ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Weiyi
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zi-Hui 16
2 Ji, Yun 15
3 Tan, Swee Tiam 15
4 Kyaw, Zabu 13
5 Demir, Hilmi Volkan 13
6 Ju, Zhengang 12
7 Hasanov, Namig 11
8 Sun, Xiao Wei 8
9 Zhao, Zhikun. 8
10 Zhang, Xueliang 8
11 Sun, Xiaowei 7
12 Zhang, Yiping 6
13 Zhu, Binbin 6
14 Lu, Shunpeng 6
15 Zhang, Dao Hua 5
16 Fan, Weijun 5
17 Swain,M.V. 3
18 Wang, Liancheng 3
19 Zhang, M. 3
20 Rungsiyakull,C. 3
21 Li,Q. 3
22 Tang, Chuyang Y. 3
23 Yoon, Soon Fatt 3
24 Volkan Demir, Hilmi 3
25 Zhang, Xue Liang 2
26 Chen, Kevin Jing 2
27 Tan, Leng Seow 2
28 Yeo, Yee-Chia 2
29 Chen,J. 2
30 Zhan, Chunlei 2
31 Ju, Zhen Gang 2
32 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
33 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 2
34 Bundy, Alan 2
35 Tang, Maolin 2
36 Bai, Quan. 2
37 Nijasri Charnnarong 2
38 Chan, Kwok Wai 2
39 Suthiluk Patumraj 2
40 Liu, Xinke 2
41 Qiu, Tian-Xia 2
42 Teo, Ee-Chon 2
43 Zheng, Ke 2
44 Qi, Wei 2
45 Yan, Ya-Bo 2
46 Huang, Z. M. 2
47 Tay, Beng Kang 2
48 Wu, X. 2
49 Ng, Bing Qiang 2
50 Raghavan, Nagarajan 2
51 Wang, S. Z. 2
52 Chi, Dong Zhi 2
53 Wang, Ping 2
54 Bosman, Michel 2
55 Pey, Kin Leong 2
56 Teng, Jing Hua 2
57 Wei, Sun Xiao 1
58 Chen,Y. 1
59 Rungsiyakull,P. 1
60 Wang, Youdong 1
61 Nakamura, Shuji 1
62 Hu, Aiqun 1
63 Xue, Mingfu 1
64 Zhao, Yuji 1
65 Zhang,Z. 1
66 Tiam Tan, Swee 1
67 Erdem, Talha 1
68 Zhou,S. 1
69 DenBaars, Steven P. 1
70 Ichim,I.P. 1
71 Liu, Mingfei 1
72 Kalayci M. 1
73 Bi, Lei 1
74 Zhang, S. 1
75 Ram H. 1
76 Chen, Rui 1
77 Sun, W. 1
78 Zhang F. 1
79 Li L. 1
80 Yazici A. 1
81 Wei Sun, Xiao 1
82 Sun, Wenping 1
83 Cakmak I. 1
84 Shi, Zhen 1
85 Rerkasem B. 1
86 Yuan, Wuhan. 1
87 Chen Z.-Q. 1
88 Wang C.-P. 1
89 Zhu H.-Y. 1
90 Zhang Y.-C. 1
91 Johnson C.D. 1
92 Murugan K. 1
93 Wu W.-J. 1
94 Morimoto K. 1
95 Phattarakul N. 1
96 Tso, Chih Ping. 1
97 Liu, Q. 1
98 Wu, Tianhua. 1
99 Gan, C. L. 1
100 Lucas,G.M. 1
101 Beauchamp,G. 1
102 Ma,H. 1
103 Potprommanee,L. 1
104 Shank,L.P. 1
105 Juan,Y. 1
106 Yu,C. 1
107 Chen,S. 1
108 Metzger,D.S. 1
109 Richardson,P.D. 1
110 Shao,Y. 1
111 Aramrattana,A. 1
112 Fu,L. 1
113 Jackson,J.B. 1
114 Celentano,D.D. 1
115 Sun, Handong 1
116 School of Engineering and Technology (2013-) 1
117 Huang, Yizhong 1
118 Hong Yan Su 1
119 Liu, Zhifeng 1
120 Zhang, Long 1
121 Ran, Wei 1
122 Zhao, Yufeng 1
123 Zhou, Ying 1
124 D. F. Bao 1
125 Tian, Yu-Chu 1
126 J. K. Liu 1
127 Z. L. Luo 1
128 D. J. Bhat 1
129 Li, En 1
130 He, Jing 1
131 Tang, Yongfu 1
132 Buranapanichpan S. 1
133 Hurtado, Larry 1
134 Tuda M. 1
135 Chou L.-Y. 1
136 Tateishi Y. 1
137 Niyomdham C. 1
138 Education Ministry of China, 1
139 Hennessy, Matthew 1
140 Gao, Faming 1
141 Gao, Dawei 1
142 Plotkin, Gordon 1
143 Milner, Robin 1
144 studentship from the University of Edinburgh 1
145 K. D. Hyde 1
146 Wu, Grant 1
147 Song, K. 1
148 Celentano D. 1
149 Donnell D. 1
150 Yu, Xing Huo. 1
151 Pun, W. K. 1
152 Shao Y. 1
153 Aramrattana A. 1
154 Surek H. 1
155 Zou C. 1
156 Yu, X. 1
157 Li, Lily Dujuan. 1
158 Kang B. 1
159 Stonier, Russel J. 1
160 Liu T. 1
161 Rolfe, John, 1959- 1
162 Liping F. 1
163 Faculty of Sciences, Engineering and Health 1
164 Zhao, Zhikun 1
165 Baoling R. 1
166 Metzger B. 1
167 Zhao, Jiyun. 1
168 Rose S. 1
169 Flint, Nicole. 1
170 Kinnear, Susan Heather White. 1
171 Jackson B. 1
172 Sugarman J. 1
173 Gowen, Rebecca. 1
174 Corneli A. 1
175 Sohu V. 1
176 Wang, H. 1
177 Bin, Liu 1
178 Yu, Hao 1
179 Cai, Deyun 1
180 Nasir, Adnan 1
181 Chia, Merrill 1
182 Fu, Haipeng 1
183 Lim, Terrence 1
184 Yeo, Kiat Seng 1
185 Yan, Shuwang 1
186 Chen, Zhong 1
187 Qi, Guojun 1
188 Soong, Boon Hee 1
189 He, Min 1
190 Ren, Junyan 1
191 Guan, Yong Liang 1
192 Sun, Ming-Ting 1
193 Lin, Weiyao 1
194 Li, Hongxiang 1
195 Zhou, Bing 1
196 Chi, Shu-Cheng Steve 1
197 Friedman, Ray 1
198 Chen, Zhenzhong 1
199 Shubhakar, K. 1
200 Liu, Bin 1
201 Li, Ning 1
202 Huang, Jun 1
203 Leow, Yan Hao 1
204 Wu, Zi-Xiang 1
205 Chu, Jian 1
206 Arlinghaus, Ralph B. 1
207 Lo, G. Q. 1
208 Wang, Rong 1
209 Xiao, Dezhong 1
210 Kwong, D. -L. 1
211 Ma, Ning 1
212 Zhao, Yang 1
213 Tan, C. S. 1
214 Chou, Shuren 1
215 Leong, K. C. 1
216 Lin, Weisi. 1
217 Singh, N. 1
218 Gong, Shimin 1
219 Pey, K. L. 1
220 Wei, Jing 1
221 Qi, Saren 1
222 Carew, Jennifer S. 1
223 Chen, J. S. 1
224 Giles, Francis Joseph 1
225 Zhao, Z. W. 1
226 Zhang, X. B. 1
227 Keating, M. J. 1
228 Zhang, H. L. 1
229 Chen, D. F. 1
230 Li, M. 1
231 Chin, Ting Wei 1
232 Dunyaporn Trachootham 1
233 Du, Hejun 1
234 Huang, P. 1
235 Hong, Ying-Yi 1
236 Sung, Li-Kuo 1
237 Dang, Y. X. 1
238 Shum, Perry Ping 1
239 Yoo, Seongwoo 1
240 Ma, B. S. 1
241 Hou, X. Y. 1
242 Hu, Dora Juan Juan 1
243 Cheah, Weng Kwong 1
244 Namig, Hasanov 1
245 Zhang, Y. P. 1
246 Lu, S. P. 1
247 Loke, Wan Khai 1
248 Zhu, B. B. 1
249 Li, D. S. 1
250 Lim, Jun Long 1
251 Jiang, Z. M. 1
252 Wu, Shuaibing. 1
253 Chakhalian, J. 1
254 Zhang, Chunfeng 1
255 Wang, Ye 1
256 Xiao, Min 1
257 Wang, Xiaoyong 1
258 Yang, Jun. 1
259 Gray, B. A. 1
260 He, Bin 1
261 Cui, Dongyao 1
262 Gan, Woon-Seng. 1
263 Yang, Fan 1
264 Ji, Peifeng. 1
265 Tung, Chih Hang 1
266 Liu, C. J. 1
267 Wong, Lydia Helena 1
268 Leong, Eunice Sok Ping 1
269 Liu, Yan Jun 1
270 Batabyal, Sudip Kumar 1
271 Cai, Yongan 1
272 Kustandi, Tanu Suryadi 1
273 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
274 Owen, Man Hon Samuel 1
275 Cheng, Wenqing 1
276 Yuan, Wei 1
277 Zhao, Zhiwei 1
278 Zhang, Xiaobing 1
279 Weisi Lin. 1
280 Ho, John C. W. 1
281 Liu, H. F. 1
282 Gan, Zhenghao 1
283 Liu, H. C. 1
284 Ji, Y. 1
285 Wee, A. T. S. 1
286 Kyaw, Z. B. 1
287 Tan, Cher Ming 1
288 Verliefde, Arne R. D. 1
289 Krantz, William B. 1
290 Sun, Yun 1
291 Cornelissen, Emile, R. 1
292 Post, Jan W. 1
293 Sun, L. 1
294 Ming, Tingzhen. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 5
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 26
7 2554 11
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 10
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 3
14 2546 3
15 2542 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2526 1
19 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2560
2 The Effects of Personal Values and Sustainable Fast Fashion Consumption Beliefs on Clothing Reuse Behaviour: The Moderating Roles of Facilitating Conditions and Habits
ปี พ.ศ. 2558
3 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
4 A hole modulator for InGaN/GaN light-emitting diodes
5 GM2-activator protein: A new biomarker for lung cancer
6 Bone’s responses to different designs of implant-supported fixed partial dentures
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
ปี พ.ศ. 2557
8 On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes
9 On the origin of the electron blocking effect by an n-type AlGaN electron blocking layer
10 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
11 Improving hole injection efficiency by manipulating the hole transport mechanism through p-type electron blocking layer engineering
12 On the mechanisms of InGaN electron cooler in InGaN/GaN light-emitting diodes
13 Simultaneous enhancement of electron overflow reduction and hole injection promotion by tailoring the last quantum barrier in InGaN/GaN light-emitting diodes
14 Detecting hardware trojan through time domain constrained estimator based unified subspace technique
15 Self-screening of the quantum confined Stark effect by the polarization induced bulk charges in the quantum barriers
16 An easily sintered, chemically stable, barium zirconate-based proton conductor for high-performance proton-conducting solid oxide fuel cells
17 Co-generation of electric power and carbon nanotubes from dimethyl ether (DME)
18 A hole accelerator for InGaN/GaN light-emitting diodes
19 High-performance asymmetric supercapacitors based on multilayer MnO2 graphene oxide nanoflakes and hierarchical porous carbon with enhanced cycling stability
20 Low thermal-mass LEDs : size effect and limits
ปี พ.ศ. 2556
21 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
22 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
23 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
24 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
25 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
26 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
27 Variable-width channel allocation for access points : a game-theoretic perspective
28 Additive white gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
29 AlGaN/GaN metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistors with a high breakdown voltage of 1400 V and a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
30 Nanoparticle-induced grain growth of carbon-free solution-processed CuIn(S,Se)2 solar cell with 6% efficiency
31 Ultrafast pump-probe spectroscopic signatures of superconducting and pseudogap phases in YBa2Cu3O7−δ films
32 NMR approach to characterize Bcl-xl structure and interaction mechanism in membrane state.
33 Multiscale design of surface morphological gradient for osseointegration
ปี พ.ศ. 2555
34 A dividerless PLL with low power and low reference spur by aperture-phase detector and phase-to-analog converter
35 Finite element study of the mechanical response in spinal cord during the thoracolumbar burst fracture
36 Triggering voltage for post-breakdown random telegraph noise in HfLaO dielectric metal gate metal-oxide-semiconductor field effect transistors and its reliability implications
37 Nanoimprinted ultrafine line and space nanogratings for liquid crystal alignment
38 Layer-by-layer oxidation of InN(0001) thin films into body-center cubic In2O3(111) by cycle rapid thermal annealing
39 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
40 The effect of threshold value on the architectural parameters and stiffness of human cancellous bone in micro ct analysis
41 Characteristics of suspended-core fiber interferometer : modal analysis
42 An alternative method to measure the on-axis difference-frequency sound in a parametric loudspeaker without using an acoustic filter.
43 AlGaN/GaN-on-silicon metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistor with breakdown voltage of 800 V and on-state resistance of 3 mΩ·cm2 using a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
44 Numerical simulation of the thermal hydraulic performance of a plate pin fin heat sink.
45 Gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
46 Spectrum sensing under distribution uncertainty in cognitive radio networks
47 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
48 Continuous sorting of microparticles using dielectrophoresis
49 Growth and characterization of bamboo-shaped carbon nanotubes using nanocluster-assembled ZnO:Co thin films as catalyst
50 A novel RFID and capacitive sensing based smart bookshelf
51 Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems
52 Role of grain boundary percolative defects and localized trap generation on the reliability statistics of high-κ gate dielectric stacks
53 Effect of nickel silicide induced dopant segregation on vertical silicon nanowire diode performance
54 Specifying Dynamic Software Architectures with Dynamic Description Logic
55 Energy-efficient virtual machine placement in data centers by genetic algorithm
56 QoS assurance for dynamic reconfiguration of component-based software systems
57 Recognizing the Capacities of Dynamic Reconfiguration for the QoS Assurance of Running Systems in Concurrent and Parallel Environments
58 Short-term safety of buprenorphine/naloxone in HIV-seronegative opioid-dependent Chinese and Thai drug injectors enrolled in HIV Prevention Trials Network 058
59 Biofortification of rice grain with zinc through zinc fertilization in different countries
ปี พ.ศ. 2554
60 Applications of finite element methods for reliability study of ULSI interconnections
61 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
62 Innovative methods for dike construction – an overview
63 Macroblock classification method for video applications involving motions
64 Cross-cultural management and bicultural identity integration : when does experience abroad lead to appropriate cultural switching?
65 Study of nanocluster-assembled ZnO thin films by nanocluster-beam deposition
66 Function-based visual and haptic rendering, interaction and collaboration in shared virtual spaces.
67 Assessing the regional economic impacts of flood interruption to transport corridors in Rockhampton
68 Evaluating the impacts of dynamic reconfiguration on the QoS of running systems
69 Computational fracture modelling in bioceramic structures
70 Are there adverse consequences of quizzing during informed consent for HIV research?
ปี พ.ศ. 2552
71 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
72 Study of dilute nitride based structures for infrared photodetection.
73 DynaQoS©-RDF : a best effort for QoS-assurance of dynamic reconfiguration of dataflow systems
74 A Multi-agent Simulation Paradigm of Customer Retention Management
ปี พ.ศ. 2551
75 Effective killing of Gleevec-resistant CML cells with T315I mutation by a natural compound PEITC through redox-mediated mechanism
76 Intersubband transitions in InGaAsN/GaAs quantum wells
77 Realistic modeling of electromigration in today’s ULSI interconnections.
ปี พ.ศ. 2550
78 Theoretical study of quantum well infrared photodetectors with asymmetric well and barrier structures for broadband photodetection
79 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
80 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
81 Automating dynamic reconfiguration for non-stop dataflow systems
82 Dynamic reconfiguration of distributed data flow systems
83 Dynamic reconfiguration planning with influence control
84 Influence control for dynamic reconfiguration
85 Preserving global consistency for dynamic reconfiguration
86 Influence control for dynamic reconfiguration of data flow systems
87 Identification Of Biomarker And Development Of Screening Method For Kidney Stone Disease
ปี พ.ศ. 2549
88 Transverse electric dominant intersubband absorption in Si-doped GaInAsN∕GaAs quantum wells
89 Dynamic reconfiguration with QoS management
90 An Agent-based adaptive task-scheduling model for peer-to-peer computational grids
ปี พ.ศ. 2548
91 Geometric design of flat layout of 3D folded structures
92 Breaking the constraints to a high performance metacomputing system : a system approach
ปี พ.ศ. 2547
93 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
94 Meta task graph for volunteer computing
95 Identifying and breaking necessary constraints to web-based metacomputing
ปี พ.ศ. 2546
96 A fuzzy logic based strategy for information integration in meta-search agent systems
97 A computational strategy for information integration in meta-search agent systems
98 Modeling volunteer computing grid on the web by socially intelligent agents
ปี พ.ศ. 2542
99 Ezekiel in Revelation : literary and hermeneutic aspects
ปี พ.ศ. 2539
100 Constructing Probabilistic ATMS Using Extended Incidence Calculus
ปี พ.ศ. 2537
101 A Comprehensive Comparison between Generalized Incidence Calculus and the Dempster-Shafer Theory of Evidence
ปี พ.ศ. 2526
102 Operational approach to semantics and translation for programming languages
ปี พ.ศ. 2525
103 An operational approach to semantics and translation for concurrent programming languages