ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lim, Kok Hwa
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 So, Cheuk-Wai 7
2 Xi, Hong Wei 7
3 Sk, Mahasin Alam 6
4 Li, Yongxin 5
5 Lee, Jong-Min 3
6 Wang, Xin 3
7 Yeong, Hui-Xian 3
8 Chen, Peng 3
9 Wang, Jing-Yuan 2
10 Phan, Anh Tuân 2
11 Xi, Hong-Wei 2
12 Zhang, Shu-Hua 2
13 Heddi, Brahim 2
14 Tan, Shiow Jin 2
15 Lim, Rern Jern 2
16 Ananthanarayanan, Arundithi 2
17 Huang, Lin 2
18 Yan, Yaw Kai 1
19 Guerci-Bresler,A. 1
20 Taylor,K.M. 1
21 Guo, Jing-Dong 1
22 Ganser,A.G. 1
23 Schmid,M.L. 1
24 Della Porta,M. 1
25 Nowik, Israel 1
26 Vassilieff,D. 1
27 Gattermann,N. 1
28 Herber, Rolfe H. 1
29 Lee, Peter Peng Foo 1
30 Finelli,C. 1
31 Fénaux,P. 1
32 Foo, Cechao 1
33 Aǧaoǧlu,L. 1
34 Mechulam, Yves 1
35 Chia, Siew-Peng 1
36 Alimena,G. 1
37 Alonso,D. 1
38 Bedoura, Sultana 1
39 Rose,C.S. 1
40 Yang, Yi-Fan 1
41 Meng, Qingyong 1
42 Habr,D. 1
43 Domokos,G. 1
44 Huang, Ming-Bao 1
45 Roubert,B. 1
46 Nagase, Shigeru 1
47 Sun, Li 1
48 Hertzberg,M.S. 1
49 Ye, Ting 1
50 Ge, Xiaoming 1
51 Ho,J. 1
52 Hsu,H. 1
53 Xiao, Peng 1
54 Heinrich,B. 1
55 Li, Hua 1
56 Gümrük,F.U. 1
57 Klejevskaja, Beata 1
58 Vilar, Ramon 1
59 Ha,S.Y. 1
60 Haase,D. 1
61 Thia, Larissa 1
62 Huang,S. 1
63 Wang, Tao Xi 1
64 Zhou, Ye 1
65 Yang, Shuo-Wang 1
66 Gao, Xiang Yang 1
67 Guo, Jia-Yi 1
68 Chung, Wan Jun 1
69 Ng, Man-Fai 1
70 Lu, Haibao 1
71 Tan, Timothy Thatt Yang 1
72 Weerachanchai, Piyarat 1
73 Wong, Yuewen 1
74 Huang, Wei Min 1
75 Li, Hua. 1
76 Schmitt, Emmanuelle 1
77 Augustson,B.M. 1
78 Aung, Thura 1
79 Cartron,G. 1
80 Cazzola,M. 1
81 Lin, Yu-nung Nina 1
82 Min, Soe 1
83 Chalkias,C. 1
84 Wang, Chung-Che 1
85 Capra,M.E.Z. 1
86 Bron,D.G. 1
87 Wang, Yu 1
88 Chiang, Hong-Wei 1
89 Cappellini,M.D.O. 1
90 Shen, Chuan-Chou 1
91 Chan,L. 1
92 Than, Oo 1
93 Chuansumrit,A. 1
94 Hirao, Hajime 1
95 Kunnappilly, Sophy Bhasi 1
96 Cianciulli,P. 1
97 Dauriac,C. 1
98 Chen, Bozhen 1
99 Chèze,S. 1
100 Chasapopoulou,E. 1
101 Tun, Soe Thura 1
102 Chancharunee,S. 1
103 Chapman,C.S. 1
104 Charoenkwan,P. 1
105 Chen, Zhengjian 1
106 Bowen,D.T. 1
107 Shyu, J. Bruce H. 1
108 Aydınok,Y. 1
109 Grigg,A.P. 1
110 Baba,A.A. 1
111 Yu, Yaolun 1
112 Chan-Park, Mary B. 1
113 Baccarani,M. 1
114 Loh, Ai-Poh 1
115 Athanasiou-Metaxa,M. 1
116 Angelucci,E. 1
117 Ye, Ting. 1
118 Xu, Jun 1
119 Arrizabalaga,B. 1
120 Xie, Lihua 1
121 Beck,J.T. 1
122 Wang, Wei Zhi. 1
123 Bosly,A.E. 1
124 Ng, Veronica Chinn Min 1
125 Martin-Pintado, Nerea 1
126 Bouabdallah,K. 1
127 Bowden,D.K. 1
128 Sieh, Kerry 1
129 Borgna-Pignatti,C. 1
130 B́ordessoule,D. 1
131 Mahasin, Alam Sk. 1
132 Béris,P.H. 1
133 Beyne-Rauzy,O. 1
134 Gao, Ping Qi. 1
135 Birgens,H.S. 1
136 Amé,S. 1
137 Munira Haidad Ali, Siti 1
138 Lopes,G.D.L. 1
139 Chen,L. 1
140 Ho,G.F. 1
141 Kong,H.L. 1
142 Park,Y.S. 1
143 Liu,T.S. 1
144 Charoentum,C. 1
145 Bello,M. 1
146 Vaid,A.K. 1
147 Li,J. 1
148 Ma,B. 1
149 Teh,C. 1
150 Ahn,J. 1
151 Sudoyo,A.W. 1
152 Wang,J. 1
153 Kim,T. 1
154 Jaulmes,D. 1
155 Jensen,J.M. 1
156 Kattamis,A.C. 1
157 Kim,K. 1
158 Kilinç,Y. 1
159 Shaw,M. 1
160 Inusa,B.P.D. 1
161 Zhang,S.Z. 1
162 Zhang,J. 1
163 Ciardiello,F. 1
164 Hunault-Berger,M. 1
165 Köhne,C.H. 1
166 Cheng,A. 1
167 Sriuranpong,V.R. 1
168 Shen,Z. 1
169 Shah,H.N. 1
170 Slama,B. 1
171 Sutcharitchan,P. 1
172 Tamary,H. 1
173 Taher,A.T. 1
174 Shah,F.T. 1
175 Seymour,J.F. 1
176 Sanz,G.F. 1
177 Saglio,G.G. 1
178 Schmugge,M. 1
179 Schots,H. 1
180 Secchi,G. 1
181 Tesch,H.J. 1
182 Thein,S.L. 1
183 Wright,J.G. 1
184 Wörmann,B.J. 1
185 Yeh,S. 1
186 Yoon,S. 1
187 Zweegman,S. 1
188 Zoumbos,N.C. 1
189 Will,A.M. 1
190 Wettervald,M. 1
191 Villegas,A.M. 1
192 Troncy,J. 1
193 Viprakasit,V. 1
194 Wainwright,L. 1
195 Waßmann,B. 1
196 Kinsey,S.E. 1
197 Kjeldsen,L. 1
198 Economopoulos,T.H. 1
199 Lim, Sierin 1
200 Kim, Dong-Hwan 1
201 Ehninger,G.E. 1
202 Elalfy,M.S. 1
203 Wang, Xuewan 1
204 Duyster,J. 1
205 Sana, Barindra 1
206 Delforge,M. 1
207 Lau, Kai-Chung 1
208 Dölken,G. 1
209 Li, Jun 1
210 Dombret,H. 1
211 El Beshlawy,A. 1
212 Routh, Parimal 1
213 Gastl,G.A. 1
214 Yan, Yaw-Kai 1
215 Lee, Peter P. F. 1
216 Giraudier,S. 1
217 Goldfarb,A.W. 1
218 Khong, Kenny Zhi Xiang 1
219 Galanello,R. 1
220 Forni,G.L. 1
221 Fillet,G. 1
222 Enggaard,L. 1
223 Xie, Mingshi 1
224 Filosa,A. 1
225 Fisher, Adrian 1
226 Roy,L. 1
227 Remacha,A.F. 1
228 Li,Q. 1
229 Li,C. 1
230 Linkesch,W.M. 1
231 Lübbert,M. 1
232 Mohamed Thalha,A.J. 1
233 Lutz,D. 1
234 Legros,L. 1
235 Lee,S. 1
236 Lai,M. 1
237 Koren,A. 1
238 Lai,Y. 1
239 Lee,J. 1
240 Lee,K. 1
241 Mufti,G.J. 1
242 Muus,P.K. 1
243 Pungolino,E.M. 1
244 Porter,J.B. 1
245 Quarta,G. 1
246 Ravoet,C. 1
247 Jolimont Lobbes,H.H. 1
248 Poole,J.E. 1
249 Piga,A.M. 1
250 Papadopoulos,N.T. 1
251 Nobile,F. 1
252 Perrotta,S. 1
253 Petrini,M.T. 1
254 Pfeilstöcker,M. 1
255 Alam Sk, Mahasin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 10
3 2556 8
4 2555 9
5 2554 2
6 2553 1
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Structure of a left-handed DNA G-quadruplex
ปี พ.ศ. 2557
2 Structure of the human telomere in Na+ solution : an antiparallel (2+2) G-quadruplex scaffold reveals additional diversity
3 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
4 Copper(ii) complexes of substituted salicylaldehyde dibenzyl semicarbazones : synthesis, cytotoxicity and interaction with quadruplex DNA
5 Band-gap manipulations of monolayer graphene by phenyl radical adsorptions : a density functional theory study
6 Two-dimensional numerical modeling for separation of deformable cells using dielectrophoresis
7 Revealing the tunable photoluminescence properties of graphene quantum dots
8 Molybdenum phosphide as an efficient electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction
9 Determination of solubility parameters of ionic liquids and ionic liquid/solvent mixtures from intrinsic viscosity
10 Heating-responsive shape-memory effect in thermoplastic polyurethanes with low melt-flow index
11 Adaptation of international guidelines for metastatic colorectal cancer: An Asian consensus
ปี พ.ศ. 2556
12 A base-stabilized 2-silaallene
13 A base-stabilized lead(I) dimer and an aromatic plumbylidenide anion
14 A silyliumylidene cation stabilized by an amidinate ligand and 4-dimethylaminopyridine
15 Permanent upper plate deformation in western Myanmar during the great 1762 earthquake : implications for neotectonic behavior of the northern Sunda megathrust
16 Distillable ionic liquids : reversible amide O alkylation
17 Zwitterionic base-stabilized digermadistannacyclobutadiene and tetragermacyclobutadiene
18 A review on the electrochemical reduction of CO2 in fuel cells, metal electrodes and molecular catalysts
19 Structural diversity of G-rich DNA : from telomeric G-quadruplexes to G-junction motifs.
ปี พ.ศ. 2555
20 The effect of scents on alertness
21 Stress induced half-metallicity in surface defected germanium nanowires
22 Reactivity of a tin(II) (Iminophosphinoyl)(thiophosphinoyl)methanediide complex toward sulfur : synthesis and 119Sn Mössbauer spectroscopic studies of [{(μ-S)SnC(PPh2═NSiMe3)(PPh2═S)}3Sn(μ3-S)]
23 Structural requirements of salicylaldehyde benzoylhydrazones and their Cu(II) complexes for anticancer activity
24 An amidinate-stabilized Germatrisilacyclobutadiene Ylide
25 Synthesis and characterization of a singlet delocalized 2,4-diimino-1,3-disilacyclobutanediyl and a silylenylsilaimine
26 Fault detection and isolation of nonlinear systems : an unknown input observer approach with sum-of-squares techniques
27 CO adsorption behavior on decorated Pt@Au nanoelectrocatalysts : a combined experimental and DFT theoretical calculation study
28 Mild bromination-assisted density-gradient ultracentrifugation to sort single-walled carbon nanotubes by metallicity.
ปี พ.ศ. 2554
29 DFT study of salicylaldehyde semicarbazone derivatives interaction with copper and the effect of aminic substituent
30 A novel interface-tracking method based on Lagrangian particles for deformation analysis of a red blood cell in a capillary.
ปี พ.ศ. 2553
31 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2547
32 Intraday Price And Volume Relations In The Stock And Warrant Markets