ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Yingying
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yu, Ting 7
2 Chen, Xiaodong 7
3 Luo, Jingshan 5
4 Leow, Wan Ru 4
5 Zhang, Hua 4
6 Liao, Kin 4
7 Qi, Xiaoying 4
8 Zheng, Liyan 3
9 Meng, Fanben 3
10 Liu, Yuanjun 3
11 Li, Chang Ming 3
12 Shi, Shengxian. 3
13 Aravindan, Vanchiappan 3
14 New, T. H. 3
15 Yu, Denis Yau Wai 3
16 Zhou, Weiwei 3
17 Zhu, Bowen 3
18 Fan, Hong Jin 3
19 Loh, Teck-Peng 3
20 Cai, Wenjian 3
21 Yan, Jia 3
22 Jayasuriya, Aruna. 2
23 Wang, Hong 2
24 Dadej, Arek. 2
25 Wang, Xiaotian 2
26 Ma, Bing 2
27 Barbastathis, George 2
28 Cheng, Chuanwei 2
29 Lee, Sol Nip 2
30 Karthikeyan, Kaliyappan 2
31 Yang, Huanping 2
32 Zheng, Lianxi 2
33 Zhang, Baile 2
34 Li, Bin 2
35 Jiang, Jian 2
36 Hu, Yu 2
37 Shen, Zhi-Liang 2
38 Lin, Chen 2
39 Wen, Feng 1
40 Samad, Yarjan Abdul 1
41 Umer, Rehan 1
42 Ng, Kee Woei 1
43 Hsieh, Chih-Hung 1
44 Tan, Lay Poh 1
45 Yu, Haiyang 1
46 Leong, Wen Shing 1
47 Ng, Chin Fan 1
48 Leong, David Tai 1
49 Liu, Jilei 1
50 Chen, Guizi 1
51 Xiong, Sijing 1
52 Xia, Xinhui 1
53 Guan, Cao 1
54 Wang, Rong 1
55 Fong, Eileen 1
56 Sun, Handong 1
57 Mahakhant, Aparat 1
58 Goh, Rubayn 1
59 Nurkahfianto, Himawan 1
60 Yan, Rong 1
61 Tang, Mark 1
62 Wang, Weina 1
63 Hsieh, C. Max 1
64 Yang, Xing 1
65 Xu, Hongyi 1
66 Fane, Anthony Gordon 1
67 Zhu, Jia 1
68 Gao, Hanhong 1
69 Tian, Lei 1
70 Ali, A.R. Mohd 1
71 Leow, Wanru 1
72 Zamrod, Zulkeflie 1
73 Yusoff, Khatijah 1
74 Liu, Lili 1
75 S.H., Sharifah 1
76 Thune, Ronald 1
77 Wan, Pengbo 1
78 Wang, Yanlong 1
79 Zhang, Deyang 1
80 Yan, Hailong 1
81 Lu, Yang 1
82 Yang, Yaping 1
83 Kong, Dezhi 1
84 Ren, Weina 1
85 Yin, Shengyan 1
86 Bakar, Sazaly Abu 1
87 Qi, Dianpeng 1
88 Irwansyah, I. 1
89 Cai, Yurong 1
90 Shi, Wenxiong 1
91 Rana, Sravendra 1
92 Li, Shuzhou 1
93 Tang, Mark B. Y. 1
94 Sana, Barindra 1
95 Muhammad, Tengku Sifzizul Tengku 1
96 Yahya, Ahmad Rahim Mohd 1
97 Amaresh, Samuthirapandian 1
98 Abdullah, Amirul AI-Ashraf 1
99 Lim, Sierin 1
100 Ahmad, Abdul Latif 1
101 Jiang, Yueyue 1
102 Ding, Yichen 1
103 Kim, Woo-Seong 1
104 Xiao, Fei 1
105 Duan, Hongwei 1
106 Kang, Kisuk 1
107 Kim, Hyungsub 1
108 Xu, Rong 1
109 Amaresh, Samuthirapandiyan 1
110 Zan, Xiaoli 1
111 Law, Adrian Wing-Keung 1
112 Huo, Fengwei 1
113 Wei, Jun 1
114 Yang, Tian-Yi 1
115 Sun, Xueliang 1
116 Lee, Young-Gi 1
117 Yang, Xiao-Qing 1
118 Lu, Tingting 1
119 Pwint, Mar Khin 1
120 Wong, Teck Yee 1
121 Zhang, Yihe 1
122 Tang, Chengchun 1
123 Qiu, Kangwen 1
124 Wang, Chunlei 1
125 Chen, Yuan 1
126 Saw, Seang Mei 1
127 Gong, Yingxue 1
128 Hu, Enyuan 1
129 Nam, Kyung-Wan 1
130 Mu, Yuguang 1
131 Wei, Li 1
132 Kim, Min Chul 1
133 Mei, Chiang C. 1
134 Wang, Hua 1
135 Tay, Joo Hwa. 1
136 Chan, Candy 1
137 Miyata, Masato 1
138 Jiang, Junhui 1
139 Shi, Yao. 1
140 Orban, Laszlo 1
141 Loo, Wan-Yi 1
142 Ngoh, Si Yan 1
143 Wang, Jing 1
144 Chang, Siow Foong 1
145 Wong, Fong Sian 1
146 Ng, Kah Sing 1
147 Cheong, Hao-Lun 1
148 Saju, Jolly M. 1
149 Liew, Woei Chang 1
150 Li, Zhi. 1
151 Zhao, Yu-Jun 1
152 Yang, Liang 1
153 Givskov, Michael 1
154 Kjelleberg, Staffan 1
155 Niu, Zhiqiang 1
156 Liu, Yang 1
157 Teo, Jeanette 1
158 Zhao, Yujun 1
159 Yang, Xin Min. 1
160 Lin, Raymond T. P. 1
161 Ma, Wang Jing. 1
162 Tay, Martin 1
163 Tan, Sean Yang-Yi 1
164 Wong, Yiu-Hang 1
165 Lim, Lingo R. X. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 13
2 2556 11
3 2555 16
4 2554 1
5 2552 1
6 2548 2
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Fluorine-doped Fe2O3 as high energy density electroactive material for hybrid supercapacitor applications
2 Three-dimensional Co3O4@MnO2 hierarchical nanoneedle arrays : morphology control and electrochemical energy storage
3 Hierarchical mesoporous nickel cobaltite nanoneedle/carbon cloth arrays as superior flexible electrodes for supercapacitors
4 Sol-gel synthesis of aliovalent vanadium-doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathodes with excellent performance at high temperatures
5 Construction of high-energy-density supercapacitors from pine-cone-derived high-surface-area carbons
6 Microstructured graphene arrays for highly sensitive flexible tactile sensors
7 Comparative genomic analysis of malaria mosquito vector-associated novel pathogen Elizabethkingia anophelis
8 Differential transcriptomic response in the spleen and head kidney following vaccination and infection of Asian seabass with streptococcus iniae
9 A synergistic capture strategy for enhanced detection and elimination of bacteria
10 Optoelectronics of organic nanofibers formed by co-assembly of porphyrin and perylenediimide
11 Heat transfer intensification and scaling mitigation in bubbling-enhanced membrane distillation for brine concentration
12 Gram-positive antimicrobial activity of amino acid-based hydrogels
13 Isolation And Establishment Of A New Embryonic-Like Stem Cell Line From Zebrafish
ปี พ.ศ. 2556
14 Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage
15 Cylinder-wall interference effects on finite-length wavy cylinders at subcritical Reynolds number flows.
16 Effects of aspect-ratio on the flapping behaviour of energy-harvesting membrane.
17 Improvements to time-series TR-PIV algorithms using historical displacement and displacement variation information.
18 The effect of the ultrasonication pre-treatment of graphene oxide (GO) on the mechanical properties of GO/polyvinyl alcohol composites
19 Rationally designed hierarchical TiO2@Fe2O3 hollow nanostructures for improved lithium ion storage
20 Sericin for resistance switching device with multilevel nonvolatile memory
21 Bioengineered tunable memristor based on protein nanocage
22 Graphene carrier for magneto-controllable bioelectrocatalysis
23 Prevalence of overweight and obesity in Chinese preschoolers in Singapore
24 Insights into the role of focal adhesion modulation in myogenic differentiation of human mesenchymal stem cells
ปี พ.ศ. 2555
25 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
26 Growth of metal-metal oxide nanostructures on freestanding graphene paper for flexible biosensors
27 Bio-inspired nacre-like composite films based on graphene with superior mechanical, electrical, and biocompatible properties
28 Theory of isobaric pressure exchanger for desalination.
29 Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors
30 Geometry parameters effect for air-cooled ejector cooling systems with R134a refrigerant
31 Asymmetric syntheses of 8-oxabicyclo[3,2,1]octanes : a cationic cascade cyclization
32 Synthesis of 3-Oxaterpenoids and its application in the total synthesis of (±)-moluccanic acid methyl ester
33 Pressure recovery ratio in a variable cooling loads ejector-based multi-evaporator refrigeration system
34 The characteristics of pressure recovery in an adjustable ejector multi-evaporator refrigeration system
35 Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO2@α-Fe2O3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications
36 The competition between flocculent sludge and aerobic granules during the long-term operation period of granular sludge sequencing batch reactor.
37 Application of recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective Diels–Alder reactions
38 Investigation on pyrolysis of microalgae Botryococcus braunii and Hapalosiphon sp
39 Design and fabrication of dielectric nanostructured bending adaptor for optical frequencies
40 Implementation of the GRIN solid immersion lens
ปี พ.ศ. 2554
41 Cooperative sensitization on silver bromoiodide (AgBr/I) grains emulsion by oxalate and sulfur-plus-gold.
ปี พ.ศ. 2552
42 Biological characteristics of a bamboo fungus,Shiraia bambusicola, and screening for hypocrellin high-yielding isolates
ปี พ.ศ. 2548
43 Performance analysis of IEEE 802.11 DCF under limited load
44 Evaluation of rate-based adaptive flow control mechanisms in multihop wireless networks
ปี พ.ศ. 2547
45 Isolation and molecular identification of Nipah virus from pigs