ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lim, Kok-Hwa
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 So, Cheuk-Wai 7
2 Xi, Hong Wei 7
3 Sk, Mahasin Alam 6
4 Li, Yongxin 5
5 Yeong, Hui-Xian 3
6 Chen, Peng 3
7 Lee, Jong-Min 3
8 Wang, Xin 3
9 Lim, Rern Jern 2
10 Huang, Lin 2
11 Zhang, Shu-Hua 2
12 Ananthanarayanan, Arundithi 2
13 Tan, Shiow Jin 2
14 Xi, Hong-Wei 2
15 Phan, Anh Tuân 2
16 Wang, Jing-Yuan 2
17 Heddi, Brahim 2
18 Roy,L. 1
19 Saglio,G.G. 1
20 Schmugge,M. 1
21 Schots,H. 1
22 Remacha,A.F. 1
23 Sanz,G.F. 1
24 Quarta,G. 1
25 Piga,A.M. 1
26 Secchi,G. 1
27 Poole,J.E. 1
28 Porter,J.B. 1
29 Ravoet,C. 1
30 Pungolino,E.M. 1
31 Jolimont Lobbes,H.H. 1
32 Tesch,H.J. 1
33 Thein,S.L. 1
34 Pfeilstöcker,M. 1
35 Troncy,J. 1
36 Villegas,A.M. 1
37 Wainwright,L. 1
38 Viprakasit,V. 1
39 Tamary,H. 1
40 Taher,A.T. 1
41 Shah,H.N. 1
42 Shah,F.T. 1
43 Shen,Z. 1
44 Slama,B. 1
45 Sutcharitchan,P. 1
46 Seymour,J.F. 1
47 Aǧaoǧlu,L. 1
48 Guo, Jing-Dong 1
49 Taylor,K.M. 1
50 Vassilieff,D. 1
51 Nagase, Shigeru 1
52 Meng, Qingyong 1
53 Habr,D. 1
54 Schmid,M.L. 1
55 Guerci-Bresler,A. 1
56 Lee, Peter Peng Foo 1
57 Della Porta,M. 1
58 Fénaux,P. 1
59 Ganser,A.G. 1
60 Yan, Yaw Kai 1
61 Domokos,G. 1
62 Huang, Ming-Bao 1
63 Alonso,D. 1
64 Bedoura, Sultana 1
65 Li, Hua. 1
66 Amé,S. 1
67 Angelucci,E. 1
68 Ye, Ting. 1
69 Alimena,G. 1
70 Chia, Siew-Peng 1
71 Yang, Yi-Fan 1
72 Roubert,B. 1
73 Rose,C.S. 1
74 Foo, Cechao 1
75 Waßmann,B. 1
76 Xu, Jun 1
77 Sriuranpong,V.R. 1
78 Kjeldsen,L. 1
79 Kinsey,S.E. 1
80 Koren,A. 1
81 Lai,M. 1
82 Lee,J. 1
83 Lai,Y. 1
84 Kim,K. 1
85 Kilinç,Y. 1
86 Jaulmes,D. 1
87 Shaw,M. 1
88 Kim,T. 1
89 Jensen,J.M. 1
90 Kattamis,A.C. 1
91 Lee,K. 1
92 Lee,S. 1
93 Muus,P.K. 1
94 Mufti,G.J. 1
95 Nobile,F. 1
96 Papadopoulos,N.T. 1
97 Petrini,M.T. 1
98 Perrotta,S. 1
99 Mohamed Thalha,A.J. 1
100 Lutz,D. 1
101 Li,C. 1
102 Legros,L. 1
103 Li,Q. 1
104 Linkesch,W.M. 1
105 Lübbert,M. 1
106 Inusa,B.P.D. 1
107 Köhne,C.H. 1
108 Cheng,A. 1
109 Finelli,C. 1
110 Li,J. 1
111 Vaid,A.K. 1
112 Teh,C. 1
113 Ma,B. 1
114 Zweegman,S. 1
115 Zoumbos,N.C. 1
116 Wörmann,B.J. 1
117 Will,A.M. 1
118 Wright,J.G. 1
119 Yeh,S. 1
120 Yoon,S. 1
121 Ahn,J. 1
122 Bello,M. 1
123 Wang,J. 1
124 Sudoyo,A.W. 1
125 Zhang,J. 1
126 Zhang,S.Z. 1
127 Hunault-Berger,M. 1
128 Ciardiello,F. 1
129 Park,Y.S. 1
130 Liu,T.S. 1
131 Chen,L. 1
132 Charoentum,C. 1
133 Lopes,G.D.L. 1
134 Ho,G.F. 1
135 Kong,H.L. 1
136 Wettervald,M. 1
137 Yang, Shuo-Wang 1
138 Chalkias,C. 1
139 Lin, Yu-nung Nina 1
140 Min, Soe 1
141 Chan,L. 1
142 Chancharunee,S. 1
143 Than, Oo 1
144 Cazzola,M. 1
145 Aung, Thura 1
146 Shen, Chuan-Chou 1
147 Cappellini,M.D.O. 1
148 Capra,M.E.Z. 1
149 Wang, Chung-Che 1
150 Cartron,G. 1
151 Tun, Soe Thura 1
152 Chapman,C.S. 1
153 Chen, Bozhen 1
154 Cianciulli,P. 1
155 Dauriac,C. 1
156 Lau, Kai-Chung 1
157 Dölken,G. 1
158 Delforge,M. 1
159 Kunnappilly, Sophy Bhasi 1
160 Chuansumrit,A. 1
161 Chen, Zhengjian 1
162 Charoenkwan,P. 1
163 Chasapopoulou,E. 1
164 Chèze,S. 1
165 Hirao, Hajime 1
166 Chiang, Hong-Wei 1
167 Bron,D.G. 1
168 Baccarani,M. 1
169 Yu, Yaolun 1
170 Chan-Park, Mary B. 1
171 Beck,J.T. 1
172 Béris,P.H. 1
173 Wang, Wei Zhi. 1
174 Baba,A.A. 1
175 Aydınok,Y. 1
176 Xie, Lihua 1
177 Arrizabalaga,B. 1
178 Athanasiou-Metaxa,M. 1
179 Loh, Ai-Poh 1
180 Augustson,B.M. 1
181 Mahasin, Alam Sk. 1
182 Beyne-Rauzy,O. 1
183 Sieh, Kerry 1
184 Bouabdallah,K. 1
185 Bowden,D.K. 1
186 Shyu, J. Bruce H. 1
187 Wang, Yu 1
188 Bowen,D.T. 1
189 Martin-Pintado, Nerea 1
190 Bosly,A.E. 1
191 Birgens,H.S. 1
192 Gao, Ping Qi. 1
193 B́ordessoule,D. 1
194 Borgna-Pignatti,C. 1
195 Ng, Veronica Chinn Min 1
196 Li, Jun 1
197 Dombret,H. 1
198 Xiao, Peng 1
199 Ho,J. 1
200 Hsu,H. 1
201 Thia, Larissa 1
202 Weerachanchai, Piyarat 1
203 Huang,S. 1
204 Ge, Xiaoming 1
205 Hertzberg,M.S. 1
206 Haase,D. 1
207 Ha,S.Y. 1
208 Li, Hua 1
209 Heinrich,B. 1
210 Ye, Ting 1
211 Tan, Timothy Thatt Yang 1
212 Wong, Yuewen 1
213 Guo, Jia-Yi 1
214 Chung, Wan Jun 1
215 Schmitt, Emmanuelle 1
216 Mechulam, Yves 1
217 Gattermann,N. 1
218 Nowik, Israel 1
219 Gao, Xiang Yang 1
220 Wang, Tao Xi 1
221 Sun, Li 1
222 Huang, Wei Min 1
223 Lu, Haibao 1
224 Ng, Man-Fai 1
225 Zhou, Ye 1
226 Vilar, Ramon 1
227 Gümrük,F.U. 1
228 El Beshlawy,A. 1
229 Elalfy,M.S. 1
230 Routh, Parimal 1
231 Enggaard,L. 1
232 Xie, Mingshi 1
233 Fillet,G. 1
234 Wang, Xuewan 1
235 Ehninger,G.E. 1
236 Duyster,J. 1
237 Sana, Barindra 1
238 Lim, Sierin 1
239 Economopoulos,T.H. 1
240 Kim, Dong-Hwan 1
241 Filosa,A. 1
242 Fisher, Adrian 1
243 Goldfarb,A.W. 1
244 Khong, Kenny Zhi Xiang 1
245 Alam Sk, Mahasin 1
246 Grigg,A.P. 1
247 Klejevskaja, Beata 1
248 Giraudier,S. 1
249 Lee, Peter P. F. 1
250 Munira Haidad Ali, Siti 1
251 Forni,G.L. 1
252 Galanello,R. 1
253 Yan, Yaw-Kai 1
254 Gastl,G.A. 1
255 Herber, Rolfe H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 10
3 2556 8
4 2555 9
5 2554 2
6 2553 1
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Structure of a left-handed DNA G-quadruplex
ปี พ.ศ. 2557
2 Structure of the human telomere in Na+ solution : an antiparallel (2+2) G-quadruplex scaffold reveals additional diversity
3 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
4 Copper(ii) complexes of substituted salicylaldehyde dibenzyl semicarbazones : synthesis, cytotoxicity and interaction with quadruplex DNA
5 Band-gap manipulations of monolayer graphene by phenyl radical adsorptions : a density functional theory study
6 Two-dimensional numerical modeling for separation of deformable cells using dielectrophoresis
7 Revealing the tunable photoluminescence properties of graphene quantum dots
8 Molybdenum phosphide as an efficient electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction
9 Determination of solubility parameters of ionic liquids and ionic liquid/solvent mixtures from intrinsic viscosity
10 Heating-responsive shape-memory effect in thermoplastic polyurethanes with low melt-flow index
11 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
12 A base-stabilized 2-silaallene
13 A base-stabilized lead(I) dimer and an aromatic plumbylidenide anion
14 A silyliumylidene cation stabilized by an amidinate ligand and 4-dimethylaminopyridine
15 Permanent upper plate deformation in western Myanmar during the great 1762 earthquake : implications for neotectonic behavior of the northern Sunda megathrust
16 Distillable ionic liquids : reversible amide O alkylation
17 Zwitterionic base-stabilized digermadistannacyclobutadiene and tetragermacyclobutadiene
18 A review on the electrochemical reduction of CO2 in fuel cells, metal electrodes and molecular catalysts
19 Structural diversity of G-rich DNA : from telomeric G-quadruplexes to G-junction motifs.
ปี พ.ศ. 2555
20 The effect of scents on alertness
21 Stress induced half-metallicity in surface defected germanium nanowires
22 Reactivity of a tin(II) (Iminophosphinoyl)(thiophosphinoyl)methanediide complex toward sulfur : synthesis and 119Sn Mössbauer spectroscopic studies of [{(μ-S)SnC(PPh2═NSiMe3)(PPh2═S)}3Sn(μ3-S)]
23 Structural requirements of salicylaldehyde benzoylhydrazones and their Cu(II) complexes for anticancer activity
24 An amidinate-stabilized Germatrisilacyclobutadiene Ylide
25 Synthesis and characterization of a singlet delocalized 2,4-diimino-1,3-disilacyclobutanediyl and a silylenylsilaimine
26 Fault detection and isolation of nonlinear systems : an unknown input observer approach with sum-of-squares techniques
27 CO adsorption behavior on decorated Pt@Au nanoelectrocatalysts : a combined experimental and DFT theoretical calculation study
28 Mild bromination-assisted density-gradient ultracentrifugation to sort single-walled carbon nanotubes by metallicity.
ปี พ.ศ. 2554
29 DFT study of salicylaldehyde semicarbazone derivatives interaction with copper and the effect of aminic substituent
30 A novel interface-tracking method based on Lagrangian particles for deformation analysis of a red blood cell in a capillary.
ปี พ.ศ. 2553
31 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2547
32 Intraday Price And Volume Relations In The Stock And Warrant Markets