ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Ziyi.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liu, Y. 11
2 Goh, Dion Hoe-Lian 9
3 Lim, Ee Peng 9
4 Qian S.-B. 8
5 Chen, Tupei 7
6 He J.-J. 7
7 Soonthornthum B. 6
8 Yuan J.-Z. 6
9 Yu, Q. 6
10 Chen, T. P. 5
11 Liu, P. 5
12 Theng, Yin-Leng 5
13 Yin, Y. 5
14 Hu, S. G. 5
15 Zheng, Z. G. 4
16 Yang Y.-G. 4
17 Leong, K. C. 4
18 Li, X. D. 4
19 Deng, L. J. 4
20 Hosaka, Sumio 4
21 Wong, J. I. 4
22 Ramanujan, Raju V. 3
23 Boonrucksar S. 3
24 Zhang, Hua 3
25 Zeng, D. C. 3
26 Ng, Wee Keong 3
27 Lin, Miao 3
28 Hsu, Wen-Jing 3
29 Yin, Ming 3
30 Yin, Jiang 2
31 Chen, Xiaomin 2
32 Wang, Junling 2
33 Shukla, S. 2
34 Xiang F.-Y. 2
35 Zhong, X. C. 2
36 Qian S.B. 2
37 Lech, Christopher Jacques 2
38 Phan, Anh Tuân 2
39 Yuan, Guoliang 2
40 Zhang, J. B. 2
41 Zhao, Yang 2
42 Duan, Liwei 2
43 Yu, Hongyu 2
44 Ohl, C. D. 2
45 Liu, A. Q. 2
46 Tsai, J. 2
47 Wu, Tom 2
48 Mirkin, Chad A. 2
49 Chung R.T. 1
50 Qian, D. Y. 1
51 Zhao, L. Z. 1
52 Gao, X. X. 1
53 Hosako, Sumio 1
54 Lin W. 1
55 Zhu, W. 1
56 Jiao, D.L. 1
57 Zeng, Q. 1
58 Goto K. 1
59 He, M.H. 1
60 Cheng D. 1
61 Yang, H. Y. 1
62 Ramanujan, R. V. 1
63 Schaefer E.A. 1
64 Peng L.F. 1
65 Zhao, Yu. 1
66 Liu, Na. 1
67 Noordin, Rahmah 1
68 Xu, Ying. 1
69 Lim, Boon Huat 1
70 Lin, Lin. 1
71 Zhao H. 1
72 Alfonso, Olivos Garcia 1
73 Boonruksar S. 1
74 Li, Jing. 1
75 Li, H. K. 1
76 Tay, Y. Y. 1
77 Zhou, Qi. 1
78 Liu L. 1
79 He J.J. 1
80 Liu, Lin. 1
81 Yang, M. 1
82 Ishiguro N. 1
83 Liu, Yu 1
84 Liang, Yu. 1
85 Ariando 1
86 Iwata H. 1
87 Ng, Wun Jern 1
88 Maszenan, Abdul Majid 1
89 Kimata K. 1
90 Kida D. 1
91 Su, Chenliang 1
92 Yingsung W. 1
93 Chen, Wei 1
94 Loh, Kian Ping 1
95 Morgelin M. 1
96 Yoneda M. 1
97 Lin, Aigu L. 1
98 Zhang L. 1
99 Kong, Ling Bing 1
100 O'Brien A. 1
101 Selvaraj, S. L. 1
102 Pantip C. 1
103 Egawa, T. 1
104 Jilg N. 1
105 Fusco D.N. 1
106 Ramanujan, R.V. 1
107 Ng, G. I. 1
108 Chusri P. 1
109 Yang, Z. H. 1
110 Maneekarn N. 1
111 Thongsawat S. 1
112 Arulkumaran, Subramaniam 1
113 Vicknesh, S. 1
114 Kumthip K. 1
115 Meng, Y.Y. 1
116 Zhong, Chongming. 1
117 Safie, Siti Radiah Binte 1
118 Lai, Liangxue. 1
119 Saraswathi, Padhmanaban 1
120 Shang, Zhouchun. 1
121 Lin, Lim Yih 1
122 Khan, Rizwan H. 1
123 Dou, Hongwei. 1
124 Xiao, Lei. 1
125 Du, Yutao. 1
126 Deng, Hongkui. 1
127 Esteban, Miguel A. 1
128 Yang, Huanming. 1
129 Pei, Duanqing. 1
130 Pei, Gang. 1
131 Li, Ning. 1
132 Ji, Guanghzhen. 1
133 Szolnoki, Attila 1
134 Sun, Shengnan 1
135 Shen, Z. X. 1
136 Li, Zhanlong 1
137 Papasimakis, N. 1
138 Sun, Chengling 1
139 Gao, Shuqin 1
140 Mailis, S. 1
141 Hewak, D. W. 1
142 Li, Juntao 1
143 Wu, Lu. 1
144 Zou, Qingjian. 1
145 Chen, Yuanzheng 1
146 He, Lixiazi. 1
147 Liu, Kai. 1
148 Men, Zhiwei 1
149 Luan, Zhidong. 1
150 Wei, Hong. 1
151 Han, Jianyong. 1
152 Pim, Chau Dam 1
153 Chen, Jijun. 1
154 K. D. Hyde 1
155 Pan, Dengke. 1
156 Yang, Dongshan. 1
157 J. K. Liu 1
158 Foo, Phiaw Chong 1
159 Fan, Nana. 1
160 Wong, Weng Kin 1
161 Yang, Yang. 1
162 Wang, Yong. 1
163 Anaqi Azham, Siti Shafiqah 1
164 Guee, Cher Ching 1
165 Wang, Fang. 1
166 D. J. Bhat 1
167 Zhao, Bentian. 1
168 Lu, Chunxia. 1
169 Yang, Zhenzhen. 1
170 Luan, Jing. 1
171 Vajta, Gabor. 1
172 Ouyang, Hongsheng. 1
173 Liu, Zhonghua. 1
174 Wang, Huayan. 1
175 Wang, Shouqi. 1
176 Wang, Quanlei. 1
177 Ouyang, Zhen. 1
178 D. F. Bao 1
179 W. L. Li 1
180 Liu, Zhaoming. 1
181 Watanabe H. 1
182 Hong Yan Su 1
183 Tan, Zi Ning 1
184 Cao, Wenfang 1
185 Tang, Charles 1
186 Peng, Xinli 1
187 Lakshminarayanan, Rajamani 1
188 Li, Yabin 1
189 Riezman, Howard 1
190 Nandhakumar, Muruganantham 1
191 Liu, Chengcheng 1
192 Wang, Yun 1
193 Li, Jianguo 1
194 Kim, Yoon Ki 1
195 Beuerman, Roger W. 1
196 Verma, Chandra S. 1
197 Huang, Yizhong 1
198 Liu, Zhifeng 1
199 Liu, Shouping 1
200 Ya, Jing 1
201 Aung, Thet Tun 1
202 H. Sheardown 1
203 M. Griffith 1
204 F. Li 1
205 M. Hakim 1
206 D.J. Carlson 1
207 Hedberg, John 1
208 Wu, H. T. 1
209 สิริพร โตนดแก้ว 1
210 Siriporn Tanodekaew 1
211 Chang, Jamie Ya Ting 1
212 Goh, Eunice 1
213 Ma, Wang Jing. 1
214 Yang, Xin Min. 1
215 Li, Yuanqing. 1
216 Shi, Yao. 1
217 Parker, Roy 1
218 Chen, Tu Pei 1
219 Ramanujan, Raju Vijayaraghavan 1
220 Franco, V. 1
221 Shenai, Prathamesh M. 1
222 Liu, Q. 1
223 Min, J. X. 1
224 Yao, Yao 1
225 Ng, C. M. 1
226 Liu, Junming 1
227 Li, Xin 1
228 Shen, Pei Kang 1
229 See, Kye Yak 1
230 Chua, E. K. 1
231 Chen, C. 1
232 Wu, Di 1
233 Tan, B. H. 1
234 Chiam, Sing Yang 1
235 Wu, Chang-Qin 1
236 Cho, Hana 1
237 Dai, J. 1
238 Lai, Tingfeng 1
239 Xiao, Hu 1
240 Bowler, Matthew W. 1
241 Piao, Shunfu 1
242 Liu, Pan 1
243 Shi, Z. L. 1
244 Song, Haiwei 1
245 Xu, C. X. 1
246 Pan, J. S. 1
247 Chim, W. K. 1
248 Guo, J. Y. 1
249 Sheng, F. Y. 1
250 Chun, S. R. 1
251 Sun, Aixin 1
252 Chang, Chew Hung 1
253 Ni, Zhenhua 1
254 Shen, Zexiang 1
255 Sun, Chen 1
256 Meng, Y. Y. 1
257 Liu, Lei 1
258 Zhan, Da 1
259 Dai, H. C. 1
260 Xiong, Wei-Wei 1
261 Ye, Kaiqi 1
262 Huo, Fengwei 1
263 Tang, P. F. 1
264 Liu, Xiaogang 1
265 Wang, Yue 1
266 Gao, Junkuo 1
267 Qiu, W. Q. 1
268 Yan, Jiaxu 1
269 Li, Dongfei 1
270 Al-Saab, F. 1
271 Zhou, Mi 1
272 Huang, C. C. 1
273 Yeo, Jing Jie 1
274 Burstall, Rod 1
275 Goguen, Healfdene 1
276 Peng, Haiyang 1
277 Jiang, San Ping 1
278 Li, Wen Hui 1
279 Heddi, Brahim 1
280 Sun, Chenglin 1
281 Chen, Wei Ping 1
282 Li, Lin 1
283 Lu, Jin Lin 1
284 Zhou, Li Wei 1
285 Zhang, Qichun 1
286 He, Mi 1
287 Lei, H. W. 1
288 Wong, Patricia Bao Bao 1
289 Yu, Y. F. 1
290 Khoo, Christopher S. G. 1
291 Zhu, J. 1
292 Yuan, Junsong 1
293 Higgins, Susan Ellen 1
294 Pang, Natalie 1
295 Fung, Stevenson Hon Yuen 1
296 Teh, Tiong Sa 1
297 Wong, Louis Ngai Yuen 1
298 Li, D. Y. 1
299 Li, X. B. 1
300 Ma, C. D. 1
301 Yu, Hai 1
302 Ang, Rebecca P. 1
303 Wu, Ying 1
304 Zhao, Haibo. 1
305 Zhou, Jianying 1
306 Zheng, Ying. 1
307 Lee, Ki-Bum 1
308 Zheng, Chuguang. 1
309 Yan, Rong. 1
310 Wang, Baowen. 1
311 Das, Amitabha 1
312 Zhao, Gangqiang 1
313 Chua, Lian Heong 1
314 Lee, Chu Keong 1
315 Fu, Yun 1
316 Katsaggelos, Aggelos K. 1
317 Patra, Jagdish Chandra 1
318 Wee, Andrew T. S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 14
4 2556 14
5 2555 20
6 2554 7
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 6
10 2549 2
11 2548 5
12 2547 3
13 2546 3
14 2545 7
15 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2558
2 Strain engineering in graphene by laser irradiation
ปี พ.ศ. 2557
3 Realization of write-once-read-many-times memory device with O2 plasma-treated indium gallium zinc oxide thin film
4 Synthetic multivalent antifungal peptides effective against fungi
5 Estimating mean first passage time of biased random walks with short relaxation time on complex networks
6 A study on the evolution of dielectric function of ZnO thin films with decreasing film thickness
7 Anharmonic coupling between fundamental modes in tetramethylurea
8 Molecular dynamics analysis of the thermal conductivity of graphene and silicene monolayers of different lengths
9 Room temperature magnetic graphene oxide- iron oxide nanocomposite based magnetoresistive random access memory devices via spin-dependent trapping of electrons
10 A brief review on possible approaches towards controlling sulfate-reducing bacteria (SRB) in wastewater treatment systems
11 Enhancing the coercivity, thermal stability and exchange coupling of nano-composite (Nd,Dy,Y)–Fe–B alloys with reduced Dy content by Zr addition
12 Synaptic long-term potentiation realized in Pavlov's dog model based on a NiOx-based memristor
13 Al content-dependent resistive switching in Al-rich AlOxNy thin films
14 An experimental study of lateral charge transfer in silicon nanocrystal layer embedded in SiO2 thin film
15 Influence of the excess Al content on memory behaviors of Worm devices based on sputtered Al-rich aluminum oxide thin films
16 Entamoeba histolytica acetyl-CoA synthetase: biomarker of acute amoebic liver abscess
ปี พ.ศ. 2556
17 Effects of F’, F-ANA and LNA modification on the stability of DNA G-quadruplex
18 Design of an electronic synapse with spike time dependent plasticity based on resistive memory device
19 Effect of exposure to ultraviolet-activated oxygen on the electrical characteristics of amorphous indium gallium zinc oxide thin film transistors
20 Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media
21 Thermal analysis of solidification process and mechanical properties in heavy section ductile iron casting
22 Emulating the Ebbinghaus forgetting curve of the human brain with a NiO-based memristor
23 Sub-Ohmic spin-boson model with off-diagonal coupling : ground state properties
24 Emulating the paired-pulse facilitation of a biological synapse with a NiOx-based memristor
25 Low hysteresis and large room temperature magnetocaloric effect of Gd5 Si2.05−x Ge1.95−x Ni2x (2x = 0.08, 0.1) alloys
26 Recovery from ultraviolet-induced threshold voltage shift in indium gallium zinc oxide thin film transistors by positive gate bias
27 Dynamics of the sub-Ohmic spin-boson model : a comparison of three numerical approaches
28 Sugar-modified G-quadruplexes : effects of LNA-, 2'F-RNA- and 2'F-ANA-guanosine chemistries on G-quadruplex structure and stability
29 High-frequency properties and electromagnetic wave attenuation for hexaferrite composites
30 Synthesis of barium ferrite ultrafine powders by a sol–gel combustion method using glycine gels
ปี พ.ศ. 2555
31 Hepatitis C virus NS5A disrupts STAT1 phosphorylation and suppresses type I interferon signaling
32 Large magnetocaloric effect and refrigerant capacity in Gd–Co–Ni metallic glasses
33 Structure and piezoelectric properties of BiFeO3 and Bi0.92Dy0.08FeO3 multiferroics at high temperature
34 Structure and magnetic properties of Mn(Zn)Fe2−xRExO4 ferrite nano-powders synthesized by co-precipitation and refluxing method
35 2′-F-ANA-guanosine and 2′-F-guanosine as powerful tools for structural manipulation of G-quadruplexes
36 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
37 Predictability of individuals' mobility with high-resolution positioning data
38 Interfacial-layer-free growth of yttrium oxide on germanium by understanding initial surface reactions
39 Structural basis of the PNRC2-mediated Link between mRNA surveillance and decapping
40 Photoinduced superhydrophilicity of TiO2 thin film with hierarchical Cu doping
41 Fast localized single cell membrane poration by bubble-induced jetting flow.
42 Fast localized single cell membrane poration by bubble-induced jetting flow.
43 Realization of transient memory-loss with NiO-based resistive switching device
44 How well-connected individuals help spread influences -- analyses based on preferential voter model
45 Buckling failure of highly-stressed hard rocks surrounding deep underground openings and confining effects of backfilling material
46 Flexible write-once–read-many-times memory device based on a nickel oxide thin film
47 Thickness and stacking geometry effects on high frequency overtone and combination Raman modes of graphene
48 Simulation on initial growth stages of graphene on Pt (111) surface
49 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
50 The Appropriate forecasting models and dependence measurement : real estate sector stock and Shenzhen index in peoples Republic of China = การวิเคราะห์แบบจำลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมและการวัดความเป็นอิสระ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และดัชนีเสิ่นเจิ้นในสายธารณรัฐปร
ปี พ.ศ. 2554
51 Effects of LNA modification on the stability and structure of DNA G-quadruplex
52 Nanostructured tungsten carbide/carbon composites synthesized by a microwave heating method as supports of platinum catalysts for methanol oxidation
53 Phase transitions and hard magnetic properties for rapidly solidified MnAl alloys doped with C, B, and rare earth elements.
54 Cooperative sensitization on silver bromoiodide (AgBr/I) grains emulsion by oxalate and sulfur-plus-gold.
55 Discovering thematic objects in image collections and videos
56 Chemical looping combustion of a Chinese anthracite with Fe2O3-based and CuO-based oxygen carriers.
57 High vertical breakdown strength in with low specific on-resistance AlGaN/AlN/GaN HEMTs on silicon
ปี พ.ศ. 2552
58 Accurate and efficient evaluation method of moments matrix based on a generalized analytical approach
ปี พ.ศ. 2551
59 Recruitment of multiple cell lines by collagen-synthetic copolymer matrices in corneal regeneration
60 Variable-length signatures for intrusion detection
ปี พ.ศ. 2550
61 CCD photometric study of the contact binary TX Cnc in the young open cluster NGC 2632
62 Framework for systematic design, analysis and evaluation of intrusion detection systems.
63 Semi-automatic wrapper generation for web information extraction.
64 A photometric study of the near contact binary UU Lyncis
65 Ternarity, activity, and evolutionary state of the W UMa-type binary UX Eridani
66 AD Cancri: A shallow contact solar-type eclipsing binary and evidence for a dwarf third component and a 16 year magnetic cycle
ปี พ.ศ. 2549
67 Optimization and application of broadband fiber Raman amplifiers.
68 Information concierge for the world wide web.
ปี พ.ศ. 2548
69 Deep, low mass ratio overcontact binaries. II. IK Persei
70 Deep, low mass ratio overcontact binary systems. III. CU Tauri and TV Muscae
71 Deep, low mass ratio overcontact binary systems. v. the lowest mass ratio binary V857 herculis
72 Applying scenario-based design and claims analysis to the design of a digital library of geography examination resources
73 On organizing and accessing geospatial and georeferenced web resources using the G-portal system
ปี พ.ศ. 2547
74 Supporting field study with personalized project spaces in a geographical digital library
75 Java-based digital library portal for geography education
76 On the period variation of the neglected W UMa-type binary system V714 monocerotis
ปี พ.ศ. 2546
77 A period investigation of two chromospherically active binary stars: RT Coronae Borealis and PW Herculis
78 Molecular heterogeneity of the SHAP-hyaluronan complex: Isolation and characterization of the complex in synovial fluid from patients with rheumatoid arthritis
79 Biofunctionalized nanoarrays of inorganic structures prepared by dip-pen nanolithography
ปี พ.ศ. 2545
80 Interior structura variations in the secondary components of two algol-type eclipsing binary systems: SW Cygni and RR Draconis
81 Resource annotation framework in a georeferenced and geospatial digital library
82 G-­Portal : a map-­based digital library for distributed geospatial and georeferenced resources
83 A digital library for geography examination resources
84 A flexible classification scheme for metadata resources
85 Digital libraries to knowledge portals : towards a global knowledge portal for secondary schools in Singapore
86 Dip-pen nanolithography-based methodology for preparing arrays of nanostructures functionalized with oligonucleotides
ปี พ.ศ. 2537
87 A Typed Operational Semantics for Type Theory