ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Limsoon 7
2 Vajta, Gabor. 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Law, Wing-Cheung 5
5 He, Ying 5
6 Hubaux, Jean-Pierre. 5
7 Bolund, Lars 5
8 Rosenberg, Catherine. 5
9 Ye, Ling 5
10 Liu, Ying 5
11 Lin, Lin 5
12 Yong, Ken-Tye 5
13 Lin, Lin. 4
14 Tan, Yap Peng 4
15 Coyne, Richard 4
16 Liu, Jing 4
17 Du, Yutao 4
18 Tan, Ming-Jen 3
19 Purup, Stig 3
20 Zhao, Liang 3
21 Xu, Qing-Feng 3
22 Hu, Rui 3
23 Du, Yutao. 3
24 Hoi, Steven Chu Hong 3
25 Kampuansai J. 3
26 Kangwanpong D. 3
27 Liu, Qian 3
28 Roy, Indrajit 3
29 Vajta, Gábor 3
30 Yang, Huanming 3
31 Liu, Liwei 3
32 Huang, Likun 3
33 Callesen, Henrik 3
34 Laidlaw, Ken 2
35 Shang, Yuanyuan 2
36 Reynolds, Jessica L. 2
37 Koepping, Elizabeth 2
38 Tang, Chuyang Y. 2
39 Roh, Kwangdong 2
40 Rosenberg, Catherine 2
41 Kim, Chris H. 2
42 Pain, Helen 2
43 Cai, Qizhou 2
44 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
45 Huo, Fengwei 2
46 Nurmikko, Arto 2
47 Dang, Cuong 2
48 Zhou, Xiuzhuang 2
49 Morris, Paul 2
50 Wang, Gang 2
51 Zhang, Qichun 2
52 Gu, Pei-Yang 2
53 Zhang, Xiuqing. 2
54 Zhang, Danqing 2
55 Xu S. 2
56 Yang, Huanming. 2
57 Su, Haibin 2
58 Liu, Yang. 2
59 Han, Kai. 2
60 Chen, Peng 2
61 Schwannauer, Matthias 2
62 Power, Michael 2
63 Li, Chang Ming 2
64 Coe-Sullivan, Seth 2
65 Kragh, Peter M 2
66 Callesen, Henrik. 2
67 Liu, Ying. 2
68 Zhu, Jing 2
69 Kuwayama, Masashige 2
70 Jørgensen, Arne Lund 2
71 Nielsen, Anders Lade 2
72 Purup, Stig. 2
73 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
74 Bolund, Lars. 2
75 Panagiotis Papadimitratos. 2
76 Xiang, Liu 2
77 Schmidt, Mette. 2
78 Li, Feng 2
79 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
80 Srikummool M. 2
81 Vasilakos, Athanasios V. 2
82 Li, Zhenhua 2
83 Lim, Samuel Chao Voon 2
84 Tai, Xue Cheng 2
85 Schmidt, Mette 2
86 Girard, Andre. 2
87 Zhao, Dan 2
88 Castagne, Sylvie 2
89 Lysaker, Marius 2
90 Hu, Yazhuo 2
91 Swihart, Mark T. 2
92 Zhang, Xihe 2
93 Kwoh, Chee Keong 2
94 Seielstad M. 2
95 Prasad, Paras N. 2
96 Lu, Zhisong 1
97 Oh S. 1
98 Jiang, Zhiyong 1
99 Zhao, Qian 1
100 Stanley, Brian 1
101 Yu, Zhiping 1
102 Guo, Jun 1
103 Chin, Kek Foo 1
104 Oka A. 1
105 Bao, Qiaoliang 1
106 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
107 Ohashi J. 1
108 Xiang, Liu. 1
109 Chen, Wenchao 1
110 Dong, Zhili 1
111 Li, Ye 1
112 Nishida N. 1
113 Gisborne, Nik 1
114 Sun, Lingling 1
115 Chu, Jian 1
116 Qiao, Miao 1
117 Gao, HongMei 1
118 Yu, Hao 1
119 Liu, HanLong 1
120 Oh B. 1
121 Tan, Choon-Hong 1
122 Dima, Maria 1
123 Wright, Mark 1
124 Jiang, Xudong 1
125 Yu, Liujian 1
126 Allen, Clarence R. 1
127 Chua, Beng-Wah 1
128 Williams, Patrick L. 1
129 Delaunay, Wylliam 1
130 Androulaki, Maria 1
131 Maurer-Stroh, Sebastian 1
132 Zhang, Chun 1
133 Wang, Liyun 1
134 Zhang, Weiqing 1
135 Ho, Zheng Jie Marc 1
136 McGill, Sally Fagerson 1
137 Joly, Damien 1
138 Guo, Mei-Ling 1
139 Sieh, Kerry 1
140 Hu, Menglan. 1
141 Chen, Hui 1
142 Ong R. 1
143 Jing, Zhenzhong 1
144 Qin, Fang 1
145 Williams, Richard 1
146 Gong, Cheng 1
147 Mathey, François 1
148 Agostino, Cristiano 1
149 Veeravalli, Bharadwaj. 1
150 Padilla C.D. 1
151 Tan, Yap-Peng 1
152 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
153 Guo, Jinjun 1
154 Steckel, Jonathan S. 1
155 Liu E.T. 1
156 Aravind Iyer 1
157 Ritchie, Graeme 1
158 Shan, Wen 1
159 Kumar, Rajiv 1
160 Shenghua, Jin 1
161 He, Daqing 1
162 Lin, Guimiao 1
163 Jacucci, Carlo 1
164 Davis, Hunter Morgan 1
165 Majumder P.P. 1
166 Theng, Yin-Leng 1
167 Lee J.-Y. 1
168 Chen, Songtao 1
169 Wang, Jing 1
170 Son, Hungsun 1
171 Kumar V. 1
172 Singh, A.K. 1
173 Chia, Elbert E. M. 1
174 Panagopoulos, Christos 1
175 Kumar, Sanjay 1
176 McMeel, Dermott 1
177 Liu, Xiang. 1
178 Wang, Zuoyong 1
179 Wang, Yi 1
180 Lai P.S. 1
181 Gan, Chee Lip 1
182 Foo, Schubert 1
183 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
184 Yoon, Seung Wook 1
185 Rui, Hu 1
186 Liu, Shuqing 1
187 Yu, Aibin 1
188 Mukerji M. 1
189 Liu, Xin 1
190 Naritomi K. 1
191 Lee, Chengkuo 1
192 Qi, Saren 1
193 Cowie, Claire 1
194 Chen, Yumin 1
195 Yang, Jinhua 1
196 Thomas, Jonathan 1
197 Wang, Yucheng 1
198 Made, Riko I. 1
199 Girard, André 1
200 Kwak, Sang Kyu 1
201 Peng, Kaiping 1
202 Mandapati K.K. 1
203 Marzuki S. 1
204 Shao, Xiao 1
205 Mitchell W. 1
206 Wu, Youyou 1
207 Yan, Li Ling 1
208 Fergusson, David 1
209 Mahajan, Supriya D. 1
210 Ngamphiw C. 1
211 Pribenszky, Csaba. 1
212 Malyutin D. 1
213 Oppelt A. 1
214 Mahgoub M. 1
215 Krasilnikov M. 1
216 Ivanisenko Y. 1
217 Khojoyan M. 1
218 Otevrel M. 1
219 Petrosyan B. 1
220 Asova G. 1
221 Grabosch H. 1
222 Richter D. 1
223 Stephan F. 1
224 Shapovalov A. 1
225 Isaev I. 1
226 Hakobyan L. 1
227 Xiao H. 1
228 Yang J.O. 1
229 Wu J.-Y. 1
230 Wang H. 1
231 Wang E. 1
232 Shugart Y.Y. 1
233 Yoo H.-S. 1
234 Rimjaem S. 1
235 Vashchenko G. 1
236 Zilfalil B.A. 1
237 Zhao G. 1
238 Yuan W. 1
239 Groß M. 1
240 Klemz G. 1
241 Sandraling Y. 1
242 Scaria V. 1
243 Salvador J.M. 1
244 Sakaki Y. 1
245 Phipps M.E. 1
246 Png E. 1
247 Sidek M.R. 1
248 Sinha A. 1
249 Suzuki Y. 1
250 Tabbada K.A. 1
251 Suryadi H. 1
252 Sugano S. 1
253 Sudoyo H. 1
254 Perdigon H.B. 1
255 Kittichok Nithisathian 1
256 Wenndorff R. 1
257 Flöttmann K. 1
258 Weidinger S. 1
259 Nozdrin M. 1
260 Köhler W. 1
261 Hoffmann M. 1
262 Lederer S. 1
263 Will I. 1
264 Paramonov V. 1
265 Templin I. 1
266 Schreiber S. 1
267 Schlarb H. 1
268 Villamor L.P. 1
269 Tokunaga K. 1
270 Meng, Min 1
271 Geffroy, Bernard 1
272 Lin, Tzer Pin Raymond 1
273 Jakobsen, Jannik E. 1
274 McPaul, Ann 1
275 Guo, Yunlong 1
276 Walker, Brigid 1
277 Di, Chong-An 1
278 Duan, Zheng 1
279 Zhang X. 1
280 Yoon, Yong-Jin 1
281 Lee, Jian Ming Vernon 1
282 Johansen, Marianne G. 1
283 Tondelier, Denis 1
284 Xia, Jiazhi 1
285 Zhao, Yan 1
286 Bøgh, Ingrid Brück 1
287 Raeburn, Alison Somers 1
288 Wang, Zisu 1
289 Chen, Liguang 1
290 Ng, Ching Ging 1
291 Tong, Jiarong 1
292 Holm, Ida E. 1
293 Tan, Clive M. 1
294 Tan, Huei Shuan 1
295 McKenzie, Karen 1
296 Lescop, Christophe 1
297 Yu, Gui 1
298 Østrup, Olga 1
299 Ghosh, Moumita. 1
300 Lin, Weisi 1
301 Collins, David 1
302 Zhou, Yuhua 1
303 Verma, Brijesh. 1
304 Yang Z. 1
305 Serey B. 1
306 Ong, Beng S. 1
307 Sovannary T. 1
308 Tan A. 1
309 Deng, Chenwei 1
310 Zhang, You-Hao 1
311 Ghosh, Ranadhir. 1
312 Lim, Suo Hon 1
313 Yan S. 1
314 Liu, Yunqi 1
315 Gillespie, Amaya. 1
316 Hissler, Muriel 1
317 Baek, Jong Dae 1
318 Reaburn, Peter. 1
319 Shin, Choongsoo 1
320 Réau, Régis 1
321 Yang, Gao 1
322 Hu, Junlin 1
323 Balanda, Kevin. 1
324 Lin, Ming 1
325 Qi X. 1
326 Vithia, Gunalan 1
327 Ahn, Sungmo 1
328 Abdulla M.A. 1
329 Sun, Changqing 1
330 Wang, Yubo 1
331 Garcia-Prieto, Celia 1
332 Huang, T. S. 1
333 McClenaghan, Kerry 1
334 Jakobsen, Jannik E 1
335 Burger, Jan A. 1
336 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
337 Croce, Carlo M. 1
338 Zhou, Zhaofeng 1
339 Ahmed I. 1
340 Sana, Barindra 1
341 Lee S. 1
342 Xiao, Gaoxi 1
343 Palittapongarnpim P. 1
344 McAllister, Margaret, RN. 1
345 Wang, Dong 1
346 Keating, Michael J. 1
347 Wang, Jun. 1
348 Huang, Peng 1
349 Hasking, Penelope 1
350 Estefan, Andrew 1
351 Zhang, Wan 1
352 Chen J. 1
353 Nguyen, Hung 1
354 Chen, Gang 1
355 Lim, Sierin 1
356 Bhak J. 1
357 Østrup, Olga. 1
358 Lim, Kok-Hwa 1
359 Hamp, Tobias 1
360 Chen C.-H. 1
361 Holm, Ida E 1
362 Routh, Parimal 1
363 Chen Y.-T. 1
364 Huang, Jinghuai 1
365 Chu J. 1
366 Zhao, Junying 1
367 Song, Hongwei 1
368 Hyttel, Poul. 1
369 Lu, Lanyuan 1
370 Wang, Wen-Ping 1
371 Chaurasia A. 1
372 Kim, Dong-Hwan 1
373 Brahmachari S.K. 1
374 Plunkett, William 1
375 Moldt, Brian 1
376 Liu, Xinjuan 1
377 Ma, Shouzhi 1
378 Winther, Kjeld Dahl 1
379 Schyth, Brian Dall 1
380 Ananthanarayanan, Arundithi 1
381 Xin, Shi-Qing 1
382 Calacal G.C. 1
383 Wang, Xuewan 1
384 Kim S. 1
385 Pang, John Hock Lye 1
386 Lin, Juncong 1
387 Luo X. 1
388 Kang, Jun-Koo 1
389 Gan, Leong Huat 1
390 Wang, Jianhua 1
391 Kutanan W. 1
392 Li, Shengting 1
393 Baik, Bok 1
394 Er, Meng Joo 1
395 Gao, Junkuo 1
396 Kim, Jin-Mo 1
397 Molnár, Molnar. 1
398 Liao S. 1
399 Sørensen, Charlotte Brandt 1
400 Ping, Yuan 1
401 Bao, Hongqian 1
402 Kuwayama, Masaabc. 1
403 Bunnath L. 1
404 Liu, Gao-Yan 1
405 Pan, Yongzheng 1
406 Ge, Jian-Feng 1
407 Aun H.S. 1
408 Zhang, Chi 1
409 Samnom H. 1
410 Chen, Hongyan 1
411 Luo, Yonglun 1
412 Li, Lin 1
413 Lian, Zhichao 1
414 Shi H. 1
415 Dunyaporn Trachootham 1
416 Sun, Gengzhi 1
417 Luo, Yonglun. 1
418 Wang, Kai 1
419 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
420 Jung J. 1
421 Liu, Yaqian 1
422 Li, Shengting. 1
423 Nielsen, Anders Lade. 1
424 Pelicano, Helene 1
425 Wang Y. 1
426 Zheng, Lianxi 1
427 Lu, Weiqin 1
428 Gao, Fei. 1
429 Niikawa N. 1
430 Zhou, Feng 1
431 Assawamakin A. 1
432 Winther, K. D. 1
433 Su B. 1
434 Li, Gang 1
435 Wang, Chengyuan 1
436 Tongsima S. 1
437 Zhang, Xiuqing 1
438 Teoh, Eam Khwang 1
439 Cai, Hongxing 1
440 Fuchareon S. 1
441 Yau, Wei-Yun 1
442 Yang, Yong Sheng 1
443 Gao, Huasheng 1
444 Foley, Jennifer A 1
445 Wang, J. 1
446 Li, Hua 1
447 Shin, Hyeon-Jin 1
448 Jeon, Heonsu 1
449 Khurana P. 1
450 Breen, Craig 1
451 Kim H.-L. 1
452 Kim K. 1
453 Lee, Hangil 1
454 Steekel, Jonathan S. 1
455 Wu, Tom 1
456 Shin, Taeh 1
457 Chen, L. 1
458 Logie, Robert 1
459 Samat Shabdanov. 1
460 Kim, Hanbit 1
461 Pease, Alison 1
462 Cole, Jacqueline M. 1
463 Jha P. 1
464 Jinam T.A. 1
465 Seo, Jiwon 1
466 Lee, Jiyoul 1
467 Miao, Shifeng 1
468 Kennedy G.C. 1
469 Wang, Y. 1
470 Colton, Simon 1
471 Li, Najun 1
472 Wilkinson, Mark 1
473 Xu, Zhichuan 1
474 Koike T. 1
475 You, L. 1
476 Sproule, John 1
477 Li, Haizhou 1
478 Xiao, Qijun 1
479 He, Jian 1
480 Liu, Chaoyin 1
481 Kulawonganunchai S. 1
482 Li, Ruidi 1
483 Guan, Lunhui 1
484 Zhou, X. 1
485 Nauright, John 1
486 Kimura R. 1
487 Wu, Wangliang 1
488 Zheng, Junwei 1
489 Haszeldine, Stuart 1
490 Xiao, Xiong 1
491 Kim W.-Y. 1
492 Xing, Guozhong 1
493 Peng, Haiyang 1
494 Zhao, Yi 1
495 Nash, Christine Scott 1
496 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
497 Sun, Ru 1
498 Chng, Eng Siong 1
499 Kimm K. 1
500 Sydor, John. 1
501 Smaill, Alan 1
502 Guo, Hua 1
503 Edo J. 1
504 Danupon Ariyasajjakorn 1
505 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
506 Delfin F.C. 1
507 Li, Bin 1
508 Ho, Steven C. L. 1
509 Loo, Wan-Yi 1
510 Ghang H. 1
511 Bardor, Muriel 1
512 Loo, Say Chye Joachim 1
513 Panchard, Jacques. 1
514 CNPq (Brazilian Research Council) 1
515 Jiang, Bin 1
516 Ravi Mazumdar. 1
517 Yan, Mi 1
518 Wong, Colin Hong An 1
519 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
520 Lu, Yunpeng 1
521 Iyer, Aravind. 1
522 Tang, Tilan 1
523 Ma, Kexin. 1
524 Shen, Zhi-Liang 1
525 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
526 Wang, Ningfei 1
527 De Ungria M.C.A. 1
528 Yang, Minghui 1
529 Loh, Teck-Peng 1
530 Robertson, David 1
531 Fong, Kai-Soon 1
532 Smith, Tim J 1
533 Yang, Yuansheng 1
534 Hoh B.P. 1
535 Jarfors, Anders E. W. 1
536 Long, Yi 1
537 Huang W. 1
538 Zhu, Xi 1
539 Inoko H. 1
540 Lee, Dongwook 1
541 Mitran, Patrick. 1
542 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
543 Zhou, J. 1
544 Goh, Lin-Tang 1
545 Ho S.-F. 1
546 Song, Zhiwei 1
547 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
548 Gojobori T. 1
549 Wang, Ning 1
550 Piorkowski, Michal. 1
551 Grossglauser, Matthias. 1
552 Cao, Xun 1
553 Keane, John. 1
554 Magdassi, Shlomo 1
555 grant no. 200074/97-0 1
556 Tong, Yen Wah 1
557 Han J. 1
558 Li, Shengyong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 Goal Orientations And Organisational Outcomes
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake