ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Lin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sahoo, Nanda Gopal 10
2 Pan, Yongzheng 7
3 Kakran, Mitali 6
4 Chan, Siew Hwa 5
5 Liu, Hui Chun 4
6 Liang, Guozhen 4
7 Zhang, Ying 4
8 Wang, Qi Jie 4
9 Yu, Siu Fung 4
10 Bao, Hongqian 3
11 Zhao, Jianhong 3
12 Cheng, Henry Kuo Feng 3
13 Davies, A. Giles 3
14 Linfield, Edmund 3
15 Liang, Houkun 3
16 Tan, Chuan Seng 2
17 Khanna, Suraj P. 2
18 Lim, Dau Fatt 2
19 Xin, Fei 2
20 Jiang, San Ping 2
21 Müller, Rainer H. 2
22 Loh, Ngiap Hiang. 2
23 Xia, Fei 2
24 Tay, Bee Yen. 2
25 Shegokar, Ranjita 2
26 Shang, Jingzhi 1
27 Fathololoumi, Saeed 1
28 Ban, Dayan 1
29 Zhu, Jian-Xin 1
30 Zou, Xingquan 1
31 Wasilewski, Zbigniew R. 1
32 Liang, Hou Kun 1
33 Su, Haibin 1
34 Zhao, Li Na 1
35 Chia, Elbert E. M. 1
36 Luo, Zhiqiang 1
37 Dupont, Emmanuel 1
38 Su, Ying 1
39 Loh, Kian Ping 1
40 Sze, Siu Kwan 1
41 Yao, Shao Q. 1
42 Castro Neto, A. H. 1
43 Chew, Lock Yue 1
44 Liu, Yanpeng 1
45 Hao, Piliang 1
46 Davies, Alexander Giles 1
47 Chan, La-o-vorakiat 1
48 Linfield, Edmund H. 1
49 Cheng, Liang 1
50 Leaw, Jianing 1
51 Ito, Kenichi 1
52 Dong, Xinyong 1
53 Chan, Chi Chiu 1
54 Ni, Kai 1
55 Li, Wenjin 1
56 Edwards, Scott A. 1
57 Tan, Yong Wah 1
58 Tey, Ju Nie 1
59 Wang, Liuying 1
60 Liu, Kai. 1
61 Li, Baosheng 1
62 Learning and Teaching Education Research Centre (LTERC) 1
63 Kubar, Tomas 1
64 Patil, Sandeep P. 1
65 Yang, Lifeng 1
66 Koehl, Patrice 1
67 Cheong, Siew Ann 1
68 Mu, Yuguang 1
69 Tong, Dudu 1
70 Wang, Dayong 1
71 Grubmüller, Helmut 1
72 Groenhof, Gerrit 1
73 Gräter, Frauke 1
74 Hoi, Steven C. H. 1
75 Yu, Ting 1
76 Li, Jing. 1
77 Rahardjo, Harianto 1
78 Pan, Dengke. 1
79 Yang, Dongshan. 1
80 Gofar, Nurly 1
81 Zhao, Bentian. 1
82 Hoi, Steven Chu Hong 1
83 Han, Jianyong. 1
84 Fan, Nana. 1
85 Li, Jinyan 1
86 Chen, Jijun. 1
87 Zhao, Liang 1
88 Kassim, Azman 1
89 Ouyang, Zhen. 1
90 Tan, I-Lin 1
91 Wang, Shouqi. 1
92 Luan, Jing. 1
93 Sun, Gengzhi 1
94 Yang, Zhenzhen. 1
95 Shen, Pei Kang 1
96 Wang, Quanlei. 1
97 Lu, Jin Lin 1
98 Liu, Zhaoming. 1
99 Li, Zi Hui 1
100 Zhong, Chongming. 1
101 Wong, Limsoon 1
102 Wang, Fang. 1
103 Lou, Xiong Wen David 1
104 Gao, Guoxin 1
105 Zhou, Qi. 1
106 Zhao, Yu. 1
107 Li, Jun 1
108 Tan, Yan Pei 1
109 Wu, Hao Bin 1
110 Mausda, Takahiko 1
111 Li, Zhengqiu 1
112 Wu, Xiaoyuan 1
113 Ding, Shujiang 1
114 He, Lixiazi. 1
115 Ping, Yuan 1
116 Deen, Gulam Roshan 1
117 Liang, Yu. 1
118 Yang, Yang. 1
119 Wang, Yong. 1
120 Judeh, Zaher M. A. 1
121 Hirun, Namon 1
122 Lin, Lin. 1
123 Xu, Ying. 1
124 Gan, Leong Huat 1
125 Liu, Na. 1
126 Tantishaiyakul, Vimon 1
127 Pan, Sijun 1
128 Xiao, Lei. 1
129 Tang M.W. 1
130 Peeters M. 1
131 Rhee S.-Y. 1
132 Bertagnolio S. 1
133 Holmes S. 1
134 Ruxrungtham K. 1
135 Bunupuradah T. 1
136 Wibowo, Santoso 1
137 Ngo-Giang-Huong N. 1
138 Lallemant M. 1
139 Ford N. 1
140 Sigaloff K.C. 1
141 Hamers R.L. 1
142 Manosuthi W. 1
143 Van Zyl G.U. 1
144 Hosseinipour M.C. 1
145 Belec L. 1
146 Aghokeng A. 1
147 Stevens W. 1
148 Wallis C.L. 1
149 De Wit T.F.R. 1
150 Fleury H.J. 1
151 Kanki P.J. 1
152 Hawkins C.A. 1
153 Yean , Florence Yng Ling 1
154 Chu, Ei Yet 1
155 Sirivichayakul S. 1
156 Schuurman R. 1
157 Smith D. 1
158 Zolfo M. 1
159 Jordan M.R. 1
160 Schapiro J.M. 1
161 Orrell C. 1
162 Margot N.A. 1
163 Moussa S. 1
164 Ndung'U T. 1
165 Nyambi P.N. 1
166 Shafer R.W. 1
167 Chaitep S. 1
168 Mohd, Saidatulakmal 1
169 A Kadir, Nadhrah 1
170 Rahmat, Siti Rahyla 1
171 Mohd Tayeb, Azmil 1
172 Chaiyaput S. 1
173 Bergado D. 1
174 Vittayapadung S. 1
175 Ying D. 1
176 Tanchaisawat T. 1
177 Artidteang S. 1
178 Burda S. 1
179 Cane P. 1
180 De Marco, Roland 1
181 Yang, Huanming. 1
182 Pei, Duanqing. 1
183 Li, Ning. 1
184 Al Shaal, Loaye 1
185 Xiang, Yan 1
186 Deng, Hongkui. 1
187 Luan, Zhidong. 1
188 Shen, Pei Kong 1
189 Esteban, Miguel A. 1
190 Lu, Shanfu 1
191 Pei, Gang. 1
192 Du, Yutao. 1
193 Zhou, Kun 1
194 Ji, Guanghzhen. 1
195 Zou, Qingjian. 1
196 Wang, Xu 1
197 Wu, Lu. 1
198 Wei, Jun 1
199 Dou, Hongwei. 1
200 Lai, Liangxue. 1
201 Gohla, Sven 1
202 Shang, Zhouchun. 1
203 Lu, Xuehong 1
204 Zeng, Jie 1
205 Wei, Hong. 1
206 Gody J.-C. 1
207 Fokam J. 1
208 Katzenstein D. 1
209 Koyalta D.D. 1
210 Kumwenda J.J. 1
211 Eshleman S.H. 1
212 El-Katib Z. 1
213 Cappelli G. 1
214 Charpentier C. 1
215 Dagnra A.Y. 1
216 Deshpande A.K. 1
217 Marconi V.C. 1
218 Zheng, Lianxi 1
219 Wang, Huayan. 1
220 Wu, Tongfei 1
221 Liu, Zhonghua. 1
222 Chong, Kahwei 1
223 Liu, Erjia 1
224 Ouyang, Hongsheng. 1
225 Lu, Chunxia. 1
226 Zhan, Zhaoyao 1
227 Vajta, Gabor. 1
228 Li, Ziyi. 1
229 Wu, Renbing 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 4
5 2556 10
6 2555 21
7 2554 5
8 2552 2
9 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Corporate Governance and Internationalization of Malaysia Public Listed Companies
ปี พ.ศ. 2559
2 Performance of Ruzi grass combined with woven Limited Life Geotextiles (LLGS) for soil erosion control
ปี พ.ศ. 2558
3 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
4 Multiplex imaging and cellular target identification of kinase inhibitors via an affinity-based proteome profiling approach
5 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
ปี พ.ศ. 2557
6 Identifying essential pairwise interactions in elastic network model using the alpha shape theory
7 Alzheimer’s disease : a panorama glimpse
8 Planar integrated metasurfaces for highly-collimated terahertz quantum cascade lasers
9 Hierarchical NiCo2O4 nanosheets grown on Ni nanofoam as high-performance electrodes for supercapacitors
ปี พ.ศ. 2556
10 Single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
11 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
12 Agency and facial emotion judgment in context
13 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
14 Ternary dispersions to enhance solubility of poorly water soluble antioxidants
15 Temperature-independent accelerometer using a fiber Bragg grating incorporating a biconical taper
16 Low divergence single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
17 Force distribution analysis of mechanochemically reactive dimethylcyclobutene
18 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
19 Characterization And Corrosion Behaviour Of 96.5sn-3.0ag- 0.5cu Solder On Cu Substrate At Different Reflow Reactions
ปี พ.ศ. 2555
20 Poly(vinyl alcohol) nanocomposites filled with poly(vinyl alcohol)-grafted graphene oxide
21 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
22 Micro-DSC, rheological and NMR investigations of the gelation of gallic acid and xyloglucan
23 Graphene-based materials for energy conversion
24 B-cell epitope prediction through a graph model
25 Modeling of suction distributions in an unsaturated heterogeneous residual soil slope
26 Carbon nanomaterials for drug delivery
27 Preparation of nanoparticles of poorly water-soluble antioxidant curcumin by antisolvent precipitation methods
28 Self-powered, visible-light photodetector based on thermally reduced graphene oxide–ZnO (rGO–ZnO) hybrid nanostructure
29 Single-mode narrow beam divergence surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
30 Constitutive modelling of sintering of 316L stainless steel microsize structures.
31 Carbon nanotube/polypropylene composite particles for microwave welding
32 Correlation between proton conductivity, thermal stability and structural symmetries in novel HPW-meso-silica nanocomposite membranes and their performance in direct methanol fuel cells
33 The application of graphene oxide in drug delivery
34 Microstructure evolution and constitutive modelling of microsize structures.
35 Multiscale coarse-graining via normal mode analysis
36 Influences of carbon fillers on electrical conductivity and crystallinity of polyethylene terephthalate
37 The role of a silane coupling agent in carbon nanotube/polypropylene composites
38 Long-term stability of quercetin nanocrystals prepared by different methods
39 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
40 A Preference-Based Approach to Fuzzy Multicriteria Decision Making Evaluation of Hospital Locations
ปี พ.ศ. 2554
41 Fabrication of quercetin nanoparticles by anti-solvent precipitation method for enhanced dissolution
42 Nanostructured tungsten carbide/carbon composites synthesized by a microwave heating method as supports of platinum catalysts for methanol oxidation
43 Improvement in properties of multiwalled carbon nanotube/polypropylene nanocomposites through homogeneous dispersion with the aid of surfactants
44 Fabrication of quercetin nanocrystals : comparison of different methods
45 Thermal kinetics of montmorillonite nanoclay/maleic anhydride-modified polypropylene nanocomposites
ปี พ.ศ. 2552
46 Sintering study and constitutive modeling of 316L stainless steel microstructured parts fabricated by μPIM.
47 Biodiesel production from crude rice bran oil and properties as fuel
ปี พ.ศ. 2551
48 Enabling Knowledge Flow: Retaining Graduate Women in the Singapore Construction Industry