ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 17
2 Huang, Wei 14
3 Yin, Zongyou 7
4 Nguyen, Nam-Trung 7
5 Huang, Xiao 7
6 Xie, Linghai 6
7 Ng, Kee Woei 5
8 Li, Hai 5
9 Yap, Yit Fatt 5
10 Zeng, Zhiyuan 5
11 Yong, Ken-Tye 4
12 Ye, Ling 4
13 Liu, Jianwei 4
14 Zhao, Fei 4
15 Law, Wing-Cheung 4
16 Fan, Qu-Li 4
17 Li, Chang Ming 4
18 Xing, Bengang 4
19 Miao, Jianmin 4
20 Cao, Xiehong 4
21 Liu, Fang 3
22 Zhu, Jixin 3
23 Zhao, Xinxin 3
24 Liu, Shouping 3
25 Chen, Xiaodong 3
26 Zhang, Xiao 3
27 Kjelleberg, Staffan 3
28 Wong, Tien Yin 3
29 Lakshminarayanan, Rajamani 3
30 Min, Yuanzeng 3
31 Beuerman, Roger W. 3
32 He, Ziming 3
33 Qiao, Yan 3
34 Song, Hao 3
35 Hu, Rui 3
36 Ai, Wei 3
37 Yu, Ting 3
38 Liu, Liwei 3
39 Fan, Zhanxi 3
40 Boey, Freddy Yin Chiang 3
41 Lou, David Xiong Wen 3
42 Tan, Chaoliang 2
43 Zheng, Bing 2
44 Chen, Junze 2
45 Zhang, Qichun 2
46 Huang, Ling 2
47 Zhou, Yi 2
48 Tan, Timothy Thatt Yang 2
49 Pei, Wenbo 2
50 Wu, Xue-Jun 2
51 Pervushin, Konstantin 2
52 Bai, Yang 2
53 Verma, Chandra 2
54 Yeow, Edwin K. L. 2
55 Zhang, Qing 2
56 Zhang, Jinsong 2
57 Zhuang, Guoqiang 2
58 Tan, Xiaohui 2
59 Cohen, Yehuda 2
60 Duan, Kai. 2
61 Chen, Peng 2
62 Sun, Xudong. 2
63 Fane, Anthony G. 2
64 Zhao, Yang 2
65 Reid-Searl, Kerry. 2
66 Yan, Qinyu 2
67 McAllister, Margaret, RN. 2
68 McDougald, Diane 2
69 Rice, Scott A. 2
70 Yao, Cheng 2
71 Tang, Charles 2
72 Qi, Xiaoying 2
73 Wang, Junling 2
74 Yi, Ming-Dong 2
75 Wang, Lianhui 2
76 Hou, Linrui 2
77 Yuan, Changzhou 2
78 Lu, Gang 2
79 Cheong, Siew Ann 2
80 Hu, Yazhuo 2
81 Wu, Jumiati 2
82 Sieh, Kerry 2
83 Zhang, Xihe 2
84 Tang, Ben Zhong 2
85 Tan, Thatt Yang Timothy 2
86 Zhang, Xiaogang 2
87 Prasad, Paras N. 2
88 Leong, David Tai 2
89 Cheng, Ching Yu 2
90 Niu, Zhiqiang 2
91 Xie, Sishen 2
92 Dong, Haibo 2
93 Shen, Laifa 2
94 Zhang, Jielin 2
95 Zhou, Weiya 2
96 Zhu, Jing 2
97 Wong, Damon Wing Kee 2
98 Lin, Zongqiong 2
99 Du, Zhuzhu 2
100 Chen, Shufen 2
101 Roy, Indrajit 2
102 Wang, Jialei 1
103 Liu, Zhonghua. 1
104 Wu, Jiansheng 1
105 Luan, Zhidong. 1
106 Zhao, Peilin 1
107 Wei, Hong. 1
108 Esteban, Miguel A. 1
109 Huo, Fengwei 1
110 Yang, Huanming. 1
111 Wang, Huayan. 1
112 Deng, Hongkui. 1
113 Yang, Yanhui 1
114 Hoi, Steven 1
115 Yang, Zhenzhen. 1
116 Wang, Shouqi. 1
117 Wang, Chengyuan 1
118 Wang, Quanlei. 1
119 Zhang, Weina 1
120 Zhong, Chongming. 1
121 Luan, Jing. 1
122 Chen, Wangqiao 1
123 Ouyang, Hongsheng. 1
124 Li, Ziyi. 1
125 Vajta, Gabor. 1
126 Lu, Chunxia. 1
127 Wang, Chenyuan 1
128 Ang, Wee Hon 1
129 Fan, Priscilla WP 1
130 Wu, Lu. 1
131 Zou, Qingjian. 1
132 Ng, Jonathan WX 1
133 Ji, Guanghzhen. 1
134 Teo, Ya Shi 1
135 He, Lixiazi. 1
136 Sudhaharan, Thankiah 1
137 Hong, Xun 1
138 Yeo, Yvonne YW 1
139 Liu, Kai. 1
140 Nolte, Heinrich W 1
141 Dou, Hongwei. 1
142 Yu, Yang 1
143 Pei, Gang. 1
144 Xie, Ling-Hai 1
145 Chen, Bo 1
146 Li, Ning. 1
147 Guo, Zhen 1
148 Du, Yutao. 1
149 Liu, Zhengdong 1
150 Wang, Xuewan 1
151 Shang, Zhouchun. 1
152 Lai, Liangxue. 1
153 Sun, Gengzhi 1
154 Xiao, Lei. 1
155 Pei, Duanqing. 1
156 Wu, Yun-Long 1
157 Mohanty, Anee 1
158 Dröge, Peter 1
159 Lin, Guimiao 1
160 Yang, Liang 1
161 Reynolds, Jessica L. 1
162 Kathawala, Mustafa Hussain 1
163 Morshedi, Amir 1
164 Kwoh, Chee Keong 1
165 Grätzel, Michael 1
166 Yantara, Natalia 1
167 Ren, Zhonglu 1
168 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
169 Kumar, Rajiv 1
170 Chen, William Wei Ning 1
171 Ahmed, Sohail 1
172 Putcha, Nirupama 1
173 Leong, David Tai Wei 1
174 Mak, Garvin Kar Hang 1
175 Fan, Wai Yip 1
176 Yuan, Guoliang 1
177 Lim, Chwee Teck 1
178 Zhang, Jianhua 1
179 Liu, Zhiguo 1
180 Yin, Jiang 1
181 Cao, Bin 1
182 Chen, Xiaomin 1
183 Xu, Yanwu 1
184 Kulkarni, Sneha A. 1
185 Gaziano M. 1
186 Fan, Nana. 1
187 Wang, Fang. 1
188 Agodoa L. 1
189 Wang, Yong. 1
190 Kasiske B. 1
191 Chen, Jijun. 1
192 Zhao, Bentian. 1
193 Ouyang, Zhen. 1
194 Yang, Dongshan. 1
195 Pan, Dengke. 1
196 Han, Jianyong. 1
197 Levin A. 1
198 Yang, Yang. 1
199 Xu, Ying. 1
200 Cass A. 1
201 Krane V. 1
202 Liu, Lin. 1
203 Zhang, Zhuo 1
204 Liu, Na. 1
205 Craig J. 1
206 Hooi L.S. 1
207 Liang, Yu. 1
208 Neal B. 1
209 Lin, Lin. 1
210 Liu, Zhaoming. 1
211 Chen Z. 1
212 Tesar V. 1
213 Wiecek A. 1
214 Holdaas H. 1
215 Fellstrom B. 1
216 Krairittichai U. 1
217 Grobbee D. 1
218 De Zeeuw D. 1
219 Herrington W. 1
220 Mafham M. 1
221 Lewis D. 1
222 Dasgupta T. 1
223 Gronhagen-Riska C. 1
224 Feldt-Rasmussen B. 1
225 Massy Z.A. 1
226 Lian, Jingbao. 1
227 Emberson J. 1
228 Reith C. 1
229 Seo, Youn-Kyung. 1
230 Landray M.J. 1
231 Xiao, Bing. 1
232 Wheeler D.C. 1
233 Wanner C. 1
234 Walker R. 1
235 Zhao, Yu. 1
236 Tomson C. 1
237 Zhou, Qi. 1
238 Majoni W. 1
239 Wallendszus K. 1
240 Keng Wong, Keng Wong 1
241 Zhang, Fengcong 1
242 Li, Xuebo 1
243 Song, Xuxia 1
244 Fu, Xianjun 1
245 Wang, Changyun 1
246 Wang, Zhenguo 1
247 Mat Desa, Nasina 1
248 Desa, Nasina 1
249 Asaari, Muhammad Hasmi Abu Hassan 1
250 Abu Hassan Asaari, Muhammad Hasmi 1
251 สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ 1
252 Collins R. 1
253 Young A. 1
254 Armitage J. 1
255 Baxter A. 1
256 Tobert J. 1
257 Pedersen T. 1
258 Grimm R. 1
259 Bray C. 1
260 Chen Y. 1
261 Simpson D. 1
262 Sleight P. 1
263 Parish S. 1
264 Knott C. 1
265 Hill M. 1
266 Ryu, Sook-Young. 1
267 Baigent C. 1
268 Harrison, Penelope 1
269 Chen, Yun 1
270 Hong, Wanjin 1
271 Downer, Teresa 1
272 Gao, Yong-Gui 1
273 Harvey, Theresa 1
274 Toh, Joel D. W. 1
275 Lau, Lisa Z. M. 1
276 Calleja, Pauline 1
277 Arthur, Carol 1
278 Sun, Lingyi 1
279 Lynch, Kathy 1
280 Levett-Jones, Tracy 1
281 Nio, Amanda Qing Xia 1
282 Harrison, Penelope. 1
283 Sudsa-ard, Kriyot 1
284 Khoo, Stella P. K. 1
285 Downer, Teresa. 1
286 Kathawala, Mustafa H. 1
287 Harvey, Theresa. 1
288 Kijboonchoo, Kallaya 1
289 Chaunchaiyakul, Rungchai 1
290 Calleja, Pauline. 1
291 Arthur, Carol. 1
292 Chavasit, Visith 1
293 Lynch, Kathy. 1
294 Tan, Jackie 1
295 Jiang, Zhou. 1
296 Ross, James 1
297 Huo, Di. 1
298 Li, Xiaodong. 1
299 Gafaranga, Joseph 1
300 Hu, Xiaozhi. 1
301 China Scholarship Council (CSC) 1
302 Gallagher, Ronald 1
303 Ophascharoensuk V. 1
304 Kwon, Sung-ho, 1964- 1
305 Liu, Yi. 1
306 Leong, Weng Kee 1
307 Xiu, Zhimeng. 1
308 Reid, Lesley 1
309 Donn, Gari 1
310 Tan, Melissa J. H. 1
311 Woon, Esther C. Y. 1
312 Cheong, Eleanor J. Y. 1
313 Tang, Mingqi. 1
314 Tang, Colin W. Q. 1
315 Shenai, Prathamesh Mahesh 1
316 Barnes, Robert J. 1
317 Wang, Xiaoguang 1
318 Sun, Kewei 1
319 Chen, Lipeng 1
320 Yao, Yao 1
321 Levett-Jones, Tracy. 1
322 Shao, Qi 1
323 Xiong, Shenglin 1
324 Sollano, Jose D. 1
325 Rani, Abdul Aziz 1
326 Mitchell, Hazel M. 1
327 Ang, Tiing Leong 1
328 Yang, Long 1
329 Lau, Kin Tak 1
330 Lau, Mei Ling 1
331 Yao-Yeo, Yan Dong 1
332 Lu, Xiangjun 1
333 Au-Yeung, Gigi Chi Ting 1
334 Sun, Yaxin 1
335 Kim, Nayoung 1
336 Kim, Jae Gyu 1
337 Azuma, Takeshi 1
338 Wu, Shixin 1
339 Zou, Xi 1
340 Hunt, Richard H. 1
341 Moayyedi, Paul 1
342 Sugano, Kentaro 1
343 Xiao, Shu Dong 1
344 Chiba, Tsutomu 1
345 Uemura, N 1
346 Sun, Pengju 1
347 Goh, Khean Lee 1
348 Lam, Shiu Kum 1
349 Jiang, Ting 1
350 Tan, Adeline 1
351 Archer, Lynden A. 1
352 Ma, Yan-Wen 1
353 Fang, Zhong Ping 1
354 Qian, Yan 1
355 Li, Shiguang 1
356 Zhao, Yan 1
357 Deng, Da. 1
358 Zhu, Hong Shuang 1
359 Feng, XiaoLing 1
360 Ky, Nung 1
361 Fu, Pan You 1
362 Lim, Chuan Bian 1
363 Shi, Nai-En 1
364 Yoon, Soon Fatt 1
365 Ng, Kaijie 1
366 Wang, Yu 1
367 Wong, Chee Cheong 1
368 Darwitan, Andrew 1
369 Ling, Qidan 1
370 Lin, Jianyi 1
371 Tan, Say-Hwa 1
372 Borgna, Armando 1
373 Ng, Min Yuan 1
374 Admar, Agita Sesara 1
375 Zhang, Huijuan 1
376 Fock, Kwong Ming 1
377 Varocha Mahachai 1
378 Chu, Kanghyun 1
379 Jang, Byung-Kweon 1
380 Woo, Chang-Su 1
381 Chen, Lang 1
382 Lu, Zhisong 1
383 Kim, Yong-Bae 1
384 Luo, Kathy Qian 1
385 Shim, Ji Hoon 1
386 Ng, Ka Ming 1
387 Yu, Yong 1
388 Choi, Hong Chul 1
389 Koo, Tae Yeong 1
390 Yang, Ping 1
391 Qi, Yajun 1
392 Liang, Kun 1
393 Rubin, Charles M. 1
394 Liu, Yaqian 1
395 Tan, Chong Wei 1
396 Wang, Kai 1
397 Swihart, Mark T. 1
398 Klinger, Yann 1
399 Chen, Zuhuang 1
400 Tan, Ming-Jen 1
401 Li, Yali 1
402 Hauksson, Egill 1
403 Yu, Hongyu 1
404 Yang, Chan-Ho 1
405 Zhao, Zujin 1
406 Wu, Di 1
407 Zou, Xingquan 1
408 Shang, Jingzhi 1
409 Kwok, Ryan T. K. 1
410 Zhu, Jian-Xin 1
411 Luo, Liyan 1
412 Chan, La-o-vorakiat 1
413 Ratha-Korn Vilaichone 1
414 Castro Neto, A. H. 1
415 Loh, Kian Ping 1
416 Liu, Yanpeng 1
417 Cheng, Liang 1
418 Shi, Haibin 1
419 Luo, Zhiqiang 1
420 Li, You 1
421 Rodriguez, Sarah Ann. 1
422 Nur Hanisah Zelani. 1
423 Yeo, Kiat Seng 1
424 Peh, Marilyn Hui Ying. 1
425 Liu, Wen 1
426 Yeh, Han-Chih 1
427 Chia, Elbert E. M. 1
428 Liu, Bin 1
429 Su, Haibin 1
430 Wang, Huei 1
431 Srinivasan, Kandhadayar Gopalan 1
432 Hamza, Mohamed Sabry 1
433 Lu, Cheng-Liang 1
434 Wu, Tao 1
435 Huang, Yunhui 1
436 Li, Hong 1
437 Cai, Le 1
438 He, Qiyuan 1
439 Yan, Qingyu 1
440 Das, Gautom Kumar 1
441 Du, Yaping 1
442 Rui, Xianhong 1
443 Sun, Geng Zhi 1
444 Zheng, Lianxi 1
445 Zhao, Duan 1
446 Zhu, Bowen 1
447 Khan, Rizwan H. 1
448 Wang, Zhihong 1
449 Lei, Zhou 1
450 Zehnder, Alexander J. B. 1
451 Lin, Lim Yih 1
452 Zhang, Xi Xiang 1
453 Zhu, Weiguang 1
454 Luan, Pingshan 1
455 Hng, Huey Hoon 1
456 Yue, Weisheng 1
457 Chen, Jun 1
458 Wang, Xianbin 1
459 Xiong, Sijing 1
460 Zhu, Yuanyuan 1
461 Venkatraman, Subbu S. 1
462 Jia, Hui. 1
463 Wang, Jianhua 1
464 Yang, Jian 1
465 Chen, Hongyan 1
466 Steele, Terry W. J. 1
467 Yan, Bin 1
468 Tan, John J. Z. 1
469 Jiang, Jie 1
470 Wang, Xinghui 1
471 Huang, Charlotte L. 1
472 Kumar, Saranya 1
473 Li, Bing 1
474 Nguyen, Thuc-Quyen 1
475 Sarawathi, Padmanabhan 1
476 Shao, Qing 1
477 Eng, Bao Hui 1
478 Khoo, Pheng Kian Stella 1
479 Setyawati, Magdiel Inggrid 1
480 Costa, Marianne 1
481 Ho, Duncun 1
482 Xue, Jingwen 1
483 Phan, Hung 1
484 Yeow, Edwin 1
485 Padmanabhan, Parasuraman 1
486 Abbaspour, Karim 1
487 Safie, Siti Radiah Binte 1
488 Novak, Carol L. 1
489 Lu, Chong 1
490 Li, Zhen 1
491 Wong, Damon W. K. 1
492 Liu, Wanquan 1
493 Aylward, Stephen 1
494 Yong, Yang-Chun 1
495 Ong, Kimberly J. 1
496 Lee, Beng-Hai 1
497 Cheng, Xiangang 1
498 Wu, Guohua 1
499 Zhou, Lei 1
500 Yin, Fengshou 1
501 Chen, Xiaoming 1
502 Cai, Hongxing 1
503 Tay, Beng Kang 1
504 Liu, Tianjun 1
505 Zhou, Xiaozhu 1
506 Lin, Anping 1
507 Li, Xiaocheng 1
508 Tan, Dunlin 1
509 Park, Nam-Gyu 1
510 Baskaran, Mani 1
511 Saw, Seang-Mei 1
512 Kim, Hui-Seon 1
513 Boix, Pablo P. 1
514 Ede, James D. 1
515 Tan, Ngan Meng 1
516 Prusty, Manamohan 1
517 Aung, Thet Tun 1
518 Nandhakumar, Muruganantham 1
519 Kottapalli, Ajay G. P. 1
520 Riezman, Howard 1
521 Chong, Shan Shang 1
522 Goh, Eunice 1
523 Saraswathi, Padhmanaban 1
524 Röckström, Johan 1
525 Folberth, Christian 1
526 Chang, Jamie Ya Ting 1
527 Yang, Hong 1
528 Shen, Zhiyuan 1
529 Verma, Chandra S. 1
530 Cheung, Gemmy 1
531 Howe, Josephine L. C. 1
532 Zhao, Yun 1
533 Goss, Greg G. 1
534 Stafford, James L. 1
535 Guo, Chun Xian 1
536 Yu, Zhang 1
537 Li, Xianglin 1
538 Chu, Justin Jang Hann 1
539 Fan, Hong Jin 1
540 Lim, Sierin 1
541 Zhang, X. X. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 4
4 2557 18
5 2556 23
6 2555 42
7 2554 8
8 2553 11
9 2552 4
10 2551 4
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Phylogenetic Tree Analysis of the Cold-Hot Nature of Traditional Chinese Marine Medicine for Possible Anticancer Activity
ปี พ.ศ. 2559
2 Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict
ปี พ.ศ. 2558
3 A strategy based on nucleotide specificity leads to a subfamily-selective and cell-active inhibitor of N6-methyladenosine demethylase FTO
4 Elucidating the enhancement in optical properties of low band gap polymers by tuning the structure of alkyl side chains
5 Quantifying non-Markovianity for a chromophore-qubit pair in a super-Ohmic bath
6 The application of nitric oxide to control biofouling of membrane bioreactors
ปี พ.ศ. 2557
7 Synthetic multivalent antifungal peptides effective against fungi
8 Near-infrared light-mediated photoactivation of a platinum antitumor prodrug and simultaneous cellular apoptosis imaging by upconversion-luminescent nanoparticles
9 Enzyme-responsive cell-penetrating peptides conjugated mesoporous silica quantum dots nanocarriers for controlled release of nucleus-targeted drug molecules and real-time intracellular fluorescence imaging of tumor cells
10 Recent advance of biological molecular imaging based on lanthanide-doped upconversion-luminescent nanomaterials
11 A metal-catalyst free flexible and free-standing chitosan/vacuum-stripped graphene/polypyrrole three dimensional electrode interface for high performance dopamine sensing
12 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
13 South Korea's air force : does it have a coherent strategy?
14 A universal method for preparation of noble metal nanoparticle-decorated transition metal dichalcogenide nanobelts
15 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
16 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
17 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
18 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
19 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
20 Effects of a carbohydrate-electrolyte solution on cognitive performance following exercise-induced hyperthermia in humans
21 Fluorescence techniques used to measure interactions between hydroxyapatite nanoparticles and epidermal growth factor receptors
22 Lactose-free milk prolonged endurance capacity in lactose intolerant Asian males
23 Characterization of the archaeal community fouling a membrane bioreactor
24 Reprogramming peripheral blood mononuclear cells using an efficient feeder-free, non-integration method to generate iPS cells and the effect of immunophenotype and epigenetic state on HSPC fate
ปี พ.ศ. 2556
25 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
26 Automatic diagnosis of pathological myopia from heterogeneous biomedical data
27 A global and spatially explicit assessment of climate change impacts on crop production and consumptive water use
28 A novel graphene-polysulfide anode material for high-performance lithium-ion batteries
29 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
30 Understanding TiO2 size-dependent electron transport properties of a graphene-TiO2 photoanode in dye-sensitized solar cells using conducting atomic force microscopy
31 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
32 Thermal oxidation of Ni films for p-type thin-film transistors
33 Biogenic tellurium nanorods as a novel antivirulence agent inhibiting pyoverdine production in Pseudomonas aeruginosa
34 High efficiency solid-state sensitized solar cell-based on submicrometer rutile TiO2 nanorod and CH3NH3PbI3 perovskite sensitizer
35 Optic disk localization by a robust fusion method
36 Evaluating the toxicity of hydroxyapatite nanoparticles in catfish cells and zebrafish embryos
37 Exposure to titanium dioxide nanoparticles induces autophagy in primary human keratinocytes
38 Fabrication of flexible, all-reduced graphene oxide non-volatile memory devices
39 Giant flexoelectric polarization in a micromachined ferroelectric diaphragm
40 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Memory devices using a mixture of MoS2 and graphene oxide as the active layer
43 Preparation of weavable, all-carbon fibers for non-volatile memory devices
44 Second order online collaborative filtering
45 Snapshots of simulation : creative strategies used by Australian educators to enhance simulation learning experiences for nursing students
46 Snapshots of simulation:
47 Consecutive Postings in IM: A Case Study of QQ Group Chat
ปี พ.ศ. 2555
48 Mildly reduced graphene oxide-Ag nanoparticle hybrid films for surface-enhanced Raman scattering
49 Growth mechanism of carbon nanotubes : a nano Czochralski model
50 Suppression of mixed-phase areas in highly elongated BiFeO3 thin films on NdAlO3 substrates
51 Is saying sorry good enough? : examining the typologies of apology in organisational response during health crises.
52 Chemoselective photodeoxidization of graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst : synthesis and applications
53 Preparation of MoS2-polyvinylpyrrolidone nanocomposites for flexible nonvolatile rewritable memory devices with reduced graphene oxide electrodes
54 Ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets supported on Ni foam as advanced electrodes for supercapacitors
55 Flexible hybrid paper made of monolayer Co3O4 microsphere arrays on rGO/CNTs and their application in electrochemical capacitors
56 Graphene-based electrodes
57 Improved cyclability of lithium-ion battery anode using encapsulated V2O3 nanostructures in well-graphitized carbon fiber
58 Formation of graphene oxide gel via the π-stacked supramolecular self-assembly
59 NF-κB p65 repression by the sesquiterpene lactone, Helenalin, contributes to the induction of autophagy cell death
60 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
61 Solar energy harnessing in hexagonally arranged Si nanowire arrays and effects of array symmetry on optical characteristics
62 Improved tensile strength of carbon nanotube reinforced aluminum composites processed by powder metallurgy
63 Architecture engineering of hierarchically porous chitosan/vacuum-stripped graphene scaffold as bioanode for high performance microbial fuel cell
64 Facile preparation of non-self-quenching fluorescent DNA strands with the degree of labeling up to the theoretic limit
65 Bidirectional diode-triggered silicon-controlled rectifiers for low-voltage ESD protection
66 Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics
67 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
68 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
69 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
70 Probing into the biological processes influenced by ESC factor and oncoprotein HMGA2 using iPSCs
71 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
72 Activation enhancement of citric acid cycle to promote bioelectrocatalytic activity of arcA knockout Escherichia coli toward high-performance microbial fuel cell
73 Automatic localization of retinal landmarks
74 Graphene/carbon cloth anode for high-performance mediatorless microbial fuel cells
75 Light detection by carbon nanotube circuit with strong intertube conduction
76 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
77 Electric field driven phase transition and possible twining quasi-tetragonal phase in compressively strained BiFeO3 thin films
78 Progressive structuring of a branched antimicrobial peptide on the path to the inner membrane target
79 Finding transcription factor binding motifs for coregulated genes by combining sequence overrepresentation with cross-species conservation.
80 Facile growth of horizontally suspended carbon nanotubes
81 The formation of aldehydes from the photochemically activated reaction of Cp*Ir(CO)(Cl)(CH2R) complexes with water
82 Biophysical responses upon the interaction of nanomaterials with cellular interfaces
83 Molecular dynamics simulations of a new branched antimicrobial peptide : a comparison of force fields
84 Cytotoxic and genotoxic characterization of titanium dioxide, gadolinium oxide, and poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles in human fibroblasts
85 Modulating drug release from poly(lactic-co-glycolic acid) thin films through terminal end-groups and molecular weight
86 Investigation on transport properties in nanowires with contacts.
87 Processing and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminium composites.
88 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
89 Transmission of cultural values in the production of EFL textbooks for the Chinese primary curriculum
ปี พ.ศ. 2554
90 Numerical and experimental investigations of the formation process of ferrofluid droplets
91 Numerical studies of sessile droplet shape with moving contact lines
92 Numerical study of the formation process of ferrofluid droplets
93 Enhance electron transfer and performance of microbial fuel cells by perforating the cell membrane
94 Almost universal cupping and diamond embeddings
95 Stochastic boundary conditions for grand-canonical-like molecular dynamics simulations of open systems
96 Investigation of multiphase liquid systems in microchannels.
97 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised placebo-controlled trial
ปี พ.ศ. 2553
98 Measurement of bovine bone properties through surface indentation technique
99 Planting the green idea : a study of medium effectiveness on behavioural intentions using the theory of planned behaviour
100 Numerical simulation of droplet-based microfluidics
101 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
102 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
103 A rectifying diode with hysteresis effect from an electroactive hybrid of carbazole-functionalized polystyrene with CdTe nanocrystals via electrostatic interaction
104 Design of a power efficient output stage for dc-to-dc converters.
105 Efficient and resilient multimedia streaming on peer-to-peer networks.
106 Degree structures below 0'
107 Characterization and optical properties of (Gd1−x, Prx)2O2S nano-phosphors synthesized using a novel co-precipitation method
108 กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี พ.ศ. 2552
109 Motion of a droplet through microfluidic ratchets
110 Measurement of buried undercut structures in microfluidic devices by laser fluorescent confocal microscopy
111 Ultra-wideband (UWB) microwave imaging for breast cancer detection : UWB experiments on breast phantoms
112 A study on public-sector career intention
ปี พ.ศ. 2551
113 Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention
114 Behavior of microdroplets in diffuser/nozzle structures
115 Preparation of SnO2/carbon composite hollow spheres and their lithium storage properties.
116 Fabrication and properties of hydroxyapatite-ti network composites
ปี พ.ศ. 2549
117 Multiple object tracking by stochastic method.
118 Design and fabrication of MEMS optical switches.
119 Carbon nanotube based field effect transistors.
120 Study on molecular diffusion and release of drugs through hydrogels.
ปี พ.ศ. 2548
121 Effect of electron beam radiation on the degradation of biopolymers
ปี พ.ศ. 2547
122 Six similar sequential ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California
ปี พ.ศ. 2546
123 A structural interpretation of the aftershock "cloud" of the 1992 Mw 7.3 Landers earthquake
ปี พ.ศ. 2545
124 Higher-lifelong cyber learning in Korea : problems and potentials