ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, X. B.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Liu, Xiao-Bei
- Liu, Xiaopei
- Liu, X. B.
- Liu, Xiaopei.
- Liao, Xiaofei
- Li, Xiaobo.
- Liu, X. F.
- Li, Xuebo
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 1
6 2549 1