ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Z.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yang, Zai 1
2 Ren, P. 1
3 Bosman, Michel 1
4 Chen, Xiaofeng 1
5 Zhu, Weimin (EEE) 1
6 Zhou, W. 1
7 Chen, C. 1
8 Ma, Xing 1
9 Wang, L. 1
10 Pan, J. S. 1
11 Yu, W. 1
12 Murty, V.S.N. 1
13 Yang, Z. 1
14 Li, T. 1
15 Fredolin, T. 1
16 You, Lu 1
17 Dong, Zhili 1
18 Tian, L. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3