B.P.D. 1
350 Teo, Ronnie J. W. 1
351 Hunault-Berger,M. 1
352 Prossomariti L. 1
353 Jaulmes,D. 1
354 Wang, Youyi 1
355 Chen, X. Z. 1
356 Gerardi C. 1
357 Jensen,J.M. 1
358 Liu, W. 1
359 Caruso V. 1
360 Kjeldsen,L. 1
361 Hamza H. 1
362 Fénaux,P. 1
363 Zhang, Hua 1
364 Tan, Dunlin 1
365 Lee,S. 1
366 Shakerzadeh, Maziar 1
367 Della Porta,M. 1
368 Legros,L. 1
369 Xu, N. 1
370 Guerci-Bresler,A. 1
371 Qi, Xiaoying 1
372 Chow, W. L. 1
373 Li,Q. 1
374 Ganser,A.G. 1
375 Lee,K. 1
376 Nguyen, T. B. N. 1
377 Lai,M. 1
378 Tay, Beng Kang 1
379 Lin, H. Q. 1
380 Telfer P. 1
381 Foerster, A. 1
382 Koren,A. 1
383 Walker J.M. 1
384 Lai,Y. 1
385 Teo, Edwin Hang Tong 1
386 Finelli,C. 1
387 Lee,J. 1
388 Gattermann,N. 1
389 Loh, G. C. 1
390 Yuan, Shu 1
391 Pitrolo L. 1
392 Guo, Jun 1
393 Galanello,R. 1
394 Bisht, Ankit 1
395 Johnson C.D. 1
396 Lin, Ziyu 1
397 Forni,G.L. 1
398 To-Anun C. 1
399 French, Chris 1
400 Free, Andrew 1
401 Zhang, Ping 1
402 Wulandari N.F. 1
403 Gastl,G.A. 1
404 Bao, Shu Juan 1
405 Liu, Xinfeng 1
406 Murugan K. 1
407 Enggaard,L. 1
408 Zhu H.-Y. 1
409 Yu, Jun 1
410 Chen, Liyong 1
411 El Beshlawy,A. 1
412 Chen Z.-Q. 1
413 Tang, Tang 1
414 Seah, Hock Soon 1
415 Lin, Feng 1
416 Filosa,A. 1
417 Sum, Tze Chien 1
418 Zhang Y.-C. 1
419 Fillet,G. 1
420 Giraudier,S. 1
421 Abd-Elsalam K.A. 1
422 Ng, S. T. 1
423 Ho,J. 1
424 Rigano P. 1
425 Banlue Srisuchinwong 1
426 Barone R. 1
427 Hertzberg,M.S. 1
428 Mancuso L. 1
429 Qu, Yi 1
430 Huang,S. 1
431 Zhang, Sam 1
432 Ma, S. G. 1
433 Capra M. 1
434 Hsu,H. 1
435 Heinrich,B. 1
436 Calvaruso G. 1
437 Grigg,A.P. 1
438 Phrommintikul A. 1
439 Cai, Chang-Jun 1
440 Chattipakorn N. 1
441 Hu, Guo-Xin 1
442 Goldfarb,A.W. 1
443 Jia, Dian-Zeng 1
444 Gümrük,F.U. 1
445 Vitrano A. 1
446 Haase,D. 1
447 Ha,S.Y. 1
448 Wang, Rui-Ying 1
449 Maggio A. 1
450 Lin,K. 1
451 Tan, C. W. 1
452 Sanz,G.F. 1
453 Mendis, Suwan P. 1
454 Nguyen, Q. M. P. 1
455 Birgens,H.S. 1
456 Saglio,G.G. 1
457 E. Rusli 1
458 B́ordessoule,D. 1
459 Lam, Y. C. 1
460 Yeo, L. P 1
461 Schots,H. 1
462 Borgna-Pignatti,C. 1
463 Tin, Chin Che 1
464 Schmugge,M. 1
465 Beyne-Rauzy,O. 1
466 Jang, Ling-Yun 1
467 Liu, X. 1
468 Jolimont Lobbes,H.H. 1
469 Baccarani,M. 1
470 Chen, Cheng 1
471 Leow, Wan Ru 1
472 Ravoet,C. 1
473 Xu, Qiang 1
474 Beck,J.T. 1
475 Lee, Y. K. 1
476 Roy,L. 1
477 Béris,P.H. 1
478 Sun, Hua Yang 1
479 Remacha,A.F. 1
480 Qiu, Zhi Ren 1
481 Bosly,A.E. 1
482 Cappellini,M.D.O. 1
483 Kamyshny, A. 1
484 Liow, Tsung-Yang 1
485 Shen,Z. 1
486 Bron,D.G. 1
487 Magdassi, S. 1
488 Slama,B. 1
489 Zhang, Huijuan 1
490 Park, Mi Kyoung 1
491 Cartron,G. 1
492 Sutcharitchan,P. 1
493 Yu, Q. J. 1
494 Capra,M.E.Z. 1
495 Yoon, Yong-Jin 1
496 Shah,H.N. 1
497 Long, Y. 1
498 Seymour,J.F. 1
499 Bouabdallah,K. 1
500 Wu, Zhengyun 1
501 Lok, B. K. 1
502 Secchi,G. 1
503 Feng, Zhe Chuan 1
504 Bowden,D.K. 1
505 Bowen,D.T. 1
506 Cao, X. 1
507 Lo, Guo-Qiang 1
508 Shah,F.T. 1
509 Law, J. Y. 1
510 Baba,A.A. 1
511 Guan, Bai-ou 1
512 Muus,P.K. 1
513 Yauw, O. 1
514 Roubert,B. 1
515 Lim, A. B. Y. 1
516 Jiang, Lin 1
517 Mufti,G.J. 1
518 Rose,C.S. 1
519 Tang, Yuxin 1
520 Papadopoulos,N.T. 1
521 Zhang, Qing 1
522 Aǧaoǧlu,L. 1
523 Chylak, B. 1
524 Nobile,F. 1
525 Domokos,G. 1
526 Chang, A. C. K. 1
527 Lübbert,M. 1
528 Tsang, Siu Hon 1
529 Taylor,K.M. 1
530 Yap, Ray Chin Chong 1
531 Schmid,M.L. 1
532 Linkesch,W.M. 1
533 Vassilieff,D. 1
534 Dong, Zhili 1
535 Sun, Yinghui 1
536 Mohamed Thalha,A.J. 1
537 Habr,D. 1
538 Chen, Z. 1
539 Lutz,D. 1
540 Alimena,G. 1
541 Jiang, Yueyue 1
542 Qi, Dianpeng 1
543 Porter,J.B. 1
544 Athanasiou-Metaxa,M. 1
545 Feng, Xinhuan 1
546 Wang, Hua 1
547 Poole,J.E. 1
548 Tam, H. Y. 1
549 Augustson,B.M. 1
550 Aydınok,Y. 1
551 Quarta,G. 1
552 Wai, P. K. A. 1
553 Pungolino,E.M. 1
554 Zhu, Bowen 1
555 Arrizabalaga,B. 1
556 Tang, Dingyuan 1
557 Petrini,M.T. 1
558 Marzari, Nicola 1
559 Dravid, Vinayak P. 1
560 Alonso,D. 1
561 Perrotta,S. 1
562 Zhang, Kang 1
563 Amé,S. 1
564 Wu, Jinsong 1
565 Xue, Can 1
566 Piga,A.M. 1
567 Angelucci,E. 1
568 Stellacci, Francesco 1
569 Pfeilstöcker,M. 1
570 Jin, Y. F. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 6
6 2557 13
7 2556 13
8 2555 10
9 2554 2
10 2553 2
11 2552 6
12 2551 1
13 2550 3
14 2549 1
15 2548 3
16 2547 1
17 2546 2
18 2545 3
19 2544 2
20 2541 1
21 2537 1
22 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 A Critical Evaluation of River Management Models in Malaysia
ปี พ.ศ. 2561
2 Brain response to different message content of pictorial health warnings from tobacco packages: comparison between smokers and non-smokers using fMRI
ปี พ.ศ. 2560
3 Influence of host plants and soil diluents on arbuscular mycorrhizal fungus propagation for on-farm inoculum production using leaf litter compost and agrowastes
ปี พ.ศ. 2559
4 A Comparative Study Of Issues And Challenges In Reducing Non Revenue Water Rates In Pulau Pinang And Perlis, Malaysia
ปี พ.ศ. 2558
5 Understanding local news consumption and community participation via the lens of information repertoires and media multiplexity
6 Thermodynamics versus kinetics in nanosynthesis
7 Engineering interfacial photo-induced charge transfer based on nanobamboo array architecture for efficient solar-to-chemical energy conversion
8 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
9 Genetic changes in progeny of bystander human fibroblasts after microbeam irradiation with X-rays, protons or carbon ions: The relevance to cancer risk
10 Debates Over Liberalising Dual Citizenship: Prospects And Limits In Taiwan And The People's Republic Of China
ปี พ.ศ. 2557
11 Programmable photo-electrochemical hydrogen evolution based on multi-segmented CdS-Au nanorod arrays
12 Selective surface modification of PET substrate for inkjet printing
13 Simulation of fracture/breakup of concrete magazine using cohesive element
14 Impact of structural eurocodes on steel and composite structures
15 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 2 : numerical study
16 The effects of surface bond relaxation on electronic structure of Sb2Te3 nano-films by first-principles calculation
17 Homo- and co-polymerization of polysytrene-block-poly(acrylic acid)-coated metal nanoparticles
18 Understanding the phase emergence of mesoporous silica
19 Fabrication of hybrid nanostructures based on the block copolymer self-assemblies.
20 Encapsulation of Au nanoparticles by poly(4-Vinylpyridine)-block-polystyrene-block-poly(4-Vinylpyridine) for controlled chain assembly
21 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
22 Clinical and sociodemographic correlates of suicidality in patients with major depressive disorder from six Asian countries
23 Trends in first-line antiretroviral therapy in Asia: Results from the treat Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2556
24 Palladium-coated and bare copper wire study for ultra-fine pitch wire bonding.
25 Silicon-based optoelectronic integrated circuit for label-free bio/chemical sensor
26 A hybrid M5 ′ -genetic programming approach for ensuring greater trustworthiness of prediction ability in modelling of FDM process.
27 Universal local pair correlations of Lieb-Liniger bosons at quantum criticality.
28 On the balanced elementary symmetric Boolean functions
29 Suppression of photovoltaic effect by magnetic field in Pr0.65(Ca0.75Sr0.25)0.35MnO3/Nb:SrTiO3 heterostructure.
30 Wilson ratio of fermi gases in one dimension.
31 Preservation of lattice orientation in coalescing imperfectly aligned gold nanowires by a zipper mechanism
32 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
33 VO2/Si–Al gel nanocomposite thermochromic smart foils : largely enhanced luminous transmittance and solar modulation
34 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 1 : experimental study
35 Cells behave distinctly within sponges and hydrogels due to differences of internal structure
36 Serial echocardiographic left ventricular ejection fraction measurements: A tool for detecting thalassemia major patients at risk of cardiac death
ปี พ.ศ. 2555
37 Bonding and diffusion of nitrogen in the InSbN alloys fabricated by two-step ion implantation
38 Re-ordering chaotic carbon : origins and application of textured carbon
39 Diameter effect on the sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes by addition of dichlorocarbene
40 4H-SiC wafers studied by X-ray absorption and Raman scattering
41 Molecular-ion-imprinted chitosan hydrogels for the selective adsorption of silver(I) in aqueous solution
42 Image classification by multimodal subspace learning
43 One step microwave synthesis and magnetic properties of Co3O4 octahedrons
44 Cellulose degradation system of Cytophaga hutchinsonii
45 Loss to followup in HIV-infected patients from Asia-pacific region: Results from TAHOD
46 Information Technology Infrastructure Library (Itil): An Approach To Optimize Best Practices In It Service Delivery
ปี พ.ศ. 2554
47 Mechanism for stable, ultra-flat multiwavelength operation in erbium-doped fiber lasers employing intensity-dependent loss
48 Size effects of nana-to-micro particles of cBN coated with tin matrix on WC substrate for hard turning applications
ปี พ.ศ. 2553
49 Guignardia/Phyllosticta species on banana
50 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
51 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
52 On the constructions of constant-composition codes from perfect nonlinear functions
53 Properties and applications of preimage distributions of perfect nonlinear functions
54 On the covering structures of two classes of linear codes from perfect nonlinear functions
55 Adaptive mesh generation procedures for thin-walled tubular structures
56 Research on tubular joints at Nanyang Technological University
ปี พ.ศ. 2551
57 Device building blocks for photonic integration : design and process.
ปี พ.ศ. 2550
58 High frequency implementation of Sprott's chaotic oscillators using current-feedback op amps
59 Generation of shock-free pressure waves in shaped resonators by boundary driving
60 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
ปี พ.ศ. 2549
61 Adaptive control of robot manipulators with uncertain kinematics and actuator dynamics.
ปี พ.ศ. 2548
62 Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): High host specificity of non-pests to Cajaninae (Fabaceae)
63 Effect of resonator dimensions on nonlinear standing waves
64 Low threshold current density and high characteristic temperature narrow-stripe native oxide-confined 1.3-μm InGaAsN triple quantum well lasers
ปี พ.ศ. 2547
65 Investigation of the optical properties of InGaAsN∕GaAs∕GaAsP multiple-quantum-well laser with 8-band and 10-band k[middle dot]p model
ปี พ.ศ. 2546
66 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 1 : construction of underlying geometrical model
67 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 2 : mesh generation algorithm and examples
ปี พ.ศ. 2545
68 On using enriched cover function in the partition-of-unity method for singular boundary-value problems
69 Automatic generation of anisotropic quadrilateral meshes on three-dimensional surfaces using metric specifications
70 New species of Annulatascus and Saccardoella from the Philippines
ปี พ.ศ. 2544
71 On curvature element-size control in metric surface mesh generation
72 On increasing the order and density of 3D finite element meshes
ปี พ.ศ. 2541
73 AMIC-CBA-SCS/NTU Conference on Public Service Broadcasting : Thriving in a Diverse Broadcasting Environment, Singapore, Feb 20-21, 1998 : [inaugural speech]
ปี พ.ศ. 2537
74 Malaysian values and organizational commitment : a study of differences amongst various races
ปี พ.ศ. 2530
75 Kajian Pembentukan Hidrokarbon Polinukleur Aromatik Dalam Pemanggang/Penggorengan Beberapa Makanan Tempatan