ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Teck Neng 13
2 Nguyen, Nam-Trung 11
3 Zhang, Qing 9
4 Zhang, Hua 9
5 Verma, Brijesh. 8
6 Yin, Zongyou 8
7 Rerkasem B. 7
8 Prom-U-Thai C. 6
9 Tan, Chuan Seng 6
10 Fukai S. 5
11 Li, Hai 5
12 Centre for Intelligent and Networked Systems (CINS) 5
13 Liu, Tianxi 4
14 Verma, Brijesh 4
15 Ling, Xing Yi 4
16 Phang, In Yee 4
17 Teo, Edwin Hang Tong 3
18 Miao, Yue-E 3
19 Boey, Freddy Yin Chiang 3
20 Li Z. 3
21 Tay, Beng Kang 3
22 Boon, Chirn Chye 3
23 Zeng, Zhiyuan 3
24 Lu, Gang 3
25 Peng, Lan 3
26 Huang, Xiao 3
27 Leow, Min Li 2
28 Liu, Xue-Wei 2
29 Ma, Jimei 2
30 Ding, Feiqing 2
31 King, Simon 2
32 Godwin I.D. 2
33 Dinh, Hai Q. 2
34 Li, Michael 2
35 William, Ronny 2
36 Zhu, Xi 2
37 Louthrenoo W. 2
38 Yap, Chin Chong 2
39 Dell B. 2
40 Tuntiwechapikul W. 2
41 Taka T. 2
42 Wei, Jiaqi 2
43 Lee, Yih Hong 2
44 Cao, Xiehong 2
45 Chen, Bocong 2
46 Navarra S. 2
47 Tan, Dunlin 2
48 Franklyn K. 2
49 Lateef A. 2
50 Zamora L. 2
51 O'Neill S. 2
52 Morand E. 2
53 Nikpour M. 2
54 Goldblatt F. 2
55 Mok M. 2
56 Lau C. 2
57 Kandane-Rathnayake R. 2
58 Golder V. 2
59 Chan M. 2
60 Hoi A. 2
61 Huq M. 2
62 Sockalingam S. 2
63 Luo S. 2
64 An Y. 2
65 Wu Y. 2
66 Morton S. 2
67 Wang, Jiyang 2
68 Zhou, Weijia 2
69 Ke, Lin 2
70 He, Qiyuan 2
71 Zhang, Xinhai 2
72 Lu, Junpeng 2
73 Sow, Chorng Haur 2
74 Huang, Royston-Luke 2
75 Ling, San 2
76 Skote, Martin 2
77 Baillargeat, Dominique 2
78 Brun, Christophe 2
79 Ma, Jan 2
80 Yi, Xiang 2
81 Lai, Soak Kuan 2
82 Du, Hejun 2
83 Duan, Fei 2
84 Sun, Xiaowei 2
85 Chong, Han Chung 2
86 Wei, Yuefan 2
87 Zhang, Lin 2
88 Gao, Shan 2
89 Mhaisalkar, Subodh Gautam 2
90 Gan, Chee Lip 2
91 Made, Riko I. 2
92 Zhang, Qichun 2
93 Xiao, Jinchong 2
94 Zheng, Minrui 2
95 Hwang, Sun-Tak. 2
96 Lim, Dau Fatt 2
97 Tan, Chek Kun 2
98 Tan, Ming Jie 2
99 Sun, Cheng 2
100 Zhu, Pengcheng 2
101 Lam, Ivan Chee Ren 2
102 Kersten, Sander 2
103 Tan, Nguan Soon 2
104 Krantz, William B. 2
105 Ding, Jeak Ling 2
106 Da Silva M. 1
107 Carlavilla J. 1
108 Cruz R. 1
109 Chander J. 1
110 Dutta A. 1
111 Escobio V. 1
112 Esteve-Raventós F. 1
113 Cano-Canals J. 1
114 Flores J. 1
115 Ercole E. 1
116 Sanchai C. 1
117 Jia L. 1
118 Jia H. 1
119 Sang J. 1
120 Gené J. 1
121 Qiao C. 1
122 Thomson G. 1
123 Reynier P. 1
124 Kuo J. 1
125 Leruez S. 1
126 Zhao B. 1
127 Saunders M. 1
128 Merényi Z. 1
129 Martín M. 1
130 Manjón J. 1
131 Malysheva E. 1
132 Madrid H. 1
133 Mata M. 1
134 Chen X. 1
135 Paloi S. 1
136 Normand A. 1
137 Nagy I. 1
138 Morte A. 1
139 La Spada F. 1
140 Lafourcade M. 1
141 Jung T. 1
142 Hosaka K. 1
143 Horta Jung M. 1
144 Held B. 1
145 Jurjević 1
146 Kautman V. 1
147 Kubátová A. 1
148 Kozanek M. 1
149 Kiyashko A. 1
150 Kautmanova I. 1
151 Góis J. 1
152 De Juan Marcos L. 1
153 Perera S. 1
154 Kumar R. 1
155 Jonas J. 1
156 Zenteno J. 1
157 Rahman, Ashfaqur 1
158 Chan A. 1
159 George R. 1
160 Guo, William 1
161 Kobakhidze N. 1
162 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
163 Park, Minyeop. 1
164 Yamashiro K. 1
165 Nilgün Y. 1
166 Hoon, Jing-Ling 1
167 Lamari H. 1
168 Pattison N. 1
169 Lai, Soak-Kuan 1
170 Bikbov M. 1
171 Zakos, John. 1
172 Cha S. 1
173 Park K. 1
174 Koh, Cheng-Gee 1
175 Low, Joel Jia Wei 1
176 Vijaya L. 1
177 Ge, Mengtian 1
178 Wirostko B. 1
179 Liu, Hao 1
180 Kappelgaard P. 1
181 Thomas S. 1
182 Fraser, Neil 1
183 Jamjod S. 1
184 Bedard K. 1
185 Hunter, Susan 1
186 Gaston D. 1
187 Bach-Holm D. 1
188 Thompson, John 1
189 Qu, Li 1
190 Zelazo, Philip David 1
191 Edward D. 1
192 Zhang, Ting 1
193 Pakravan M. 1
194 Rotter, J Michael 1
195 Ideta R. 1
196 Laurenson, David 1
197 Moghimi S. 1
198 Greer W. 1
199 Crane C. 1
200 Deater-Deckard K. 1
201 Kolařík M. 1
202 Bombi A. 1
203 Hubka V. 1
204 Lira C. 1
205 Zelli A. 1
206 Li Y. 1
207 Padamsee M. 1
208 Giunta L. 1
209 Ordoñez M. 1
210 Bornstein M. 1
211 Guevara-Suarez M. 1
212 Pastorelli C. 1
213 Cano-Lira J. 1
214 Oburu P. 1
215 Cacciola S. 1
216 Phang, Hui-Qun 1
217 Skinner A. 1
218 Uribe Tirado L. 1
219 Guarro J. 1
220 Sorbring E. 1
221 Decock C. 1
222 Ryvarden L. 1
223 Khamrin P. 1
224 Baseia I. 1
225 Pham N. 1
226 Aloi F. 1
227 Nguyen T. 1
228 Trinh Q. 1
229 Blanchette R. 1
230 Butler T. 1
231 Bratek Z. 1
232 Bordallo J. 1
233 Phan T. 1
234 Acharya K. 1
235 Yan H. 1
236 Mizuguchi M. 1
237 Stchigel A. 1
238 Okitsu S. 1
239 Soares A. 1
240 Sutton D. 1
241 Maneekarn N. 1
242 Weir B. 1
243 Ushijima H. 1
244 Vizzini A. 1
245 Malone P. 1
246 Barrett S. 1
247 Gibertoni T. 1
248 Semelbauer M. 1
249 Manimohan P. 1
250 Schena L. 1
251 Shouche Y. 1
252 Raj K. 1
253 Wingfield M. 1
254 Staniaszek-Kik M. 1
255 Latha K. 1
256 Silva V. 1
257 Pereira O. 1
258 Scanu B. 1
259 Rodríguez A. 1
260 Roberts A. 1
261 Picillo B. 1
262 Petterson M. 1
263 Rodríguez-Campo F. 1
264 Cheewangkoon R. 1
265 Crous P. 1
266 Ruszkiewicz-Michalska M. 1
267 Sharma R. 1
268 Romański M. 1
269 Stielow J. 1
270 Burgess T. 1
271 Bacchini D. 1
272 Moreno G. 1
273 Al-Hassan S. 1
274 Heykoop M. 1
275 Thangavel R. 1
276 Chang L. 1
277 Lansford J. 1
278 Barili A. 1
279 Dodge K. 1
280 Van Der Spuy S. 1
281 Alampay L. 1
282 Buchanan P. 1
283 Barber P. 1
284 Lambrecht W. 1
285 St. J. Hardy G. 1
286 Lee A. 1
287 Punya Jaroenjittichai A. 1
288 Alvarado P. 1
289 Tapanya S. 1
290 Barnes C. 1
291 Skachkov D. 1
292 Pawłowska J. 1
293 Wen, Wen 1
294 Beyzavi, Ali 1
295 Surya, Wahyu 1
296 Abgrall, Patrick 1
297 Parthasarathy, Krupakar 1
298 Fung, Wai-To 1
299 Chaudhuri, Siladitya Ray. 1
300 Murata-Hori, Maki 1
301 Gan, Zhenghao 1
302 Chuang, Linda Shyue Huey 1
303 Chai, John Chee Kiong 1
304 Ng, S. L. 1
305 Vararattanavech, Ardcharaporn 1
306 Jiao, Zhihui 1
307 Leong, David Tai Wei 1
308 Kong, Junhua 1
309 Sng, Ming Keat 1
310 Tan, Suet Mien 1
311 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
312 Torres, Jaume 1
313 Pervushin, Konstantin 1
314 Chen, Gin Seng 1
315 Nripan, Mathews 1
316 Chen, Z. 1
317 Yamada, Ayumi 1
318 Lan, Peng 1
319 Wong, Clarence T. T. 1
320 Tam, James P. 1
321 Kwak, Kyung Sup 1
322 Rowlands, Dewi K. 1
323 Luong, Trung-Dung 1
324 Nguyen, Giang K. T. 1
325 Lo, Theodore W. C. 1
326 Song, Chaolong 1
327 Wong, Chi-Hang. 1
328 Cao, Fengming 1
329 Tan, Suat Hoon 1
330 Ito, Yoshiaki 1
331 Shao, W. 1
332 Gunaratne, Jayantha 1
333 Gusak, A. M. 1
334 Tu, K. N. 1
335 Pal, Mintu 1
336 Kong, Lingjun 1
337 Pan, Jiun Yit 1
338 Boukamp, Petra 1
339 Lu, Xuehong 1
340 Tang, Sing Hai 1
341 Dominique, Baillargeat 1
342 Liew, Laura-Lynn 1
343 Xie, Xiaoli 1
344 Leong, Eunice Sok Ping 1
345 Du, Yaping 1
346 Asundi, Anand Krishna 1
347 May, Watt Sook 1
348 Sreemathy, Parthasarathy 1
349 Teoh, Eden Kang Min 1
350 Fan, Zhanxi 1
351 Jitman, Somphong 1
352 Teng, Jing Hua 1
353 Phan, Van-Tung. 1
354 Koh, Cheng Gee 1
355 Fan, Ji 1
356 Hu, Hang 1
357 Lee, Yoke-Peng 1
358 Wong, Chi-Hang 1
359 Ong, Jian Cheng 1
360 Lin, Jia Fu 1
361 Chan, Kheng-Sze 1
362 Lim, Wei Meng 1
363 Ding, Zijing 1
364 Chen, Zuhuang 1
365 Tai, Xue Cheng 1
366 Foo, Say Wei 1
367 Olivier, Aurelien 1
368 Do, Manh Anh 1
369 Chen, Yang 1
370 Lysaker, Marius 1
371 Lim, Kim Yong 1
372 Teo, Ziqiang 1
373 Mathews, Nripan 1
374 Chan, Tony F. 1
375 Yap, Ray Chin Chong 1
376 Yeo, Kiat Seng 1
377 Tok, Alfred Iing Yoong 1
378 Huang, Chuanwei 1
379 Fam, Derrick Wen Hui 1
380 Luo, Zhenlin 1
381 Gao, Chen 1
382 Shi, Yumeng 1
383 Chen, Xiaodong 1
384 Jiang, Lin 1
385 Sun, Yinghui 1
386 Tan, Cher Ming 1
387 Ghosh, Kaushik 1
388 Orr A. 1
389 Mao, Mengda 1
390 Astakhov Y. 1
391 Yang, Wanlan 1
392 Burdon K. 1
393 Nakano S. 1
394 Prakadeeswari G. 1
395 Hauser M. 1
396 Abu-Amero K. 1
397 Mori K. 1
398 Williams S. 1
399 Haripriya A. 1
400 Schlötzer-Schrehardt U. 1
401 Gao, Pingqi 1
402 Lee M. 1
403 Zhang, Kang 1
404 Zou, Jianping 1
405 Thorleifsson G. 1
406 Wu, Jumiati 1
407 Igo R. 1
408 Liu, Juqing 1
409 Mizoguchi T. 1
410 Bailey J. 1
411 Fan, Yun 1
412 Gao, Wei 1
413 Coca-Prados M. 1
414 Zhu, Yuanyuan 1
415 Irkec M. 1
416 Sugiyama K. 1
417 Hobley, Jonathan 1
418 Chiam, Keng-Hwee 1
419 Schlottmann P. 1
420 Zeng, Yukai 1
421 Järvelä I. 1
422 Shi, Wenhui 1
423 Inoue K. 1
424 Hayashi K. 1
425 Nelson S. 1
426 Kang J. 1
427 Cherecheanu A. 1
428 Manabe S. 1
429 Kazama S. 1
430 Yan, Qingyu 1
431 Zarnowski T. 1
432 Chew, Wee Shern 1
433 Ozaki M. 1
434 Chu, Ying-Hao 1
435 Su, Hao 1
436 Wang, Hong 1
437 Rusli 1
438 Lai, Donny 1
439 Chichua G. 1
440 Glahn R.P. 1
441 Bell R. 1
442 Nachiangmai D. 1
443 Cheng Z. 1
444 Tabagari S. 1
445 Jiang, Changyun 1
446 Wu, Yuechao 1
447 Peng, Tao. 1
448 Xia, Guangrui 1
449 Dong, Yuanwei 1
450 Zhang, Jiye 1
451 Guo, Jun 1
452 Lim, Sierin. 1
453 He, Lining 1
454 Huang, Yizhong 1
455 Wang, Hao 1
456 Cheng, Yu Hua 1
457 Randall Lee T. 1
458 Joonlasak K. 1
459 Yang, Meng-Meng 1
460 Wang Y. 1
461 Huang, Haoliang 1
462 Xu L. 1
463 Zhang H. 1
464 Yang Z. 1
465 Aung T. 1
466 He, Qing 1
467 Do T. 1
468 Li, Xiaolong 1
469 Yang, Yuanjun 1
470 Liu X. 1
471 Lee T.R. 1
472 Chen, Lang 1
473 Chang S.-W.T. 1
474 Sritharan, Thirumany 1
475 Hu, Chuansheng 1
476 Wongnoppavich A. 1
477 Pan, Guoqiang 1
478 Tam-Chang S.-W. 1
479 Wang, Haibo 1
480 Lerner S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 29
7 2554 15
8 2553 8
9 2552 8
10 2551 7
11 2550 3
12 2549 1
13 2547 1
14 2544 2
15 2543 2
16 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
2 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
3 Fungal planet description sheets: 558-624
ปี พ.ศ. 2559
4 A Simple In Vitro Bioassay Protocol Against Latent Phase Mycobacterial Cells
5 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
6 Native point defects and doping in ZnGeN2
ปี พ.ศ. 2558
7 Graphene liquid marbles as photothermal miniature reactors for reaction kinetics modulation
8 Bilingual advantage in executive control when task demands are considered
ปี พ.ศ. 2557
9 Design of ultra-low phase noise and high power integrated oscillator in 0.25µm GaN-on-SiC HEMT technology
10 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and multiplex ultratrace molecular detection
11 Repeated-root constacyclic codes of length ℓps and their duals
12 Plasmonic liquid marbles : a miniature substrate-less SERS platform for quantitative and Multiplex ultratrace molecular detection
13 Matrix product codes over finite commutative Frobenius rings
14 Non-newtonian liquid-gas non-uniform stratified flow with interfacial level gradient through horizontal tubes
15 Collective synthesis of 4-hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
16 Collective synthesis of 4-Hydroxy-2-pyridone alkaloids and their antiproliferation activities
17 Catalytic liquid marbles : Ag nanowire-based miniature reactors for highly efficient degradation of methylene blue
18 POPX2 phosphatase regulates the KIF3 kinesin motor complex
19 Cell-based variable-gain amplifiers with accurate dB-linear characteristic in 0.18 µm CMOS technology
20 Repeated-root constacyclic codes of length 2ℓmpn
21 Down-regulation of the human VEGF gene expression by perylene monoimide derivatives
ปี พ.ศ. 2556
22 Effect of direct current stressing to Cu–Cu bond interface imperfection for three dimensional integrated circuits
23 A 57.9-to-68.3GHz 24.6mW frequency synthesizer with in-phase injection-coupled QVCO in 65nm CMOS
24 A simple model for predicting the pressure drop and film thickness of non-Newtonian annular flows in horizontal pipes
25 Abelian codes in principal ideal group algebras
26 The influence of titanium nitride barrier layer on the properties of CNT bundles
27 Synthesis of few-layer MoS2 nanosheet-coated TiO2 nanobelt heterostructures for enhanced photocatalytic activities
28 Stability of two immiscible leaky-dielectric liquids subjected to a radial electric field in an annulus duct
29 Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO3 films
30 Complementary logic gate arrays based on carbon nanotube network transistors
31 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
32 One-step synthesis of Ni3S2 nanorod@Ni(OH)2 nanosheet core-shell nanostructures on a three-dimensional graphene network for high-performance supercapacitors
33 Statistical Parametric Speech Synthesis Using Deep Neural Network
34 Telomere shortening and cell senescence induced by perylene derivatives in A549 human lung cancer cells
ปี พ.ศ. 2555
35 Numerical modeling of tunable optofluidics lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
36 An electrokinetically tunable optofluidic bi-concave lens
37 Instability of pressure driven viscous fluid streams in a microchannel under a normal electric field
38 Carbon nanotube bumps for the flip chip packaging system
39 In vivo FRET imaging revealed a regulatory role of RanGTP in kinetochore-microtubule attachments via Aurora B kinase
40 Enhanced photoelectrochemical performance of bridged ZnO nanorod arrays grown on V-grooved structure
41 Phase shift reflectometry for sub-surface defect detection
42 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
43 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
44 From bulk to monolayer MoS2 : evolution of Raman scattering
45 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
46 Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches.
47 Enhanced photoelectrochemical water-splitting effect with a bent ZnO nanorod photoanode decorated with Ag nanoparticles
48 Optical and electrical applications of ZnSxSe1−x nanowires-network with uniform and controllable stoichiometry
49 Expression and purification of coronavirus envelope proteins using a modified β-barrel construct
50 RUNX3 interactome reveals novel centrosomal targeting of RUNX family of transcription factors
51 Through silicon via fabrication with low-κ dielectric liner and its implications on parasitic capacitance and leakage current
52 Joint tomlinson-harashima source and multi-relay beamforming design in decode-and-forward cooperative relaying systems with relay selection
53 Orally active peptidic bradykinin B1 receptor antagonists engineered from a cyclotide scaffold for inflammatory pain treatment.
54 Integration of low-κ dielectric liner in through silicon via and thermomechanical stress relief
55 Isolating a trimer intermediate in the self-assembly of E2 protein cage.
56 Passivation of Cu surface and its application in Cu-Cu bonding for high density 3D IC realization
57 Degradation of high-frequency noise in nMOSFETs under different modes of hot-carrier stress
58 Three-dimensional wafer stacking using Cu–Cu bonding for simultaneous formation of electrical, mechanical, and hermetic bonds
59 Binary segmentation algorithm for English cursive handwriting recognition
60 Machine learning techniques in handwriting recognition
61 A neural networks-based fitting to high energy stopping power data for heavy ions in solid matter
62 Best effort QoS support routing in mobile ad hoc networks
63 Dynamic Bayesian Network-based Speech Synthesis
ปี พ.ศ. 2554
64 ANGPTL4 modulates vascular junction integrity by integrin signaling and disruption of intercellular VE-cadherin and claudin-5 clusters
65 Semi-analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven two immiscible fluids with curved interface
66 Microfluidic switch based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
67 Angiopoietin-like 4 protein elevates the prosurvival intracellular O2(-) : H2O2 ratio and confers anoikis resistance to tumors
68 Study of the evolution of Cu-Cu bonding interface imperfection under direct current stressing for three dimensional integrated circuits
69 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
70 Single-layer MoS2 phototransistors
71 Nonbuoyancy density-driven convective mass and heat transfer : scaling analysis and solution methodology.
72 11.3% efficient planar Si-PEDOT : PSS hybrid solar cell with a thin interfacial oxide
73 Performance enhancement of stand-alone DFIG systems with control of rotor and load side converters using resonant controllers.
74 Mixed electroosmotic-pressure driven multi-fluid flow in microchannels.
75 Binary validation as segmentation for cursive handwriting recognition
76 Segment confidence-based binary segmentation (SCBS) for cursive handwritten words
77 Comparative study of carers of older people with dementia in Scotland and Korea
78 Measurement invariance of discipline in different cultural contexts
ปี พ.ศ. 2553
79 Key factors affecting Fe density in Fe-fortified-parboiled rice: Parboiling conditions, storage duration, external Fe-loading rate and genotypic differences
80 A tunable optofluidic lens based on combined effect of hydrodynamics and electroosmosis
81 Microfluidic on-chip fluorescence-activated interface control system
82 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
83 A model for wet-casting polymeric membranes incorporating nonequilibrium interfacial dynamics, vitrification and convection.
84 Over-segmentation and neural binary validation for cursive handwriting recognition
85 A novel approach based on fusion of three neural experts for handwriting recognition
86 Sequence analysis of the VP7 gene of human rotaviruses G2 and G4 isolated in Japan, China, Thailand, and Vietnam during 2001-2003
ปี พ.ศ. 2552
87 Iron fortification and parboiled rice quality: Appearance, cooking quality and sensory attributes
88 Microfluidic platform for controlling the differentiation of embryoid bodies
89 Electroosmotic control of width and position of liquid streams in hydrodynamic focusing
90 Analytical model of mixed electroosmotic/pressure driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
91 Time-dependent model of mixed electroosmotic/pressure-driven three immiscible fluids in a rectangular microchannel
92 An automatic intelligent language classifier
93 Binary segmentation with neural validation for cursive handwriting recognition
94 The bioavailability of iron fortified in whole grain parboiled rice
ปี พ.ศ. 2551
95 Iron-fortified parboiled rice - A novel solution to high iron density in rice-based diets
96 Charge storage and transport in single-walled carbon nanotube field-effect transistors.
97 Use of the Z-DNA binding domain of ADAR1 as a probe for nucleic acids in left-handed conformation.
98 A novel multiple experts and fusion based segmentation algorithm for cursive handwriting recognition
99 Over-segmentation and validation strategy for off-line cursive handwriting recognition
100 Distribution of protein bodies and phytate-rich inclusions in grain tissues of low and high iron rice genotypes
101 A Study Of Poly (3-Hydroxybutyrated)/Epoxidized Natural Rubber Blends : Melt Reaction And Thermal Properties
ปี พ.ศ. 2550
102 Effect of grain morphology on degree of milling and iron loss in rice
103 Level set method for positron emission tomography
104 A segmentation based adaptive approach for cursive handwritten text recognition
ปี พ.ศ. 2549
105 Reservoir effect and the role of low current density regions on electromigration lifetimes in copper interconnects
ปี พ.ศ. 2547
106 Enhanced boron transport into the ear of wheat as a mechanism for boron efficiency
ปี พ.ศ. 2544
107 A high-speed twin-capacitor BiNMOS (TC-BiNMOS) logic circuit for single battery operation
108 Recovery of speech signal from contaminated input
ปี พ.ศ. 2543
109 Effect of informational support on quality of life among renal transplant patients / Liu Hongxia
110 Social support and postpartum depression among primiparas / Lu Hong
ปี พ.ศ. 2537
111 Analysis of steel silo structures on discrete supports