ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Limsoon 7
2 Vajta, Gabor. 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Law, Wing-Cheung 5
5 He, Ying 5
6 Hubaux, Jean-Pierre. 5
7 Ye, Ling 5
8 Rosenberg, Catherine. 5
9 Yong, Ken-Tye 5
10 Liu, Ying 5
11 Lin, Lin 5
12 Bolund, Lars 5
13 Liu, Jing 4
14 Lin, Lin. 4
15 Tan, Yap Peng 4
16 Coyne, Richard 4
17 Du, Yutao 4
18 Huang, Likun 3
19 Liu, Liwei 3
20 Roy, Indrajit 3
21 Tan, Ming-Jen 3
22 Liu, Qian 3
23 Hoi, Steven Chu Hong 3
24 Hu, Rui 3
25 Zhao, Liang 3
26 Callesen, Henrik 3
27 Yang, Huanming 3
28 Xu, Qing-Feng 3
29 Purup, Stig 3
30 Vajta, Gábor 3
31 Kangwanpong D. 3
32 Du, Yutao. 3
33 Kampuansai J. 3
34 Han, Kai. 2
35 Li, Chang Ming 2
36 Su, Haibin 2
37 Xiang, Liu 2
38 Vasilakos, Athanasios V. 2
39 Rosenberg, Catherine 2
40 Wang, Gang 2
41 Kim, Chris H. 2
42 Xu S. 2
43 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
44 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
45 Li, Feng 2
46 Shang, Yuanyuan 2
47 Zhou, Xiuzhuang 2
48 Reynolds, Jessica L. 2
49 Prasad, Paras N. 2
50 Girard, Andre. 2
51 Lysaker, Marius 2
52 Panagiotis Papadimitratos. 2
53 Zhang, Danqing 2
54 Schmidt, Mette. 2
55 Cai, Qizhou 2
56 Tai, Xue Cheng 2
57 Li, Zhenhua 2
58 Zhang, Xihe 2
59 Hu, Yazhuo 2
60 Swihart, Mark T. 2
61 Castagne, Sylvie 2
62 Lim, Samuel Chao Voon 2
63 Zhu, Jing 2
64 Liu, Yang. 2
65 Roh, Kwangdong 2
66 Nurmikko, Arto 2
67 Dang, Cuong 2
68 Coe-Sullivan, Seth 2
69 Tang, Chuyang Y. 2
70 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
71 Huo, Fengwei 2
72 Zhao, Dan 2
73 Kwoh, Chee Keong 2
74 Chen, Peng 2
75 Bolund, Lars. 2
76 Zhang, Qichun 2
77 Nielsen, Anders Lade 2
78 Schmidt, Mette 2
79 Jørgensen, Arne Lund 2
80 Purup, Stig. 2
81 Gu, Pei-Yang 2
82 Morris, Paul 2
83 Koepping, Elizabeth 2
84 Schwannauer, Matthias 2
85 Liu, Ying. 2
86 Zhang, Xiuqing. 2
87 Yang, Huanming. 2
88 Laidlaw, Ken 2
89 Power, Michael 2
90 Callesen, Henrik. 2
91 Kuwayama, Masashige 2
92 Kragh, Peter M 2
93 Srikummool M. 2
94 Seielstad M. 2
95 Pain, Helen 2
96 Zhao G. 1
97 Shugart Y.Y. 1
98 Yang J.O. 1
99 Yoo H.-S. 1
100 Yuan W. 1
101 Vashchenko G. 1
102 Xiao H. 1
103 Khojoyan M. 1
104 Krasilnikov M. 1
105 Ivanisenko Y. 1
106 Isaev I. 1
107 Rimjaem S. 1
108 Hakobyan L. 1
109 Zilfalil B.A. 1
110 Tan A. 1
111 Sudoyo H. 1
112 Sugano S. 1
113 Sinha A. 1
114 Mahgoub M. 1
115 Sidek M.R. 1
116 Suryadi H. 1
117 Suzuki Y. 1
118 Wang E. 1
119 Wang H. 1
120 Villamor L.P. 1
121 Tokunaga K. 1
122 Tabbada K.A. 1
123 Wu J.-Y. 1
124 Flöttmann K. 1
125 Templin I. 1
126 Will I. 1
127 Schreiber S. 1
128 Schlarb H. 1
129 Hoffmann M. 1
130 Lederer S. 1
131 Paramonov V. 1
132 Kittichok Nithisathian 1
133 Mitran, Patrick. 1
134 Scaria V. 1
135 Zhou, J. 1
136 Fong, Kai-Soon 1
137 Jarfors, Anders E. W. 1
138 Wenndorff R. 1
139 Weidinger S. 1
140 Shapovalov A. 1
141 Stephan F. 1
142 Petrosyan B. 1
143 Otevrel M. 1
144 Oppelt A. 1
145 Richter D. 1
146 Asova G. 1
147 Köhler W. 1
148 Nozdrin M. 1
149 Klemz G. 1
150 Groß M. 1
151 Grabosch H. 1
152 Malyutin D. 1
153 Thomas, Jonathan 1
154 Oh B. 1
155 Wright, Mark 1
156 Dima, Maria 1
157 Nishida N. 1
158 Ngamphiw C. 1
159 Gisborne, Nik 1
160 Oh S. 1
161 Stanley, Brian 1
162 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
163 Ong R. 1
164 Oka A. 1
165 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
166 Ohashi J. 1
167 Cowie, Claire 1
168 Naritomi K. 1
169 Majumder P.P. 1
170 Jacucci, Carlo 1
171 He, Daqing 1
172 Liu E.T. 1
173 Ritchie, Graeme 1
174 Mandapati K.K. 1
175 Marzuki S. 1
176 Mukerji M. 1
177 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
178 Sydor, John. 1
179 Mitchell W. 1
180 Fergusson, David 1
181 Williams, Richard 1
182 Padilla C.D. 1
183 Bunnath L. 1
184 Kuwayama, Masaabc. 1
185 Sovannary T. 1
186 Serey B. 1
187 Yang Z. 1
188 Pribenszky, Csaba. 1
189 Aun H.S. 1
190 Samnom H. 1
191 Sakaki Y. 1
192 Salvador J.M. 1
193 Png E. 1
194 Phipps M.E. 1
195 Perdigon H.B. 1
196 Yan S. 1
197 Qi X. 1
198 Bøgh, Ingrid Brück 1
199 McKenzie, Karen 1
200 Raeburn, Alison Somers 1
201 Androulaki, Maria 1
202 Agostino, Cristiano 1
203 Holm, Ida E. 1
204 McPaul, Ann 1
205 Zhang X. 1
206 Østrup, Olga 1
207 Johansen, Marianne G. 1
208 Walker, Brigid 1
209 Jakobsen, Jannik E. 1
210 Sandraling Y. 1
211 Gong, Cheng 1
212 Pan, Yongzheng 1
213 Bao, Hongqian 1
214 Deng, Chenwei 1
215 Ong, Beng S. 1
216 Zhou, Yuhua 1
217 Lin, Weisi 1
218 Li, Lin 1
219 Zhang, Chi 1
220 Er, Meng Joo 1
221 Lian, Zhichao 1
222 Lin, Juncong 1
223 Gan, Leong Huat 1
224 Ping, Yuan 1
225 Lim, Suo Hon 1
226 Hu, Junlin 1
227 Guo, Yunlong 1
228 Geffroy, Bernard 1
229 Tondelier, Denis 1
230 Tan, Huei Shuan 1
231 Lescop, Christophe 1
232 Di, Chong-An 1
233 Duan, Zheng 1
234 Réau, Régis 1
235 Lin, Ming 1
236 Liu, Yunqi 1
237 Hissler, Muriel 1
238 Yu, Gui 1
239 Cai, Hongxing 1
240 Wang, Kai 1
241 Shen, Zhi-Liang 1
242 Ravi Mazumdar. 1
243 Ma, Kexin. 1
244 Wong, Colin Hong An 1
245 Yang, Yong Sheng 1
246 Iyer, Aravind. 1
247 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
248 Loo, Wan-Yi 1
249 Grossglauser, Matthias. 1
250 Keane, John. 1
251 Piorkowski, Michal. 1
252 Loh, Teck-Peng 1
253 Panchard, Jacques. 1
254 Lu, Lanyuan 1
255 Hamp, Tobias 1
256 Pelicano, Helene 1
257 Keating, Michael J. 1
258 Lu, Weiqin 1
259 Liu, Yaqian 1
260 Dunyaporn Trachootham 1
261 Huang, Peng 1
262 Chen, Gang 1
263 Croce, Carlo M. 1
264 Plunkett, William 1
265 Burger, Jan A. 1
266 Garcia-Prieto, Celia 1
267 Zhang, Wan 1
268 Zhao, Yan 1
269 Wang, Zisu 1
270 Son, Hungsun 1
271 Panagopoulos, Christos 1
272 Chia, Elbert E. M. 1
273 Li, Shengyong 1
274 Liu, Chaoyin 1
275 Zhou, X. 1
276 Guo, Jinjun 1
277 Liu, Xiang. 1
278 Gan, Chee Lip 1
279 Kwak, Sang Kyu 1
280 Lin, Guimiao 1
281 Aravind Iyer 1
282 Kumar, Rajiv 1
283 You, L. 1
284 Xiao, Qijun 1
285 Li, Hua 1
286 Wang, J. 1
287 Chen, L. 1
288 Miao, Shifeng 1
289 Wang, Y. 1
290 Wu, Tom 1
291 Li, Najun 1
292 Sun, Ru 1
293 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
294 Peng, Haiyang 1
295 Zheng, Junwei 1
296 Xing, Guozhong 1
297 Made, Riko I. 1
298 Mahajan, Supriya D. 1
299 Mathey, François 1
300 Sieh, Kerry 1
301 Lee J.-Y. 1
302 Chen, Hui 1
303 Bao, Qiaoliang 1
304 Qin, Fang 1
305 Delaunay, Wylliam 1
306 Williams, Patrick L. 1
307 McGill, Sally Fagerson 1
308 Wang, Zuoyong 1
309 Joly, Damien 1
310 Allen, Clarence R. 1
311 Yu, Liujian 1
312 Xiang, Liu. 1
313 Lu, Zhisong 1
314 Rui, Hu 1
315 Yoon, Seung Wook 1
316 Yu, Aibin 1
317 Wang, Yucheng 1
318 Yan, Li Ling 1
319 Chen, Yumin 1
320 Lee, Chengkuo 1
321 Liu, HanLong 1
322 Guo, Jun 1
323 Dong, Zhili 1
324 Gao, HongMei 1
325 Chu, Jian 1
326 Samat Shabdanov. 1
327 Chen Y.-T. 1
328 Ho, Steven C. L. 1
329 Loo, Say Chye Joachim 1
330 Guo, Hua 1
331 Li, Bin 1
332 Wang, Ningfei 1
333 Jiang, Bin 1
334 Bardor, Muriel 1
335 Wang, Ning 1
336 Magdassi, Shlomo 1
337 Goh, Lin-Tang 1
338 Tong, Yen Wah 1
339 Cao, Xun 1
340 Song, Zhiwei 1
341 Yang, Minghui 1
342 Yan, Mi 1
343 Xin, Shi-Qing 1
344 Ananthanarayanan, Arundithi 1
345 Wang, Xuewan 1
346 Ma, Shouzhi 1
347 Kim, Dong-Hwan 1
348 Wang, Wen-Ping 1
349 Routh, Parimal 1
350 Zhao, Junying 1
351 Lu, Yunpeng 1
352 Song, Hongwei 1
353 Huang, Jinghuai 1
354 Lim, Kok-Hwa 1
355 Long, Yi 1
356 Yang, Yuansheng 1
357 Xu, Zhichuan 1
358 He, Jian 1
359 Li, Haizhou 1
360 Wu, Wangliang 1
361 Zhao, Yi 1
362 Chng, Eng Siong 1
363 Guan, Lunhui 1
364 Li, Ruidi 1
365 Wang, Yi 1
366 Chen, Songtao 1
367 Kumar, Sanjay 1
368 Wang, Jing 1
369 Singh, A.K. 1
370 Xiao, Xiong 1
371 Lee, Hangil 1
372 Kim, Hanbit 1
373 Seo, Jiwon 1
374 Cole, Jacqueline M. 1
375 Lee, Dongwook 1
376 Zhu, Xi 1
377 Ahn, Sungmo 1
378 Lee, Jiyoul 1
379 Shin, Taeh 1
380 Steekel, Jonathan S. 1
381 Breen, Craig 1
382 Shin, Hyeon-Jin 1
383 Jeon, Heonsu 1
384 Liu, Xinjuan 1
385 Lim, Sierin 1
386 Reaburn, Peter. 1
387 Baek, Jong Dae 1
388 Yoon, Yong-Jin 1
389 Lee, Jian Ming Vernon 1
390 Lin, Tzer Pin Raymond 1
391 Meng, Min 1
392 Gillespie, Amaya. 1
393 Shin, Choongsoo 1
394 Ghosh, Moumita. 1
395 Ghosh, Ranadhir. 1
396 Verma, Brijesh. 1
397 Yang, Gao 1
398 Balanda, Kevin. 1
399 Xia, Jiazhi 1
400 Tan, Clive M. 1
401 Chua, Beng-Wah 1
402 Maurer-Stroh, Sebastian 1
403 Jiang, Xudong 1
404 Guo, Mei-Ling 1
405 Veeravalli, Bharadwaj. 1
406 Zhang, Chun 1
407 Ho, Zheng Jie Marc 1
408 Ng, Ching Ging 1
409 Tong, Jiarong 1
410 Chen, Liguang 1
411 Vithia, Gunalan 1
412 Wang, Liyun 1
413 Zhang, You-Hao 1
414 Liu, Gao-Yan 1
415 Pang, John Hock Lye 1
416 Wang, Dong 1
417 Zheng, Lianxi 1
418 Sun, Gengzhi 1
419 Teoh, Eam Khwang 1
420 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
421 Nguyen, Hung 1
422 Xiao, Gaoxi 1
423 Sana, Barindra 1
424 Zhou, Zhaofeng 1
425 Sun, Changqing 1
426 Wang, Yubo 1
427 Huang, T. S. 1
428 Yau, Wei-Yun 1
429 Wang, Chengyuan 1
430 Sørensen, Charlotte Brandt 1
431 Wang, Jianhua 1
432 Chen, Hongyan 1
433 Luo, Yonglun 1
434 Ge, Jian-Feng 1
435 Kang, Jun-Koo 1
436 Li, Shengting 1
437 Li, Gang 1
438 Zhou, Feng 1
439 Gao, Junkuo 1
440 Kim, Jin-Mo 1
441 Baik, Bok 1
442 Shan, Wen 1
443 Steckel, Jonathan S. 1
444 Edo J. 1
445 CNPq (Brazilian Research Council) 1
446 Danupon Ariyasajjakorn 1
447 Delfin F.C. 1
448 De Ungria M.C.A. 1
449 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
450 Ghang H. 1
451 Robertson, David 1
452 grant no. 200074/97-0 1
453 Ho S.-F. 1
454 Han J. 1
455 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
456 Gojobori T. 1
457 Tang, Tilan 1
458 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
459 Calacal G.C. 1
460 Schyth, Brian Dall 1
461 Winther, Kjeld Dahl 1
462 Brahmachari S.K. 1
463 Moldt, Brian 1
464 Chaurasia A. 1
465 Holm, Ida E 1
466 Chu J. 1
467 Gao, Huasheng 1
468 Hyttel, Poul. 1
469 Østrup, Olga. 1
470 Chen C.-H. 1
471 Hoh B.P. 1
472 Smith, Tim J 1
473 Nash, Christine Scott 1
474 Kimura R. 1
475 Kimm K. 1
476 Haszeldine, Stuart 1
477 Wilkinson, Mark 1
478 Kim W.-Y. 1
479 Sproule, John 1
480 Koike T. 1
481 Kumar V. 1
482 Lai P.S. 1
483 Collins, David 1
484 Kulawonganunchai S. 1
485 Nauright, John 1
486 Kim K. 1
487 Kim H.-L. 1
488 Smaill, Alan 1
489 Jha P. 1
490 Inoko H. 1
491 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
492 Huang W. 1
493 Pease, Alison 1
494 Jinam T.A. 1
495 Khurana P. 1
496 Foley, Jennifer A 1
497 Logie, Robert 1
498 Kennedy G.C. 1
499 Colton, Simon 1
500 Bhak J. 1
501 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
502 Zhao, Qian 1
503 Chen, Wenchao 1
504 Jiang, Zhiyong 1
505 Yu, Hao 1
506 Qiao, Miao 1
507 Tan, Choon-Hong 1
508 Yu, Zhiping 1
509 Chin, Kek Foo 1
510 Tan, Yap-Peng 1
511 Kutanan W. 1
512 Hu, Menglan. 1
513 Jing, Zhenzhong 1
514 Sun, Lingling 1
515 Li, Ye 1
516 Zhang, Weiqing 1
517 Foo, Schubert 1
518 Peng, Kaiping 1
519 Davis, Hunter Morgan 1
520 Theng, Yin-Leng 1
521 Shenghua, Jin 1
522 Girard, André 1
523 Shao, Xiao 1
524 Yang, Jinhua 1
525 Qi, Saren 1
526 Liu, Xin 1
527 Liu, Shuqing 1
528 Wu, Youyou 1
529 Luo X. 1
530 Liao S. 1
531 McAllister, Margaret, RN. 1
532 Hasking, Penelope 1
533 Palittapongarnpim P. 1
534 Wang, Jun. 1
535 Nielsen, Anders Lade. 1
536 Kim S. 1
537 Chen J. 1
538 Estefan, Andrew 1
539 Jakobsen, Jannik E 1
540 Ahmed I. 1
541 Abdulla M.A. 1
542 McClenaghan, Kerry 1
543 Lee S. 1
544 Wang Y. 1
545 Li, Shengting. 1
546 Winther, K. D. 1
547 Assawamakin A. 1
548 Su B. 1
549 Shi H. 1
550 Molnár, Molnar. 1
551 Tongsima S. 1
552 Fuchareon S. 1
553 Jung J. 1
554 Luo, Yonglun. 1
555 Gao, Fei. 1
556 Niikawa N. 1
557 Zhang, Xiuqing 1
558 McMeel, Dermott 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 Goal Orientations And Organisational Outcomes
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake