ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Yong-Qiang
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Xiaodong 7
2 Yu, Ting 7
3 Luo, Jingshan 5
4 Qi, Xiaoying 4
5 Liao, Kin 4
6 Zhang, Hua 4
7 Leow, Wan Ru 4
8 Li, Chang Ming 3
9 Aravindan, Vanchiappan 3
10 Fan, Hong Jin 3
11 Yu, Denis Yau Wai 3
12 Liu, Yuanjun 3
13 Zhou, Weiwei 3
14 Zheng, Liyan 3
15 Cai, Wenjian 3
16 Yan, Jia 3
17 Loh, Teck-Peng 3
18 Zhu, Bowen 3
19 Meng, Fanben 3
20 Shi, Shengxian. 3
21 New, T. H. 3
22 Jayasuriya, Aruna. 2
23 Wang, Hong 2
24 Dadej, Arek. 2
25 Wang, Xiaotian 2
26 Ma, Bing 2
27 Barbastathis, George 2
28 Cheng, Chuanwei 2
29 Lee, Sol Nip 2
30 Karthikeyan, Kaliyappan 2
31 Yang, Huanping 2
32 Zheng, Lianxi 2
33 Zhang, Baile 2
34 Li, Bin 2
35 Jiang, Jian 2
36 Hu, Yu 2
37 Shen, Zhi-Liang 2
38 Lin, Chen 2
39 Cai, Yurong 1
40 Qi, Dianpeng 1
41 Shi, Wenxiong 1
42 Irwansyah, I. 1
43 Rana, Sravendra 1
44 Li, Shuzhou 1
45 Ahmad, Abdul Latif 1
46 Amaresh, Samuthirapandian 1
47 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
48 Yahya, Ahmad Rahim Mohd 1
49 Abdullah, Amirul AI-Ashraf 1
50 Jiang, Yueyue 1
51 Sana, Barindra 1
52 Lim, Sierin 1
53 Tang, Mark B. Y. 1
54 Leong, Wen Shing 1
55 Wen, Feng 1
56 Samad, Yarjan Abdul 1
57 Umer, Rehan 1
58 Tan, Lay Poh 1
59 Bakar, Sazaly Abu 1
60 Hsieh, Chih-Hung 1
61 Ng, Kee Woei 1
62 Guan, Cao 1
63 Ng, Chin Fan 1
64 Leong, David Tai 1
65 Liu, Jilei 1
66 Yu, Haiyang 1
67 Xiong, Sijing 1
68 Xia, Xinhui 1
69 Nurkahfianto, Himawan 1
70 Zhang, Yihe 1
71 Chen, Yuan 1
72 Saw, Seang Mei 1
73 Wong, Teck Yee 1
74 Pwint, Mar Khin 1
75 Tang, Chengchun 1
76 Chen, Guizi 1
77 Wei, Li 1
78 Kim, Min Chul 1
79 Lu, Tingting 1
80 Yang, Xiao-Qing 1
81 Hu, Enyuan 1
82 Gong, Yingxue 1
83 Mu, Yuguang 1
84 Nam, Kyung-Wan 1
85 Wang, Chunlei 1
86 Qiu, Kangwen 1
87 Leow, Wanru 1
88 Zamrod, Zulkeflie 1
89 Yusoff, Khatijah 1
90 Liu, Lili 1
91 S.H., Sharifah 1
92 Ali, A.R. Mohd 1
93 Wan, Pengbo 1
94 Wang, Yanlong 1
95 Zhang, Deyang 1
96 Yan, Hailong 1
97 Lu, Yang 1
98 Yang, Yaping 1
99 Kong, Dezhi 1
100 Ren, Weina 1
101 Yin, Shengyan 1
102 Wong, Fong Sian 1
103 Zhao, Yu-Jun 1
104 Yang, Liang 1
105 Givskov, Michael 1
106 Kjelleberg, Staffan 1
107 Niu, Zhiqiang 1
108 Liu, Yang 1
109 Teo, Jeanette 1
110 Zhao, Yujun 1
111 Ding, Yichen 1
112 Yang, Xin Min. 1
113 Ma, Wang Jing. 1
114 Tay, Martin 1
115 Tan, Sean Yang-Yi 1
116 Wong, Yiu-Hang 1
117 Wang, Hua 1
118 Mei, Chiang C. 1
119 Kim, Woo-Seong 1
120 Xiao, Fei 1
121 Duan, Hongwei 1
122 Kang, Kisuk 1
123 Kim, Hyungsub 1
124 Xu, Rong 1
125 Amaresh, Samuthirapandiyan 1
126 Zan, Xiaoli 1
127 Law, Adrian Wing-Keung 1
128 Huo, Fengwei 1
129 Wei, Jun 1
130 Yang, Tian-Yi 1
131 Sun, Xueliang 1
132 Lee, Young-Gi 1
133 Lin, Raymond T. P. 1
134 Li, Zhi. 1
135 Sun, Handong 1
136 Tang, Mark 1
137 Fong, Eileen 1
138 Mahakhant, Aparat 1
139 Yan, Rong 1
140 Goh, Rubayn 1
141 Wang, Weina 1
142 Zhu, Jia 1
143 Hsieh, C. Max 1
144 Yang, Xing 1
145 Wang, Rong 1
146 Xu, Hongyi 1
147 Gao, Hanhong 1
148 Fane, Anthony Gordon 1
149 Thune, Ronald 1
150 Lim, Lingo R. X. 1
151 Miyata, Masato 1
152 Tay, Joo Hwa. 1
153 Jiang, Junhui 1
154 Orban, Laszlo 1
155 Liew, Woei Chang 1
156 Shi, Yao. 1
157 Chan, Candy 1
158 Loo, Wan-Yi 1
159 Wang, Jing 1
160 Chang, Siow Foong 1
161 Ng, Kah Sing 1
162 Saju, Jolly M. 1
163 Ngoh, Si Yan 1
164 Cheong, Hao-Lun 1
165 Tian, Lei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 13
2 2556 11
3 2555 16
4 2554 1
5 2552 1
6 2548 2
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fluorine-doped Fe2O3 as high energy density electroactive material for hybrid supercapacitor applications
2 Three-dimensional Co3O4@MnO2 hierarchical nanoneedle arrays : morphology control and electrochemical energy storage
3 Hierarchical mesoporous nickel cobaltite nanoneedle/carbon cloth arrays as superior flexible electrodes for supercapacitors
4 Sol-gel synthesis of aliovalent vanadium-doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathodes with excellent performance at high temperatures
5 Construction of high-energy-density supercapacitors from pine-cone-derived high-surface-area carbons
6 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
7 Comparative genomic analysis of malaria mosquito vector-associated novel pathogen Elizabethkingia anophelis
8 Differential transcriptomic response in the spleen and head kidney following vaccination and infection of Asian seabass with streptococcus iniae
9 A synergistic capture strategy for enhanced detection and elimination of bacteria
10 Optoelectronics of organic nanofibers formed by co-assembly of porphyrin and perylenediimide
11 Heat transfer intensification and scaling mitigation in bubbling-enhanced membrane distillation for brine concentration
12 Gram-positive antimicrobial activity of amino acid-based hydrogels
13 Isolation And Establishment Of A New Embryonic-Like Stem Cell Line From Zebrafish
ปี พ.ศ. 2556
14 Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage
15 Cylinder-wall interference effects on finite-length wavy cylinders at subcritical Reynolds number flows.
16 Effects of aspect-ratio on the flapping behaviour of energy-harvesting membrane.
17 Improvements to time-series TR-PIV algorithms using historical displacement and displacement variation information.
18 The effect of the ultrasonication pre-treatment of graphene oxide (GO) on the mechanical properties of GO/polyvinyl alcohol composites
19 Rationally designed hierarchical TiO2@Fe2O3 hollow nanostructures for improved lithium ion storage
20 Sericin for resistance switching device with multilevel nonvolatile memory
21 Bioengineered tunable memristor based on protein nanocage
22 Graphene carrier for magneto-controllable bioelectrocatalysis
23 Prevalence of overweight and obesity in Chinese preschoolers in Singapore
24 Insights into the role of focal adhesion modulation in myogenic differentiation of human mesenchymal stem cells
ปี พ.ศ. 2555
25 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
26 Growth of metal-metal oxide nanostructures on freestanding graphene paper for flexible biosensors
27 Bio-inspired nacre-like composite films based on graphene with superior mechanical, electrical, and biocompatible properties
28 Theory of isobaric pressure exchanger for desalination.
29 Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors
30 Geometry parameters effect for air-cooled ejector cooling systems with R134a refrigerant
31 Asymmetric syntheses of 8-oxabicyclo[3,2,1]octanes : a cationic cascade cyclization
32 Synthesis of 3-Oxaterpenoids and its application in the total synthesis of (±)-moluccanic acid methyl ester
33 Pressure recovery ratio in a variable cooling loads ejector-based multi-evaporator refrigeration system
34 The characteristics of pressure recovery in an adjustable ejector multi-evaporator refrigeration system
35 Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO2@α-Fe2O3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications
36 The competition between flocculent sludge and aerobic granules during the long-term operation period of granular sludge sequencing batch reactor.
37 Application of recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective Diels–Alder reactions
38 Investigation on pyrolysis of microalgae Botryococcus braunii and Hapalosiphon sp
39 Design and fabrication of dielectric nanostructured bending adaptor for optical frequencies
40 Implementation of the GRIN solid immersion lens
ปี พ.ศ. 2554
41 Cooperative sensitization on silver bromoiodide (AgBr/I) grains emulsion by oxalate and sulfur-plus-gold.
ปี พ.ศ. 2552
42 Biological characteristics of a bamboo fungus,Shiraia bambusicola, and screening for hypocrellin high-yielding isolates
ปี พ.ศ. 2548
43 Performance analysis of IEEE 802.11 DCF under limited load
44 Evaluation of rate-based adaptive flow control mechanisms in multihop wireless networks
ปี พ.ศ. 2547
45 Isolation and molecular identification of Nipah virus from pigs