ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 17
2 Huang, Wei 14
3 Huang, Xiao 7
4 Yin, Zongyou 7
5 Nguyen, Nam-Trung 7
6 Xie, Linghai 6
7 Zeng, Zhiyuan 5
8 Ng, Kee Woei 5
9 Li, Hai 5
10 Yap, Yit Fatt 5
11 Liu, Jianwei 4
12 Miao, Jianmin 4
13 Xing, Bengang 4
14 Law, Wing-Cheung 4
15 Li, Chang Ming 4
16 Ye, Ling 4
17 Fan, Qu-Li 4
18 Zhao, Fei 4
19 Cao, Xiehong 4
20 Yong, Ken-Tye 4
21 He, Ziming 3
22 Song, Hao 3
23 Hu, Rui 3
24 Kjelleberg, Staffan 3
25 Zhang, Xiao 3
26 Zhao, Xinxin 3
27 Ai, Wei 3
28 Lakshminarayanan, Rajamani 3
29 Wong, Tien Yin 3
30 Yu, Ting 3
31 Qiao, Yan 3
32 Lou, David Xiong Wen 3
33 Chen, Xiaodong 3
34 Fan, Zhanxi 3
35 Min, Yuanzeng 3
36 Boey, Freddy Yin Chiang 3
37 Zhu, Jixin 3
38 Liu, Liwei 3
39 Beuerman, Roger W. 3
40 Liu, Shouping 3
41 Liu, Fang 3
42 Leong, David Tai 2
43 Wang, Lianhui 2
44 McDougald, Diane 2
45 Zhang, Jinsong 2
46 Rice, Scott A. 2
47 Zhao, Yang 2
48 Wong, Damon Wing Kee 2
49 Fane, Anthony G. 2
50 Cheong, Siew Ann 2
51 Lu, Gang 2
52 Wang, Junling 2
53 Qi, Xiaoying 2
54 Zhang, Jielin 2
55 Yi, Ming-Dong 2
56 Chen, Junze 2
57 Yao, Cheng 2
58 Pei, Wenbo 2
59 Yan, Qinyu 2
60 Reid-Searl, Kerry. 2
61 Tang, Ben Zhong 2
62 McAllister, Margaret, RN. 2
63 Zhou, Yi 2
64 Huang, Ling 2
65 Cohen, Yehuda 2
66 Zhuang, Guoqiang 2
67 Duan, Kai. 2
68 Sun, Xudong. 2
69 Zhang, Qichun 2
70 Tan, Xiaohui 2
71 Cheng, Ching Yu 2
72 Wu, Jumiati 2
73 Du, Zhuzhu 2
74 Chen, Peng 2
75 Wu, Xue-Jun 2
76 Pervushin, Konstantin 2
77 Tan, Timothy Thatt Yang 2
78 Dong, Haibo 2
79 Xie, Sishen 2
80 Yuan, Changzhou 2
81 Tan, Thatt Yang Timothy 2
82 Hou, Linrui 2
83 Zhang, Xiaogang 2
84 Zhou, Weiya 2
85 Niu, Zhiqiang 2
86 Bai, Yang 2
87 Shen, Laifa 2
88 Zhang, Xihe 2
89 Sieh, Kerry 2
90 Zhang, Qing 2
91 Tan, Chaoliang 2
92 Zheng, Bing 2
93 Roy, Indrajit 2
94 Hu, Yazhuo 2
95 Prasad, Paras N. 2
96 Zhu, Jing 2
97 Verma, Chandra 2
98 Tang, Charles 2
99 Yeow, Edwin K. L. 2
100 Chen, Shufen 2
101 Lin, Zongqiong 2
102 Barnes, Robert J. 1
103 Hill M. 1
104 Chen Y. 1
105 Yao, Yao 1
106 Shenai, Prathamesh Mahesh 1
107 Knott C. 1
108 Chen, Lipeng 1
109 Sleight P. 1
110 Wang, Xiaoguang 1
111 Woon, Esther C. Y. 1
112 Sun, Kewei 1
113 Simpson D. 1
114 Parish S. 1
115 Tang, Colin W. Q. 1
116 Tan, Jackie 1
117 Tobert J. 1
118 Calleja, Pauline 1
119 Young A. 1
120 Pedersen T. 1
121 Jiang, Zhou. 1
122 Armitage J. 1
123 Tan, Melissa J. H. 1
124 Baxter A. 1
125 Cheong, Eleanor J. Y. 1
126 Tang, Mingqi. 1
127 Bray C. 1
128 Zhang, Fengcong 1
129 Ophascharoensuk V. 1
130 Kwon, Sung-ho, 1964- 1
131 Wang, Changyun 1
132 Liu, Yi. 1
133 Chen Z. 1
134 Wang, Zhenguo 1
135 Baigent C. 1
136 Seo, Youn-Kyung. 1
137 Lau, Lisa Z. M. 1
138 Landray M.J. 1
139 สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ 1
140 Ryu, Sook-Young. 1
141 Xiu, Zhimeng. 1
142 Gallagher, Ronald 1
143 Fu, Xianjun 1
144 Gafaranga, Joseph 1
145 Hu, Xiaozhi. 1
146 Reid, Lesley 1
147 Collins R. 1
148 Li, Xiaodong. 1
149 Song, Xuxia 1
150 China Scholarship Council (CSC) 1
151 Keng Wong, Keng Wong 1
152 Li, Xuebo 1
153 Huo, Di. 1
154 Ross, James 1
155 Donn, Gari 1
156 Ede, James D. 1
157 Guo, Chun Xian 1
158 Yu, Zhang 1
159 Lam, Shiu Kum 1
160 Howe, Josephine L. C. 1
161 Cheung, Gemmy 1
162 Goh, Khean Lee 1
163 Lim, Sierin 1
164 Chu, Justin Jang Hann 1
165 Uemura, N 1
166 Fan, Hong Jin 1
167 Chiba, Tsutomu 1
168 Sun, Pengju 1
169 Xiao, Shu Dong 1
170 Zhao, Yun 1
171 Abu Hassan Asaari, Muhammad Hasmi 1
172 Hunt, Richard H. 1
173 Lee, Beng-Hai 1
174 Moayyedi, Paul 1
175 Ong, Kimberly J. 1
176 Tan, Ngan Meng 1
177 Zou, Xi 1
178 Goss, Greg G. 1
179 Sugano, Kentaro 1
180 Wu, Shixin 1
181 Azuma, Takeshi 1
182 Stafford, James L. 1
183 Li, Xianglin 1
184 Verma, Chandra S. 1
185 Harrison, Penelope 1
186 Chen, Yun 1
187 Mafham M. 1
188 Hong, Wanjin 1
189 Downer, Teresa 1
190 Majoni W. 1
191 Harvey, Theresa 1
192 Sun, Lingyi 1
193 Grimm R. 1
194 Lynch, Kathy 1
195 Wallendszus K. 1
196 Toh, Joel D. W. 1
197 Herrington W. 1
198 Gao, Yong-Gui 1
199 Gronhagen-Riska C. 1
200 Arthur, Carol. 1
201 Chavasit, Visith 1
202 Lynch, Kathy. 1
203 Kim, Jae Gyu 1
204 Chaunchaiyakul, Rungchai 1
205 Dasgupta T. 1
206 Levett-Jones, Tracy 1
207 Lewis D. 1
208 Nio, Amanda Qing Xia 1
209 Calleja, Pauline. 1
210 Arthur, Carol 1
211 Wang, Huayan. 1
212 Sun, Gengzhi 1
213 Lai, Liangxue. 1
214 Xiao, Lei. 1
215 Liu, Zhengdong 1
216 Du, Yutao. 1
217 Wang, Xuewan 1
218 Shang, Zhouchun. 1
219 Ji, Guanghzhen. 1
220 Ng, Jonathan WX 1
221 Ang, Wee Hon 1
222 Dou, Hongwei. 1
223 Yu, Yang 1
224 Xie, Ling-Hai 1
225 Pei, Gang. 1
226 Yang, Yanhui 1
227 Deng, Hongkui. 1
228 Esteban, Miguel A. 1
229 Hoi, Steven 1
230 Luan, Zhidong. 1
231 Huo, Fengwei 1
232 Yang, Huanming. 1
233 Li, Ning. 1
234 Chen, Bo 1
235 Guo, Zhen 1
236 Pei, Duanqing. 1
237 Zhang, Weina 1
238 Zou, Qingjian. 1
239 Fan, Priscilla WP 1
240 Downer, Teresa. 1
241 Khoo, Stella P. K. 1
242 Tesar V. 1
243 Kathawala, Mustafa H. 1
244 Levett-Jones, Tracy. 1
245 Wiecek A. 1
246 Harrison, Penelope. 1
247 Kijboonchoo, Kallaya 1
248 De Zeeuw D. 1
249 Harvey, Theresa. 1
250 Grobbee D. 1
251 Sudsa-ard, Kriyot 1
252 Holdaas H. 1
253 Ahmed, Sohail 1
254 Massy Z.A. 1
255 He, Lixiazi. 1
256 Teo, Ya Shi 1
257 Wu, Lu. 1
258 Walker R. 1
259 Nolte, Heinrich W 1
260 Feldt-Rasmussen B. 1
261 Sudhaharan, Thankiah 1
262 Fellstrom B. 1
263 Krairittichai U. 1
264 Yeo, Yvonne YW 1
265 Liu, Kai. 1
266 Wang, Jialei 1
267 Wei, Hong. 1
268 Lin, Lin. 1
269 Neal B. 1
270 Craig J. 1
271 Liu, Na. 1
272 Cass A. 1
273 Liang, Yu. 1
274 Hooi L.S. 1
275 Agodoa L. 1
276 Wang, Fang. 1
277 Wang, Yong. 1
278 Levin A. 1
279 Yang, Yang. 1
280 Xu, Ying. 1
281 Krane V. 1
282 Xiao, Bing. 1
283 Mat Desa, Nasina 1
284 Emberson J. 1
285 Asaari, Muhammad Hasmi Abu Hassan 1
286 Lian, Jingbao. 1
287 Wheeler D.C. 1
288 Zhou, Qi. 1
289 Wanner C. 1
290 Liu, Lin. 1
291 Zhao, Yu. 1
292 Tomson C. 1
293 Desa, Nasina 1
294 Gaziano M. 1
295 Fan, Nana. 1
296 Lu, Chunxia. 1
297 Vajta, Gabor. 1
298 Chen, Wangqiao 1
299 Yang, Zhenzhen. 1
300 Luan, Jing. 1
301 Li, Ziyi. 1
302 Ouyang, Hongsheng. 1
303 Liu, Zhonghua. 1
304 Zhao, Peilin 1
305 Wu, Jiansheng 1
306 Cheng, Xiangang 1
307 Wang, Chenyuan 1
308 Wang, Chengyuan 1
309 Wang, Shouqi. 1
310 Pan, Dengke. 1
311 Yang, Dongshan. 1
312 Han, Jianyong. 1
313 Chen, Jijun. 1
314 Kasiske B. 1
315 Zhao, Bentian. 1
316 Ouyang, Zhen. 1
317 Wang, Quanlei. 1
318 Zhong, Chongming. 1
319 Hong, Xun 1
320 Liu, Zhaoming. 1
321 Reith C. 1
322 Rodriguez, Sarah Ann. 1
323 Lim, Chuan Bian 1
324 Zheng, Lianxi 1
325 Yan, Qingyu 1
326 Deng, Da. 1
327 He, Qiyuan 1
328 Fu, Pan You 1
329 Sun, Geng Zhi 1
330 Du, Yaping 1
331 Zhu, Hong Shuang 1
332 Das, Gautom Kumar 1
333 Ky, Nung 1
334 Rui, Xianhong 1
335 Zhao, Yan 1
336 Wu, Tao 1
337 Li, Shiguang 1
338 Cai, Le 1
339 Shi, Nai-En 1
340 Zhao, Duan 1
341 Yoon, Soon Fatt 1
342 Qian, Yan 1
343 Li, Hong 1
344 Lu, Cheng-Liang 1
345 Ma, Yan-Wen 1
346 Archer, Lynden A. 1
347 Huang, Yunhui 1
348 Fang, Zhong Ping 1
349 Xiong, Sijing 1
350 Feng, XiaoLing 1
351 Yeow, Edwin 1
352 Li, Xiaocheng 1
353 Tay, Beng Kang 1
354 Padmanabhan, Parasuraman 1
355 Cai, Hongxing 1
356 Phan, Hung 1
357 Xue, Jingwen 1
358 Li, Bing 1
359 Tan, Chong Wei 1
360 Wang, Kai 1
361 Nguyen, Thuc-Quyen 1
362 Tan, Dunlin 1
363 Ho, Duncun 1
364 Costa, Marianne 1
365 Hamza, Mohamed Sabry 1
366 Khoo, Pheng Kian Stella 1
367 Setyawati, Magdiel Inggrid 1
368 Srinivasan, Kandhadayar Gopalan 1
369 Zhu, Yuanyuan 1
370 Eng, Bao Hui 1
371 Lin, Anping 1
372 Liu, Tianjun 1
373 Shao, Qing 1
374 Sarawathi, Padmanabhan 1
375 Zhou, Xiaozhu 1
376 Zhu, Bowen 1
377 Borgna, Armando 1
378 Yang, Long 1
379 Saraswathi, Padhmanaban 1
380 Folberth, Christian 1
381 Sollano, Jose D. 1
382 Chang, Jamie Ya Ting 1
383 Lau, Kin Tak 1
384 Röckström, Johan 1
385 Abbaspour, Karim 1
386 Lu, Xiangjun 1
387 Au-Yeung, Gigi Chi Ting 1
388 Safie, Siti Radiah Binte 1
389 Sun, Yaxin 1
390 Xiong, Shenglin 1
391 Yang, Hong 1
392 Kottapalli, Ajay G. P. 1
393 Nandhakumar, Muruganantham 1
394 Kim, Nayoung 1
395 Riezman, Howard 1
396 Shen, Zhiyuan 1
397 Ang, Tiing Leong 1
398 Prusty, Manamohan 1
399 Goh, Eunice 1
400 Rani, Abdul Aziz 1
401 Chong, Shan Shang 1
402 Mitchell, Hazel M. 1
403 Aung, Thet Tun 1
404 Lin, Lim Yih 1
405 Lau, Mei Ling 1
406 Wang, Xianbin 1
407 Tan, Say-Hwa 1
408 Lin, Jianyi 1
409 Zhu, Weiguang 1
410 Wang, Yu 1
411 Chen, Jun 1
412 Zhang, Huijuan 1
413 Hng, Huey Hoon 1
414 Ng, Min Yuan 1
415 Admar, Agita Sesara 1
416 Luan, Pingshan 1
417 Yue, Weisheng 1
418 Ng, Kaijie 1
419 Zhang, Xi Xiang 1
420 Jiang, Ting 1
421 Khan, Rizwan H. 1
422 Yao-Yeo, Yan Dong 1
423 Lei, Zhou 1
424 Zehnder, Alexander J. B. 1
425 Tan, Adeline 1
426 Shao, Qi 1
427 Wong, Chee Cheong 1
428 Darwitan, Andrew 1
429 Wang, Zhihong 1
430 Ling, Qidan 1
431 Chen, Hongyan 1
432 Liu, Yaqian 1
433 Chia, Elbert E. M. 1
434 Grätzel, Michael 1
435 Liu, Bin 1
436 Kwoh, Chee Keong 1
437 Yantara, Natalia 1
438 Xu, Yanwu 1
439 Luo, Zhiqiang 1
440 Zhu, Jian-Xin 1
441 Boix, Pablo P. 1
442 Shi, Haibin 1
443 Zhang, Zhuo 1
444 Kulkarni, Sneha A. 1
445 Su, Haibin 1
446 Wang, Huei 1
447 Li, You 1
448 Mohanty, Anee 1
449 Lin, Guimiao 1
450 Yang, Liang 1
451 Nur Hanisah Zelani. 1
452 Dröge, Peter 1
453 Liu, Wen 1
454 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
455 Ren, Zhonglu 1
456 Yeh, Han-Chih 1
457 Morshedi, Amir 1
458 Kathawala, Mustafa Hussain 1
459 Kwok, Ryan T. K. 1
460 Shang, Jingzhi 1
461 Lu, Chong 1
462 Loh, Kian Ping 1
463 Novak, Carol L. 1
464 Liu, Yanpeng 1
465 Li, Zhen 1
466 Aylward, Stephen 1
467 Ratha-Korn Vilaichone 1
468 Varocha Mahachai 1
469 Wu, Guohua 1
470 Zhou, Lei 1
471 Castro Neto, A. H. 1
472 Yong, Yang-Chun 1
473 Wong, Damon W. K. 1
474 Cheng, Liang 1
475 Zou, Xingquan 1
476 Park, Nam-Gyu 1
477 Wu, Di 1
478 Saw, Seang-Mei 1
479 Kim, Hui-Seon 1
480 Luo, Liyan 1
481 Baskaran, Mani 1
482 Liu, Wanquan 1
483 Yin, Fengshou 1
484 Chan, La-o-vorakiat 1
485 Chen, Xiaoming 1
486 Yeo, Kiat Seng 1
487 Reynolds, Jessica L. 1
488 Li, Yali 1
489 Chen, Zuhuang 1
490 Jiang, Jie 1
491 Hauksson, Egill 1
492 Tan, John J. Z. 1
493 Zhang, X. X. 1
494 Tan, Ming-Jen 1
495 Fan, Wai Yip 1
496 Lu, Zhisong 1
497 Yang, Ping 1
498 Leong, Weng Kee 1
499 Qi, Yajun 1
500 Yu, Hongyu 1
501 Wang, Xinghui 1
502 Venkatraman, Subbu S. 1
503 Jia, Hui. 1
504 Wang, Jianhua 1
505 Liang, Kun 1
506 Yang, Jian 1
507 Steele, Terry W. J. 1
508 Rubin, Charles M. 1
509 Klinger, Yann 1
510 Huang, Charlotte L. 1
511 Kumar, Saranya 1
512 Swihart, Mark T. 1
513 Yan, Bin 1
514 Chen, Lang 1
515 Mak, Garvin Kar Hang 1
516 Shim, Ji Hoon 1
517 Zhang, Jianhua 1
518 Yu, Yong 1
519 Yin, Jiang 1
520 Cao, Bin 1
521 Liu, Zhiguo 1
522 Ng, Ka Ming 1
523 Zhao, Zujin 1
524 Peh, Marilyn Hui Ying. 1
525 Kumar, Rajiv 1
526 Chen, William Wei Ning 1
527 Yang, Chan-Ho 1
528 Choi, Hong Chul 1
529 Chen, Xiaomin 1
530 Jang, Byung-Kweon 1
531 Wu, Yun-Long 1
532 Chu, Kanghyun 1
533 Leong, David Tai Wei 1
534 Woo, Chang-Su 1
535 Kim, Yong-Bae 1
536 Putcha, Nirupama 1
537 Lim, Chwee Teck 1
538 Koo, Tae Yeong 1
539 Luo, Kathy Qian 1
540 Yuan, Guoliang 1
541 Fock, Kwong Ming 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 4
4 2557 18
5 2556 23
6 2555 42
7 2554 8
8 2553 11
9 2552 4
10 2551 4
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Phylogenetic Tree Analysis of the Cold-Hot Nature of Traditional Chinese Marine Medicine for Possible Anticancer Activity
ปี พ.ศ. 2559
2 Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict
ปี พ.ศ. 2558
3 A strategy based on nucleotide specificity leads to a subfamily-selective and cell-active inhibitor of N6-methyladenosine demethylase FTO
4 Elucidating the enhancement in optical properties of low band gap polymers by tuning the structure of alkyl side chains
5 Quantifying non-Markovianity for a chromophore-qubit pair in a super-Ohmic bath
6 The application of nitric oxide to control biofouling of membrane bioreactors
ปี พ.ศ. 2557
7 Synthetic multivalent antifungal peptides effective against fungi
8 Near-infrared light-mediated photoactivation of a platinum antitumor prodrug and simultaneous cellular apoptosis imaging by upconversion-luminescent nanoparticles
9 Enzyme-responsive cell-penetrating peptides conjugated mesoporous silica quantum dots nanocarriers for controlled release of nucleus-targeted drug molecules and real-time intracellular fluorescence imaging of tumor cells
10 Recent advance of biological molecular imaging based on lanthanide-doped upconversion-luminescent nanomaterials
11 A metal-catalyst free flexible and free-standing chitosan/vacuum-stripped graphene/polypyrrole three dimensional electrode interface for high performance dopamine sensing
12 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
13 South Korea's air force : does it have a coherent strategy?
14 A universal method for preparation of noble metal nanoparticle-decorated transition metal dichalcogenide nanobelts
15 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
16 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
17 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
18 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
19 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
20 Effects of a carbohydrate-electrolyte solution on cognitive performance following exercise-induced hyperthermia in humans
21 Fluorescence techniques used to measure interactions between hydroxyapatite nanoparticles and epidermal growth factor receptors
22 Lactose-free milk prolonged endurance capacity in lactose intolerant Asian males
23 Characterization of the archaeal community fouling a membrane bioreactor
24 Reprogramming peripheral blood mononuclear cells using an efficient feeder-free, non-integration method to generate iPS cells and the effect of immunophenotype and epigenetic state on HSPC fate
ปี พ.ศ. 2556
25 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
26 Automatic diagnosis of pathological myopia from heterogeneous biomedical data
27 A global and spatially explicit assessment of climate change impacts on crop production and consumptive water use
28 A novel graphene-polysulfide anode material for high-performance lithium-ion batteries
29 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
30 Understanding TiO2 size-dependent electron transport properties of a graphene-TiO2 photoanode in dye-sensitized solar cells using conducting atomic force microscopy
31 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
32 Thermal oxidation of Ni films for p-type thin-film transistors
33 Biogenic tellurium nanorods as a novel antivirulence agent inhibiting pyoverdine production in Pseudomonas aeruginosa
34 High efficiency solid-state sensitized solar cell-based on submicrometer rutile TiO2 nanorod and CH3NH3PbI3 perovskite sensitizer
35 Optic disk localization by a robust fusion method
36 Evaluating the toxicity of hydroxyapatite nanoparticles in catfish cells and zebrafish embryos
37 Exposure to titanium dioxide nanoparticles induces autophagy in primary human keratinocytes
38 Fabrication of flexible, all-reduced graphene oxide non-volatile memory devices
39 Giant flexoelectric polarization in a micromachined ferroelectric diaphragm
40 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Memory devices using a mixture of MoS2 and graphene oxide as the active layer
43 Preparation of weavable, all-carbon fibers for non-volatile memory devices
44 Second order online collaborative filtering
45 Snapshots of simulation : creative strategies used by Australian educators to enhance simulation learning experiences for nursing students
46 Snapshots of simulation:
47 Consecutive Postings in IM: A Case Study of QQ Group Chat
ปี พ.ศ. 2555
48 Mildly reduced graphene oxide-Ag nanoparticle hybrid films for surface-enhanced Raman scattering
49 Growth mechanism of carbon nanotubes : a nano Czochralski model
50 Suppression of mixed-phase areas in highly elongated BiFeO3 thin films on NdAlO3 substrates
51 Is saying sorry good enough? : examining the typologies of apology in organisational response during health crises.
52 Chemoselective photodeoxidization of graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst : synthesis and applications
53 Preparation of MoS2-polyvinylpyrrolidone nanocomposites for flexible nonvolatile rewritable memory devices with reduced graphene oxide electrodes
54 Ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets supported on Ni foam as advanced electrodes for supercapacitors
55 Flexible hybrid paper made of monolayer Co3O4 microsphere arrays on rGO/CNTs and their application in electrochemical capacitors
56 Graphene-based electrodes
57 Improved cyclability of lithium-ion battery anode using encapsulated V2O3 nanostructures in well-graphitized carbon fiber
58 Formation of graphene oxide gel via the π-stacked supramolecular self-assembly
59 NF-κB p65 repression by the sesquiterpene lactone, Helenalin, contributes to the induction of autophagy cell death
60 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
61 Solar energy harnessing in hexagonally arranged Si nanowire arrays and effects of array symmetry on optical characteristics
62 Improved tensile strength of carbon nanotube reinforced aluminum composites processed by powder metallurgy
63 Architecture engineering of hierarchically porous chitosan/vacuum-stripped graphene scaffold as bioanode for high performance microbial fuel cell
64 Facile preparation of non-self-quenching fluorescent DNA strands with the degree of labeling up to the theoretic limit
65 Bidirectional diode-triggered silicon-controlled rectifiers for low-voltage ESD protection
66 Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics
67 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
68 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
69 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
70 Probing into the biological processes influenced by ESC factor and oncoprotein HMGA2 using iPSCs
71 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
72 Activation enhancement of citric acid cycle to promote bioelectrocatalytic activity of arcA knockout Escherichia coli toward high-performance microbial fuel cell
73 Automatic localization of retinal landmarks
74 Graphene/carbon cloth anode for high-performance mediatorless microbial fuel cells
75 Light detection by carbon nanotube circuit with strong intertube conduction
76 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
77 Electric field driven phase transition and possible twining quasi-tetragonal phase in compressively strained BiFeO3 thin films
78 Progressive structuring of a branched antimicrobial peptide on the path to the inner membrane target
79 Finding transcription factor binding motifs for coregulated genes by combining sequence overrepresentation with cross-species conservation.
80 Facile growth of horizontally suspended carbon nanotubes
81 The formation of aldehydes from the photochemically activated reaction of Cp*Ir(CO)(Cl)(CH2R) complexes with water
82 Biophysical responses upon the interaction of nanomaterials with cellular interfaces
83 Molecular dynamics simulations of a new branched antimicrobial peptide : a comparison of force fields
84 Cytotoxic and genotoxic characterization of titanium dioxide, gadolinium oxide, and poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles in human fibroblasts
85 Modulating drug release from poly(lactic-co-glycolic acid) thin films through terminal end-groups and molecular weight
86 Investigation on transport properties in nanowires with contacts.
87 Processing and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminium composites.
88 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
89 Transmission of cultural values in the production of EFL textbooks for the Chinese primary curriculum
ปี พ.ศ. 2554
90 Numerical and experimental investigations of the formation process of ferrofluid droplets
91 Numerical studies of sessile droplet shape with moving contact lines
92 Numerical study of the formation process of ferrofluid droplets
93 Enhance electron transfer and performance of microbial fuel cells by perforating the cell membrane
94 Almost universal cupping and diamond embeddings
95 Stochastic boundary conditions for grand-canonical-like molecular dynamics simulations of open systems
96 Investigation of multiphase liquid systems in microchannels.
97 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised placebo-controlled trial
ปี พ.ศ. 2553
98 Measurement of bovine bone properties through surface indentation technique
99 Planting the green idea : a study of medium effectiveness on behavioural intentions using the theory of planned behaviour
100 Numerical simulation of droplet-based microfluidics
101 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
102 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
103 A rectifying diode with hysteresis effect from an electroactive hybrid of carbazole-functionalized polystyrene with CdTe nanocrystals via electrostatic interaction
104 Design of a power efficient output stage for dc-to-dc converters.
105 Efficient and resilient multimedia streaming on peer-to-peer networks.
106 Degree structures below 0'
107 Characterization and optical properties of (Gd1−x, Prx)2O2S nano-phosphors synthesized using a novel co-precipitation method
108 กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี พ.ศ. 2552
109 Motion of a droplet through microfluidic ratchets
110 Measurement of buried undercut structures in microfluidic devices by laser fluorescent confocal microscopy
111 Ultra-wideband (UWB) microwave imaging for breast cancer detection : UWB experiments on breast phantoms
112 A study on public-sector career intention
ปี พ.ศ. 2551
113 Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention
114 Behavior of microdroplets in diffuser/nozzle structures
115 Preparation of SnO2/carbon composite hollow spheres and their lithium storage properties.
116 Fabrication and properties of hydroxyapatite-ti network composites
ปี พ.ศ. 2549
117 Multiple object tracking by stochastic method.
118 Design and fabrication of MEMS optical switches.
119 Carbon nanotube based field effect transistors.
120 Study on molecular diffusion and release of drugs through hydrogels.
ปี พ.ศ. 2548
121 Effect of electron beam radiation on the degradation of biopolymers
ปี พ.ศ. 2547
122 Six similar sequential ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California
ปี พ.ศ. 2546
123 A structural interpretation of the aftershock "cloud" of the 1992 Mw 7.3 Landers earthquake
ปี พ.ศ. 2545
124 Higher-lifelong cyber learning in Korea : problems and potentials