ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lim, Suo Hon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mathews, Nripan 2
2 Liu, Yu 2
3 Sum, Tze Chien 2
4 Grätzel, Michael 2
5 Soh, Chee Kiong 2
6 Xing, Guichuan 2
7 Lam, Yeng Ming 1
8 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
9 Huan, Vivien S. 1
10 Sun, Shuangyong 1
11 Ang, Rebecca P. 1
12 Chua, Sok Hoon. 1
13 Yang, Huanping 1
14 Lai, Linfei 1
15 Zhou, Weiwei 1
16 Chen, Horng H. 1
17 Yu, Ting 1
18 Shen, Zexiang 1
19 Liu, Shuhua 1
20 Shi, Miao 1
21 Dong, Zhili 1
22 Cui, Lin 1
23 Ong, Beng S. 1
24 Zhou, Yuhua 1
25 Han, Ming-Yong 1
26 Zhang, Shuang-Yuan 1
27 Venkatraman, Subbu S. 1
28 Tee, Si Yin 1
29 Lin, Jianyi 1
30 Ye, Enyi 1
31 Burnett Jr, John C. 1
32 Kumari, Pooja 1
33 Sharma, Ravi S. 1
34 Yantara, Natalia 1
35 Chia, Yew Boon 1
36 Tambyah, Paul Anantharajah 1
37 Su, Xiaodi 1
38 Liu, Xinfeng 1
39 Sabba, Dharani 1
40 Fu, Chit Yaw 1
41 Varocha Mahachai 1
42 Mhaisalkar, Subodh 1
43 Ratha-Korn Vilaichone 1
44 Li, Xiang 1
45 Leong, Susanna Su Jan 1
46 Tran, Long Duc 1
47 Winkler, Sylke 1
48 Gilligan, Patrick C. 1
49 Lin, Ming 1
50 Zhen, Yongda 1
51 Philp, Robin 1
52 Sampath, Karuna 1
53 Saravanan, Rathi 1
54 Basu, Anindya 1
55 Mishra, Biswajit 1
56 Li, Peng 1
57 Liu, Jilei 1
58 Guo, Yunlong 1
59 Uemura, N 1
60 Yuen, Kah Hay 1
61 Georgakaki, Aliki 1
62 Chiba, Tsutomu 1
63 JISC 1
64 Kim, Jae Gyu 1
65 Ibrahim, Baharudin 1
66 Mohamed Noor, Dzul Azri 1
67 Ang, Tiing Leong 1
68 Amin, Arwa M. 1
69 Kim, Nayoung 1
70 Goh, Khean Lee 1
71 MacDonald, Stuart 1
72 Gu, Jun 1
73 Hunt, Richard H. 1
74 Moayyedi, Paul 1
75 Razul, Sirajudeen Gulam 1
76 Fock, Kwong Ming 1
77 Ng, Beng Koon 1
78 Azuma, Takeshi 1
79 Xiao, Shu Dong 1
80 Ansell, Jake 1
81 Sugano, Kentaro 1
82 Shankar, Venkatesh 1
83 Mitchell, Hazel M. 1
84 SK Abdul Kader, Muhamad Ali 1
85 Ruedl, Christiane 1
86 Ronchese, Franca 1
87 Enomoto, Noriyuki 1
88 Chanakan Prom-u-thai 1
89 Yang, Jianping 1
90 Su, Haibin 1
91 Li, Jun 1
92 Yu, Gui 1
93 Di, Chong-An 1
94 Tan, Huei Shuan 1
95 Zhao, Yan 1
96 Benjavan Rerkasem 1
97 Qin, Jim Shixiang 1
98 Sin, Jin Chung 1
99 Liou, Jyh Ming 1
100 Mohamed, Abdul Rahman 1
101 Rani, Abdul Aziz 1
102 Sollano, Jose D. 1
103 Lee, Keat Teong 1
104 Sittichai Lordkaew 1
105 Ma, Joel Zhi-Iong 1
106 ปริญญา ตันติสุข 1
107 Tan, Cher Ming 1
108 Liu, Yunqi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 8
7 2553 2
8 2552 3
9 2551 1
10 2550 3
11 2549 1
12 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 Physicochemical And Functional Properties Of Mango Seed Dietary Fiber Extract (Msdfe), Papaya Seed Dietary Fiber Extract (Psdfe) And Honeydew Seed Dietary Fiber Extract (Hsdfe)
ปี พ.ศ. 2561
2 Seasonal variation in grain yield and quality in different rice varieties
ปี พ.ศ. 2560
3 The Personalization of Clopidogrel Antiplatelet Therapy: The Role of Integrative Pharmacogenetics and Pharmacometabolomics
ปี พ.ศ. 2557
4 Low-temperature solution-processed wavelength-tunable perovskites for lasing
5 Quantitative diagnosis of cervical neoplasia using fluorescence lifetime imaging on haematoxylin and eosin stained tissue sections
6 In vitro and in vivo studies of controlled release of novel peptide from in situ polymer precipitation delivery system
7 Photocatalytic Performance Of ZnO Nanorod Coupled Photocatalysts Under Fluorescent Light And Sunlight Irradiation For Phenol And 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid Degradation
ปี พ.ศ. 2556
8 In-vivo evaluation of an in situ polymer precipitation delivery system for a novel natriuretic peptide
9 Long-range balanced electron- and hole-transport lengths in organic-inorganic CH3NH3PbI3
10 Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries
11 An essential role for maternal control of Nodal signaling
12 Antimicrobial functionalization of silicone surfaces with engineered short peptides having broad spectrum antimicrobial and salt-resistant properties
13 Asymmetries in the effects of drivers of brand loyalty between early and late adopters and across technology generations
14 Dorsal activity of maternal squint is mediated by a non-coding function of the RNA
15 Modelling Urban scale Retrofit, Pathways to 2050 Low Carbon Residential Building Stock
ปี พ.ศ. 2555
16 Murine cd4+ T cell Responses are inhibited by cytotoxic T cell-mediated killing of dendritic cells and are restored by antigen transfer
17 Greenhouse gas mitigation strategies : a ship operator’s perspective in the container shipping industry.
18 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
19 Detection and monitoring of axial cracks in cylindrical structures using torsional wave generated by piezoelectric macro-fiber composite
20 Comparative study of electromechanical impedance and lamb wave techniques for fatigue crack detection and monitoring in metallic structures
21 Temperature and chemical bonding-directed self-assembly of cobalt phosphide nanowires in reaction solutions into vertical and horizontal alignments
22 Gang affiliation, aggression, and violent offending in a sample of youth offenders.
23 Degrading Endocrine Disrupting Chemicals fromWastewater by TiO2 Photocatalysis: A Review
ปี พ.ศ. 2553
24 Photocatalytic Degradation Of Phenol In Fluidized Bed Reactor Using TiO2-P25/Activated Carbon Prepared By Modified SOL-GEL Method
25 Determinants Of Innovative Work Behavior Among White-Collar Workers : A Study Of The Manufacturing Firms Within The Electrical And Electronic (E&E) Sector Of Penang
ปี พ.ศ. 2552
26 A vision for a knowledge society and learning nation : the role of a national library system.
27 Titania catalysts : crystal chemical insights and tailored functionalities.
28 ความเคลื่อนไหวในจิตรกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2551
29 Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention
ปี พ.ศ. 2550
30 SMEs Credit Risk Modelling for Internal Rating Based Approach in Banking Implementation of Basel II Requirement
31 ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวไทยในการปรับตัวต่อสภาพดินไม่ขังน้ำ = Genotypic variation in adaptation to aerated soil of Thai rice / สุวรรณี แลน้อย
32 ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวไทย ในการปรับตัวต่อสภาพดินไม่ขังน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
33 Effect Of Food-drug Interaction On Oral Drug Bioavailability
ปี พ.ศ. 2545
34 Application of Wigner–Ville distribution in electromigration noise analysis