ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Spiryagin, Maksym. 11
2 Teh, Kah Chan 10
3 Yoo, Hong Hee. 8
4 Tan, Beng Soon 7
5 Teh, Kah Chan. 7
6 Park, Junhong. 3
7 Zhu, Jin. 3
8 Yao, Jun. 3
9 Spiryagin, Valentyn. 3
10 Fane, Anthony Gordon 2
11 Wang, Rong 2
12 Li, Lain-Jong 2
13 Le, Ly-Minh-Duy. 2
14 Setiawan, Laurentia 2
15 Kashura, Oleksandr. 2
16 Aung, Aye 2
17 Chen, I-Ming 2
18 Yan, Liang 2
19 Fock, Kwong Ming 1
20 Chakraborty, Goutam 1
21 Yoon, Ho Sup 1
22 Lee, Kwan Min 1
23 Wong, Gladys Li Chieh 1
24 Jung, Younbo 1
25 Ratha-Korn Vilaichone 1
26 Udom Kachintorn 1
27 Ghoshal, Uday Chand 1
28 Kwon, Hyun-Sook 1
29 Ng, Janissa Sihui 1
30 Lyu, Ha-Na 1
31 Miwa, Hiroto 1
32 Kim, Wanil 1
33 Kim, Kyong-Tai 1
34 Sugano, Kentaro 1
35 Li, Haizhou 1
36 Chan , Foong Bee 1
37 Zhang, Zhiyu. 1
38 Chng, Eng Siong 1
39 Ismail, Mohd Nazari 1
40 Hu, Yongxu. 1
41 Hean, Tat Keh 1
42 Tuck , Siong Chung 1
43 Sutep Gonlachanvit 1
44 Kinnunen, Tomi 1
45 The, Kah Chan. 1
46 Lim, Chee Kian 1
47 Li, Qiang. 1
48 Shi, Lei 1
49 Wu, Zhizheng 1
50 Sedlak, Filip 1
51 Yang, Guilin 1
52 Li, Yongxin 1
53 Zhang, Zhiyu 1
54 Rhee, Poong-Lyul 1
55 Liang, Ying-Chang 1
56 Park, Hyojin 1
57 Chen, Bozhen 1
58 Kunnappilly, Sophy Bhasi 1
59 Miura, Soichiro 1
60 Wong, Benjamin C. Y. 1
61 Xiong, Qi 1
62 Chen, Yuan 1
63 Chan-Park, Mary B. 1
64 Lee, Chun Wei 1
65 Wang, Junling 1
66 Bak, Young-Tae 1
67 Gong, Yi 1
68 Sanjiv Mahadeva 1
69 Xi, Hong-Wei 1
70 Chang, Full-Young 1
71 Hirao, Hajime 1
72 Hongo, Michio 1
73 Choi, Kwan Yong 1
74 Ang, Tiing-Leong 1
75 Gwee, Kok-Ann 1
76 Kim, Do-Yeon 1
77 Shaharuddin, Bakiah 1
78 Hou, Xiaohua 1
79 Yeong, Hui-Xian 1
80 Lu, Ching-Liang 1
81 Lee, Kwang Jae 1
82 So, Cheuk-Wai 1
83 Lim, Kok Hwa 1
84 Ke, Meiyun 1
85 Kim, Ye Seul 1
86 Osmanov S 1
87 Shi, Yumeng 1
88 Song, Minsuck 1
89 Su, Ching-Yuan 1
90 Jang, Tae-Yeoub 1
91 Zhang, Hua 1
92 Li, Hai 1
93 Gaïti, Dominique 1
94 Archibald, Thomas 1
95 Zhang, Wenjing 1
96 Barth-Jones DC 1
97 Chang, Mu-Tung 1
98 Lin, Yu-Chuan 1
99 Tangcharoensathien V 1
100 Glen, John 1
101 Lee, Yi-Hsien 1
102 Zhang, Yi 1
103 Shahar, D. 1
104 Tsai, Chuen-Horng 1
105 Poa, Patrick C. H. 1
106 Kostyukevich, Oleksandr. 1
107 Vivdenko, Yuriy. 1
108 Wei, Li 1
109 Weng, Cheng-Hui 1
110 Klyuyev, Sergey. 1
111 Wong, Chee Cheong 1
112 Popov, Sergey. 1
113 Ovadia, M. 1
114 Tay, Wee Peng 1
115 Gorbunov, Mykola. 1
116 Cohen, O. 1
117 Kopnov, G. 1
118 Centre for Railway Engineering 1
119 Cheng H 1
120 Chang, Chia-Seng 1
121 Jiao, Zongxia 1
122 Chang ML 1
123 Hu, Jie 1
124 Sanchez M 1
125 Fonseca MG 1
126 Song, Yanlin 1
127 de Macedo Brigido LF 1
128 Yao, Nan 1
129 Avrett S 1
130 Peng, L. 1
131 Che Muhamed, Ahmad Munir 1
132 Singh, Rabindarjeet 1
133 Tan, Chuan Seng 1
134 Esparza J 1
135 Griffiths U 1
136 Patcharanarumol W 1
137 Wang, Jianjun 1
138 Mosqueira NR 1
139 Li, Shuzhou 1
140 Mendoza W 1
141 He, Min 1
142 Odera D 1
143 Kenya PR 1
144 Lai, Chao-Sung 1
145 Shi, Wenxiong 1
146 Portela MC 1
147 Zhou, Xin 1
148 Supantamart S 1
149 Akaleephan C 1
150 Li, Huiling 1
151 Xu, Shun 1
152 Brito C 1
153 Fan, Ji 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 4
5 2556 6
6 2555 24
7 2554 5
8 2553 1
9 2552 6
10 2551 7
11 2550 4
12 2549 8
13 2543 1
14 2541 1
15 2540 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Bicubic B-Spline And Thin Plate Spline On Surface Appoximation
ปี พ.ศ. 2559
2 An Enhanced Wavelet Neural Network Model For Epileptic Seizure Detection And Prediction
ปี พ.ศ. 2558
3 Bioconversion Of Old Oil-Palm Trunk Residues Via Enzymatic Hydrolysis By Penicillium Rolfsii C3-2(1) Ibrl Using Reducing Sugars As An Indicator
ปี พ.ศ. 2557
4 Effect Of Sanitary Napkins On Physiological Stress Markers And Quality Of Life In Malaysian Women
5 A semidefinite relaxation approach for beamforming in cooperative clustered multicell systems with novel limited feedback scheme
6 Achieving secrecy of MISO fading wiretap channels via jamming and precoding with imperfect channel state information
7 The Impact Of Enterprise Risk Management, Strategic Agility And Quality Of Internal Audit Function On Firm Performance
ปี พ.ศ. 2556
8 Transmit antenna selection systems : A performance comparison of different types of receiver schemes
9 Analysis of transmit antenna selection with switch-and-examine combining with postselection at the receiver over Rayleigh fading channels
10 Obtusilactone B from Machilus Thunbergii targets barrier-to-autointegration factor to treat cancer
11 Zwitterionic base-stabilized digermadistannacyclobutadiene and tetragermacyclobutadiene
12 Investigation of influence of constraints with radius links on locomotive axle load distribution and wheelset steering ability
13 Distributed boundary estimation for spectrum sensing in cognitive radio networks
ปี พ.ศ. 2555
14 Asian consensus report on functional dyspepsia
15 Little-Parks oscillations in an insulator
16 Growth of large-area and highly crystalline MoS2 thin layers on insulating substrates
17 Investigating the effects of solid surfaces on ice nucleation
18 Flux field formulation and back-iron analysis of tubular linear machines
19 Performance evaluation of maximum-likelihood page detection for 2-D interference channel.
20 Wafer-level hermetic packaging of 3D microsystems with low-temperature Cu-to-Cu thermo-compression bonding and its reliability
21 Performance analysis of orthogonal space-time block code with minimum-selection generalized selection combining receiver over rayleigh fading
22 Performance study of transmit antenna selection with switch-and-examine combining over rayleigh fading
23 An efficient successive relaying protocol for multiple-relay cooperative networks.
24 Analysis of transmit antenna selection/switch-and-examine combining over Nakagami-m fading channels
25 Detection of interference in slow FH/16-QAM systems using generalized likelihood ratio test
26 Downlink beamforming in clustered cooperative multicell MIMO systems.
27 Iterative detection scheme with LDPC codes for two-dimensional interference channels.
28 Performance analysis of synchronous FFH-MA systems with ML receiver over frequency-selective Rayleigh-fading channels.
29 Vulnerability of speaker verification systems against voice conversion spoofing attacks : the case of telephone speech
30 Fabrication and characterization of forward osmosis hollow fiber membranes with antifouling NF-like selective layer
31 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
32 Performance analysis of a suboptimum fast frequency-hopped/M-ary frequency-shift-keying maximum-likelihood receiver over Rician-fading channels with composite effects of partial-band noise jamming and multitone jamming.
33 Low-complexity iterative receivers with adaptive channel estimation algorithm over high frequency waveform channels.
34 Joint iterative detection/decoding scheme for discrete two-dimensional interference channels.
35 Analysis of switch diversity combining over two wave with diffuse power fading
36 Bit-error rate analysis of low-density parity-check codes with generalised selection combining over a Rayleigh-fading channel using Gaussian approximation
37 Detection of partial-band noise interference in slow FH/QPSK systems
ปี พ.ศ. 2554
38 Modeling and iron-effect analysis on magnetic field and torque output of electromagnetic spherical actuators with iron stator
39 Optimization Of Carbon Nanotubes Formation And The Role Of Water Vapor In Catalytic Decomposition Of Methane
40 Optimization Of Carbon Nanotubes Formation And The Role Of Water Vapor In Catalytic Decomposition Of Methane
41 SU-8 Piezoresistive Microcantilever For Chemical Sensing Application
42 Prevalence And Microscopic Study Of The Herbs Used In Pregnancy
ปี พ.ศ. 2553
43 Numerical calculation of temperature in the wheel–rail flange contact and implications for lubricant choice
ปี พ.ศ. 2552
44 Games for a better life : effects of playing wii games on the well-being of seniors in a long-term care facility
45 Smartglove : a multi-finger sensing system based on optical linear encoder.
46 Polarimetric synthetic aperture radar image processing for land cover classification.
47 Switching controller design for a class of Markovian jump nonlinear systems using stochastic small-gain theorem
48 Study on using noise for development of active steering control system of rail vehicle
49 Start-up manufacturing firms: operations for survival
ปี พ.ศ. 2551
50 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles
51 Guaranteed performance robust Kalman filter for continuous-time Markovian jump nonlinear system with uncertain noise
52 Control system for maximum use of adhesive forces of a railway vehicle in a tractive mode
53 Experimental and theoretical investigation of adhesion based on analysis of wheel-rail noise
54 Active steering control system of a rail vehicle based on the analysis of the sound radiation
55 Modeling of adhesion for railway vehicles
56 Robust extended Kalman filter of discrete-time Markovian jump nonlinear system under uncertain noise
ปี พ.ศ. 2550
57 Autonomous vehicle navigation in neighbourhood environments : a map assisted and a feature-based approach.
58 Study on using noise for adhesion control system of railway vehicle
59 Feed Spacer Of Spiral Wound Membrane Module For Nanofiltration And Reverse Osmosis: Modeling, Simulation And Design
60 Factors Influencing Sexual Harassment In The Malaysian Workplace
ปี พ.ศ. 2549
61 Beyond rubber prices : negotiating the Great Depression in Singapore
62 Subband adaptive algorithms for high-order transversal filters.
63 The Effect Of Implant Angle And Resist Shadowing In Submicron Implant Technology
64 Education Service Experience: From The Aspects Of Students’ Satisfaction And Loyalty.
65 Cation Service Experience: From The Aspects Of Students’ Satisfaction And Loyalty.
66 Education Service Experience: From The Aspects Of Students’ Satisfaction And Loyalty
67 Knowledge management : an exploratory study on oil and gas contractors in Malaysia
68 Education service experience : from the aspects of students' satisfaction and loyalty
ปี พ.ศ. 2543
69 Single Versus Multiple Source Purchasing Strategy
ปี พ.ศ. 2541
70 Disambiguation of Korean Utterances Using Automatic Intonation Recognition
ปี พ.ศ. 2540
71 Relationship between perceived organizational climate and job satisfaction