ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Lin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sahoo, Nanda Gopal 10
2 Pan, Yongzheng 7
3 Kakran, Mitali 6
4 Chan, Siew Hwa 5
5 Liu, Hui Chun 4
6 Liang, Guozhen 4
7 Zhang, Ying 4
8 Wang, Qi Jie 4
9 Yu, Siu Fung 4
10 Davies, A. Giles 3
11 Linfield, Edmund 3
12 Liang, Houkun 3
13 Bao, Hongqian 3
14 Zhao, Jianhong 3
15 Cheng, Henry Kuo Feng 3
16 Xin, Fei 2
17 Tan, Chuan Seng 2
18 Khanna, Suraj P. 2
19 Xia, Fei 2
20 Lim, Dau Fatt 2
21 Shegokar, Ranjita 2
22 Jiang, San Ping 2
23 Müller, Rainer H. 2
24 Loh, Ngiap Hiang. 2
25 Tay, Bee Yen. 2
26 Tan, I-Lin 1
27 Wang, Shouqi. 1
28 Yang, Zhenzhen. 1
29 Shen, Pei Kang 1
30 Sun, Gengzhi 1
31 Luan, Jing. 1
32 Li, Zi Hui 1
33 Ouyang, Zhen. 1
34 Lu, Jin Lin 1
35 Liu, Zhaoming. 1
36 Zhong, Chongming. 1
37 Wang, Quanlei. 1
38 Wei, Hong. 1
39 Wu, Tongfei 1
40 Wang, Huayan. 1
41 Liu, Zhonghua. 1
42 Chong, Kahwei 1
43 Kassim, Azman 1
44 Liu, Erjia 1
45 Ouyang, Hongsheng. 1
46 Lu, Chunxia. 1
47 Zhan, Zhaoyao 1
48 Vajta, Gabor. 1
49 Li, Ziyi. 1
50 Zheng, Lianxi 1
51 Zeng, Jie 1
52 Deen, Gulam Roshan 1
53 Liang, Yu. 1
54 Yang, Yang. 1
55 Wang, Yong. 1
56 Judeh, Zaher M. A. 1
57 Hirun, Namon 1
58 Lin, Lin. 1
59 Xu, Ying. 1
60 Gan, Leong Huat 1
61 Liu, Na. 1
62 Tantishaiyakul, Vimon 1
63 Wang, Fang. 1
64 Wong, Limsoon 1
65 Pan, Dengke. 1
66 Rahardjo, Harianto 1
67 Yang, Dongshan. 1
68 Gofar, Nurly 1
69 Hoi, Steven Chu Hong 1
70 Han, Jianyong. 1
71 Fan, Nana. 1
72 Li, Jinyan 1
73 Chen, Jijun. 1
74 Zhao, Liang 1
75 Zhao, Bentian. 1
76 Du, Yutao. 1
77 Dong, Xinyong 1
78 Chan, Chi Chiu 1
79 Ni, Kai 1
80 Li, Wenjin 1
81 Edwards, Scott A. 1
82 Tan, Yong Wah 1
83 Tey, Ju Nie 1
84 Wang, Liuying 1
85 Liu, Kai. 1
86 Li, Baosheng 1
87 Learning and Teaching Education Research Centre (LTERC) 1
88 Kubar, Tomas 1
89 Patil, Sandeep P. 1
90 Koehl, Patrice 1
91 Yang, Lifeng 1
92 Cheong, Siew Ann 1
93 Mu, Yuguang 1
94 Yu, Ting 1
95 Tong, Dudu 1
96 Wang, Dayong 1
97 Grubmüller, Helmut 1
98 Groenhof, Gerrit 1
99 Gräter, Frauke 1
100 Hoi, Steven C. H. 1
101 He, Lixiazi. 1
102 Wu, Renbing 1
103 Pei, Duanqing. 1
104 De Marco, Roland 1
105 Li, Ning. 1
106 Al Shaal, Loaye 1
107 Pei, Gang. 1
108 Yang, Huanming. 1
109 Xiang, Yan 1
110 Shen, Pei Kong 1
111 Esteban, Miguel A. 1
112 Lu, Shanfu 1
113 Deng, Hongkui. 1
114 Ping, Yuan 1
115 Xiao, Lei. 1
116 Zhou, Kun 1
117 Ji, Guanghzhen. 1
118 Zou, Qingjian. 1
119 Wang, Xu 1
120 Wu, Lu. 1
121 Wei, Jun 1
122 Dou, Hongwei. 1
123 Lai, Liangxue. 1
124 Gohla, Sven 1
125 Shang, Zhouchun. 1
126 Lu, Xuehong 1
127 Luan, Zhidong. 1
128 Pan, Sijun 1
129 Fokam J. 1
130 Eshleman S.H. 1
131 Gody J.-C. 1
132 Katzenstein D. 1
133 Koyalta D.D. 1
134 El-Katib Z. 1
135 Deshpande A.K. 1
136 Cane P. 1
137 Cappelli G. 1
138 Charpentier C. 1
139 Dagnra A.Y. 1
140 Kumwenda J.J. 1
141 Marconi V.C. 1
142 Sirivichayakul S. 1
143 Schuurman R. 1
144 Smith D. 1
145 Zolfo M. 1
146 Jordan M.R. 1
147 Schapiro J.M. 1
148 Orrell C. 1
149 Margot N.A. 1
150 Moussa S. 1
151 Ndung'U T. 1
152 Nyambi P.N. 1
153 Burda S. 1
154 Aghokeng A. 1
155 Tang M.W. 1
156 Peeters M. 1
157 Rhee S.-Y. 1
158 Bertagnolio S. 1
159 Holmes S. 1
160 Ruxrungtham K. 1
161 Bunupuradah T. 1
162 Wibowo, Santoso 1
163 Ngo-Giang-Huong N. 1
164 Lallemant M. 1
165 Ford N. 1
166 Sigaloff K.C. 1
167 Hamers R.L. 1
168 Van Zyl G.U. 1
169 Manosuthi W. 1
170 Hosseinipour M.C. 1
171 Belec L. 1
172 Stevens W. 1
173 Wallis C.L. 1
174 De Wit T.F.R. 1
175 Fleury H.J. 1
176 Kanki P.J. 1
177 Hawkins C.A. 1
178 Shafer R.W. 1
179 Chaitep S. 1
180 Sze, Siu Kwan 1
181 Liu, Yanpeng 1
182 Loh, Kian Ping 1
183 Yao, Shao Q. 1
184 Castro Neto, A. H. 1
185 Hao, Piliang 1
186 Cheng, Liang 1
187 Leaw, Jianing 1
188 Davies, Alexander Giles 1
189 Chan, La-o-vorakiat 1
190 Linfield, Edmund H. 1
191 Su, Ying 1
192 Ito, Kenichi 1
193 Lou, Xiong Wen David 1
194 Gao, Guoxin 1
195 Zhou, Qi. 1
196 Zhao, Yu. 1
197 Li, Jun 1
198 Tan, Yan Pei 1
199 Wu, Hao Bin 1
200 Mausda, Takahiko 1
201 Li, Zhengqiu 1
202 Wu, Xiaoyuan 1
203 Ding, Shujiang 1
204 Ban, Dayan 1
205 Zou, Xingquan 1
206 A Kadir, Nadhrah 1
207 Mohd, Saidatulakmal 1
208 Rahmat, Siti Rahyla 1
209 Mohd Tayeb, Azmil 1
210 Chu, Ei Yet 1
211 Chaiyaput S. 1
212 Bergado D. 1
213 Vittayapadung S. 1
214 Ying D. 1
215 Tanchaisawat T. 1
216 Artidteang S. 1
217 Yean , Florence Yng Ling 1
218 Chew, Lock Yue 1
219 Zhu, Jian-Xin 1
220 Fathololoumi, Saeed 1
221 Shang, Jingzhi 1
222 Wasilewski, Zbigniew R. 1
223 Dupont, Emmanuel 1
224 Luo, Zhiqiang 1
225 Su, Haibin 1
226 Zhao, Li Na 1
227 Chia, Elbert E. M. 1
228 Liang, Hou Kun 1
229 Li, Jing. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 4
5 2556 10
6 2555 21
7 2554 5
8 2552 2
9 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Corporate Governance and Internationalization of Malaysia Public Listed Companies
ปี พ.ศ. 2559
2 Performance of Ruzi grass combined with woven Limited Life Geotextiles (LLGS) for soil erosion control
ปี พ.ศ. 2558
3 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
4 Multiplex imaging and cellular target identification of kinase inhibitors via an affinity-based proteome profiling approach
5 Factors Determining Consumer’s Behavioural Intention to Purchase Mobile Content Services Advertising
ปี พ.ศ. 2557
6 Identifying essential pairwise interactions in elastic network model using the alpha shape theory
7 Alzheimer’s disease : a panorama glimpse
8 Planar integrated metasurfaces for highly-collimated terahertz quantum cascade lasers
9 Hierarchical NiCo2O4 nanosheets grown on Ni nanofoam as high-performance electrodes for supercapacitors
ปี พ.ศ. 2556
10 Single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
11 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
12 Agency and facial emotion judgment in context
13 Assembly of Pt nanowires into cubelike superstructures supported on aligned carbon nanotubes as highly stable electrocatalysts
14 Ternary dispersions to enhance solubility of poorly water soluble antioxidants
15 Temperature-independent accelerometer using a fiber Bragg grating incorporating a biconical taper
16 Low divergence single-mode surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
17 Force distribution analysis of mechanochemically reactive dimethylcyclobutene
18 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
19 Characterization And Corrosion Behaviour Of 96.5sn-3.0ag- 0.5cu Solder On Cu Substrate At Different Reflow Reactions
ปี พ.ศ. 2555
20 Poly(vinyl alcohol) nanocomposites filled with poly(vinyl alcohol)-grafted graphene oxide
21 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
22 Micro-DSC, rheological and NMR investigations of the gelation of gallic acid and xyloglucan
23 Graphene-based materials for energy conversion
24 B-cell epitope prediction through a graph model
25 Modeling of suction distributions in an unsaturated heterogeneous residual soil slope
26 Carbon nanomaterials for drug delivery
27 Preparation of nanoparticles of poorly water-soluble antioxidant curcumin by antisolvent precipitation methods
28 Self-powered, visible-light photodetector based on thermally reduced graphene oxide–ZnO (rGO–ZnO) hybrid nanostructure
29 Single-mode narrow beam divergence surface-emitting concentric-circular-grating terahertz quantum cascade lasers
30 Constitutive modelling of sintering of 316L stainless steel microsize structures.
31 Carbon nanotube/polypropylene composite particles for microwave welding
32 Correlation between proton conductivity, thermal stability and structural symmetries in novel HPW-meso-silica nanocomposite membranes and their performance in direct methanol fuel cells
33 The application of graphene oxide in drug delivery
34 Microstructure evolution and constitutive modelling of microsize structures.
35 Multiscale coarse-graining via normal mode analysis
36 Influences of carbon fillers on electrical conductivity and crystallinity of polyethylene terephthalate
37 The role of a silane coupling agent in carbon nanotube/polypropylene composites
38 Long-term stability of quercetin nanocrystals prepared by different methods
39 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
40 A Preference-Based Approach to Fuzzy Multicriteria Decision Making Evaluation of Hospital Locations
ปี พ.ศ. 2554
41 Fabrication of quercetin nanoparticles by anti-solvent precipitation method for enhanced dissolution
42 Nanostructured tungsten carbide/carbon composites synthesized by a microwave heating method as supports of platinum catalysts for methanol oxidation
43 Improvement in properties of multiwalled carbon nanotube/polypropylene nanocomposites through homogeneous dispersion with the aid of surfactants
44 Fabrication of quercetin nanocrystals : comparison of different methods
45 Thermal kinetics of montmorillonite nanoclay/maleic anhydride-modified polypropylene nanocomposites
ปี พ.ศ. 2552
46 Sintering study and constitutive modeling of 316L stainless steel microstructured parts fabricated by μPIM.
47 Biodiesel production from crude rice bran oil and properties as fuel
ปี พ.ศ. 2551
48 Enabling Knowledge Flow: Retaining Graduate Women in the Singapore Construction Industry