ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liaw, Yong Shyang.
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Xiaodong 7
2 Yu, Ting 7
3 Luo, Jingshan 5
4 Liao, Kin 4
5 Leow, Wan Ru 4
6 Qi, Xiaoying 4
7 Zhang, Hua 4
8 Cai, Wenjian 3
9 Yan, Jia 3
10 Loh, Teck-Peng 3
11 Shi, Shengxian. 3
12 Zhu, Bowen 3
13 New, T. H. 3
14 Yu, Denis Yau Wai 3
15 Liu, Yuanjun 3
16 Zheng, Liyan 3
17 Aravindan, Vanchiappan 3
18 Meng, Fanben 3
19 Zhou, Weiwei 3
20 Fan, Hong Jin 3
21 Li, Chang Ming 3
22 Li, Bin 2
23 Yang, Huanping 2
24 Shen, Zhi-Liang 2
25 Jiang, Jian 2
26 Zhang, Baile 2
27 Zheng, Lianxi 2
28 Barbastathis, George 2
29 Hu, Yu 2
30 Lin, Chen 2
31 Wang, Xiaotian 2
32 Wang, Hong 2
33 Cheng, Chuanwei 2
34 Dadej, Arek. 2
35 Jayasuriya, Aruna. 2
36 Ma, Bing 2
37 Karthikeyan, Kaliyappan 2
38 Lee, Sol Nip 2
39 Yang, Liang 1
40 Teo, Jeanette 1
41 Zhao, Yu-Jun 1
42 Zhao, Yujun 1
43 Kjelleberg, Staffan 1
44 Givskov, Michael 1
45 Ma, Wang Jing. 1
46 Yang, Xin Min. 1
47 Lin, Raymond T. P. 1
48 Li, Zhi. 1
49 Ding, Yichen 1
50 Liu, Yang 1
51 Wong, Yiu-Hang 1
52 Tay, Martin 1
53 Tan, Sean Yang-Yi 1
54 Huo, Fengwei 1
55 Xiao, Fei 1
56 Amaresh, Samuthirapandiyan 1
57 Kim, Woo-Seong 1
58 Duan, Hongwei 1
59 Liew, Woei Chang 1
60 Kang, Kisuk 1
61 Zan, Xiaoli 1
62 Sun, Xueliang 1
63 Mei, Chiang C. 1
64 Wang, Hua 1
65 Law, Adrian Wing-Keung 1
66 Wei, Jun 1
67 Lee, Young-Gi 1
68 Yang, Tian-Yi 1
69 Niu, Zhiqiang 1
70 Mahakhant, Aparat 1
71 Tang, Mark 1
72 Wang, Weina 1
73 Sun, Handong 1
74 Fong, Eileen 1
75 Goh, Rubayn 1
76 Xu, Rong 1
77 Zhu, Jia 1
78 Gao, Hanhong 1
79 Yang, Xing 1
80 Tian, Lei 1
81 Hsieh, C. Max 1
82 Wang, Rong 1
83 Fane, Anthony Gordon 1
84 Xu, Hongyi 1
85 Yan, Rong 1
86 Thune, Ronald 1
87 Chan, Candy 1
88 Loo, Wan-Yi 1
89 Tay, Joo Hwa. 1
90 Miyata, Masato 1
91 Orban, Laszlo 1
92 Jiang, Junhui 1
93 Ngoh, Si Yan 1
94 Cheong, Hao-Lun 1
95 Chang, Siow Foong 1
96 Lim, Lingo R. X. 1
97 Wang, Jing 1
98 Wong, Fong Sian 1
99 Saju, Jolly M. 1
100 Ng, Kah Sing 1
101 Shi, Yao. 1
102 Lu, Yang 1
103 Cai, Yurong 1
104 Qi, Dianpeng 1
105 Shi, Wenxiong 1
106 Li, Shuzhou 1
107 Jiang, Yueyue 1
108 Rana, Sravendra 1
109 Irwansyah, I. 1
110 Tang, Mark B. Y. 1
111 Amaresh, Samuthirapandian 1
112 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
113 Abdullah, Amirul AI-Ashraf 1
114 Ahmad, Abdul Latif 1
115 Sana, Barindra 1
116 Lim, Sierin 1
117 Nurkahfianto, Himawan 1
118 Leong, David Tai 1
119 Wen, Feng 1
120 Samad, Yarjan Abdul 1
121 Umer, Rehan 1
122 Tan, Lay Poh 1
123 Chen, Guizi 1
124 Hsieh, Chih-Hung 1
125 Ng, Kee Woei 1
126 Guan, Cao 1
127 Leong, Wen Shing 1
128 Ng, Chin Fan 1
129 Liu, Jilei 1
130 Yu, Haiyang 1
131 Xiong, Sijing 1
132 Xia, Xinhui 1
133 Yahya, Ahmad Rahim Mohd 1
134 Bakar, Sazaly Abu 1
135 Chen, Yuan 1
136 Saw, Seang Mei 1
137 Wong, Teck Yee 1
138 Pwint, Mar Khin 1
139 Tang, Chengchun 1
140 Zhang, Yihe 1
141 Wei, Li 1
142 Kim, Min Chul 1
143 Lu, Tingting 1
144 Yang, Xiao-Qing 1
145 Hu, Enyuan 1
146 Gong, Yingxue 1
147 Mu, Yuguang 1
148 Nam, Kyung-Wan 1
149 Wang, Chunlei 1
150 Qiu, Kangwen 1
151 Yusoff, Khatijah 1
152 Leow, Wanru 1
153 Liu, Lili 1
154 Ali, A.R. Mohd 1
155 Yin, Shengyan 1
156 S.H., Sharifah 1
157 Zamrod, Zulkeflie 1
158 Wan, Pengbo 1
159 Zhang, Deyang 1
160 Yan, Hailong 1
161 Yang, Yaping 1
162 Ren, Weina 1
163 Wang, Yanlong 1
164 Kong, Dezhi 1
165 Kim, Hyungsub 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 13
2 2556 11
3 2555 16
4 2554 1
5 2552 1
6 2548 2
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fluorine-doped Fe2O3 as high energy density electroactive material for hybrid supercapacitor applications
2 Three-dimensional Co3O4@MnO2 hierarchical nanoneedle arrays : morphology control and electrochemical energy storage
3 Hierarchical mesoporous nickel cobaltite nanoneedle/carbon cloth arrays as superior flexible electrodes for supercapacitors
4 Sol-gel synthesis of aliovalent vanadium-doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathodes with excellent performance at high temperatures
5 Construction of high-energy-density supercapacitors from pine-cone-derived high-surface-area carbons
6 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
7 Comparative genomic analysis of malaria mosquito vector-associated novel pathogen Elizabethkingia anophelis
8 Differential transcriptomic response in the spleen and head kidney following vaccination and infection of Asian seabass with streptococcus iniae
9 A synergistic capture strategy for enhanced detection and elimination of bacteria
10 Optoelectronics of organic nanofibers formed by co-assembly of porphyrin and perylenediimide
11 Heat transfer intensification and scaling mitigation in bubbling-enhanced membrane distillation for brine concentration
12 Gram-positive antimicrobial activity of amino acid-based hydrogels
13 Isolation And Establishment Of A New Embryonic-Like Stem Cell Line From Zebrafish
ปี พ.ศ. 2556
14 Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage
15 Cylinder-wall interference effects on finite-length wavy cylinders at subcritical Reynolds number flows.
16 Effects of aspect-ratio on the flapping behaviour of energy-harvesting membrane.
17 Improvements to time-series TR-PIV algorithms using historical displacement and displacement variation information.
18 The effect of the ultrasonication pre-treatment of graphene oxide (GO) on the mechanical properties of GO/polyvinyl alcohol composites
19 Rationally designed hierarchical TiO2@Fe2O3 hollow nanostructures for improved lithium ion storage
20 Sericin for resistance switching device with multilevel nonvolatile memory
21 Bioengineered tunable memristor based on protein nanocage
22 Graphene carrier for magneto-controllable bioelectrocatalysis
23 Prevalence of overweight and obesity in Chinese preschoolers in Singapore
24 Insights into the role of focal adhesion modulation in myogenic differentiation of human mesenchymal stem cells
ปี พ.ศ. 2555
25 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
26 Growth of metal-metal oxide nanostructures on freestanding graphene paper for flexible biosensors
27 Bio-inspired nacre-like composite films based on graphene with superior mechanical, electrical, and biocompatible properties
28 Theory of isobaric pressure exchanger for desalination.
29 Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors
30 Geometry parameters effect for air-cooled ejector cooling systems with R134a refrigerant
31 Asymmetric syntheses of 8-oxabicyclo[3,2,1]octanes : a cationic cascade cyclization
32 Synthesis of 3-Oxaterpenoids and its application in the total synthesis of (±)-moluccanic acid methyl ester
33 Pressure recovery ratio in a variable cooling loads ejector-based multi-evaporator refrigeration system
34 The characteristics of pressure recovery in an adjustable ejector multi-evaporator refrigeration system
35 Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO2@α-Fe2O3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications
36 The competition between flocculent sludge and aerobic granules during the long-term operation period of granular sludge sequencing batch reactor.
37 Application of recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective Diels–Alder reactions
38 Investigation on pyrolysis of microalgae Botryococcus braunii and Hapalosiphon sp
39 Design and fabrication of dielectric nanostructured bending adaptor for optical frequencies
40 Implementation of the GRIN solid immersion lens
ปี พ.ศ. 2554
41 Cooperative sensitization on silver bromoiodide (AgBr/I) grains emulsion by oxalate and sulfur-plus-gold.
ปี พ.ศ. 2552
42 Biological characteristics of a bamboo fungus,Shiraia bambusicola, and screening for hypocrellin high-yielding isolates
ปี พ.ศ. 2548
43 Performance analysis of IEEE 802.11 DCF under limited load
44 Evaluation of rate-based adaptive flow control mechanisms in multihop wireless networks
ปี พ.ศ. 2547
45 Isolation and molecular identification of Nipah virus from pigs