ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Liang
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Chia-Lung 2
2 Mo, Yu 2
3 Wang, Lin 2
4 Ge, Liya 2
5 Tan, Amy Giin-Yu 2
6 Lee, Pooi See 2
7 Mandler, Daniel 2
8 Wang, Jing-Yuan 2
9 Robinson, Robert C. 2
10 Zhao, Lei 2
11 Deng, Hongkui. 1
12 Kim, Jinsook 1
13 Asrican, Brent 1
14 Esteban, Miguel A. 1
15 Augustine, George J. 1
16 Luan, Zhidong. 1
17 Moore, Philip K. 1
18 Wei, Hong. 1
19 Qiu, Li 1
20 Berglund, Ken 1
21 Wen, Lei 1
22 Deisseroth, Karl 1
23 Gloss, Bernd 1
24 Shi, Jianzhong 1
25 Hira, Riichiro 1
26 Luo, Weiyu 1
27 Deng, Guohua 1
28 Liu, Zhonghua. 1
29 Chow, Nick 1
30 Wang, Guojun 1
31 Feng, Guoping 1
32 Chen, Susu 1
33 Li, Ziyi. 1
34 Wang, Shouqi. 1
35 Peh, Meng Teng 1
36 Luan, Jing. 1
37 Ng, Li Fang 1
38 Gruber, Jan 1
39 Wang, Quanlei. 1
40 Liu, Zhaoming. 1
41 Wei, Feng 1
42 Zhong, Chongming. 1
43 Qabazard, Bedoor 1
44 Yang, Zhenzhen. 1
45 Dinesh Kumar, Srinivasan 1
46 Swain, Suresh C. 1
47 Ouyang, Hongsheng. 1
48 Halliwell, Barry 1
49 Wang, Huayan. 1
50 Hoffmann, Carolin 1
51 Dymock, Brian W. 1
52 Lu, Chunxia. 1
53 Rose, Peter 1
54 Vajta, Gabor. 1
55 Stürzenbaum, Stephen R. 1
56 Jiang, Yongping 1
57 He, Lixiazi. 1
58 Liu, Kai. 1
59 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
60 Guo, William W. 1
61 Wu, Lu. 1
62 Zou, Qingjian. 1
63 Xiao, Lei. 1
64 Shang, Zhouchun. 1
65 Dou, Hongwei. 1
66 Ji, Guanghzhen. 1
67 Shillcock, Richard 1
68 Renals, Stephen 1
69 Abdul Rasid, Mohamad Hafiz Farhan 1
70 Kok , Onn Kwong 1
71 Arai, Takaomi 1
72 Dolah, Jasni 1
73 Abdul Kadir, Siti Raudah 1
74 Oliver, Nick 1
75 Ghoshal, Arnab 1
76 Zhuang, Yan 1
77 Pudelko, Markus 1
78 Du, Yutao. 1
79 Pei, Gang. 1
80 Lo, Shun Qiang 1
81 Nongluk, Sriwilaijaroen 1
82 Mancuso, James 1
83 Hiroaki, Hiramatsu 1
84 Li, Chengjun 1
85 Kudolo, John 1
86 Kasai, Haruo 1
87 Zhang, Qianyi 1
88 Katarya, Malvika 1
89 Tan, Choon-Hong 1
90 Matsuzaki, Masanori 1
91 Yasuo, Suzuki 1
92 Yeo, Kiat Seng 1
93 Yang, Huanming. 1
94 Pei, Duanqing. 1
95 Li, Ning. 1
96 Tang, Yanxia 1
97 Chen, Hualan 1
98 Nakajima, Ryuichi 1
99 Kawaoka, Yoshihiro 1
100 Tan, Gregory 1
101 Zhang, Guoquan 1
102 Pan, Dengke. 1
103 Tan, Boon Huan 1
104 Wei, Zhi-Yi 1
105 Sugrue, Richard J. 1
106 Tang, Ding-Yuan 1
107 Han, Hai-Nian 1
108 Sutejo, Richard 1
109 Khandelia, Piyush 1
110 Lin, Qing-Feng 1
111 Makeyev, Eugene V. 1
112 Wang, Zhao-Hua 1
113 Ravi, Laxmi Iyer 1
114 Lu, Yingxi 1
115 Ng, Say Yong 1
116 Zou, Feixue. 1
117 Kwok, Ka Wai 1
118 Lang, Qiaolin. 1
119 Qiu, Huajun. 1
120 Chong, Han Chung 1
121 Chen, Hui 1
122 Teo, Ziqiang 1
123 Wong, Pui San 1
124 Zou, Yu-Wan 1
125 Juvvuna, Prasanna Kumar 1
126 Zhao, Shengli 1
127 Zhang, Hua 1
128 Yan, Chaoyi 1
129 Wu, Shixin 1
130 Zhang, Weijia 1
131 Zhang, Xuying 1
132 Ting, Jonathan T. 1
133 Goh, Wang Ling 1
134 Tsuda, Sachiko 1
135 Kong, Zhi Hui 1
136 Zhai, Tianyou 1
137 Fang, Xiaosheng 1
138 Bando, Yoshio 1
139 Zhang, Jian 1
140 Golberg, Dmitri 1
141 Zhan, Min-Jie 1
142 Radko, Anna 1
143 Koide, Yasuo 1
144 Chai, Jianwei 1
145 Liao, Meiyong 1
146 Tan, Chaoliang 1
147 Tan, Eddie Han Pin 1
148 Huang, Xirong. 1
149 Balasubramanian, Mohan K. 1
150 Lin, Lin. 1
151 Tanaka, Toshitsugu 1
152 Liang, Yu. 1
153 Liu, Na. 1
154 Srinivasan, Ramanujam 1
155 Ghoshdastider, Umesh 1
156 Li, Jing. 1
157 Xue, Bo 1
158 Xu, Ying. 1
159 Yang, Yang. 1
160 Tan, Swee Ngin 1
161 Yang, Dongshan. 1
162 Razaad, Indah Mutiara Ningtyas 1
163 Zhao, Bentian. 1
164 Li, Yanhong 1
165 Han, Jianyong. 1
166 Chen, Jijun. 1
167 Wang, Yong. 1
168 Wang, Fang. 1
169 Fan, Nana. 1
170 Liu, Lin. 1
171 Narita, Akihiro 1
172 Chen, Chunping 1
173 Buist, Martin Lindsay 1
174 Wang, Penghua 1
175 Chow, Vincent Tak Kwong 1
176 Choi, Hyung Won 1
177 Lim, Teik-Thye 1
178 Choo, Chee Chong 1
179 Xu, Rong 1
180 Seet, Ju Ee 1
181 Liu, Shaomin 1
182 Tan, Nguan Soon 1
183 Larsson, Mårten. 1
184 Zhou, Qi. 1
185 Popp, David 1
186 Zhao, Yu. 1
187 Hu, Nan. 1
188 Narita, Akihiro. 1
189 Liu, Chunhui. 1
190 Popp, David. 1
191 Yao, Lee. 1
192 Ouyang, Zhen. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 8
6 2555 6
7 2554 8
8 2553 2
9 2551 2
10 2548 1
11 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Occurrence and the ecological implication of a tropical anguillid eel Anguilla marmorata from peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2559
2 Preparation And Characterization Of Modified Oil Palm (Elaeis Guineensis) Frond For The Removal Of Rhodamine B In Wastewater
3 Graphic Styles Appearance In Educational Games To Enhance Malaysian Students Learning: A Preliminary Study
ปี พ.ศ. 2558
4 Angiopoietin-like 4 increases pulmonary tissue leakiness and damage during influenza pneumonia
ปี พ.ศ. 2557
5 H6 influenza viruses pose a potential threat to human health
6 Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA) : a review
7 Ti : sapphire pumped passively mode-locked Tm : YAG ceramic laser
8 Chinese subsidiaries in the UK : nature and motives for investment and learning processes
ปี พ.ศ. 2556
9 A systems-based approach to analyse the host response in murine lung macrophages challenged with respiratory syncytial virus
10 A facile synthesis of monodispersed hierarchical layered double hydroxide on silica spheres for efficient removal of pharmaceuticals from water
11 Enhanced gas chromatography-mass spectrometry method for bacterial polyhydroxyalkanoates analysis
12 Hydrogen sulfide is an endogenous regulator of aging in caenorhabditis elegans
13 Next-generation transgenic mice for optogenetic analysis of neural circuits
14 Electrochemically “Writing” graphene from graphene oxide
15 High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices
16 Subspace Gaussian mixture models for automatic speech recognition
ปี พ.ศ. 2555
17 Argonaute identity defines the length of mature mammalian microRNAs
18 Retracted article : aligned nanoporous PtNi nanorod-like structures for electrocatalysis and biosensing.
19 Microtubule-like properties of the bacterial actin homolog ParM-R1.
20 Novel actin-like filament structure from Clostridium tetani
21 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
22 Incorporating utility and cloud theories for owner evaluation in tendering
ปี พ.ศ. 2554
23 MicroRNA trimming in the nervous system
24 Decolorization And COD Reduction Of Methylene Blue Dye Wastewater Through Adsorption Using Raw And Modified Bagasse
25 Human Chromosome 4 Sequencing And Stngle Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis Of An Achondroplasia Individual
26 The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market : an empirical study of China
27 Inter-ocular Facilitation and Suppression in the Reading of Chinese Characters
28 Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูน
29 Human Chromosome 4 Sequencing And Single Nucleotide Polymorphism (Snp) Analysis Of An Achondroplasia Individual
30 Human chromosome 4 sequencing and single nucleotide polymorphism (SNP) analysis of an achondroplasia individual.
ปี พ.ศ. 2553
31 Ultrahigh-performance solar-blind photodetectors based on individual single-crystalline In2Ge2O7 nanobelts
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
33 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
34 Antibiotic delivery across the blood-brain barrier by nanoparticle system.
ปี พ.ศ. 2548
35 陈六使与南洋大学 :荜路篮楼的办学之路 (1950-1964)= Tan Lark Sye and Nanyang University : the hardship in establising Chinese education (1950-1964)
ปี พ.ศ. 2526
36 Perjuangan Isu-Isu Wanita Moden Dalam Majalah Wanita Tempatan