ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Jianduo.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Liu, John D.
- Li, Juntao
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sun, Chengling 1
2 Gao, Shuqin 1
3 Zhou, Mi 1
4 Sun, Shengnan 1
5 Li, Zhanlong 1
6 Chen, Yuanzheng 1
7 Men, Zhiwei 1
8 Li, Zuowei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2548 1
3 2541 1
ผลงานวิจัย