ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Ling
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Chia-Lung 2
2 Mo, Yu 2
3 Wang, Lin 2
4 Ge, Liya 2
5 Tan, Amy Giin-Yu 2
6 Lee, Pooi See 2
7 Mandler, Daniel 2
8 Wang, Jing-Yuan 2
9 Robinson, Robert C. 2
10 Zhao, Lei 2
11 Yang, Zhenzhen. 1
12 Ng, Li Fang 1
13 Lu, Chunxia. 1
14 Luan, Jing. 1
15 Dinesh Kumar, Srinivasan 1
16 Wang, Shouqi. 1
17 Qabazard, Bedoor 1
18 Wang, Quanlei. 1
19 Gruber, Jan 1
20 Rose, Peter 1
21 Peh, Meng Teng 1
22 Li, Ziyi. 1
23 Wang, Huayan. 1
24 Stürzenbaum, Stephen R. 1
25 Liu, Zhonghua. 1
26 Moore, Philip K. 1
27 Halliwell, Barry 1
28 Zhong, Chongming. 1
29 Dymock, Brian W. 1
30 Swain, Suresh C. 1
31 Ouyang, Hongsheng. 1
32 Vajta, Gabor. 1
33 Zhao, Bentian. 1
34 Yang, Yang. 1
35 Tan, Swee Ngin 1
36 Wang, Yong. 1
37 Wang, Fang. 1
38 Liang, Yu. 1
39 Tanaka, Toshitsugu 1
40 Srinivasan, Ramanujam 1
41 Liu, Na. 1
42 Balasubramanian, Mohan K. 1
43 Lin, Lin. 1
44 Fan, Nana. 1
45 Chen, Jijun. 1
46 Li, Yanhong 1
47 Ouyang, Zhen. 1
48 Tan, Choon-Hong 1
49 Liu, Zhaoming. 1
50 Wei, Hong. 1
51 Razaad, Indah Mutiara Ningtyas 1
52 Han, Jianyong. 1
53 Pan, Dengke. 1
54 Yang, Dongshan. 1
55 Wei, Feng 1
56 Kim, Jinsook 1
57 Hiroaki, Hiramatsu 1
58 Matsuzaki, Masanori 1
59 Yasuo, Suzuki 1
60 Nakajima, Ryuichi 1
61 Mancuso, James 1
62 Nongluk, Sriwilaijaroen 1
63 Jiang, Yongping 1
64 Kudolo, John 1
65 Li, Chengjun 1
66 Lo, Shun Qiang 1
67 Kawaoka, Yoshihiro 1
68 Tan, Gregory 1
69 Tsuda, Sachiko 1
70 Kong, Zhi Hui 1
71 Zhang, Xuying 1
72 Zhang, Weijia 1
73 Goh, Wang Ling 1
74 Ting, Jonathan T. 1
75 Chen, Hualan 1
76 Tang, Yanxia 1
77 Yeo, Kiat Seng 1
78 Katarya, Malvika 1
79 Zhang, Qianyi 1
80 Asrican, Brent 1
81 Berglund, Ken 1
82 Chen, Susu 1
83 Chow, Nick 1
84 Augustine, George J. 1
85 Deng, Hongkui. 1
86 Luan, Zhidong. 1
87 Wen, Lei 1
88 Esteban, Miguel A. 1
89 Xu, Ying. 1
90 Deisseroth, Karl 1
91 Wang, Guojun 1
92 Luo, Weiyu 1
93 Hoffmann, Carolin 1
94 Zhang, Guoquan 1
95 Kasai, Haruo 1
96 Hira, Riichiro 1
97 Shi, Jianzhong 1
98 Feng, Guoping 1
99 Deng, Guohua 1
100 Gloss, Bernd 1
101 Qiu, Li 1
102 Zhao, Yu. 1
103 Wu, Shixin 1
104 Zhai, Tianyou 1
105 Fang, Xiaosheng 1
106 Chai, Jianwei 1
107 Yan, Chaoyi 1
108 Zhang, Hua 1
109 Oliver, Nick 1
110 Abdul Kadir, Siti Raudah 1
111 Abdul Rasid, Mohamad Hafiz Farhan 1
112 Zhao, Shengli 1
113 Liao, Meiyong 1
114 Tan, Chaoliang 1
115 Zhan, Min-Jie 1
116 Juvvuna, Prasanna Kumar 1
117 Zou, Yu-Wan 1
118 Khandelia, Piyush 1
119 Golberg, Dmitri 1
120 Zhang, Jian 1
121 Koide, Yasuo 1
122 Radko, Anna 1
123 Bando, Yoshio 1
124 Pudelko, Markus 1
125 Zhuang, Yan 1
126 Pei, Gang. 1
127 Du, Yutao. 1
128 Xiao, Lei. 1
129 Shang, Zhouchun. 1
130 Li, Ning. 1
131 Pei, Duanqing. 1
132 Kok , Onn Kwong 1
133 Arai, Takaomi 1
134 Dolah, Jasni 1
135 Yang, Huanming. 1
136 Dou, Hongwei. 1
137 Ji, Guanghzhen. 1
138 Guo, William W. 1
139 Shillcock, Richard 1
140 Renals, Stephen 1
141 Ghoshal, Arnab 1
142 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
143 Liu, Kai. 1
144 Zou, Qingjian. 1
145 Wu, Lu. 1
146 He, Lixiazi. 1
147 Lin, Qing-Feng 1
148 Makeyev, Eugene V. 1
149 Chow, Vincent Tak Kwong 1
150 Liu, Shaomin 1
151 Tan, Nguan Soon 1
152 Liu, Chunhui. 1
153 Wang, Penghua 1
154 Buist, Martin Lindsay 1
155 Seet, Ju Ee 1
156 Lim, Teik-Thye 1
157 Choi, Hyung Won 1
158 Chen, Chunping 1
159 Popp, David. 1
160 Yao, Lee. 1
161 Narita, Akihiro 1
162 Liu, Lin. 1
163 Ghoshdastider, Umesh 1
164 Li, Jing. 1
165 Popp, David 1
166 Zhou, Qi. 1
167 Narita, Akihiro. 1
168 Hu, Nan. 1
169 Larsson, Mårten. 1
170 Xu, Rong 1
171 Choo, Chee Chong 1
172 Sugrue, Richard J. 1
173 Tang, Ding-Yuan 1
174 Ravi, Laxmi Iyer 1
175 Lu, Yingxi 1
176 Wei, Zhi-Yi 1
177 Tan, Boon Huan 1
178 Wang, Zhao-Hua 1
179 Sutejo, Richard 1
180 Han, Hai-Nian 1
181 Chen, Hui 1
182 Teo, Ziqiang 1
183 Kwok, Ka Wai 1
184 Lang, Qiaolin. 1
185 Tan, Eddie Han Pin 1
186 Huang, Xirong. 1
187 Zou, Feixue. 1
188 Ng, Say Yong 1
189 Wong, Pui San 1
190 Chong, Han Chung 1
191 Qiu, Huajun. 1
192 Xue, Bo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 6
7 2554 8
8 2553 2
9 2551 2
10 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Occurrence and the ecological implication of a tropical anguillid eel Anguilla marmorata from peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2559
2 Preparation And Characterization Of Modified Oil Palm (Elaeis Guineensis) Frond For The Removal Of Rhodamine B In Wastewater
3 Graphic Styles Appearance In Educational Games To Enhance Malaysian Students Learning: A Preliminary Study
ปี พ.ศ. 2558
4 Angiopoietin-like 4 increases pulmonary tissue leakiness and damage during influenza pneumonia
ปี พ.ศ. 2557
5 H6 influenza viruses pose a potential threat to human health
6 Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA) : a review
7 Ti : sapphire pumped passively mode-locked Tm : YAG ceramic laser
8 Chinese subsidiaries in the UK : nature and motives for investment and learning processes
ปี พ.ศ. 2556
9 A systems-based approach to analyse the host response in murine lung macrophages challenged with respiratory syncytial virus
10 A facile synthesis of monodispersed hierarchical layered double hydroxide on silica spheres for efficient removal of pharmaceuticals from water
11 Enhanced gas chromatography-mass spectrometry method for bacterial polyhydroxyalkanoates analysis
12 Hydrogen sulfide is an endogenous regulator of aging in caenorhabditis elegans
13 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
14 Electrochemically “Writing” graphene from graphene oxide
15 High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices
16 Subspace Gaussian mixture models for automatic speech recognition
ปี พ.ศ. 2555
17 Argonaute identity defines the length of mature mammalian microRNAs
18 Retracted article : aligned nanoporous PtNi nanorod-like structures for electrocatalysis and biosensing.
19 Microtubule-like properties of the bacterial actin homolog ParM-R1.
20 Novel actin-like filament structure from Clostridium tetani
21 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
22 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
ปี พ.ศ. 2554
23 MicroRNA trimming in the nervous system
24 Decolorization And COD Reduction Of Methylene Blue Dye Wastewater Through Adsorption Using Raw And Modified Bagasse
25 Human Chromosome 4 Sequencing And Stngle Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis Of An Achondroplasia Individual
26 The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market : an empirical study of China
27 Inter-ocular Facilitation and Suppression in the Reading of Chinese Characters
28 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูน
29 Human Chromosome 4 Sequencing And Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Analysis Of An Achondroplasia Individual
30 Human chromosome 4 sequencing and single nucleotide polymorphism (SNP) analysis of an achondroplasia individual.
ปี พ.ศ. 2553
31 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
33 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
34 Antibiotic delivery across the blood-brain barrier by nanoparticle system.
ปี พ.ศ. 2548
35 陈六使与南洋大学 :荜路篮楼的办学之路 (1950-1964)= Tan Lark Sye and Nanyang University : the hardship in establising Chinese education (1950-1964)