ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, W. H.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zi-Hui 16
2 Ji, Yun 15
3 Tan, Swee Tiam 15
4 Kyaw, Zabu 13
5 Demir, Hilmi Volkan 13
6 Ju, Zhengang 12
7 Hasanov, Namig 11
8 Zhao, Zhikun. 8
9 Zhang, Xueliang 8
10 Sun, Xiao Wei 8
11 Sun, Xiaowei 7
12 Zhang, Yiping 6
13 Zhu, Binbin 6
14 Lu, Shunpeng 6
15 Zhang, Dao Hua 5
16 Fan, Weijun 5
17 Li,Q. 3
18 Rungsiyakull,C. 3
19 Swain,M.V. 3
20 Volkan Demir, Hilmi 3
21 Yoon, Soon Fatt 3
22 Wang, Liancheng 3
23 Zhang, M. 3
24 Tang, Chuyang Y. 3
25 Huang, Z. M. 2
26 Chan, Kwok Wai 2
27 Wang, S. Z. 2
28 Pey, Kin Leong 2
29 Yeo, Yee-Chia 2
30 Teng, Jing Hua 2
31 Chi, Dong Zhi 2
32 Ju, Zhen Gang 2
33 Chen, Kevin Jing 2
34 Chen,J. 2
35 Zhang, Xue Liang 2
36 Tan, Leng Seow 2
37 Zhan, Chunlei 2
38 Raghavan, Nagarajan 2
39 Liu, Xinke 2
40 Bosman, Michel 2
41 Tay, Beng Kang 2
42 Ng, Bing Qiang 2
43 Tang, Maolin 2
44 Bai, Quan. 2
45 Wang, Ping 2
46 Wu, X. 2
47 Nijasri Charnnarong 2
48 Yan, Ya-Bo 2
49 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
50 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 2
51 Bundy, Alan 2
52 Zheng, Ke 2
53 Suthiluk Patumraj 2
54 Qiu, Tian-Xia 2
55 Qi, Wei 2
56 Teo, Ee-Chon 2
57 Tateishi Y. 1
58 Sun, Yun 1
59 Krantz, William B. 1
60 Cornelissen, Emile, R. 1
61 Liu, H. F. 1
62 Wu W.-J. 1
63 Morimoto K. 1
64 Cai, Yongan 1
65 Batabyal, Sudip Kumar 1
66 Wang C.-P. 1
67 Kustandi, Tanu Suryadi 1
68 Chou L.-Y. 1
69 Niyomdham C. 1
70 Ho, John C. W. 1
71 Liu, H. C. 1
72 Ji, Y. 1
73 Murugan K. 1
74 Johnson C.D. 1
75 Wee, A. T. S. 1
76 Tuda M. 1
77 Kyaw, Z. B. 1
78 Gan, Zhenghao 1
79 Zhang Y.-C. 1
80 Sun, L. 1
81 Chen Z.-Q. 1
82 Verliefde, Arne R. D. 1
83 Zhu H.-Y. 1
84 Tan, Cher Ming 1
85 Post, Jan W. 1
86 Li, Hongxiang 1
87 Gao, Dawei 1
88 Chi, Shu-Cheng Steve 1
89 Hong, Ying-Yi 1
90 Gao, Faming 1
91 Yuan, Wei 1
92 Sung, Li-Kuo 1
93 Tang, Yongfu 1
94 Friedman, Ray 1
95 Lucas,G.M. 1
96 Zhao, Yufeng 1
97 Ran, Wei 1
98 Zhou, Bing 1
99 He, Jing 1
100 Plotkin, Gordon 1
101 Cheng, Wenqing 1
102 Hurtado, Larry 1
103 Owen, Man Hon Samuel 1
104 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
105 Leong, Eunice Sok Ping 1
106 Wong, Lydia Helena 1
107 Buranapanichpan S. 1
108 Education Ministry of China, 1
109 Weisi Lin. 1
110 Zhao, Zhiwei 1
111 Milner, Robin 1
112 studentship from the University of Edinburgh 1
113 Zhang, Xiaobing 1
114 Hennessy, Matthew 1
115 Liu, Yan Jun 1
116 Cui, Dongyao 1
117 Wu, Shuaibing. 1
118 Chakhalian, J. 1
119 Yu,C. 1
120 Zhang, Chunfeng 1
121 Wang, Ye 1
122 Sun, Handong 1
123 Chen,S. 1
124 Yang, Jun. 1
125 Yang, Fan 1
126 Shank,L.P. 1
127 Ji, Peifeng. 1
128 Juan,Y. 1
129 Gray, B. A. 1
130 Chen, Rui 1
131 Wang, Xiaoyong 1
132 Ming, Tingzhen. 1
133 Nakamura, Shuji 1
134 Wei, Sun Xiao 1
135 Zhao, Jiyun. 1
136 Xue, Mingfu 1
137 Chen,Y. 1
138 Ichim,I.P. 1
139 DenBaars, Steven P. 1
140 Erdem, Talha 1
141 Zhang,Z. 1
142 Xiao, Min 1
143 Zhou,S. 1
144 Zhao, Yuji 1
145 Gan, Woon-Seng. 1
146 He, Bin 1
147 Zhu, B. B. 1
148 Loke, Wan Khai 1
149 Fu,L. 1
150 Li, D. S. 1
151 Jackson,J.B. 1
152 Namig, Hasanov 1
153 Shao,Y. 1
154 Zhang, Y. P. 1
155 Tung, Chih Hang 1
156 Beauchamp,G. 1
157 Lu, S. P. 1
158 Aramrattana,A. 1
159 Wang, H. 1
160 Cheah, Weng Kwong 1
161 Shum, Perry Ping 1
162 Lim, Jun Long 1
163 Hou, X. Y. 1
164 Potprommanee,L. 1
165 Jiang, Z. M. 1
166 Ma,H. 1
167 Sun, Ming-Ting 1
168 Metzger,D.S. 1
169 Hu, Dora Juan Juan 1
170 Dang, Y. X. 1
171 Celentano,D.D. 1
172 Yoo, Seongwoo 1
173 Richardson,P.D. 1
174 Ma, B. S. 1
175 Liu, C. J. 1
176 Cai, Deyun 1
177 Qi, Saren 1
178 Phattarakul N. 1
179 Sohu V. 1
180 Yu, X. 1
181 Zou C. 1
182 Chin, Ting Wei 1
183 Wei, Jing 1
184 Sun, W. 1
185 Kalayci M. 1
186 Zhao, Yang 1
187 Zhang, S. 1
188 Ma, Ning 1
189 Ram H. 1
190 Li, Lily Dujuan. 1
191 Li, M. 1
192 Zhang, H. L. 1
193 Aramrattana A. 1
194 Chen, J. S. 1
195 Celentano D. 1
196 Song, K. 1
197 Carew, Jennifer S. 1
198 Chen, D. F. 1
199 Huang, P. 1
200 Dunyaporn Trachootham 1
201 Kang B. 1
202 Stonier, Russel J. 1
203 Du, Hejun 1
204 Surek H. 1
205 Kwong, D. -L. 1
206 Bi, Lei 1
207 Gan, C. L. 1
208 Tiam Tan, Swee 1
209 Lin, Weisi. 1
210 Leong, K. C. 1
211 Wei Sun, Xiao 1
212 Rerkasem B. 1
213 Wu, Tianhua. 1
214 Liu, Q. 1
215 Rungsiyakull,P. 1
216 Tso, Chih Ping. 1
217 Hu, Aiqun 1
218 Yuan, Wuhan. 1
219 Wang, Youdong 1
220 Singh, N. 1
221 Gong, Shimin 1
222 Li L. 1
223 Wang, Rong 1
224 Liu, Mingfei 1
225 Lo, G. Q. 1
226 Zhang F. 1
227 Xiao, Dezhong 1
228 Tan, C. S. 1
229 Shi, Zhen 1
230 Sun, Wenping 1
231 Yazici A. 1
232 Pey, K. L. 1
233 Chou, Shuren 1
234 Cakmak I. 1
235 Donnell D. 1
236 Giles, Francis Joseph 1
237 Ren, Junyan 1
238 K. D. Hyde 1
239 Guan, Yong Liang 1
240 J. K. Liu 1
241 Tian, Yu-Chu 1
242 Li, Ning 1
243 Chia, Merrill 1
244 Wu, Grant 1
245 School of Engineering and Technology (2013-) 1
246 Baoling R. 1
247 Nasir, Adnan 1
248 Metzger B. 1
249 Fu, Haipeng 1
250 Liu, Bin 1
251 Z. L. Luo 1
252 Hong Yan Su 1
253 Shubhakar, K. 1
254 Huang, Yizhong 1
255 Chen, Zhenzhong 1
256 Lin, Weiyao 1
257 Liu, Zhifeng 1
258 Zhou, Ying 1
259 Wu, Zi-Xiang 1
260 D. J. Bhat 1
261 Huang, Jun 1
262 Li, En 1
263 Leow, Yan Hao 1
264 D. F. Bao 1
265 Bin, Liu 1
266 Zhao, Zhikun 1
267 Rolfe, John, 1959- 1
268 Arlinghaus, Ralph B. 1
269 Chu, Jian 1
270 Jackson B. 1
271 Kinnear, Susan Heather White. 1
272 Chen, Zhong 1
273 Liu T. 1
274 Zhang, X. B. 1
275 Zhao, Z. W. 1
276 Yu, Xing Huo. 1
277 Shao Y. 1
278 Keating, M. J. 1
279 Pun, W. K. 1
280 Yan, Shuwang 1
281 Sugarman J. 1
282 Faculty of Sciences, Engineering and Health 1
283 Yeo, Kiat Seng 1
284 Lim, Terrence 1
285 Liping F. 1
286 Yu, Hao 1
287 Rose S. 1
288 Flint, Nicole. 1
289 Gowen, Rebecca. 1
290 Qi, Guojun 1
291 Soong, Boon Hee 1
292 Corneli A. 1
293 He, Min 1
294 Zhang, Long 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 5
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 26
7 2554 11
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 10
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 3
14 2546 3
15 2542 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2535 1
19 2526 1
20 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2560
2 The Effects of Personal Values and Sustainable Fast Fashion Consumption Beliefs on Clothing Reuse Behaviour: The Moderating Roles of Facilitating Conditions and Habits
ปี พ.ศ. 2558
3 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
4 A hole modulator for InGaN/GaN light-emitting diodes
5 GM2-activator protein: A new biomarker for lung cancer
6 Bone’s responses to different designs of implant-supported fixed partial dentures
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
ปี พ.ศ. 2557
8 On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes
9 On the origin of the electron blocking effect by an n-type AlGaN electron blocking layer
10 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
11 Improving hole injection efficiency by manipulating the hole transport mechanism through p-type electron blocking layer engineering
12 On the mechanisms of InGaN electron cooler in InGaN/GaN light-emitting diodes
13 Simultaneous enhancement of electron overflow reduction and hole injection promotion by tailoring the last quantum barrier in InGaN/GaN light-emitting diodes
14 Detecting hardware trojan through time domain constrained estimator based unified subspace technique
15 Self-screening of the quantum confined Stark effect by the polarization induced bulk charges in the quantum barriers
16 An easily sintered, chemically stable, barium zirconate-based proton conductor for high-performance proton-conducting solid oxide fuel cells
17 Co-generation of electric power and carbon nanotubes from dimethyl ether (DME)
18 A hole accelerator for InGaN/GaN light-emitting diodes
19 High-performance asymmetric supercapacitors based on multilayer MnO2 graphene oxide nanoflakes and hierarchical porous carbon with enhanced cycling stability
20 Low thermal-mass LEDs : size effect and limits
ปี พ.ศ. 2556
21 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
22 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
23 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
24 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
25 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
26 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
27 Variable-width channel allocation for access points : a game-theoretic perspective
28 Additive white gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
29 AlGaN/GaN metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistors with a high breakdown voltage of 1400 V and a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
30 Nanoparticle-induced grain growth of carbon-free solution-processed CuIn(S,Se)2 solar cell with 6% efficiency
31 Ultrafast pump-probe spectroscopic signatures of superconducting and pseudogap phases in YBa2Cu3O7−δ films
32 NMR approach to characterize Bcl-xl structure and interaction mechanism in membrane state.
33 Multiscale design of surface morphological gradient for osseointegration
ปี พ.ศ. 2555
34 A dividerless PLL with low power and low reference spur by aperture-phase detector and phase-to-analog converter
35 Finite element study of the mechanical response in spinal cord during the thoracolumbar burst fracture
36 Triggering voltage for post-breakdown random telegraph noise in HfLaO dielectric metal gate metal-oxide-semiconductor field effect transistors and its reliability implications
37 Nanoimprinted ultrafine line and space nanogratings for liquid crystal alignment
38 Layer-by-layer oxidation of InN(0001) thin films into body-center cubic In2O3(111) by cycle rapid thermal annealing
39 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
40 The effect of threshold value on the architectural parameters and stiffness of human cancellous bone in micro ct analysis
41 Characteristics of suspended-core fiber interferometer : modal analysis
42 An alternative method to measure the on-axis difference-frequency sound in a parametric loudspeaker without using an acoustic filter.
43 AlGaN/GaN-on-silicon metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistor with breakdown voltage of 800 V and on-state resistance of 3 mΩ·cm2 using a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
44 Numerical simulation of the thermal hydraulic performance of a plate pin fin heat sink.
45 Gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
46 Spectrum sensing under distribution uncertainty in cognitive radio networks
47 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
48 Continuous sorting of microparticles using dielectrophoresis
49 Growth and characterization of bamboo-shaped carbon nanotubes using nanocluster-assembled ZnO:Co thin films as catalyst
50 A novel RFID and capacitive sensing based smart bookshelf
51 Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems
52 Role of grain boundary percolative defects and localized trap generation on the reliability statistics of high-κ gate dielectric stacks
53 Effect of nickel silicide induced dopant segregation on vertical silicon nanowire diode performance
54 Specifying Dynamic Software Architectures with Dynamic Description Logic
55 Energy-efficient virtual machine placement in data centers by genetic algorithm
56 QoS assurance for dynamic reconfiguration of component-based software systems
57 Recognizing the Capacities of Dynamic Reconfiguration for the QoS Assurance of Running Systems in Concurrent and Parallel Environments
58 Short-term safety of buprenorphine/naloxone in HIV-seronegative opioid-dependent Chinese and Thai drug injectors enrolled in HIV Prevention Trials Network 058
59 Biofortification of rice grain with zinc through zinc fertilization in different countries
ปี พ.ศ. 2554
60 Applications of finite element methods for reliability study of ULSI interconnections
61 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
62 Innovative methods for dike construction – an overview
63 Macroblock classification method for video applications involving motions
64 Cross-cultural management and bicultural identity integration : when does experience abroad lead to appropriate cultural switching?
65 Study of nanocluster-assembled ZnO thin films by nanocluster-beam deposition
66 Function-based visual and haptic rendering, interaction and collaboration in shared virtual spaces.
67 Assessing the regional economic impacts of flood interruption to transport corridors in Rockhampton
68 Evaluating the impacts of dynamic reconfiguration on the QoS of running systems
69 Computational fracture modelling in bioceramic structures
70 Are there adverse consequences of quizzing during informed consent for HIV research?
ปี พ.ศ. 2552
71 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
72 Study of dilute nitride based structures for infrared photodetection.
73 DynaQoS©-RDF : a best effort for QoS-assurance of dynamic reconfiguration of dataflow systems
74 A Multi-agent Simulation Paradigm of Customer Retention Management
ปี พ.ศ. 2551
75 Effective killing of Gleevec-resistant CML cells with T315I mutation by a natural compound PEITC through redox-mediated mechanism
76 Intersubband transitions in InGaAsN/GaAs quantum wells
77 Realistic modeling of electromigration in today’s ULSI interconnections.
ปี พ.ศ. 2550
78 Theoretical study of quantum well infrared photodetectors with asymmetric well and barrier structures for broadband photodetection
79 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
80 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
81 Automating dynamic reconfiguration for non-stop dataflow systems
82 Dynamic reconfiguration of distributed data flow systems
83 Dynamic reconfiguration planning with influence control
84 Influence control for dynamic reconfiguration
85 Preserving global consistency for dynamic reconfiguration
86 Influence control for dynamic reconfiguration of data flow systems
87 Identification Of Biomarker And Development Of Screening Method For Kidney Stone Disease
ปี พ.ศ. 2549
88 Transverse electric dominant intersubband absorption in Si-doped GaInAsN∕GaAs quantum wells
89 Dynamic reconfiguration with QoS management
90 An Agent-based adaptive task-scheduling model for peer-to-peer computational grids
ปี พ.ศ. 2548
91 Geometric design of flat layout of 3D folded structures
92 Breaking the constraints to a high performance metacomputing system : a system approach
ปี พ.ศ. 2547
93 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
94 Meta task graph for volunteer computing
95 Identifying and breaking necessary constraints to web-based metacomputing
ปี พ.ศ. 2546
96 A fuzzy logic based strategy for information integration in meta-search agent systems
97 A computational strategy for information integration in meta-search agent systems
98 Modeling volunteer computing grid on the web by socially intelligent agents
ปี พ.ศ. 2542
99 Ezekiel in Revelation : literary and hermeneutic aspects
ปี พ.ศ. 2539
100 Constructing Probabilistic ATMS Using Extended Incidence Calculus
ปี พ.ศ. 2537
101 A Comprehensive Comparison between Generalized Incidence Calculus and the Dempster-Shafer Theory of Evidence
ปี พ.ศ. 2535
102 Pembuatan Elektrod Glukosa Menggunakan Pes Kayu Arang
ปี พ.ศ. 2526
103 Operational approach to semantics and translation for programming languages
ปี พ.ศ. 2525
104 An operational approach to semantics and translation for concurrent programming languages