ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Liao, Rihong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Liew, Rong Qi
- Lai, Rongjie
- Liu, Rong
- Li, Renming.
- Rimsky L.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supparatpinyo K. 2
2 Molina J. 2
3 Saag M. 2
4 Ding, Zijing 2
5 Grinsztejn B. 2
6 Wong, Teck Neng 2
7 Vanveggel S. 2
8 Crauwels H. 2
9 Chan, Tony F. 1
10 Tai, Xue Cheng 1
11 Wu, Yuan 1
12 Xie, Jinlong 1
13 Wei, Jing 1
14 Wu H. 1
15 Fourie J. 1
16 Clotet B. 1
17 Williams P. 1
18 Lazzarin A. 1
19 Walmsley S. 1
20 Ma, Ning 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 1
5 2549 1