ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liao S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Wantana N. 3
5 Kaewjaeng S. 3
6 Kaewkhao J. 3
7 Sriboonchitta S. 3
8 Theera-Umpon N. 3
9 Kim H. 3
10 Kothan S. 3
11 Liu, Chang 3
12 Kesavulu C. 3
13 Hoi A. 2
14 Huq M. 2
15 An Y. 2
16 Kandane-Rathnayake R. 2
17 Sockalingam S. 2
18 Wu Y. 2
19 Lau C. 2
20 Louthrenoo W. 2
21 Li Z. 2
22 Chan M. 2
23 Golder V. 2
24 O'Neill S. 2
25 Chen C. 2
26 Goldblatt F. 2
27 Nikpour M. 2
28 Morand E. 2
29 Hamijoyo L. 2
30 Zamora L. 2
31 Franklyn K. 2
32 Morton S. 2
33 Navarra S. 2
34 Lateef A. 2
35 Mok M. 2
36 George T. 2
37 Srisurapanont M. 2
38 Udomratn P. 2
39 Hong J.P. 2
40 Kim K. 2
41 Krantz, William B. 2
42 Fang, Wangxi 2
43 Lee C. 2
44 Kim S. 2
45 Chou, Shuren 2
46 Tian-mei S. 2
47 Chen J. 2
48 Chan E. 2
49 Rush A.J. 2
50 Kangwanpong D. 2
51 Jin L. 2
52 Bautista D. 2
53 Kampuansai J. 2
54 Chua H.C. 2
55 Fang Y. 2
56 Bae J.N. 2
57 Liu C.-Y. 2
58 Sakaki Y. 1
59 Tenekecioglu E. 1
60 Cavalcante R. 1
61 Onuma Y. 1
62 Scaria V. 1
63 Png E. 1
64 Serruys P. 1
65 Sandraling Y. 1
66 Salvador J.M. 1
67 Suwannasom P. 1
68 Ledgerd R. 1
69 Baptiste S. 1
70 Tateishi H. 1
71 Lee A. 1
72 Pihlar Z. 1
73 Phipps M.E. 1
74 Sotomi Y. 1
75 Abdelghani M. 1
76 Suzuki Y. 1
77 Chantara S. 1
78 Tabbada K.A. 1
79 Eggermont J. 1
80 Tan A. 1
81 Tokunaga K. 1
82 Shih J. 1
83 Villamor L.P. 1
84 Pani S. 1
85 Kimura T. 1
86 Suryadi H. 1
87 De Winter R. 1
88 Sinha A. 1
89 Wykrzykowska J. 1
90 Sudoyo H. 1
91 Dijkstra J. 1
92 Zheng Y. 1
93 Sugano S. 1
94 Sidek M.R. 1
95 Au J. 1
96 Chen K. 1
97 Radzi A. 1
98 Chou T. 1
99 Sumitsawan Y. 1
100 Martin N. 1
101 Shin H. 1
102 Suwanrungruang K. 1
103 Sriplung H. 1
104 Wang S. 1
105 Chang G. 1
106 Esteban D. 1
107 Wabinga H. 1
108 Dikshit R. 1
109 Laudico A. 1
110 Bhurgri Y. 1
111 Al-Hamdan N. 1
112 Bah E. 1
113 Abd Rahman K. 1
114 Rhee S. 1
115 Cibule L. 1
116 Kang J. 1
117 Alvarez L. 1
118 Tan S. 1
119 Maltsev S. 1
120 Tsao M. 1
121 Mlambo T. 1
122 Salto-Tellez M. 1
123 Lee J. 1
124 Coppola S. 1
125 Yang J. 1
126 Kaewnuam E. 1
127 Samsudin M. 1
128 Sriphetcharawut S. 1
129 Shi Y. 1
130 Thongprasert S. 1
131 Mackenzie L. 1
132 Ikiugu M. 1
133 Lucas J. 1
134 Man K. 1
135 Waller H. 1
136 Sherman S. 1
137 Lim E. 1
138 Leach M. 1
139 Lee E. 1
140 An H. 1
141 Shim H. 1
142 Moore A. 1
143 London A. 1
144 Li M. 1
145 Emel L. 1
146 Cha J. 1
147 Gaydos C. 1
148 Yu X. 1
149 Kelly C. 1
150 Ryu K. 1
151 Hamilton E. 1
152 Min H. 1
153 Nishimura S. 1
154 Otani T. 1
155 Wang Z. 1
156 Yagihashi T. 1
157 Kim C. 1
158 Numata S. 1
159 Jung H. 1
160 Okuda T. 1
161 Farkoush S. 1
162 Niiyama K. 1
163 Masuda S. 1
164 Pakkad G. 1
165 Kondo T. 1
166 Tsumura Y. 1
167 Ueno S. 1
168 Ng K. 1
169 Norwati M. 1
170 Tani N. 1
171 Elharrar V. 1
172 Cummings V. 1
173 Shugart Y.Y. 1
174 Sleep E. 1
175 Yang J.O. 1
176 Pérez C. 1
177 Yoo H.-S. 1
178 Stupp S. 1
179 Yuan W. 1
180 Tantakitti F. 1
181 Pazos E. 1
182 Xu S. 1
183 Tsay S. 1
184 Wang H. 1
185 Lin N. 1
186 Wu J.-Y. 1
187 Chuang M. 1
188 Yu J. 1
189 Xiao H. 1
190 Zhao G. 1
191 Srithanaviboonchai K. 1
192 Pathak S. 1
193 Ojikutu B. 1
194 Safren S. 1
195 Limbada M. 1
196 Friedman R. 1
197 Denoeux T. 1
198 Mimiaga M. 1
199 Dong M. 1
200 Jayalekshmi P. 1
201 Piwowar-Manning E. 1
202 Chaipimonplin,T. 1
203 Dai J. 1
204 Zilfalil B.A. 1
205 Hughes J. 1
206 Kneale,P.E. 1
207 Mayer K. 1
208 Celentano D. 1
209 Wang E. 1
210 Bunnath L. 1
211 Zheng, Y. J. 1
212 Edo J. 1
213 Qiu, L. 1
214 Ghang H. 1
215 Ferreira, Fernanda 1
216 Han J. 1
217 Blackwood, Douglas 1
218 Gojobori T. 1
219 Delfin F.C. 1
220 Wierschem, Keola 1
221 Visage, Catherine Le 1
222 Chen Y.-T. 1
223 Aid, Rachida 1
224 Chu J. 1
225 Rajabzadeh, Saeid 1
226 De Ungria M.C.A. 1
227 Sengupta, Pinaki 1
228 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
229 China Scholarship Council 1
230 Ho S.-F. 1
231 Kennedy G.C. 1
232 Greaney, Mike 1
233 Jinam T.A. 1
234 ORS 1
235 Khurana P. 1
236 Kalayanamitra K. 1
237 Kim H.-L. 1
238 Nakagawa H. 1
239 Lusby, Paul 1
240 Jha P. 1
241 Muir, Walter 1
242 Hoh B.P. 1
243 Pickard, Ben 1
244 Huang W. 1
245 Royal College of Physicians 1
246 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
247 Inoko H. 1
248 Chen C.-H. 1
249 Chew, Sing Yian 1
250 Smith, C. 1
251 Paulus B. 1
252 Sigurdsson, J. 1
253 Assawamakin A. 1
254 Terlizzi, A. 1
255 Fuchareon S. 1
256 Wagh, A. 1
257 Tongsima S. 1
258 Photita W. 1
259 Schultz, M. 1
260 Hyde K.D. 1
261 Mazzella, L. 1
262 McKenzie E.H.C. 1
263 Meyer, A.E. 1
264 Crous P.W. 1
265 Bussaban B. 1
266 Qian, P.-Y. 1
267 Zimmerman, R. 1
268 Niikawa N. 1
269 Li, Kang 1
270 Bhak J. 1
271 Debowski, Marcin 1
272 Brahmachari S.K. 1
273 Tang, Chuyang Y. 1
274 Chaurasia A. 1
275 She, Qianhong 1
276 Calacal G.C. 1
277 Ahmed I. 1
278 Yang, Xing 1
279 Srikummool M. 1
280 Jung J. 1
281 Zupo, V. 1
282 Wang Y. 1
283 Palittapongarnpim P. 1
284 Abdulla M.A. 1
285 Seielstad M. 1
286 Mizumoto S. 1
287 Kim W.-Y. 1
288 Samnom H. 1
289 Conte, E. 1
290 Aun H.S. 1
291 Cook, A. 1
292 Kutanan W. 1
293 Haslbeck, E. 1
294 Luo X. 1
295 Hadfield, M. 1
296 Chia, F.-S. 1
297 Baier, R.E. 1
298 Yang Z. 1
299 Anil, A.C. 1
300 Yan S. 1
301 Sawant, S.S. 1
302 Serey B. 1
303 Sovannary T. 1
304 Swain, G. 1
305 Holm, E. 1
306 Kavanagh, C. 1
307 Xiang Y. 1
308 Ahn Y. 1
309 Chia K. 1
310 Yeole B. 1
311 Shanta V. 1
312 Eser S. 1
313 Barboza A. 1
314 Woo Z. 1
315 Brenner H. 1
316 Swaminathan R. 1
317 Su B. 1
318 Kohrs, D. 1
319 Shi H. 1
320 Kovach, B. 1
321 Lumyong S. 1
322 Sankaranarayanan R. 1
323 Lee, C. 1
324 Qi X. 1
325 Zhang X. 1
326 Lai P.S. 1
327 Kumfu S. 1
328 Kumar V. 1
329 Krum H. 1
330 Lee J.-Y. 1
331 Wang B.H. 1
332 Liu E.T. 1
333 Kompa A.R. 1
334 Li Y.-T. 1
335 Kulawonganunchai S. 1
336 Hama Y. 1
337 Kimm K. 1
338 Sugahara K. 1
339 Kimura R. 1
340 Sumi T. 1
341 Maskos K. 1
342 Koike T. 1
343 Majumder P.P. 1
344 Kelly D.J. 1
345 Ohashi J. 1
346 Oh S. 1
347 Oh B. 1
348 Oka A. 1
349 Ong R. 1
350 Sulaiman A.H. 1
351 Perdigon H.B. 1
352 Padilla C.D. 1
353 Hatim A. 1
354 Nishida N. 1
355 Marzuki S. 1
356 Nishijima F. 1
357 Mandapati K.K. 1
358 Mitchell W. 1
359 Mukerji M. 1
360 Ngamphiw C. 1
361 Naritomi K. 1
362 Nene B. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.