ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li,P.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Liu, Pu
- Lee, P.
- Liu, P.
- Li, Peiwu.
- Liu, P. Y.
- Lou,P.
- L, P Yee
- Paiva L.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liu, Z. 5
2 Liu, Y. 4
3 Li, X. D. 4
4 Leong, K. C. 4
5 Zhang,F. 3
6 Kiertiburanakul,S. 3
7 Pujari,S.N. 3
8 Nguyen,V.K. 3
9 Kumarasamy,N. 3
10 Kamarulzaman,A.B. 3
11 Yunihastuti,E. 3
12 Ditangco,R.A. 3
13 Wong, J. I. 3
14 Chen, Tupei 3
15 Law,M. 3
16 Chen, T. P. 3
17 Ilyas, Usman 3
18 Tanuma,J. 3
19 Phanuphak,P.P. 3
20 Chaiwarith,R. 3
21 Bantique,R.O. 2
22 Lee,L.S. 2
23 Sungkanuparph,S. 2
24 Sanmeema,N. 2
25 Uy,E. 2
26 Kim,J. 2
27 Kotarathititum,W. 2
28 Oka,S. 2
29 Nishijima,T. 2
30 Sim,B.L.H. 2
31 David,R.A. 2
32 Choi,J. 2
33 Durier,N. 2
34 Petersen,B. 2
35 Jiamsakul,A. 2
36 Widhani,A. 2
37 Ha,H.L. 2
38 Lee,C. 2
39 Cao,T.T.T. 2
40 Zhou,J. 2
41 Pham,T.T. 2
42 Bui,V.H. 2
43 Ng,O. 2
44 Cooper,D.A. 2
45 Sirisanthana,T. 2
46 Lee,M. 2
47 Zhao,H. 2
48 Saphonn,V. 2
49 Tan, T. L. 2
50 Imran,D. 2
51 Sun, Handong 2
52 Zhang, Sam 2
53 Rawat, Rajdeep Singh 2
54 Merati,T.P. 2
55 Ruxrungtham,K. 2
56 Makane,A. 2
57 Wirawan,D.N. 2
58 Sohn,A.H. 2
59 Yuliana,F. 2
60 Ezhilarasi,C. 2
61 Joshi,K.S. 2
62 Vohith,K. 2
63 Mean,C.V. 2
64 Han,N. 2
65 Saghayam,S. 2
66 Enwistle P. 1
67 Giles,M.L. 1
68 Li, H. K. 1
69 Korman,T.M. 1
70 Fiuza P. 1
71 Tay, Y. Y. 1
72 Ser, Wee 1
73 Chua,A. 1
74 Dueñas M. 1
75 Price,S. 1
76 Williams,J. 1
77 Yang, H. Y. 1
78 Wong,W. 1
79 Yang, M. 1
80 Kuo,L.H. 1
81 Woolley,I.J. 1
82 Edwards J. 1
83 Gusmão L. 1
84 Choi,J.Y. 1
85 Bourouina, T. 1
86 Robinson,J.O. 1
87 Haituk S. 1
88 Leprince-Wang, Y. 1
89 de Beer Z. 1
90 Hirooka Y. 1
91 Na,S. 1
92 Yap, P. H. 1
93 Giraud S. 1
94 Loh,A. 1
95 Nolan,D. 1
96 Chin, Lip Ket 1
97 García D. 1
98 Ayi, T. C. 1
99 Khongphattanayothin,M. 1
100 Skett,J. 1
101 Fournier J. 1
102 Bouchara J. 1
103 Choi,J.Y.O. 1
104 Roth,N.J. 1
105 Huang, Yizhong 1
106 Ceresini P. 1
107 Yadian, Boluo 1
108 Claridge G. 1
109 Nicolson,J. 1
110 Castroagudín V. 1
111 Locke,P. 1
112 Edwards,S. 1
113 Arzanlou M. 1
114 Moore,R.S. 1
115 Lee,C.K.C. 1
116 Liddle,R. 1
117 Wang, Ying 1
118 Castillo A. 1
119 Medwal, Rohit 1
120 Lau,H. 1
121 da Cunha K. 1
122 Ditangco,R. 1
123 Zeng,W. 1
124 Ramanujan, R.V. 1
125 Watson,K.M. 1
126 Rawat, R.S. 1
127 da Silva S. 1
128 Talebitaher, A. 1
129 Costa L. 1
130 Read,T.R.H. 1
131 Sehdev, Neeru 1
132 Coelho G. 1
133 Coimbra V. 1
134 Tan, T.L. 1
135 Kajindran,A. 1
136 Silvers,J.E. 1
137 Bryant,M.L. 1
138 Abd Hamid, S 1
139 Salcedo I. 1
140 Rougeron A. 1
141 Ellis,D. 1
142 Samadi R. 1
143 Santos T. 1
144 Shuttleworth L. 1
145 Seifert K. 1
146 Scarlett K. 1
147 Cooper,D. 1
148 Yahya, S. 1
149 Ponnampalavanar,S.A. 1
150 McCallum,K. 1
151 Rahim, A. Ab 1
152 Al-douh, M. 1
153 Taylor,S.C. 1
154 Thuy Pham,T.T. 1
155 Grotowski,M. 1
156 Silva G. 1
157 Silva M. 1
158 Miller A. 1
159 Meijer M. 1
160 Marney T. 1
161 Olariaga I. 1
162 Piepenbring M. 1
163 Raja H. 1
164 Poveda-Molero J. 1
165 Marincowitz S. 1
166 Maciel J. 1
167 Larsson E. 1
168 Souza-Motta C. 1
169 Siqueira J. 1
170 Lee D. 1
171 Lisboa D. 1
172 López-Villalba Á. 1
173 Lisboa W. 1
174 Hoy,J.F. 1
175 Jackson,E.K. 1
176 Chen,Y. 1
177 Lim,P.L. 1
178 Wu,P.C. 1
179 Tan,M.T. 1
180 Chusut,P. 1
181 Kantipong,P. 1
182 Chumla,L. 1
183 Praparattanapan,J. 1
184 Koukol O. 1
185 Ku,W.W. 1
186 Azwa,I. 1
187 Houbraken J. 1
188 Syed Omar,S.F. 1
189 Hughes D. 1
190 Wong,W.W. 1
191 Koppel O. 1
192 Cuong,D.D.U. 1
193 Vonthanak,S. 1
194 Kambua,P. 1
195 Parwati Merati,T. 1
196 Wright,S.T. 1
197 Templeton,D.J. 1
198 Araújo J. 1
199 Dijanosic,C. 1
200 Hussin, M H 1
201 O'Connor,C.C. 1
202 Osman , Hasnah 1
203 Cuong,D.D. 1
204 Sriondee,R. 1
205 Ratanasuwan,W. 1
206 Gray,C. 1
207 Baker,D.A. 1
208 Avihingsanon,A. 1
209 Vale,R. 1
210 Boettiger,D.E. 1
211 Hofmann T. 1
212 Li, Fengji 1
213 Halligan,S. 1
214 Heykoop M. 1
215 Kwong,D.L.W. 1
216 Lin,J. 1
217 Moreno G. 1
218 Thangavel R. 1
219 Lu,T. 1
220 Wray,L. 1
221 McGrath,V. 1
222 Barber P. 1
223 Brown,K.L. 1
224 Wingfield M. 1
225 Guo,Y. 1
226 Hsieh,W. 1
227 Burgess T. 1
228 Hu,C. 1
229 McGrath,C. 1
230 Yu, Hao 1
231 Read,P.J. 1
232 Smith,D.J. 1
233 Tan, Sheldon X. D. 1
234 Crane C. 1
235 Vu,V. 1
236 Guarro J. 1
237 Wahid,I.A. 1
238 Furner,V.L. 1
239 Tang,P. 1
240 Couldwell,D.L. 1
241 He, Lei 1
242 Barrett S. 1
243 Prabhash,K.P. 1
244 Lu,H. 1
245 Sriuranpong,V.R. 1
246 Qi, Zhenyu 1
247 Cano-Lira J. 1
248 Smith,D.E. 1
249 Shakeshaft,J. 1
250 Agrawal,S. 1
251 Hesse,K. 1
252 Crous P. 1
253 Lin,T. 1
254 Barreto R. 1
255 McCann,L. 1
256 Sinn,K. 1
257 D'Cruz,A.K. 1
258 Franic,T. 1
259 Carr,A. 1
260 Cheewangkoon R. 1
261 Lim,P. 1
262 Bloch,M.T. 1
263 Chitapanarux,I. 1
264 Lee,F. 1
265 Daniel R. 1
266 Anand,A.K. 1
267 Bezerra J. 1
268 Raj K. 1
269 Cho,B. 1
270 Allen,D. 1
271 Jackson,E. 1
272 Little,J.L. 1
273 Latha K. 1
274 Goh,B. 1
275 Prone,I. 1
276 Gibertoni T. 1
277 Atmakusuma,D. 1
278 Cunningham,N. 1
279 Norris,R. 1
280 Manimohan P. 1
281 Finlayson,R.J. 1
282 Calaguas,M.J.C. 1
283 Vincent,T. 1
284 Guevara-Suarez M. 1
285 Watson,J. 1
286 Taing,K. 1
287 Sousa J. 1
288 Broom,J.K. 1
289 Zhao,H.X. 1
290 Tan Y. 1
291 McGill,K. 1
292 Wiederhold N. 1
293 Johnston,C. 1
294 Shivas R. 1
295 Sowden,D. 1
296 Russell,D.B. 1
297 Wang, Y. 1
298 Ferreira R. 1
299 Lechat C. 1
300 Downing,S.G. 1
301 Chen, P. 1
302 Roets F. 1
303 Abell S. 1
304 Li, Chang Ming. 1
305 Antoniolli Z. 1
306 Gibson,A. 1
307 Li, Ran. 1
308 Zhang, Wen. 1
309 Magon,H. 1
310 Ding, Xiaoxia. 1
311 Aplin N. 1
312 Alves J. 1
313 Kelly,M.D. 1
314 Zhang, Daohong. 1
315 Accioly T. 1
316 Orth,D.N. 1
317 Youds,D. 1
318 Pujari,S.S. 1
319 Zhang, Qi. 1
320 Albizu J. 1
321 Phanuphak,N. 1
322 Dickson,B.M. 1
323 Gené J. 1
324 McManus,H. 1
325 Chen, R. 1
326 Fengji, Li. 1
327 Bendall,C. 1
328 Wang, Lan 1
329 Kautmanova I. 1
330 Carlavilla J. 1
331 Petoumenos,K. 1
332 Lawrence,C. 1
333 Stchigel A. 1
334 Ang,K. 1
335 Chan,A. 1
336 Baseia I. 1
337 Cano-Canals J. 1
338 Mulhall,B.P. 1
339 Boyd,M.A. 1
340 Han,S. 1
341 Sulaev, Azat 1
342 Le Roux J. 1
343 Chen,Y.M.A. 1
344 Ngieng,M. 1
345 Omar,S.F.S. 1
346 Li, Z. P. 1
347 Alfredo D. 1
348 Chuah,J. 1
349 Ren, Peng 1
350 Kulatunga,A. 1
351 Dong, Zhili 1
352 Manjón J. 1
353 Martín M. 1
354 Xia, B. 1
355 Hardy G. 1
356 Knibbs,P. 1
357 Donohue,W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 5
4 2556 5
5 2555 5
6 2551 1
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Fungal Planet description sheets: 469-557
ปี พ.ศ. 2558
2 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
ปี พ.ศ. 2557
3 A study on the evolution of dielectric function of ZnO thin films with decreasing film thickness
4 An experimental study of lateral charge transfer in silicon nanocrystal layer embedded in SiO2 thin film
5 Influence of the excess Al content on memory behaviors of Worm devices based on sputtered Al-rich aluminum oxide thin films
6 Real-time measurement of single bacterium's refractive index using optofluidic immersion refractometry
7 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
ปี พ.ศ. 2556
8 Effects of free electrons and quantum confinement in ultrathin ZnO films : a comparison between undoped and Al-doped ZnO
9 Effect of exposure to ultraviolet-activated oxygen on the electrical characteristics of amorphous indium gallium zinc oxide thin film transistors
10 Recovery from ultraviolet-induced threshold voltage shift in indium gallium zinc oxide thin film transistors by positive gate bias
11 Elimination of impurity phase formation in FePt magnetic thin films prepared by pulsed laser deposition
12 Consensus recommendations for management of head and neck cancer in Asian countries: A review of international guidelines
ปี พ.ศ. 2555
13 Enhanced indirect ferromagnetic p-d exchange coupling of Mn in oxygen rich ZnO:Mn nanoparticles synthesized by wet chemical method
14 Anisotropic magnetoresistance in topological insulator Bi1.5Sb0.5Te1.8Se1.2∕CoFe heterostructures
15 Alteration of Mn exchange coupling by oxygen interstitials in ZnO:Mn thin films
16 A naked-eye based strategy for semiquantitative immunochromatographic assay.
17 Loss to followup in HIV-infected patients from Asia-pacific region: Results from TAHOD
ปี พ.ศ. 2551
18 Synthesised Schiff Bases As A Potential Corrosion Inhibitor Of Aluminium.
ปี พ.ศ. 2549
19 Wideband passive multiport model order reduction and realization of RLCM circuits