ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ling, Qidan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lin, Zongqiong 1
2 Chen, Shufen 1
3 Jiang, Ting 1
4 Xie, Linghai 1
5 Fan, Qu-Li 1
6 Huang, Wei 1
7 Qi, Xiaoying 1
8 Zhang, Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1