ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li S.-C.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Kaewjaeng S. 3
5 Sriboonchitta S. 3
6 Wantana N. 3
7 Theera-Umpon N. 3
8 Liu, Chang 3
9 Kaewkhao J. 3
10 Kesavulu C. 3
11 Kothan S. 3
12 Kim H. 3
13 Chua H.C. 2
14 Bautista D. 2
15 Chan E. 2
16 Fang Y. 2
17 Rush A.J. 2
18 Tian-mei S. 2
19 Kampuansai J. 2
20 Morand E. 2
21 Hong J.P. 2
22 Liu C.-Y. 2
23 Bae J.N. 2
24 Kim K. 2
25 Nikpour M. 2
26 George T. 2
27 Srisurapanont M. 2
28 Udomratn P. 2
29 Krantz, William B. 2
30 Chen J. 2
31 Fang, Wangxi 2
32 Kim S. 2
33 Chou, Shuren 2
34 Jin L. 2
35 Kangwanpong D. 2
36 Golder V. 2
37 Kandane-Rathnayake R. 2
38 Hoi A. 2
39 Huq M. 2
40 Chan M. 2
41 Wu Y. 2
42 Lee C. 2
43 Goldblatt F. 2
44 Chen C. 2
45 Louthrenoo W. 2
46 An Y. 2
47 Li Z. 2
48 Morton S. 2
49 Navarra S. 2
50 Hamijoyo L. 2
51 O'Neill S. 2
52 Franklyn K. 2
53 Zamora L. 2
54 Lateef A. 2
55 Mok M. 2
56 Lau C. 2
57 Sockalingam S. 2
58 Lee, C. 1
59 Lumyong S. 1
60 McKenzie E.H.C. 1
61 Hyde K.D. 1
62 Qian, P.-Y. 1
63 Kovach, B. 1
64 Crous P.W. 1
65 Meyer, A.E. 1
66 Mazzella, L. 1
67 Kavanagh, C. 1
68 Haslbeck, E. 1
69 Luo X. 1
70 Bussaban B. 1
71 Holm, E. 1
72 Hadfield, M. 1
73 Kohrs, D. 1
74 Shi H. 1
75 Su B. 1
76 Zimmerman, R. 1
77 Jung J. 1
78 Zupo, V. 1
79 Niikawa N. 1
80 Srikummool M. 1
81 Wang Y. 1
82 Kutanan W. 1
83 Seielstad M. 1
84 Palittapongarnpim P. 1
85 Fuchareon S. 1
86 Wagh, A. 1
87 Paulus B. 1
88 Sigurdsson, J. 1
89 Photita W. 1
90 Smith, C. 1
91 Assawamakin A. 1
92 Tongsima S. 1
93 Terlizzi, A. 1
94 Schultz, M. 1
95 Bah E. 1
96 Nishida N. 1
97 Ngamphiw C. 1
98 Al-Hamdan N. 1
99 Hatim A. 1
100 Oh B. 1
101 Oka A. 1
102 Ohashi J. 1
103 Oh S. 1
104 Abdulla M.A. 1
105 Bhurgri Y. 1
106 Jayalekshmi P. 1
107 Nene B. 1
108 Eser S. 1
109 Dikshit R. 1
110 Wabinga H. 1
111 Laudico A. 1
112 Esteban D. 1
113 Ong R. 1
114 Padilla C.D. 1
115 Baier, R.E. 1
116 Sovannary T. 1
117 Swain, G. 1
118 Bunnath L. 1
119 Chia, F.-S. 1
120 Samnom H. 1
121 Conte, E. 1
122 Aun H.S. 1
123 Serey B. 1
124 Sawant, S.S. 1
125 Zhang X. 1
126 Sulaiman A.H. 1
127 Perdigon H.B. 1
128 Qi X. 1
129 Yan S. 1
130 Yang Z. 1
131 Anil, A.C. 1
132 Cook, A. 1
133 Blackwood, Douglas 1
134 Sugahara K. 1
135 Kim W.-Y. 1
136 Mizumoto S. 1
137 Kimm K. 1
138 Hama Y. 1
139 Koike T. 1
140 Sumi T. 1
141 Kimura R. 1
142 Kalayanamitra K. 1
143 Kim H.-L. 1
144 Jinam T.A. 1
145 Lusby, Paul 1
146 Jha P. 1
147 Greaney, Mike 1
148 Kennedy G.C. 1
149 Nakagawa H. 1
150 Khurana P. 1
151 ORS 1
152 Maskos K. 1
153 Kulawonganunchai S. 1
154 Mandapati K.K. 1
155 Kelly D.J. 1
156 Majumder P.P. 1
157 Nishijima F. 1
158 Marzuki S. 1
159 Naritomi K. 1
160 Mukerji M. 1
161 Mitchell W. 1
162 Wang B.H. 1
163 Liu E.T. 1
164 Kumfu S. 1
165 Kumar V. 1
166 Li Y.-T. 1
167 Lai P.S. 1
168 Krum H. 1
169 Kompa A.R. 1
170 Lee J.-Y. 1
171 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
172 Inoko H. 1
173 Aid, Rachida 1
174 Chen C.-H. 1
175 Chew, Sing Yian 1
176 Chen Y.-T. 1
177 Visage, Catherine Le 1
178 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
179 Rajabzadeh, Saeid 1
180 Chu J. 1
181 Chaurasia A. 1
182 She, Qianhong 1
183 Bhak J. 1
184 Debowski, Marcin 1
185 Ahmed I. 1
186 Li, Kang 1
187 Brahmachari S.K. 1
188 Calacal G.C. 1
189 Tang, Chuyang Y. 1
190 Sengupta, Pinaki 1
191 De Ungria M.C.A. 1
192 Ho S.-F. 1
193 China Scholarship Council 1
194 Han J. 1
195 Pickard, Ben 1
196 Hoh B.P. 1
197 Royal College of Physicians 1
198 Huang W. 1
199 Muir, Walter 1
200 Barboza A. 1
201 Gojobori T. 1
202 Qiu, L. 1
203 Delfin F.C. 1
204 Wierschem, Keola 1
205 Edo J. 1
206 Zheng, Y. J. 1
207 Ferreira, Fernanda 1
208 Ghang H. 1
209 Yang, Xing 1
210 Niiyama K. 1
211 Chantara S. 1
212 Tabbada K.A. 1
213 Eggermont J. 1
214 Tan A. 1
215 Tokunaga K. 1
216 Wang S. 1
217 Villamor L.P. 1
218 Pani S. 1
219 Suzuki Y. 1
220 Kimura T. 1
221 De Winter R. 1
222 Sinha A. 1
223 Wykrzykowska J. 1
224 Sudoyo H. 1
225 Dijkstra J. 1
226 Suryadi H. 1
227 Zheng Y. 1
228 Sugano S. 1
229 Wang E. 1
230 Lin N. 1
231 Pérez C. 1
232 Shugart Y.Y. 1
233 Sleep E. 1
234 Yoo H.-S. 1
235 Tantakitti F. 1
236 Zhao G. 1
237 Stupp S. 1
238 Yuan W. 1
239 Yang J.O. 1
240 Pazos E. 1
241 Wu J.-Y. 1
242 Tsay S. 1
243 Wang H. 1
244 Chuang M. 1
245 Xiao H. 1
246 Xu S. 1
247 Yu J. 1
248 Sidek M.R. 1
249 Tateishi H. 1
250 Cibule L. 1
251 Kang J. 1
252 Alvarez L. 1
253 Tan S. 1
254 Maltsev S. 1
255 Tsao M. 1
256 Mlambo T. 1
257 Salto-Tellez M. 1
258 Lee J. 1
259 Coppola S. 1
260 Yang J. 1
261 Kaewnuam E. 1
262 Samsudin M. 1
263 Sriphetcharawut S. 1
264 Shi Y. 1
265 Thongprasert S. 1
266 Mackenzie L. 1
267 Ikiugu M. 1
268 Shih J. 1
269 Cavalcante R. 1
270 Sakaki Y. 1
271 Tenekecioglu E. 1
272 Salvador J.M. 1
273 Onuma Y. 1
274 Scaria V. 1
275 Serruys P. 1
276 Sandraling Y. 1
277 Png E. 1
278 Abdelghani M. 1
279 Ledgerd R. 1
280 Baptiste S. 1
281 Pihlar Z. 1
282 Lee A. 1
283 Suwannasom P. 1
284 Phipps M.E. 1
285 Sotomi Y. 1
286 Srithanaviboonchai K. 1
287 Zilfalil B.A. 1
288 Kim C. 1
289 Otani T. 1
290 Wang Z. 1
291 Numata S. 1
292 Farkoush S. 1
293 Abd Rahman K. 1
294 Jung H. 1
295 Okuda T. 1
296 Yagihashi T. 1
297 Masuda S. 1
298 Pakkad G. 1
299 Kondo T. 1
300 Tsumura Y. 1
301 Ueno S. 1
302 Ng K. 1
303 Norwati M. 1
304 Tani N. 1
305 Rhee S. 1
306 Chang G. 1
307 Brenner H. 1
308 Swaminathan R. 1
309 Sankaranarayanan R. 1
310 Chia K. 1
311 Ahn Y. 1
312 Shanta V. 1
313 Yeole B. 1
314 Xiang Y. 1
315 Shin H. 1
316 Suwanrungruang K. 1
317 Radzi A. 1
318 Chou T. 1
319 Au J. 1
320 Chen K. 1
321 Sumitsawan Y. 1
322 Sriplung H. 1
323 Martin N. 1
324 Nishimura S. 1
325 Min H. 1
326 Limbada M. 1
327 Pathak S. 1
328 Ojikutu B. 1
329 Friedman R. 1
330 Dong M. 1
331 Cummings V. 1
332 Denoeux T. 1
333 Mimiaga M. 1
334 Safren S. 1
335 Lucas J. 1
336 Hughes J. 1
337 Chaipimonplin,T. 1
338 Dai J. 1
339 Kneale,P.E. 1
340 Celentano D. 1
341 Piwowar-Manning E. 1
342 Mayer K. 1
343 Elharrar V. 1
344 Cha J. 1
345 Man K. 1
346 Waller H. 1
347 Sherman S. 1
348 Lim E. 1
349 Leach M. 1
350 Lee E. 1
351 An H. 1
352 Shim H. 1
353 Moore A. 1
354 London A. 1
355 Gaydos C. 1
356 Li M. 1
357 Emel L. 1
358 Yu X. 1
359 Hamilton E. 1
360 Kelly C. 1
361 Ryu K. 1
362 Woo Z. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.