ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Mingjie
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wen, Yonggang 5
2 Wang, Danwei 4
3 Sum, Tze Chien 4
4 Xing, Guichuan 4
5 Ong, Yew Soon 4
6 Chen, Guihai 3
7 Sendhoff, Bernhard 3
8 Song, Chao 3
9 Yu, Ming 3
10 Xing, Guozhong 3
11 Wu, Tom 3
12 Zhang, Xinhai 3
13 Wu, Bo 2
14 Maxwell, Sarah L 2
15 Menzel, Stefan 2
16 Wang, Wei 2
17 Cao, Jiannong 2
18 Ho, Hsin-Yi 2
19 Lee, Pooi See 2
20 Jin, Yaochu 2
21 Alavi, Marjan 2
22 Huan, Alfred Cheng Hon 2
23 Le, Tung 2
24 Chi, Guoyi 2
25 Thomas D. 1
26 Ness R. 1
27 Webb P. 1
28 Guyatt G. 1
29 Schunemann H. 1
30 Purdie D. 1
31 Koetsawang S. 1
32 Siskind V. 1
33 Alonso-Coello P. 1
34 Allen N. 1
35 Lee N. 1
36 Rohan T. 1
37 Green A. 1
38 Collins R. 1
39 Pardthaisong T. 1
40 Martin N. 1
41 Theetranont C. 1
42 Berrington de Gonzalez A. 1
43 Peeters P. 1
44 Lacey J. 1
45 Thabane L. 1
46 Calle E. 1
47 Stanev R. 1
48 Hsing A. 1
49 Magrini N. 1
50 Freedman D. 1
51 Lang E. 1
52 Hartge P. 1
53 Hoover R. 1
54 Matovinovic E. 1
55 Selmer R. 1
56 Shea B. 1
57 Bain C. 1
58 Briel M. 1
59 Graff-Iversen S. 1
60 Schairer C. 1
61 Snellman A. 1
62 Tugwell P. 1
63 Key T. 1
64 Sackey,A. 1
65 Gilbert,C. 1
66 Owiafe,S.N. 1
67 Chutivongse S. 1
68 Boosiri B. 1
69 Wingo P. 1
70 Hankinson S. 1
71 Silpisornkosol S. 1
72 Karcher,S. 1
73 Da Silva,Z.J.D. 1
74 Lenaud,S. 1
75 Da Silva,D. 1
76 Nchot,C. 1
77 Rodrigues,A. 1
78 Le Carrou,J. 1
79 Gonsan,J.M. 1
80 Paulo,J. 1
81 Peterson H. 1
82 Ory H. 1
83 Bull D. 1
84 Callaghan K. 1
85 Crossley B. 1
86 Beral V. 1
87 Rachawat D. 1
88 Patel A. 1
89 Talamini R. 1
90 Chantarakul N. 1
91 Goodill A. 1
92 Green J. 1
93 Peto R. 1
94 Gonzalez C. 1
95 Marchbanks P. 1
96 Doll R. 1
97 Reeves G. 1
98 Hermon C. 1
99 Singh J. 1
100 Gapstur S. 1
101 Riman T. 1
102 Byers T. 1
103 Malvy,D. 1
104 Mosgaard B. 1
105 Kangah,S.N. 1
106 Titus-Ernstoff L. 1
107 Gottlieb.,G.S. 1
108 Moser K. 1
109 Horo,A.G. 1
110 Meless,D. 1
111 Vessey M. 1
112 Shiboski,C. 1
113 Chang-Claude J. 1
114 Tchounga,B.K. 1
115 Freudenheim J. 1
116 Ndondoki,C. 1
117 Mounkaila-Harouna,A. 1
118 Yeates D. 1
119 Gaitskell K. 1
120 Elvis Diby,J.S. 1
121 Anglaret,X. 1
122 Weiderpass E. 1
123 Ba,B. 1
124 Tjonneland A. 1
125 Wongsrichanalai C. 1
126 Williams,C. 1
127 Jimakorn P. 1
128 Virutamasen P. 1
129 Magnusson C. 1
130 Essanin,J.B. 1
131 Lubin F. 1
132 Desmonde,S. 1
133 Sadetzki S. 1
134 Datté,S. 1
135 Hirsh-Yechezkel G. 1
136 Chetrit A. 1
137 Ciaranello,A.L. 1
138 Kaaks R. 1
139 Thiébaut,R. 1
140 Medina,C. 1
141 Pottie K. 1
142 Wolk A. 1
143 Yodmeeklin A. 1
144 Negri E. 1
145 Maneekarn N. 1
146 La Vecchia C. 1
147 Kumthip K. 1
148 Welch V. 1
149 Schouten L. 1
150 Eslava-Schmalbach J. 1
151 Black A. 1
152 Katikireddi V. 1
153 Palli D. 1
154 Akl E. 1
155 Morton R. 1
156 van den Brandt P. 1
157 Franceschi S. 1
158 Khamrin P. 1
159 Gotuzzo,E.H. 1
160 Rossing M. 1
161 Wolff,M. 1
162 Robien K. 1
163 Cahn,P. 1
164 Anderson K. 1
165 Wandeler,G. 1
166 Folsom A. 1
167 Weiss N. 1
168 Grinsztejn,B.G.J. 1
169 Cramer D. 1
170 Madero,J.S. 1
171 Tworoger S. 1
172 Padgett,D. 1
173 Clavel-Chapelon F. 1
174 Riboli E. 1
175 Pape,J.W. 1
176 Brinton L. 1
177 Kouakou,A. 1
178 Mbaye,A.D. 1
179 Guehi,C. 1
180 Patassi,A. 1
181 Anzan,K.C. 1
182 Gueye,R.D. 1
183 Tanon,A.K. 1
184 Faye,M. 1
185 Koule,S.O. 1
186 Aka,E.A. 1
187 Kotosso,A. 1
188 Komi,A. 1
189 Pety,T. 1
190 Mensah-Zukong,K.E. 1
191 N'Gbeche,M.S. 1
192 Gbadamassi,G. 1
193 Issouf,K.L. 1
194 Kariyare,B.G. 1
195 Kouakou,J.C. 1
196 Dior,H. 1
197 Ello,F. 1
198 Abo,Y. 1
199 Manga,N.M. 1
200 Yoboue,J.M. 1
201 Diop,B. 1
202 Minga,A.K. 1
203 Seydi,M. 1
204 Soppi,F. 1
205 Sow,P.S. 1
206 Tine,J.M. 1
207 Eholié,S.P.A. 1
208 Ba,A. 1
209 Diallo,Z. 1
210 Diagne,A. 1
211 Andavi,V. 1
212 Sy,H.S. 1
213 Bassabi,C.C. 1
214 Amego,M.D.N. 1
215 Avit-Edi,D. 1
216 Pakpame,P. 1
217 Diecket Ahoussou,L. 1
218 Sasco,A.J. 1
219 Assouan,J.K. 1
220 Jaquet,A. 1
221 Timité-Konan,M. 1
222 Coffié,P.A. 1
223 Kokora,M.B. 1
224 Ékouévi,D.K. 1
225 Amani,D. 1
226 Sami,M.F. 1
227 Bessekon,S. 1
228 Welbeck,J.E. 1
229 Bohossou,F. 1
230 Goka,B. 1
231 Balestre,E. 1
232 Azani,J.C. 1
233 Kouadio,S.C. 1
234 Acquah,P. 1
235 Arrivé,E. 1
236 Takassi,E. 1
237 Folquet,M.A. 1
238 Djeha,A. 1
239 Yao,V.A. 1
240 Atakouma,Y.D. 1
241 Kouakou,K.D. 1
242 Koko Lawson-Evi,A. 1
243 Moh,M. 1
244 Dainguy,M.E. 1
245 Ephoévi-Gah,A. 1
246 Oka-Bérété,G. 1
247 Bissagnéné,E. 1
248 Zobo,N. 1
249 Dabis,F. 1
250 Méa-Assande,V.T. 1
251 Kouakou,C. 1
252 El-Hadj Djibril,S. 1
253 Chenal,H. 1
254 Olasode,J. 1
255 Adjide,H. 1
256 Dembélé,M.S. 1
257 Drabo,J.Y. 1
258 Cissé,T. 1
259 Tossa-Bagnan,L. 1
260 Katile,D. 1
261 Traore,H.A. 1
262 Minta,D. 1
263 Doumbia,M. 1
264 Bognounou,R. 1
265 Zoungrana,L.A. 1
266 Dicko,F.T. 1
267 Zerbo,B. 1
268 Traoré,A.M. 1
269 Traore,E. 1
270 Fomba,M. 1
271 Diendéré,A.E. 1
272 Kaya,A.S. 1
273 Kalle,A. 1
274 Diakité,F.F. 1
275 Clouet,G. 1
276 Sodemann,M. 1
277 Dosso,M. 1
278 Laursen,A.L. 1
279 Siloué,B. 1
280 Oliviera-Souto,I. 1
281 Yao,A.R. 1
282 Östergaard,L.J. 1
283 Aaby,P.P. 1
284 Doring,A. 1
285 Eugen-Olsen,J. 1
286 Rivenc,J. 1
287 Maïga,M.Y. 1
288 Rabourdin,E. 1
289 Erikstrup,C. 1
290 Fomsgaard,A. 1
291 , 1
292 Sylla,M. 1
293 Sawadogo,A.B. 1
294 Igbinoba,F. 1
295 Gnokoro,J.C. 1
296 Benson,O. 1
297 Messou,E. 1
298 Dapiap,S.B. 1
299 Hiembo,W. 1
300 Alim,G. 1
301 Gansonré,M. 1
302 Koné,M. 1
303 Adebamowo,C.A. 1
304 Brou,K. 1
305 Osakede,P. 1
306 Assi,A.I. 1
307 Obaseki, 1
308 Bosse,C.A. 1
309 Kouakou,G.M. 1
310 James,J. 1
311 Ajayi,S. 1
312 Ouédraogo,R. 1
313 Soré,I. 1
314 Koné,N. 1
315 Bado,G. 1
316 Koïta,A. 1
317 Héma,A.I. 1
318 Berthé,A. 1
319 Zoungrana,J. 1
320 Traoré,H.C. 1
321 N'Diaye,C. 1
322 Tapsoba,A. 1
323 Traoré,N. 1
324 Ouedraogo,S. 1
325 Charurat,M.E. 1
326 Kouéta,F. 1
327 Traoré,M. 1
328 Coulibaly,S.T. 1
329 Yé,D. 1
330 Malateste,K. 1
331 Renner,L. 1
332 Wang, Tiansu 1
333 Fang, Chaodong 1
334 Guan, Guijun 1
335 Huang, Xiaoyi 1
336 Chen, Tiansheng 1
337 Srinivasan, Dinesh Kumar 1
338 Hong, Ni 1
339 Cheng, Weiwei 1
340 Peng, Jianhao 1
341 Qiao, Yongkang 1
342 Li, Chang-Ming 1
343 Zhou, Yiqing 1
344 Hong, Yunhan 1
345 Liu, Zhenzhen 1
346 Schartl, Manfred 1
347 Chen, Shenghan 1
348 Chen, Songlin 1
349 Wu, Shannon 1
350 Yan, Yan 1
351 Lou, Jinglei 1
352 Koide, Yasuo 1
353 Zhu, Yuhe 1
354 Bando, Yoshio 1
355 Liao, Susan 1
356 Fang, Xiaosheng 1
357 Li, Liang 1
358 Phee, S. J. 1
359 Zhai, Tianyou 1
360 Zhao, Qian 1
361 Golberg, Dmitri 1
362 Ekahana, Sandy Adhitia 1
363 Dong, Ningzheng 1
364 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 1
365 Cui, Yujie 1
366 Xiong, Qihua 1
367 Dong, Liang 1
368 Wu, Qingyu 1
369 Liu, Bin 1
370 Zhao, Zhiye 1
371 Seah, Chun-Wei 1
372 Filosa A. 1
373 Caruso V. 1
374 Prossomariti L. 1
375 Pitrolo L. 1
376 Rigano P. 1
377 Cuccia L. 1
378 Capra M. 1
379 Hodonou,I. 1
380 Wood,R.W. 1
381 Zhang,F.J. 1
382 Avihingsanon,A. 1
383 Mengthaisong,T. 1
384 Yao,Z. 1
385 Sagbo,G. 1
386 Hounhoui,G. 1
387 Wools-Kaloustian,K.K. 1
388 Barone R. 1
389 Zhang, Lan 1
390 Zhao, Suling 1
391 Kuehner, Eva 1
392 Zhang, Danhong 1
393 Agarwal, Ajay 1
394 Syb, Jianping 1
395 Zhu, Jinqi 1
396 Xu, Zhipeng 1
397 Ma, Chunmei 1
398 Chattipakorn N. 1
399 Chen, Qijun 1
400 Vitrano A. 1
401 Yan, Ya 1
402 Calvaruso G. 1
403 Wang, Xin 1
404 Maggio A. 1
405 Phrommintikul A. 1
406 Wang, Cheng 1
407 Yamamoto, T. 1
408 Yan, Chaoyi 1
409 Tao, Jiong 1
410 Chokephaibulkit,K. 1
411 Tan, Iain Beehuat 1
412 Cooper,D.A. 1
413 Das, Kakoli 1
414 Phanuphak,P.P. 1
415 Wang, Hannah 1
416 Ruxrungtham,K. 1
417 Mofenson,L.M. 1
418 Zhang, Shenli 1
419 Chaiwarith,R. 1
420 Goh, Glenn 1
421 Sirisanthana,T. 1
422 Lei, Zhengdeng 1
423 Tharnprisan,P. 1
424 Lumbiganon,P. 1
425 Wu, Jeanie 1
426 Goh, Liang-Kee 1
427 Kosalaraksa,P. 1
428 Cianciulli P. 1
429 Yan, Zhiyu 1
430 Elefteriou A. 1
431 Li, Xiaohui 1
432 Campisi S. 1
433 Wang, Qi Jie 1
434 Gerardi C. 1
435 Yu, Xia 1
436 Wang, Yonggang 1
437 Angastiniotis M. 1
438 Rozen, Steve G. 1
439 Walker J.M. 1
440 Deng, Niantao 1
441 Telfer P. 1
442 Lim, Kiat Hon 1
443 Wang, Yishan 1
444 Hamza H. 1
445 Lim, Qing-Yan 1
446 Law,M. 1
447 Sie, Edbert Jarvis 1
448 Liu, Bang 1
449 Wang, Dandan 1
450 Bai, Haonan 1
451 Tan, Patrick 1
452 Boussioutas, Alex 1
453 Grabsch, Heike 1
454 Goh, Chi Keong 1
455 Chua, C. K. 1
456 Sulistio, Arief 1
457 Qune, Lloyd Foong Nien Ah 1
458 Do, T. N. 1
459 Tjahjowidodo, T. 1
460 Tay, B. C. M. 1
461 Ng, B. K. 1
462 Chou, Siaw Meng 1
463 Ye, Quan Lin 1
464 Li, Boyang 1
465 Rha, Sun Young 1
466 Yunihastuti,E. 1
467 Bell, Sandra 1
468 Nguyen,V.K. 1
469 Riahi, Sudep 1
470 Ditangco,R.A. 1
471 Tan, Angie Lay-Keng 1
472 Kiertiburanakul,S. 1
473 Poh, Dianne Yu Sin 1
474 Shi, Michael M. 1
475 Linnartz, Ronald 1
476 Puangrat Kajitvichyanukul 1
477 Cheong, Hyun Cheol 1
478 Ratchata Titayanurak 1
479 Yong, Wei Peng 1
480 Toh, Han Chong 1
481 Zhu, Feng 1
482 Yeoh, Khay Guan 1
483 Cuong,D.D. 1
484 Cao,T.T. 1
485 Geng,E. 1
486 Giddy,J. 1
487 Hardwicke,L. 1
488 Garone,D. 1
489 Gasser,A. 1
490 Eley,B.S. 1
491 Eboua,T.F. 1
492 Fritz,C. 1
493 Hoffmann,C.J. 1
494 Hoffmann,C. 1
495 Kim,P. 1
496 Pestilli,S. 1
497 Lameck,D. 1
498 Ndirangu,J. 1
499 Kancheya,N.G. 1
500 MacPhail,P. 1
501 Huebner,R. 1
502 Moultrie,H. 1
503 Duda,S. 1
504 Dickinsonn,D. 1
505 Ssemuwemba,H. 1
506 Carter,J.E. 1
507 Mwebesa,B.B. 1
508 Carriquiry,G. 1
509 Ssali,J.C. 1
510 Boulle,A. 1
511 Ngonyani,K. 1
512 Braitstein,P.K.A. 1
513 Cegielski,P.J. 1
514 Kambugu,A.D. 1
515 Davies,M.A. 1
516 Jjingo,K. 1
517 Diero,L. 1
518 Nalugoda,F.K. 1
519 Conrad,J. 1
520 Chimbetete,C. 1
521 Hermans,S. 1
522 Phiri,S. 1
523 Leroy,V. 1
524 Ahomadegbé,C. 1
525 Gougounon-Houéto,A. 1
526 Reubenson,G. 1
527 Reid,S.E. 1
528 Akakpo,J. 1
529 Petit,A. 1
530 Ahouada,C. 1
531 Prozesky,H. 1
532 Azon-Kouanou,A. 1
533 Vo,Q. 1
534 Koumakpaï,S. 1
535 Wejse,C. 1
536 Alihonou,F. 1
537 Wehbe,F.H. 1
538 Séhonou,J.J. 1
539 Houngbè,F. 1
540 Walker,D. 1
541 Zannou,D.M. 1
542 Prasitsuebsai,W. 1
543 Mandalakas,A.M. 1
544 Technau,K.G. 1
545 Maskew,M. 1
546 Stringer,J.S.A. 1
547 Lindegren,M.L. 1
548 Prozesky,H.W. 1
549 Lewden,C. 1
550 Rabie,H. 1
551 Kaeser,F. 1
552 McKaig,R. 1
553 Cornell,M. 1
554 Phiri,S.J.P. 1
555 Maxwell,N. 1
556 Okwara,B. 1
557 Boulle,A.M. 1
558 Keiser,O. 1
559 Mpoudi-Etame,M. 1
560 Lyamuya,R.E. 1
561 Bishai,W.R. 1
562 Pham,T.T. 1
563 Loan,N.T. 1
564 Ha,H.L. 1
565 An,P.N. 1
566 Bui,V.H. 1
567 Dung,K.T.K. 1
568 Kotarathititum,W. 1
569 Lam,N.V. 1
570 Truong,H.K. 1
571 Durier,N. 1
572 Do,C.V. 1
573 Boettiger,D.C. 1
574 Ha,M. 1
575 Jiamsakul,A. 1
576 Chau,N.H. 1
577 Du,T.Q. 1
578 Petersen,B. 1
579 Sanmeema,N. 1
580 Wittawatmongkol,O. 1
581 Malino,I.Y. 1
582 Han,N. 1
583 Nallusamy,R. 1
584 Zhao,H.X. 1
585 Atmikasari,L.P.P. 1
586 Merati,T.P. 1
587 Wati,D.K.U. 1
588 Sohn,A.H. 1
589 Wirawan,D.N. 1
590 Chan,K.C. 1
591 Bantique,R.O. 1
592 Phongsamart,W. 1
593 Sungkanuparph,S. 1
594 Lapphra,K. 1
595 Uy,E. 1
596 Yuliana,F. 1
597 Udomphanit,T. 1
598 Sohn,A. 1
599 Nipathakosol,P. 1
600 Sterling,T.R. 1
601 Ayangma,L. 1
602 Egger,M. 1
603 Azinyue,I. 1
604 Du,Q.T. 1
605 Edmonds,A. 1
606 Hawerlander,D. 1
607 Yotebieng,M. 1
608 Yiannoutsos,C.T. 1
609 Fenner,L. 1
610 Lewis-Kulzer,J. 1
611 Bashi,J. 1
612 Somi,G.R. 1
613 Anastos,K. 1
614 Bukusi,E.A. 1
615 Ayaya,S.O. 1
616 Ajayi,S.O. 1
617 Renner,L.A. 1
618 Baramperanye,E. 1
619 Gitembagara,A. 1
620 Dusingize,J.C. 1
621 Anastos,K.M. 1
622 Wood,R. 1
623 Mutimura,E. 1
624 Ballif,M. 1
625 Kariminia,A. 1
626 Nhandu,V. 1
627 Carter,E.J. 1
628 Tatwangire,J. 1
629 Diero,L.O. 1
630 Twizere,C. 1
631 Graber,C. 1
632 Niyongabo,T. 1
633 McGowan,C.C. 1
634 Cortes,C.P. 1
635 Izabelle,I. 1
636 Wester,W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2557 3
4 2556 9
5 2555 17
6 2554 2
7 2553 1
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 2
11 2548 1
12 2546 1
13 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 The Moderating Role Of Government Support On The Effect Of SME’s Internal Factors On Export Performance
ปี พ.ศ. 2560
2 Prevalence of human cosavirus and saffold virus with an emergence of saffold virus genotype 6 in patients hospitalized with acute gastroenteritis in Chiang Mai, Thailand, 2014–2016
3 GRADE equity guidelines 4: Guidance on how to assess and address health equity within the evidence to decision process
ปี พ.ศ. 2557
4 Polymer composites reinforced by nanotubes as scaffolds for tissue engineering
5 Parking backbone : toward efficient overlay routing in VANETs
6 Detection and management of drug-resistant tuberculosis in HIV-infected patients in lower-income countries
ปี พ.ศ. 2556
7 p53 gene targeting by homologous recombination in fish ES cells
8 Origin of green emission and charge trapping dynamics in ZnO nanowires
9 Cost-effective groundwater control during excavation of subsea rock cavern
10 An efficient data evacuation strategy for sensor networks in postdisaster applications
11 Evolution by adapting surrogates
12 Ubiquitous sensing : services and applications
13 Hysteresis modeling and position control of tendon-sheath mechanism in flexible endoscopic systems
14 Defects in zinc oxide nanowires : a study of the charge trapping dynamics and mechanisms.
15 Serial echocardiographic left ventricular ejection fraction measurements: A tool for detecting thalassemia major patients at risk of cardiac death
ปี พ.ศ. 2555
16 Tailoring the charge carrier dynamics in ZnO nanowires : the role of surface hole/electron traps
17 Size and surface effects on transient photoconductivity in CdS nanobelts probed by time-resolved terahertz spectroscopy.
18 Fault detection, isolation and identification for hybrid systems with unknown mode changes and fault patterns
19 Hydrothermal preparation of carbon nanosheets and their supercapacitive behavior
20 Towards the traffic hole problem in VANETs
21 Multi co-objective evolutionary optimization : cross surrogate augmentation for computationally expensive problems
22 All-fiber all-normal-dispersion passively mode-locked Yb-doped ring laser based on graphene oxide
23 Buffer and switch : road-to-road routing scheme for intermittently connected vehicular networks
24 A comprehensive survey of genomic alterations in gastric cancer reveals systematic patterns of molecular exclusivity and co-occurrence among distinct therapeutic targets
25 A unified framework for symbiosis of evolutionary mechanisms with application to water clusters potential model design
26 IGBT fault detection for three phase motor drives using neural networks
27 Sensor placement for fault diagnosis using genetic algorithm
28 Sensor selection and placement using low complexity dynamic programming
29 Aromatic heterocyclic resin : precursor for carbon materials and high temperature foams.
30 Self-configurable memetic algorithm.
31 Role of corin in trophoblast invasion and uterine spiral artery remodelling in pregnancy
32 Ovarian cancer and body size: Individual participant meta-analysis including 25,157 women with ovarian cancer from 47 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
33 Charge transfer dynamics in Cu-doped ZnO nanowires
34 The development of silk fibroin scaffolds using an indirect rapid prototyping approach : morphological analysis and cell growth monitoring by spectral-domain optical coherence tomography
ปี พ.ศ. 2553
35 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
ปี พ.ศ. 2551
36 Bioactivity of the root extract from Semiaquilegia adoxoides (DC.) makino against tobacco mosaic virus (TMV)
37 Memetic gradient search
ปี พ.ศ. 2550
38 Pitx3, its role in lens development and application as a midbrain dopaminergic neuron reporter in embryonic stem cell differentiation
ปี พ.ศ. 2549
39 Thermal effects on LPCVD amorphous silicon
40 The role of the homeodomain protein Pitx3 in the development and survival of midbrain dopaminergic neurons.
ปี พ.ศ. 2548
41 Pitx3 regulates tyrosine hydroxylase expression in the substantia nigra and identifies a subgroup of mesencephalic dopaminergic progenitor neurons during mouse development
ปี พ.ศ. 2546
42 Degradation of formaldehyde by UV/Titanium dioxide process
ปี พ.ศ. 2542
43 Social support and quality of life among renal transplant patients / Liu Ming