ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liow, Chihao
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Hongyu 5
2 Chiew, Sing Ping 5
3 Ditangco,R.A. 4
4 Yunihastuti,E. 4
5 Kamarulzaman,A.B. 4
6 Zhang,F. 4
7 Pujari,S.N. 4
8 Kiertiburanakul,S. 4
9 Chaiwarith,R. 4
10 Law,M. 4
11 Kumarasamy,N. 4
12 Lie, S. T. 3
13 Ling, San 3
14 He, Jiating 3
15 Chong, Wen Han 3
16 Yoon, Soon Fatt 3
17 Li, Shuzhou 3
18 Chen, Xiaodong 3
19 Fan, Weijun 3
20 Tanuma,J. 3
21 Ng,O. 3
22 Oka,S. 3
23 Choi,J. 3
24 Phanuphak,P.P. 3
25 Merati,T.P. 3
26 Nguyen,V.K. 3
27 Li,P. 3
28 Buranapanichpan S. 2
29 Sim,B.L.H. 2
30 Tuda M. 2
31 Huang, Xiaoyang 2
32 Kim,J. 2
33 Wang, S. Z. 2
34 Nguyen, Nam-Trung 2
35 Wirawan,D.N. 2
36 Joshi,K.S. 2
37 Wee, A. T. S. 2
38 Makane,A. 2
39 Yuliana,F. 2
40 Widhani,A. 2
41 Imran,D. 2
42 Nishijima,T. 2
43 Hyde K.D. 2
44 Guan, X. W. 2
45 Yin, X. G. 2
46 Batchelor, M. T. 2
47 Niyomdham C. 2
48 Ezhilarasi,C. 2
49 Tateishi Y. 2
50 Wang, Hong 2
51 Jiang, Jin 2
52 Xu, Jun 2
53 Qu, Longjiang 2
54 Wang, Yawen 2
55 Wang, Xiaotian 2
56 Fan, S. C. 2
57 Li, Qiang 2
58 Zhang, Dao Hua 2
59 Cao,T.T.T. 2
60 Bui,V.H. 2
61 Pham,T.T. 2
62 Ha,H.L. 2
63 Petersen,B. 2
64 Durier,N. 2
65 Kotarathititum,W. 2
66 Sanmeema,N. 2
67 Saghayam,S. 2
68 David,R.A. 2
69 Bantique,R.O. 2
70 Wong,W. 2
71 Sungkanuparph,S. 2
72 Lee,L.S. 2
73 Jiamsakul,A. 2
74 Uy,E. 2
75 Zhao,H. 2
76 Sirisanthana,T. 2
77 Sohn,A.H. 2
78 Mean,C.V. 2
79 Han,N. 2
80 Vohith,K. 2
81 Cooper,D.A. 2
82 Lee,M. 2
83 Saphonn,V. 2
84 Zhou,J. 2
85 Kantipong,P. 2
86 Vonthanak,S. 2
87 Ratanasuwan,W. 2
88 Ruxrungtham,K. 2
89 Aǧaoǧlu,L. 1
90 Papadopoulos,N.T. 1
91 Nobile,F. 1
92 Bendall,C. 1
93 Alimena,G. 1
94 Boyd,M.A. 1
95 Piga,A.M. 1
96 Pfeilstöcker,M. 1
97 Angelucci,E. 1
98 Amé,S. 1
99 Petrini,M.T. 1
100 Alonso,D. 1
101 Perrotta,S. 1
102 Chaiyasen A. 1
103 Suzuki,M. 1
104 Nakkiew,W. 1
105 Murakami,T. 1
106 Azzam,E.I. 1
107 Arrizabalaga,B. 1
108 Funayama,T. 1
109 Jiang,W. 1
110 Lumyong S. 1
111 Chan, Ngai Weng 1
112 Ghani, Aminuddin Ab 1
113 Samat, Narimah 1
114 Roy, Ranjan 1
115 Usami,N. 1
116 Douds D. 1
117 Tan, Mou Leong 1
118 Beyne-Rauzy,O. 1
119 Borgna-Pignatti,C. 1
120 Schots,H. 1
121 Schmugge,M. 1
122 B́ordessoule,D. 1
123 Birgens,H.S. 1
124 Sanz,G.F. 1
125 Bosly,A.E. 1
126 Secchi,G. 1
127 Bowen,D.T. 1
128 Konishi,T. 1
129 Shah,F.T. 1
130 Bowden,D.K. 1
131 Bouabdallah,K. 1
132 Seymour,J.F. 1
133 Saglio,G.G. 1
134 Roy,L. 1
135 Aydınok,Y. 1
136 Quarta,G. 1
137 Pungolino,E.M. 1
138 Augustson,B.M. 1
139 Athanasiou-Metaxa,M. 1
140 Porter,J.B. 1
141 Baba,A.A. 1
142 Ravoet,C. 1
143 Remacha,A.F. 1
144 Béris,P.H. 1
145 Beck,J.T. 1
146 Jolimont Lobbes,H.H. 1
147 Baccarani,M. 1
148 Poole,J.E. 1
149 Johnston,C. 1
150 Kelly,M.D. 1
151 Gibson,A. 1
152 Youds,D. 1
153 Orth,D.N. 1
154 Shah,H.N. 1
155 McGill,K. 1
156 Magon,H. 1
157 Donohue,W. 1
158 Locke,P. 1
159 Roth,N.J. 1
160 Liddle,R. 1
161 Edwards,S. 1
162 Moore,R.S. 1
163 Taing,K. 1
164 Broom,J.K. 1
165 Zhang, Ping 1
166 Kulatunga,A. 1
167 Free, Andrew 1
168 Bao, Shu Juan 1
169 Guo, Jun 1
170 French, Chris 1
171 Knibbs,P. 1
172 Chuah,J. 1
173 Downing,S.G. 1
174 Sowden,D. 1
175 Russell,D.B. 1
176 Dickson,B.M. 1
177 Ngieng,M. 1
178 Nicolson,J. 1
179 Lau,H. 1
180 Wu,P.C. 1
181 Lim,P.L. 1
182 Ku,W.W. 1
183 Wong,W.W. 1
184 Syed Omar,S.F. 1
185 Azwa,I. 1
186 Tan,M.T. 1
187 Chusut,P. 1
188 Boettiger,D.E. 1
189 Autsavapromporn,N. 1
190 Sriondee,R. 1
191 Kambua,P. 1
192 Chumla,L. 1
193 Na,S. 1
194 Choi,J.Y. 1
195 Bryant,M.L. 1
196 Price,S. 1
197 Watson,K.M. 1
198 Zeng,W. 1
199 Read,T.R.H. 1
200 Silvers,J.E. 1
201 Woolley,I.J. 1
202 Giles,M.L. 1
203 Skett,J. 1
204 Robinson,J.O. 1
205 Nolan,D. 1
206 Williams,J. 1
207 Korman,T.M. 1
208 Plante,I.L. 1
209 Murugan K. 1
210 Kattamis,A.C. 1
211 Campisi S. 1
212 Gerardi C. 1
213 Jensen,J.M. 1
214 Jaulmes,D. 1
215 Caruso V. 1
216 Kilinç,Y. 1
217 Cianciulli P. 1
218 Kjeldsen,L. 1
219 Hamza H. 1
220 Angastiniotis M. 1
221 Kinsey,S.E. 1
222 Kim,K. 1
223 Elefteriou A. 1
224 Filosa A. 1
225 Inusa,B.P.D. 1
226 Rigano P. 1
227 Ho,J. 1
228 Hertzberg,M.S. 1
229 Barone R. 1
230 Calvaruso G. 1
231 Heinrich,B. 1
232 Mancuso L. 1
233 Hsu,H. 1
234 Hunault-Berger,M. 1
235 Prossomariti L. 1
236 Pitrolo L. 1
237 Huang,S. 1
238 Capra M. 1
239 Koren,A. 1
240 Telfer P. 1
241 Vassilieff,D. 1
242 Lutz,D. 1
243 Lübbert,M. 1
244 Taylor,K.M. 1
245 Schmid,M.L. 1
246 Linkesch,W.M. 1
247 Habr,D. 1
248 Mohamed Thalha,A.J. 1
249 Muus,P.K. 1
250 Rose,C.S. 1
251 Roubert,B. 1
252 Mufti,G.J. 1
253 Domokos,G. 1
254 Lin,K. 1
255 Guerci-Bresler,A. 1
256 Lee,J. 1
257 Finelli,C. 1
258 Gattermann,N. 1
259 Lai,Y. 1
260 Lai,M. 1
261 Walker J.M. 1
262 Lee,K. 1
263 Della Porta,M. 1
264 Ganser,A.G. 1
265 Li,Q. 1
266 Legros,L. 1
267 Fénaux,P. 1
268 Lee,S. 1
269 Haase,D. 1
270 Vitrano A. 1
271 Chuansumrit,A. 1
272 Cianciulli,P. 1
273 Chèze,S. 1
274 Chasapopoulou,E. 1
275 Chapman,C.S. 1
276 Charoenkwan,P. 1
277 Dauriac,C. 1
278 Delforge,M. 1
279 Zhang K. 1
280 Duyster,J. 1
281 Dombret,H. 1
282 Dölken,G. 1
283 Lumyong P. 1
284 Troncy,J. 1
285 Chancharunee,S. 1
286 Sutcharitchan,P. 1
287 Cartron,G. 1
288 Capra,M.E.Z. 1
289 Slama,B. 1
290 Shen,Z. 1
291 Cappellini,M.D.O. 1
292 Taher,A.T. 1
293 Cazzola,M. 1
294 Chan,L. 1
295 Thein,S.L. 1
296 Tesch,H.J. 1
297 Chalkias,C. 1
298 Tamary,H. 1
299 Wu L.-H. 1
300 Economopoulos,T.H. 1
301 Giraudier,S. 1
302 Abd-Elsalam K.A. 1
303 Wulandari N.F. 1
304 Gastl,G.A. 1
305 Galanello,R. 1
306 To-Anun C. 1
307 Goldfarb,A.W. 1
308 Chattipakorn N. 1
309 Maggio A. 1
310 Ha,S.Y. 1
311 Gümrük,F.U. 1
312 Phrommintikul A. 1
313 Grigg,A.P. 1
314 Johnson C.D. 1
315 Forni,G.L. 1
316 Wang C.-P. 1
317 El Beshlawy,A. 1
318 Elalfy,M.S. 1
319 Wu W.-J. 1
320 Morimoto K. 1
321 Ehninger,G.E. 1
322 Chen Z.-Q. 1
323 Enggaard,L. 1
324 Filosa,A. 1
325 Bisht, Ankit 1
326 Zhang Y.-C. 1
327 Fillet,G. 1
328 Zhu H.-Y. 1
329 Bron,D.G. 1
330 Liow, Tsung-Yang 1
331 Ellis,D. 1
332 Bloch,M.T. 1
333 Grotowski,M. 1
334 Han,S. 1
335 Hoy,J.F. 1
336 Ponnampalavanar,S.A. 1
337 Chen,Y.M.A. 1
338 Franic,T. 1
339 Cunningham,N. 1
340 Vincent,T. 1
341 McCann,L. 1
342 Phanuphak,N. 1
343 Omar,S.F.S. 1
344 Agrawal,S. 1
345 O'Connor,C.C. 1
346 Wright,S.T. 1
347 Van Kinh,N. 1
348 Parwati Merati,T. 1
349 Li,C.K.P. 1
350 Pham,T.T.T. 1
351 Kerr,S.J. 1
352 Boettiger,D.C. 1
353 Mustafa,M.Y. 1
354 Sohn,A. 1
355 Lim,P. 1
356 Cuong,D.D. 1
357 Avihingsanon,A. 1
358 Thuy Pham,T.T. 1
359 Praparattanapan,J. 1
360 Allen,D. 1
361 Little,J.L. 1
362 Cai, Chang-Jun 1
363 Jia, Dian-Zeng 1
364 Hu, Guo-Xin 1
365 Norris,R. 1
366 Choi,J.Y.O. 1
367 Sinn,K. 1
368 Wang, Rui-Ying 1
369 Banlue Srisuchinwong 1
370 Zhang, Sam 1
371 Yuan, Shu 1
372 Ma, S. G. 1
373 Qu, Yi 1
374 Ng, S. T. 1
375 Hesse,K. 1
376 Lee,F. 1
377 Vale,R. 1
378 Pujari,S.S. 1
379 Baker,D.A. 1
380 Gray,C. 1
381 Zhao,H.X. 1
382 Smith,D.E. 1
383 Templeton,D.J. 1
384 Dijanosic,C. 1
385 Cooper,D. 1
386 Carr,A. 1
387 Taylor,S.C. 1
388 McCallum,K. 1
389 Jackson,E.K. 1
390 Wang,G. 1
391 Srisurapanont,M. 1
392 Furner,V.L. 1
393 Watson,J. 1
394 Smith,D.J. 1
395 Khongphattanayothin,M. 1
396 Loh,A. 1
397 Couldwell,D.L. 1
398 Lawrence,C. 1
399 Mulhall,B.P. 1
400 Lim,A. 1
401 Villegas,A.M. 1
402 Cuong,D.D.U. 1
403 McManus,H. 1
404 Petoumenos,K. 1
405 Lu,H. 1
406 Read,P.J. 1
407 Ditangco,R. 1
408 Shakeshaft,J. 1
409 Jackson,E. 1
410 Kajindran,A. 1
411 Finlayson,R.J. 1
412 Prone,I. 1
413 Brown,K.L. 1
414 McGrath,C. 1
415 Wray,L. 1
416 Chua,A. 1
417 Halligan,S. 1
418 Kuo,L.H. 1
419 McGrath,V. 1
420 Lee,A. 1
421 Viprakasit,V. 1
422 Zweegman,S. 1
423 Chang,S. 1
424 Bae,J. 1
425 Zoumbos,N.C. 1
426 Yoon,S. 1
427 Hong,J. 1
428 Chen,C. 1
429 Fang,Y. 1
430 Si,T. 1
431 Chen,Y. 1
432 Rush,A.J. 1
433 He,Y. 1
434 George,T.I. 1
435 Chua,H. 1
436 Yeh,S. 1
437 Jeon,H. 1
438 Wettervald,M. 1
439 Waßmann,B. 1
440 Tian-mei,S. 1
441 Hatim,A. 1
442 Wainwright,L. 1
443 Udomratn,P. 1
444 Will,A.M. 1
445 Wright,J.G. 1
446 Liu,S. 1
447 Chan,S. 1
448 Wörmann,B.J. 1
449 Bautista,D.C.T. 1
450 Teo, Ronnie J. W. 1
451 Yuan, S. 1
452 Jin, Y. F. 1
453 Luo, Xianshu 1
454 Park, Mi Kyoung 1
455 Yu, Q. J. 1
456 Kamyshny, A. 1
457 Zhang, Huijuan 1
458 Cai, Y. Q. 1
459 Song, Junfeng 1
460 Wang, Dong-An 1
461 Tu, Xiaoguang 1
462 Han, Kyungsup 1
463 Zhang, Jingjing 1
464 Kee, Jack Sheng 1
465 Magdassi, S. 1
466 Yoon, Yong-Jin 1
467 Yeo, L. P 1
468 Qiu, Zhi Ren 1
469 Tin, Chin Che 1
470 Lam, Y. C. 1
471 Nguyen, Q. M. P. 1
472 Mendis, Suwan P. 1
473 Lok, B. K. 1
474 Wu, Zhengyun 1
475 Lo, Guo-Qiang 1
476 Cao, X. 1
477 Law, J. Y. 1
478 Feng, Zhe Chuan 1
479 Long, Y. 1
480 Yang, Zheng 1
481 Fang, Qing 1
482 Song, Xiaohui 1
483 Yao, Lin 1
484 Huang, J.-H. 1
485 Wang, M.-S. 1
486 Savalani, M. M. 1
487 Gong, Y. Y. 1
488 Chen, Liyong 1
489 Yu, Jun 1
490 Lin, Feng 1
491 Liu, Xinfeng 1
492 Sum, Tze Chien 1
493 Seah, Hock Soon 1
494 Tang, Tang 1
495 Chi, B. Q. 1
496 Tai, K. 1
497 Thote, Tanushree 1
498 Xu, Rong 1
499 Yu, Mingbin 1
500 Li, Yijiang 1
501 Dou, Yana 1
502 Jia, Lianxi 1
503 Ge, Zigang 1
504 Wang, K. 1
505 Garg, A. 1
506 Fu, C. X. 1
507 Zhao, Y. F. 1
508 Song, X. 1
509 Sun, C. Q. 1
510 E. Rusli 1
511 Wong, S. M. 1
512 Zhang, Hua 1
513 Xu, N. 1
514 Tan, Dunlin 1
515 Shakerzadeh, Maziar 1
516 Teo, Edwin Hang Tong 1
517 Nguyen, T. B. N. 1
518 Chow, W. L. 1
519 Qi, Xiaoying 1
520 Dong, Zhili 1
521 Chen, Z. 1
522 Tsang, Siu Hon 1
523 Yap, Ray Chin Chong 1
524 Tan, C. W. 1
525 Loh, G. C. 1
526 Tay, Beng Kang 1
527 Jin, Y. J. 1
528 Dai, Qingping 1
529 Huang, Z. M. 1
530 Chen, X. Z. 1
531 Wang, Youyi 1
532 Liu, W. 1
533 Li, J. H. 1
534 Wu, T. 1
535 Foerster, A. 1
536 Lin, H. Q. 1
537 Chen, C. L. 1
538 Jin, K. X. 1
539 Ramam, A. 1
540 Sun, Yinghui 1
541 Chang, A. C. K. 1
542 Wai, P. K. A. 1
543 Guan, Bai-ou 1
544 Zhu, Bowen 1
545 Tam, H. Y. 1
546 Feng, Xinhuan 1
547 Qi, Dianpeng 1
548 Leow, Wan Ru 1
549 Chen, Cheng 1
550 Lee, Y. K. 1
551 Jang, Ling-Yun 1
552 Sun, Hua Yang 1
553 Xu, Qiang 1
554 Liu, X. 1
555 Wang, Hua 1
556 Tang, Dingyuan 1
557 Chylak, B. 1
558 Zhang, Qing 1
559 Tang, Yuxin 1
560 Yauw, O. 1
561 Jiang, Lin 1
562 Lim, A. B. Y. 1
563 Jiang, Yueyue 1
564 Zhang, Kang 1
565 Stellacci, Francesco 1
566 Xue, Can 1
567 Wu, Jinsong 1
568 Marzari, Nicola 1
569 Dravid, Vinayak P. 1
570 Lin, Ziyu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 6
6 2557 13
7 2556 13
8 2555 10
9 2554 2
10 2553 2
11 2552 6
12 2551 1
13 2550 3
14 2549 1
15 2548 3
16 2547 1
17 2546 2
18 2545 3
19 2544 2
20 2541 1
21 2537 1
22 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 A Critical Evaluation of River Management Models in Malaysia
ปี พ.ศ. 2561
2 Brain response to different message content of pictorial health warnings from tobacco packages: comparison between smokers and non-smokers using fMRI
ปี พ.ศ. 2560
3 Influence of host plants and soil diluents on arbuscular mycorrhizal fungus propagation for on-farm inoculum production using leaf litter compost and agrowastes
ปี พ.ศ. 2559
4 A Comparative Study Of Issues And Challenges In Reducing Non Revenue Water Rates In Pulau Pinang And Perlis, Malaysia
ปี พ.ศ. 2558
5 Understanding local news consumption and community participation via the lens of information repertoires and media multiplexity
6 Thermodynamics versus kinetics in nanosynthesis
7 Engineering interfacial photo-induced charge transfer based on nanobamboo array architecture for efficient solar-to-chemical energy conversion
8 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
9 Genetic changes in progeny of bystander human fibroblasts after microbeam irradiation with X-rays, protons or carbon ions: The relevance to cancer risk
10 Debates Over Liberalising Dual Citizenship: Prospects And Limits In Taiwan And The People's Republic Of China
ปี พ.ศ. 2557
11 Programmable photo-electrochemical hydrogen evolution based on multi-segmented CdS-Au nanorod arrays
12 Selective surface modification of PET substrate for inkjet printing
13 Simulation of fracture/breakup of concrete magazine using cohesive element
14 Impact of structural eurocodes on steel and composite structures
15 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 2 : numerical study
16 The effects of surface bond relaxation on electronic structure of Sb2Te3 nano-films by first-principles calculation
17 Homo- and co-polymerization of polysytrene-block-poly(acrylic acid)-coated metal nanoparticles
18 Understanding the phase emergence of mesoporous silica
19 Fabrication of hybrid nanostructures based on the block copolymer self-assemblies.
20 Encapsulation of Au nanoparticles by poly(4-Vinylpyridine)-block-polystyrene-block-poly(4-Vinylpyridine) for controlled chain assembly
21 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
22 Clinical and sociodemographic correlates of suicidality in patients with major depressive disorder from six Asian countries
23 Trends in first-line antiretroviral therapy in Asia: Results from the treat Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2556
24 Palladium-coated and bare copper wire study for ultra-fine pitch wire bonding.
25 Silicon-based optoelectronic integrated circuit for label-free bio/chemical sensor
26 A hybrid M5 ′ -genetic programming approach for ensuring greater trustworthiness of prediction ability in modelling of FDM process.
27 Universal local pair correlations of Lieb-Liniger bosons at quantum criticality.
28 On the balanced elementary symmetric Boolean functions
29 Suppression of photovoltaic effect by magnetic field in Pr0.65(Ca0.75Sr0.25)0.35MnO3/Nb:SrTiO3 heterostructure.
30 Wilson ratio of fermi gases in one dimension.
31 Preservation of lattice orientation in coalescing imperfectly aligned gold nanowires by a zipper mechanism
32 Synthesis of fivefold stellate polyhedral gold nanoparticles with {110}-facets via a seed-mediated growth method
33 VO2/Si–Al gel nanocomposite thermochromic smart foils : largely enhanced luminous transmittance and solar modulation
34 Residual stress of high strength steel box T-joints Part 1 : experimental study
35 Cells behave distinctly within sponges and hydrogels due to differences of internal structure
36 Serial echocardiographic left ventricular ejection fraction measurements: A tool for detecting thalassemia major patients at risk of cardiac death
ปี พ.ศ. 2555
37 Bonding and diffusion of nitrogen in the InSbN alloys fabricated by two-step ion implantation
38 Re-ordering chaotic carbon : origins and application of textured carbon
39 Diameter effect on the sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes by addition of dichlorocarbene
40 4H-SiC wafers studied by X-ray absorption and Raman scattering
41 Molecular-ion-imprinted chitosan hydrogels for the selective adsorption of silver(I) in aqueous solution
42 Image classification by multimodal subspace learning
43 One step microwave synthesis and magnetic properties of Co3O4 octahedrons
44 Cellulose degradation system of Cytophaga hutchinsonii
45 Loss to followup in HIV-infected patients from Asia-pacific region: Results from TAHOD
46 Information Technology Infrastructure Library (Itil): An Approach To Optimize Best Practices In It Service Delivery
ปี พ.ศ. 2554
47 Mechanism for stable, ultra-flat multiwavelength operation in erbium-doped fiber lasers employing intensity-dependent loss
48 Size effects of nana-to-micro particles of cBN coated with tin matrix on WC substrate for hard turning applications
ปี พ.ศ. 2553
49 Guignardia/Phyllosticta species on banana
50 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
51 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
52 On the constructions of constant-composition codes from perfect nonlinear functions
53 Properties and applications of preimage distributions of perfect nonlinear functions
54 On the covering structures of two classes of linear codes from perfect nonlinear functions
55 Adaptive mesh generation procedures for thin-walled tubular structures
56 Research on tubular joints at Nanyang Technological University
ปี พ.ศ. 2551
57 Device building blocks for photonic integration : design and process.
ปี พ.ศ. 2550
58 High frequency implementation of Sprott's chaotic oscillators using current-feedback op amps
59 Generation of shock-free pressure waves in shaped resonators by boundary driving
60 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
ปี พ.ศ. 2549
61 Adaptive control of robot manipulators with uncertain kinematics and actuator dynamics.
ปี พ.ศ. 2548
62 Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): High host specificity of non-pests to Cajaninae (Fabaceae)
63 Effect of resonator dimensions on nonlinear standing waves
64 Low threshold current density and high characteristic temperature narrow-stripe native oxide-confined 1.3-μm InGaAsN triple quantum well lasers
ปี พ.ศ. 2547
65 Investigation of the optical properties of InGaAsN∕GaAs∕GaAsP multiple-quantum-well laser with 8-band and 10-band k[middle dot]p model
ปี พ.ศ. 2546
66 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 1 : construction of underlying geometrical model
67 Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 2 : mesh generation algorithm and examples
ปี พ.ศ. 2545
68 On using enriched cover function in the partition-of-unity method for singular boundary-value problems
69 Automatic generation of anisotropic quadrilateral meshes on three-dimensional surfaces using metric specifications
70 New species of Annulatascus and Saccardoella from the Philippines
ปี พ.ศ. 2544
71 On curvature element-size control in metric surface mesh generation
72 On increasing the order and density of 3D finite element meshes
ปี พ.ศ. 2541
73 AMIC-CBA-SCS/NTU Conference on Public Service Broadcasting : Thriving in a Diverse Broadcasting Environment, Singapore, Feb 20-21, 1998 : [inaugural speech]
ปี พ.ศ. 2537
74 Malaysian values and organizational commitment : a study of differences amongst various races
ปี พ.ศ. 2530
75 Kajian Pembentukan Hidrokarbon Polinukleur Aromatik Dalam Pemanggang/Penggorengan Beberapa Makanan Tempatan