ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Kai
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ongkana N. 4
2 Tohno S. 4
3 Minami T. 4
4 Tohno Y. 4
5 Azuma C. 3
6 Xie, M. H. 3
7 Mahakkanukrauh P. 3
8 Zhu, Q. Y. 3
9 Yang, J. 3
10 Meltzner, Aron J. 2
11 Shen, Chuan-Chou 2
12 Cheng, Hai 2
13 Suwannahoy P. 2
14 Natawidjaja, Danny H. 2
15 Sinthubua A. 2
16 Edwards, R. Lawrence 2
17 David, A. 2
18 Sieh, Kerry 2
19 Liu, Bin 2
20 Gurzadyan, Gagik G. 2
21 Wu, T. 2
22 Chen, Y. Q. 2
23 Angelucci,E. 1
24 Arrizabalaga,B. 1
25 Pfeilstöcker,M. 1
26 Athanasiou-Metaxa,M. 1
27 Yang, Yang. 1
28 Amé,S. 1
29 Baccarani,M. 1
30 Baba,A.A. 1
31 Aydınok,Y. 1
32 Augustson,B.M. 1
33 Roubert,B. 1
34 Rose,C.S. 1
35 Muus,P.K. 1
36 Wang, Yong. 1
37 Mufti,G.J. 1
38 Nobile,F. 1
39 Aǧaoǧlu,L. 1
40 Alonso,D. 1
41 Perrotta,S. 1
42 Alimena,G. 1
43 Papadopoulos,N.T. 1
44 Petrini,M.T. 1
45 Borgna-Pignatti,C. 1
46 Ouyang, Zhen. 1
47 Bouabdallah,K. 1
48 Zhao, Bentian. 1
49 Bosly,A.E. 1
50 Bowden,D.K. 1
51 Liu, Zhaoming. 1
52 Wang, Quanlei. 1
53 Bron,D.G. 1
54 Zhong, Chongming. 1
55 Bowen,D.T. 1
56 Yang, Dongshan. 1
57 Domokos,G. 1
58 Beyne-Rauzy,O. 1
59 Fan, Nana. 1
60 Béris,P.H. 1
61 Wang, Fang. 1
62 Chen, Jijun. 1
63 Birgens,H.S. 1
64 Pan, Dengke. 1
65 B́ordessoule,D. 1
66 Han, Jianyong. 1
67 Beck,J.T. 1
68 Ganser,A.G. 1
69 Song,Z. 1
70 Kim,K. 1
71 Sun,H. 1
72 Kilinç,Y. 1
73 Kinsey,S.E. 1
74 Dong,B. 1
75 Mei,S. 1
76 Koren,A. 1
77 Li,M. 1
78 Kjeldsen,L. 1
79 Li,L. 1
80 Kattamis,A.C. 1
81 Inusa,B.P.D. 1
82 Mekchay,S. 1
83 Hunault-Berger,M. 1
84 Ponsuksili,S. 1
85 Wu,H. 1
86 Jaulmes,D. 1
87 Peng,X. 1
88 Jensen,J.M. 1
89 Gaur,U. 1
90 Lai,M. 1
91 Liu,G. 1
92 Linkesch,W.M. 1
93 Schmid,M.L. 1
94 Lin,K. 1
95 Guerci-Bresler,A. 1
96 Taylor,K.M. 1
97 Lübbert,M. 1
98 Habr,D. 1
99 Lutz,D. 1
100 Vassilieff,D. 1
101 Li,Q. 1
102 Cappellini,M.D.O. 1
103 Finelli,C. 1
104 Lee,J. 1
105 Gattermann,N. 1
106 Lai,Y. 1
107 Lee,S. 1
108 Della Porta,M. 1
109 Li,C. 1
110 Fénaux,P. 1
111 Legros,L. 1
112 Mohamed Thalha,A.J. 1
113 Chancharunee,S. 1
114 Remacha,A.F. 1
115 Jolimont Lobbes,H.H. 1
116 Ravoet,C. 1
117 Quarta,G. 1
118 Roy,L. 1
119 Saglio,G.G. 1
120 Secchi,G. 1
121 Schots,H. 1
122 Schmugge,M. 1
123 Sanz,G.F. 1
124 Pungolino,E.M. 1
125 Porter,J.B. 1
126 McGovern R. 1
127 To-Anun C. 1
128 Gravitt,P.E. 1
129 Sriplienchan,S. 1
130 Wong S. 1
131 Boonma P. 1
132 Poole,J.E. 1
133 Piga,A.M. 1
134 Sangamuang S. 1
135 Seymour,J.F. 1
136 Shah,F.T. 1
137 Will,A.M. 1
138 Wettervald,M. 1
139 Waßmann,B. 1
140 Wainwright,L. 1
141 Wörmann,B.J. 1
142 Wright,J.G. 1
143 Zweegman,S. 1
144 Zoumbos,N.C. 1
145 Yoon,S. 1
146 Yeh,S. 1
147 Viprakasit,V. 1
148 Villegas,A.M. 1
149 Sutcharitchan,P. 1
150 Slama,B. 1
151 Shen,Z. 1
152 Shah,H.N. 1
153 Taher,A.T. 1
154 Tamary,H. 1
155 Troncy,J. 1
156 Thein,S.L. 1
157 Tesch,H.J. 1
158 Rugpao,S. 1
159 Vipupinyo,C. 1
160 Charoenkwan,P. 1
161 Wang, Huayan. 1
162 Chapman,C.S. 1
163 Ouyang, Hongsheng. 1
164 Liu, Zhonghua. 1
165 Chasapopoulou,E. 1
166 Chuansumrit,A. 1
167 Luan, Zhidong. 1
168 Chèze,S. 1
169 Wei, Hong. 1
170 Huang,S. 1
171 Li, Ziyi. 1
172 Yang, Zhenzhen. 1
173 Cartron,G. 1
174 Luan, Jing. 1
175 Capra,M.E.Z. 1
176 Cazzola,M. 1
177 Lu, Chunxia. 1
178 Chan,L. 1
179 Vajta, Gabor. 1
180 Chalkias,C. 1
181 Esteban, Miguel A. 1
182 Cianciulli,P. 1
183 Marks,M.A. 1
184 Celentano,D.D. 1
185 Xiao, Lei. 1
186 Economopoulos,T.H. 1
187 Gupta,S.B. 1
188 Tadesse,A.S. 1
189 Yuenyao,P. 1
190 Wootipoom,V. 1
191 Phongnarisorn,C. 1
192 Kim,E. 1
193 Du, Yutao. 1
194 Duyster,J. 1
195 Delforge,M. 1
196 Yang, Huanming. 1
197 Dauriac,C. 1
198 Deng, Hongkui. 1
199 Pei, Duanqing. 1
200 Dölken,G. 1
201 Pei, Gang. 1
202 Dombret,H. 1
203 Li, Ning. 1
204 Wang, Shouqi. 1
205 Grigg,A.P. 1
206 Kang, Z.-H. 1
207 Petrović, A P 1
208 Liu, D. 1
209 Panagopoulos, C 1
210 Paré, A 1
211 Huo, J. 1
212 Takeuchi, O. 1
213 Holmes, S 1
214 Huang, M. 1
215 Paudel, T R 1
216 Xu, S. 1
217 Zhou, Z. R. 1
218 Holmes, S. 1
219 Paudel, T. R. 1
220 Paré, A. 1
221 Chin, W. S. 1
222 Liang, Jing 1
223 Barnes, C. H. W. 1
224 Lee, G. X. 1
225 Tsymbal, E. Y. 1
226 Lu, Xianmao 1
227 Barnes, C H W 1
228 Akira, Shizuo 1
229 Yu, H. 1
230 Park, W. 1
231 Wee, K. H. 1
232 Chin, Lip Ket 1
233 Sim, K. S. 1
234 Zhou, Qi. 1
235 Liu, Lin. 1
236 Ting, H. Y. 1
237 Zhao, Yu. 1
238 Tso, Chih Ping. 1
239 Razzaq, A. 1
240 Tsai, J. 1
241 Kwong, Dim Lee 1
242 Wu, T 1
243 Lam, K.-P. 1
244 David, A 1
245 Tsymbal, E Y 1
246 Liu, A. Q. 1
247 Chua, S. L. 1
248 Je, Minkyu 1
249 Tan, Chuan Seng 1
250 Panagopoulos, C. 1
251 Tan, H. R. 1
252 Suresh, S. 1
253 Chen, S. Y. 1
254 Sasisekharan, R. 1
255 Galetzka, John 1
256 Wu, Z. W. 1
257 Preiser, P. 1
258 Shao, F. 1
259 Luo, N. 1
260 Asyifah, M. R. 1
261 Li, X. J. 1
262 Dao, M. 1
263 Philibosian, Belle 1
264 Quinn, Terrence M. 1
265 Gunalan, K. 1
266 Taylor, Fred W. 1
267 Min, L. 1
268 Raman, R. 1
269 Kilbourne, K. Halimeda 1
270 Shochat, S. G. 1
271 Suwargadi, Bambang W. 1
272 Nosten, F. 1
273 Lu, Guoxing. 1
274 Zhang, D. 1
275 Sow, Chorng Haur 1
276 Cha, D. 1
277 Tok, Eng Soon 1
278 Wu, J. C. 1
279 Hong, J. H. 1
280 Loh, K. P. 1
281 Petrovic, A. P. 1
282 Deng, Suzi 1
283 Li, Y. Y. 1
284 Fan, Hai Ming 1
285 Pu, L. 1
286 Ding, J. F. 1
287 Xuan, Shuguang 1
288 Wang, Jintao 1
289 Zhang, Dawei 1
290 Toh, Zaozhen 1
291 Lin, W. N. 1
292 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
293 Peng, H. Y. 1
294 Shao, Fangwei 1
295 Lee, C. T. 1
296 Li, Jing. 1
297 Chong, A. 1
298 Hsieh, Yu-Te 1
299 Yau, Y. H. 1
300 Lam, Doan Dinh 1
301 Fan, Tung-Yung 1
302 Ehninger,G.E. 1
303 El Beshlawy,A. 1
304 Shang, Zhouchun. 1
305 Elalfy,M.S. 1
306 Lai, Liangxue. 1
307 Russell, B. 1
308 Wang, Xianfeng 1
309 Chiang, Hong-Wei 1
310 Tang, Ben Zhong 1
311 Ma, Lin 1
312 Lu, G. 1
313 Qin, Wei 1
314 Geng, Junlong 1
315 Basappa 1
316 Chandramohanadas, R. 1
317 Renia, L. 1
318 Dou, Hongwei. 1
319 Enggaard,L. 1
320 Wang W. 1
321 Ha,S.Y. 1
322 Gümrük,F.U. 1
323 Moriwake Y. 1
324 Haase,D. 1
325 Heinrich,B. 1
326 Hsu,H. 1
327 Viwatpinyo K. 1
328 Ho,J. 1
329 Hertzberg,M.S. 1
330 Goldfarb,A.W. 1
331 Giraudier,S. 1
332 Filosa,A. 1
333 Zou, Qingjian. 1
334 Fillet,G. 1
335 Ji, Guanghzhen. 1
336 Wu, Lu. 1
337 Forni,G.L. 1
338 Gastl,G.A. 1
339 Galanello,R. 1
340 He, Lixiazi. 1
341 Tolentino Anna Karenina Valencia 1
342 Yu, T. X. 1
343 Li, T. 1
344 Yu, W. 1
345 Murty, V.S.N. 1
346 Yao, Shao Q. 1
347 Zhou, Chunlin. 1
348 Khokiattiwong, S. 1
349 Budi, S. 1
350 Hu, Yongxu. 1
351 Adi, T.R. 1
352 Teh, Kah Chan. 1
353 He, Cynthia Y. 1
354 Lear, Martin James 1
355 Liu, Na. 1
356 Wang, Min 1
357 Xu, Ying. 1
358 Sze, Siu Kwan 1
359 Yang, Peng-Yu 1
360 Lin, Lin. 1
361 Sheriff, Omar 1
362 Liang, Yu. 1
363 Ngai, Mun Hong 1
364 Li, Qiang. 1
365 Sun, Handong 1
366 Lim, H. B. 1
367 Jiang, F. Y. 1
368 Luu, Trieu Phat 1
369 Wang, Lan 1
370 Sun, Xiaowei 1
371 Hoon, K. H. 1
372 Ng, Yiling 1
373 Fan, Zhihua. 1
374 Chai, Jac-Quinn 1
375 Qu, Xingda 1
376 Shen, Zexiang 1
377 Huan, Alfred Cheng Hon 1
378 Zhang, Yonghua 1
379 Sum, Tze Chien 1
380 Yan, Qing. 1
381 He, Jianhui 1
382 Tang, Y. D. 1
383 Harford, Jarrad 1
384 Cong, Chunxiao 1
385 Gao, Huasheng 1
386 Wimmers,K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 5
4 2556 11
5 2555 11
6 2554 4
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 3
10 2550 1
11 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Reduced incidence of tomato yellow leaf curl virus and leafminer in a tomato cultivar in northern Thailand
2 An algorithm to improve MPI-PageRank performance by reducing synchronization time
ปี พ.ศ. 2558
3 Genome-wide identification of allele-specific expression in response to Streptococcus suis 2 infection in two differentially susceptible pig breeds
4 Prevalence and correlates of HPV among women attending family-planning clinics in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
5 Small molecule targeting malaria merozoite surface protein-1 (MSP-1) prevent host invasion of divergent plasmodial species
6 Development of HIV-1 fusion inhibitors targeting gp41
7 Long-range electronic reconstruction to a dxz,yz-dominated Fermi surface below the LaAlO3/SrTiO3 interface
8 Emergent vortices at a ferromagnetic superconducting oxide interface
9 TSV-less 3D stacking of MEMS and CMOS via low temperature Al-Au direct bonding with simultaneous formation of hermetic seal
ปี พ.ศ. 2556
10 Mineral Composition of and the Relationships Between Them of Human Basal Ganglia in Very Old Age
11 Structures and mechanisms of the first-branch northward-propagating intraseasonal oscillation over the tropical Indian Ocean
12 Atomic diffusion behavior in Cu-Al explosive welding process.
13 A Pt(II)-dip complex stabilizes parallel c-myc G-quadruplex
14 A multi-relay-selection scheme with cyclic delay diversity.
15 An individual-specific gait pattern prediction model based on generalized regression neural networks
16 Axial crushing of triangular tubes.
17 Eccentric loading of fluorogen with aggregation-induced emission in PLGA matrix increases nanoparticle fluorescence quantum yield for targeted cellular imaging
18 Effects of electrode material and configuration on the characteristics of planar resistive switching devices
19 Effect of inter-defect interaction on tensile fatigue behavior of a single-walled carbon nanotube with stone wales defects
20 Age-Related Differences and Relationships Between Elements in Human Amygdala and Other Limbic System or Basal Ganglia
ปี พ.ศ. 2555
21 α-Fe2O3 nanotubes-reduced graphene oxide composites as synergistic electrochemical capacitor materials
22 Silver nanocube-enhanced far-red/near-infrared fluorescence of conjugated polyelectrolyte for cellular imaging
23 Experimental evaluation of arm motion using tri-axial accelerometers based on factorized quaternion approach.
24 Bruton's tyrosine kinase phosphorylates Toll-like receptor 3 to initiate antiviral response
25 Double-layer hepatocyte tumor co-culture using hydrogel for drug effectivity and specificity analysis
26 Walking assist device : the electronic and firmware design.
27 Parasite-based screening and proteome profiling reveal orlistat, an FDA-approved drug, as a potential anti trypanosoma brucei agent
28 Investigation on heat and mass transfer in hygroscopic random charged fiber webs.
29 Parametric study of an underwater finned propulsor inspired by bluespotted ray
30 CEO pay cuts and forced turnover: Their causes and consequences
31 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
ปี พ.ศ. 2554
32 Daughters of God
33 Analytical determination of permeability of porous fibrous media with consideration of electrokinetic phenomena.
34 Influence of chitosan and porosity on heat and mass transfer in chitosan-treated porous fibrous material.
35 Design and locomotion control of a biomimetic underwater vehicle with fin propulsion.
ปี พ.ศ. 2553
36 Gender differences in elements of human anterior commissure and olfactory bulb and tract
37 Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study
ปี พ.ศ. 2552
38 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
ปี พ.ศ. 2551
39 Variation of initial 230Th/232Th and limits of high precision U–Th dating of shallow-water corals
40 Earthquake supercycles inferred from sea-level changes recorded in the corals of West Sumatra
41 Age-related changes of elements in human olfactory bulbs and tracts and relationships among their contents
ปี พ.ศ. 2550
42 Network and parallel computing : IFIP international conference, NPC 2007, Dalian, China, September 18-21, 2007 : proceedings
ปี พ.ศ. 2541
43 Needs and received responses among parents of hospitalized children / Liu ke