ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lily Eurwilaichitr
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sutipa Tanapongpipat 9
2 Verawat Champreda 8
3 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 8
4 Tanaporn Uengwetwanit 5
5 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 5
6 Pattanop Kanokratana 4
7 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 3
8 Peerada Promdonkoy 3
9 Sithichoke Tangphatsornruang 3
10 Wuttichai Mhuantong 3
11 ภรรทนพ กนกรัตนา 3
12 Thanaporn Laothanachareon 3
13 Benjarat Bunterngsook 2
14 Rutchadaporn Sriprang Kobayashi 2
15 เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข 2
16 Niran Roongsawang 2
17 Warasirin Sornlake 2
18 Nakul Rattanaphan 2
19 Kusol Pootanakit 2
20 กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง 2
21 Thidarat Nimchua 2
22 Piyanun Harnpicharnchai 2
23 Kittapong Sae-Tang 2
24 Taksawan Thongaram 2
25 Somchai Pongpattanakitshote 2
26 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 2
27 ทักษวัน ทองอร่าม 2
28 Parichart Khonzue 1
29 นกุล รัตนพันธ์ 1
30 ปาริชาต คนซื่อ 1
31 S. Apawasin 1
32 Atchara Paemanee 1
33 ธนพร เล้าฐานะเจริญ 1
34 Phungjai Tinnasulanon 1
35 Shinichi Yano 1
36 Vasimon Ruanglek 1
37 วศิมน เรืองเล็ก 1
38 พึงใจ ติณสูลานนท์ 1
39 Benchaporn Buaban 1
40 Hiroyuki Inoue 1
41 Sansanalak Rachdawong 1
42 เบญจพร บัวบาน 1
43 Taweerat Vichitsoonthonkul 1
44 Anirut Limtrakul 1
45 Pintip Pongpech 1
46 Nongluksna Sriubolmas 1
47 Pattarajinda, Virote 1
48 Sirirat Rengpipat 1
49 Benjamas Wongsatayanon 1
50 Lalita Maruset 1
51 Nhung Hong Nguyen 1
52 Thoetkiattikul, Honglada 1
53 อุกฤต รัตนโฉมศรี 1
54 ดุริยะ จันทสิงห์ 1
55 S. Kitikhun 1
56 Duriya Chantasingh 1
57 Theppanya Charoenrat 1
58 Vethachai Plengvidhya 1
59 Ukrit Rattanachomsri 1
60 Nitisarn Khumruaengsri 1
61 กุศล ภูธนกิจ 1
62 Suganya Yongkiettrakul 1
63 Minradee Wongwanichpokhin 1
64 นิรันดร์ รุ่งสว่าง 1
65 รัชดาภรณ์ ศรีปรางค์ โคบายาชิ 1
66 Aekkachai Puseenam 1
67 พีรดา พรมดอนกอย 1
68 วราศิรินทร์ สอนเล็ก 1
69 มินท์รดี วงศ์วณิชโภคิน 1
70 Mongkol Vesaratchavest 1
71 Tewa Upathanpreecha 1
72 Sudip K. Rakshit 1
73 Kanya Jirajaroenrat 1
74 วุฒิชัย เหมือนทอง 1
75 ปิยนันท์ หาญพิชาญชัย 1
76 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
77 กัญญา จิระเจริญรัตน์ 1
78 เอกชัย ภูสีน้ำ 1
79 Rutchadaporn Sriprang 1
80 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
81 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 1
82 Penchit Chitnumsub 1
83 Asawin Wanitchang 1
84 อัศวิน วานิชชัง 1
85 เกตุวดี บุญญาภากร 1
86 K. Boonyapakorn 1
87 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
88 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
89 Tanatchaporn Utairungsee 1
90 Kittapong Tang 1
91 ธนัชพร อุทัยรังษี 1
92 Anan Jongkaewwattana 1
93 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 1
94 Ubolsree Leartsakulpanich 1
95 Rath Pichyangkura 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2547 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Improvement of recombinant endoglucanase produced in Pichia pastoris KM71 through the use of synthetic medium for inoculum and pH control of proteolysis
2 Comparative Analysis of Microbial Profiles in Cow Rumen Fed with Different Dietary Fiber by Tagged 16S rRNA Gene Pyrosequencing
3 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
ปี พ.ศ. 2555
4 Identification and characterization of a cellulaseencoding gene from the buffalo rumen metagenomic library
5 Metagenomic analysis of novel lignocellulose-degrading enzymes from higher termite guts inhabiting microbes
ปี พ.ศ. 2554
6 Production of multi-fiber modifying enzyme from Mamillisphaeria sp. for refining of recycled paper pulp
7 Functional expression in Beauveria bassiana of a chitinase gene from Ophiocordyceps unilateralis, an ant-pathogenic fungus
8 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
9 Mangrove mud metagenome : the source of new gene involving in bioactive compound biosynthesis and microcial diversity access
ปี พ.ศ. 2553
10 Coexpression of fungal phytase and xylanase utilizing the cis-acting hydrolase element in Pichia pastoris
11 Bioethanol production from ball milled bagasse using an on-site produced fungal enzyme cocktail and xylose-fermenting Pichia stipitis
12 Identification and characterization of lipolytic enzymes from a peat-swamp forest soil metagenome
ปี พ.ศ. 2552
13 Expression and characterization of Aspergillus thermostable phytases in Pichia pastoris
14 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
ปี พ.ศ. 2551
15 Isolation and characterization of a novel thermostable neopullulanase-like enzyme from a hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
16 Characterization of a novel cyclomaltodextrinase expressed from environmental DNA isolated from Bor Khleung hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
17 การแยกและการแสดงออกของยีนที่สร้างเอนไซม์จากเชื้อราที่เลี้ยงได้และไม่ได้ ในห้องปฏิบัติการโดยการใช้ระบบเจ้าบ้านของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2542
18 การสร้างพลาสมิดเพื่อใช้ในการแสดงออกของยีนที่สร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ผลผลิตในปริมาณมากและหลั่งออกนอกเซล